Mantra

Dnes je roční výročí předání mantry “Sri Vitthala Giridhari Parabrahmane Namaha”  –  Odevzdávám se nejvyššímu Pánu, který je útočištěm a ochranou každého.

Tuto zvláštní mantru předal duchovní Mistr Paramahamsa Vishwananda lidem v roce 2020. Mantra se skládá z božských jmen, z nichž každý nese velmi vysoké a vyživující vibrace, které mají schopnost změnit naše životy. Díky tomu potom můžeme společným úsilím změnit svět.


												

Aktuálně…

„Vězte, že jste všichni v mém srdci a já jsem v srdci každého z vás. Jsme věčně spojeni tímto božským vláknem čisté lásky.“
Paramahamsa Vishwananda

Registrace a více informací k zemskému online daršanu na:
https://www.bhaktimarga.cz/…/event/online-darsan-7-dubna/

Velikonoce

Ježíš Kristus nepřišel jen pro několik málo lidí, aby jim ukázal cestu. Všichni velcí Mistři přicházeli pro celé lidstvo. Přišli, aby ukázali člověku cestu k jeho opravdovému Já, cestu poznání, že jsme všichni částí téže Boží energie. Pocházíme všichni z téhož oceánu Lásky a do tohoto oceánu Lásky se navrátíme. Touto Láskou oslavujeme Vzkříšení Krista v každém z nás. Nejdůležitější, což je nutno poznat, je, že Kristus je vždy s vámi, v každé vteřině, v každém okamžiku – jestli na něj myslíte nebo ne! Je tu – můžete uchopit Jeho ruku.

(Pokračování textu…)

Online daršan Paramahamsy Vishwanandy

„Milovat Boha je o úplném odevzdání ega a opuštění sobeckých zájmů.
To v člověku vytvoří prázdno, které Bůh může zaplnit.“
Paramahamsa Vishwananda
Registrace a více informací k online daršanu na:

Pozvánka na online daršan Paramahamsy Vishwanandy

„Nikdy nejste sami.“
Paramahamsa Vishwananda
Registrace a více informací k zemskému online daršanu na:

On line požehnání Paramahamsy Vishwanandy

„Když ke mne přicházejí lidé na daršan, ptají se: co vidíš Swámí? Vidím krásu, kterou máte uvnitř sebe. Kdybyste se na ni také podívali, byli byste tím nejbohatším člověkem na světě i ve vesmíru. Takovou krásu uvnitř sebe byste museli spatřit. Jakmile spatříte krásu uvnitř sebe, uvidíte ji všude.“

Paramahamsa Vishwananda

Registrace probíhá přes web bhaktimarga.org – viz link: https://events.bhaktimarga.org/country-online-darshan… (Pokračování textu…)