Čaromocná slova a milostné vztahy

„V okamžiku, kdy jsem uslyšel svůj první milostný příběh, začal jsem tě hledat a nevěděl jsem, jak to bylo pošetilé. Milenci se nakonec jen tak někde nesejdou. Jsou jeden v druhém po celou dobu“.

Rúmi

S odkazem na text Čaromocná slova – kouzlo sebetransformace, se pojďme v předvečer Prvního máje podívat, jak můžeme s pomocí Čaromocných slov neboli Slov síly ovlivnit v pozitivním slova smyslu naše vztahy. Oblast citů byla odjakživa zájmem magie, my však nechceme čarovat, nechceme s nikým manipulovat a už vůbec ne někomu uškodit.Víme totiž, že když vyslovujeme svá Slova,“zaděláváme“ tím na příčinu. Pokud byste ustavili příčinu, která někomu ublíží (například vaší sokyni nebo sokovi), bezpečně se takové ublížení vrátí zpět k vám. A Vesmír si sám zvolí formu, v jaké se vám to vrátí. Může to přijít odkudkoliv. Stejné je to při manipulaci s milovanou osobou: Manipulace se pak stává příčinou, a podle starého dobrého zákona příčiny a následku se nám vrátí přesně to samé – manipulace. A znovu, Vesmír sám si zvolí formu, jakou se vám to vrátí, ve chvíli, kdy to budete nejméně očekávat. (Pokračování textu…)

Ma Kheru aneb Slova Pravdy

 

…. příspěvek, který jsem na web vložila v roce 2009, ale jehož téma je stále aktuální…

„UŠLECHTILÝ ČLOVĚK PŘEBÝVÁ VE SVÉM PŘÍBYTKU A VYPRÁVÍ. JSOU-LI JEHO SLOVA DOBRÁ, NAJDOU ODEZVU I ZA TISÍCEM MIL,TÍM SPÍŠE V JEHO NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ. PŘEBÝVÁ VE SVÉM PŘÍBYTKU A PROMLOUVÁ. JSOU-LI JEHO SLOVA ŠPATNÁ, Z VÍCE NEŽ TISÍCE MIL SE PROTI NIM POSTAVÍ, TÍM SPÍŠE Z JEHO NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ. SLOVA Z NĚKOHO VYCHÁZEJÍ, ALE PŮSOBÍ NA DRUHÉ, PŮSOBÍ NA LID. ČINY U BLÍZKÉHO ZAČÍNAJÍ, ALE VIDĚT JSOU DALEKO…MŮŽE BÝT ČLOVĚK VŮČI NIM NEPOZORNÝ?“ 

i-ŤING 15

Princip Ma Kheru, Maat, Světa Pravdy či Slova Pravdy byl přijímán jako nesmírně uznávaný stav Bytí ve starém Egyptě. Do svého života jej začleňovali především zasvěcenci a adepti kněžství. Tehdy se věřilo, že Bůh sídlí na rtech a že slova, která vyslovujeme jsou dokonána každým dnem, jinými slovy – že se stávají pravdou.
Jakmile někdo dospěje do stádia Ma Kheru, každé vyřčené slovo se stane doslova skutečností. Tohoto stavu lze dosáhnout vyslovením pouze těch slov, která jsou pravdivá. Velcí Bohové a Bohyně tohoto stavu dosahovali. I my o něj můžeme usilovat.
(Pokračování textu…)

Zrušení negativního pomocí Čaromocných slov

 

Z archívu… nicméně opakovaně se přesvědčuji, jak tato technika funguje, proto připomínám.

„Prvním krokem k odstranění bolesti, je uznat ji za vlastní.“

K zrušení negativního pomocí Čaromocných slov přistupujeme, pokud konkrétně víme o něčem, o nějaké negativní kvalitě nebo myšlence, které se chceme „zbavit“.
Často jsme v mysli atakováni nepřijemnými myšlenkami či představami, které nelze nijak vymazat. Toto je celkem účinný způsob ,jak se s nimi vypořádat.
Řekněme tedy, že přesně víme, v čem je problém a že jej chceme odstranit. Je to dejme tomu nějaká obava, úzkost, pak tedy prohlásíme, že tuto úzkost rušíme. Nezapomeňte, že když něco rušíme, rušíme jak příčinu tohoto negativního problému, tak i následek. (Pokračování textu…)

Čaromocná slova – kouzlo sebetransformace

„Teplo vytváří energii; toho příznakem je vítr vířící nad ohněm. Představuje to vliv vycházející z nitra.
Abychom byli schopni vyvinout takový vliv, musí mít naše slova moc, a to se stane jedině, budou-li vycházet z něčeho podstatného, stejně jako pro plamen je podstatou jeho palivo.“

I-ting – Kniha první, hexagram 37

Rubriku o Čaromocných slovech jsem na svých stránkách založila již v roce 2009. Je věnována specifické technice, která je tisíce let stará, ale stále funkční. Její praktikování  vede k tomu, že nás přestane ovládat vnější realita  –  jsme to potom my, kdo si vědomě začne tvořit svůj život. (Pokračování textu…)

Čaromocná slova na podporu míru

Milí přátelé, jednou z možností, jak pomoci planetě Zemi, je práce s Čaromocnými slovy. Inspirace na níže uvedená Čaromocná slova  přišla dnes ráno mé kamarádce Světlušce, společně jsme je potom doladily. Čaromocná slova opakujte (nejlépe nahlas) 3x za sebou několikrát za den. Děkujeme !


Je jediná Síla,

která je dokonalou Láskou, Světlem, Hojností,

Nadějí, Porozuměním, Jistotou, Klidem a Mírem.

A Já (vaše jméno) jsem dokonalým projevem této Síly.

Proto je dokonalá Láska, Světlo, Hojnost, Naděje,

Porozumění, Jistota, Klid a Mír i mou láskou, světlem,

hojností, nadějí, porozuměním, jistotou, klidem a mírem,

právě Tady a Teď. (Pokračování textu…)

Čaromocná slova – jak získat požehnání sobě i druhým

 

V podstatě stačí, vyřkneme-li svá Slova pouze jedenkrát, aby se vytvořila nová příčina a následek (manifestace) u každé situace, kterou chceme vyřešit. Pro většinu lidí je jednodušší to dělat, takže vysloví svou formuli jednou denně nebo několikrát v týdnu. To lze opakovat, dokud se neprojeví výsledky. Častější opakování však může naznačovat pochybnosti, a manifestace se tak může zpomalit.
Čaromocná slova můžeme odříkávat nahlas i v duchu.
Někdy je třeba formulaci během času pozměnit. V takovém případě následujte svůj vnitřní Hlas.
Někdy se může hodit, když získáte podporu jiné osoby, která může pronést Slova „pro vás“, i když si můžete být jisti, že takové pomoci jiného člověka nebo lidí nemáte zapotřebí. Musíte pochopit, že i kdybyste byli na opuštěném ostrově a věnovali se svému magickému dílu úplně sami, budou vaše výsledky právě tak efektivní, jako kdyby pro vaši spásu pracovala celá armáda odborníků.
V ideálním případě je duchovní práce se Slovy utěšená a posilující. A tak, jakmile pocítíte při práci s Čaromocnými slovy nepříjemné pocity. (Pokračování textu…)