Aktuálně…

Nyní (23. – 24. Dubna 2021) se nacházíme uprostřed kalendáře Tzolkin, Hunab Ku; kde se spojuje budoucnost a minulost a odrážejí se v přítomnosti. Jedná se o intenzivní období, díky kterému vaše srdce bije rychleji a zvyšuje se váš krevní tlak. Během tohoto období se o sebe zvlášť starejte. (Pokračování textu…)

Máme před sebou 20 transformačních dní

od 14.4.2021 do 3.5.2021 nás dle Mayského kalendáře čekají tzv. Core days (Dny středu).  Jedná se o 20 vrcholných dnů Tzolkinu (Mayského kalendáře). V těchto dnech  k nám přímo z centra Hunab´Ku (Velké Centrální Slunce – Střed Mléčné dráhy) bude proudit velmi mocná léčivá a transformační energie. Čeká nás  velice silné duchovní vyzařování z centra Galaxie.
(Pokračování textu…)

Proces Mayského Nanebevzetí má začít 4. 4. až 5. 3. 2021.

Od 14. dubna 2021 bude lidstvo dle Mayského kalendáře po 20 dní cestovat systémem kosmických čaker, jehož energie bude aktivovat naši kundaliní energii. Tyto dny jsou silné a aktivizující, neboť máme možnost  dostat se do stavu Tady a teď, propojit minulost, přítomnost a budoucnost. Jsou silnější než energie Rovnodennosti nebo sluneční erupce o síle třídy X … a navíc k nám budou proudit nepřetržitě po 20 dní v kuse! Střední sloup posvátného mayského kalendáře, Tzolk’in, představuje páteř lidského těla a jádro Země probíhající od severu k jihu. (Pokračování textu…)

Překonání strachu 2. část

Milovaní, buďte srdečně vítáni.
Mnoho čtyřdimenzionálních prostorů se hroutí, stejně jako mnoho paralelních skutečností bylo uzavřeno. Vědomí umístěné v čase a prostoru je přemístěno do jiného kontinua. Někteří z nás byli zaneprázdněni tím, že otevírali nové portálové dveře, abychom podpořili tento pohyb. Vědomí, které je vázáno na planetární mřížku, je používáno jako zdroj, napájí vytváření nové reality. Mnoho lidí hovoří o tzv. Události a je jen málo z nich, kteří žijí svůj život v plném rozsahu jako by to byl největší Boží dar. Mysl je často zaměřena na informace, které ani nepotřebujeme. (Pokračování textu…)

Aktuálně…

Ve středu 10. března začíná mayské období 1-Cib (Sova, Sup), což je čas, kdy je dobré se ponořit do hlubokého rozjímání nad svým vlastním životem. Zkuste si položit otázku: Jaký je rozdíl mezi vzpomínkou na den a vzpomínkou na sen? Zapisujte si jak zkušenosti ze svého „reálného“ života, tak si i veďte záznamy ze svého života snového. (Pokračování textu…)

Trecenium Chicchan Kin 105 – 117

 Jak budeme cestovat touto Trecenou – 25/3 – 6/4  2019

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.  (Pokračování textu…)