Nikdy nežádejte soucit

Buďte jednoduše šťastní. Vztah není tak důležitý jako to, že jste šťastní. A jestliže jste šťastni, kdo by se trápil nějakým vztahem?

Vztah není tvořivý, pouze odráží konkrétní situaci. Je jako zrcadlo: jestliže existuje něco, co se dá odrážet, zrcadlo odráží. Jestliže neexistuje nic, co by se dalo odrážet, zrcadlo si nic nemůže vytvořit, je pasivní. Vždy si tedy pamatujte, že máte být šťastní, radovat se, a jestliže spolu s tím ještě něco přijde, je to dobře. Že něco opravdu přijde, si můžete být jistí, protože šťastný člověk musí sdílet. Musí však čekat, protože šťastný člověk přitahuje pouze jiného šťastného člověka.

Jestliže jste nešťastní, budete přitahovat mnoho lidí, protože i oni jsou nešťastní a něco mezi vámi si bude sedět. V každém z nás je jakýsi spasitel, terapeut. Proto, když strádáte, někdo přijde a soucítí s vámi, přičemž se cítí velmi dobře, je hrdý. Někdo strádá a on je tím, kdo pomáhá; cítí se velmi egoisticky. Takto vzniká zájem jednoho o druhého. Někdo je ztrápený bolestí, někdo trpí; takový člověk bude přitahovat mnoho lidí, kteří s ním budou soucítit.

Budou to lidé různých typů. Možná to budou sadisté, jejichž jediný zájem leží tam, kde jsou druzí nešťastní. Nebo se možná budou jen snažit uspokojit své ego. Ve srovnání s jakýmkoliv jiným nešťastným člověkem se cítí relativně šťastní, a proto se vždy rádi obklopují nešťastnými lidmi. Je to pro ně jediný možný způsob.

Pamatujte si, že soucit není láska, a jestliže k vám někdo cítí soucit, mějte se na pozoru! Soucit není láska a zůstane jen tak dlouho, jak dlouho potrvá vaše neštěstí. Jakmile budete šťastní, soucit zmizí, protože soucit se nerozvíjí. Je jako voda, jež teče dolů; směřuje k lidem, kteří jsou více nešťastni než vy sami. Soucit nikdy nestoupá, nemůže stoupat. Nemá žádný čerpací systém; váš soucit nemůže směřovat k člověku, jenž stojí výše než vy.

Nikdy tedy nežádejte o soucit, protože má na vás i na druhého ničivý vliv. Jestliže se spokojíte se soucitem a začnete si myslet, že je to láska, spokojujete se s něčím, co je jako falešná mince. Člověk dává pouze pocit lásky, ale láska to není.

Opravdová láska není soucitná. Opravdová láska je empatická. Je empatická, nikoliv soucitná. Soucit znamená: „Jsi nešťastný a já bych ti ráda pomohla. Stojím však mimo. Podám ti pomocnou ruku. Neovlivňuješ mě. Vlastně mě to hluboko v nitru baví. Mám požitek z toho, že mi nějaký člověk dává příležitost cítit se tak ušlechtile. “ To je kruté.

Empatie, vcítění, je naprosto odlišné. Empatie znamená: „Cítím se naprosto stejně jako ty. Jestliže jsi nešťastný, cítím i já tvé utrpení. Dotýká se mě, ovlivňuje mě. Nikoliv jako někoho, kdo stojí mimo, ale jako někoho, kdo je součástí tvé bytosti.

Láska je vcítění, ani v nejmenším to není soucit.

Mějte to tedy na paměti a odolávejte pokušení žádat o soucit. Takové pokušení je silné, protože když člověk cítí, že se mu nedostává lásky, začne brát zavděk i něčím menším. Začne chodit po světě jako hromádka neštěstí a nenápadným způsobem bude vyžadovat soucit. Nikdy se jej nedožadujte. Je tou největší degradací, která se lidské bytosti může přihodit. Nikdy to nedělejte. Buďte šťastní.

Než přijde láska, bude to chvíli trvat, protože většina lidí jsou sadisté, již se sami cítí nešťastní a snaží se dokázat, že jsou spasiteli, pomocníky, že dokáží vyřešit trápení druhých. Jestliže jste však šťastní, budete přitahovat někoho, kdo není zapleten do těchto neurotických sítí; kdo je zkrátka šťastný a chtěl by se s vámi o své štěstí podělit. V tom spočívá celá krása: Jestliže jste šťastní a vstoupíte do nějakého vztahu, cítíte se dobře, sdílíte, ale nejste na něm závislí. Nestanou se z vás otroci, nepropadnete mu, protože dokážete být šťastní i bez něj.

Dobrý vztah znamená sdílení; neexistuje v něm žádná závislost. Oba partneři si zachovávají naprostou svobodu a nezávislost. Nikdo z nich nevlastní, nemají to zapotřebí. Je to dárek zdarma. Mám hodně, a proto ti dávám. Netlačí mě žádná potřeba, mohu být sám, přesto zcela šťastný. Když jsou dva lidé zamilovaní a oba umějí být šťastní i sami, vyvine se mezi nimi nádherná láska, protože jeden druhého nijak neomezují ve svém růstu.

Osho, O lásce

 

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *