Myšlenka na dnešní den

Když má něco zářit,

musí to napřed vydržet žár.

Victor Frankl

Myšlenka na dnešní den

„Někdy je to, co vypadá jako čerstvé stopy,

které vás povedou k novému cíli,

ve skutečnosti jen znamením vyšlapané cesty.“

Lin Ann Ho

Někdy je správné nechat se vést. Jindy je vhodné jít ve stopách druhých a jindy zase musíte razit vlastní cestu. Někdy je vhodné opustit staré cesty a zahájit novou. Svou cestu najdete tak, že sledujete, co vám připadá vhodné pro vás a nedíváte se po snadné cestě. Musíte si pamatovat, že když jdete ve stopách druhých lidí, ztratíte vlastní cestu. Pamatujte si, že někdy mohou být cesty druhých lidí pro vás špatné, a dokonce nebezpečné. Najděte si proto svou vlastní cestu a ostatní nechte jít jejich trasami.

Dr. Bernie S.Siegel

 

Myšlenka na dnešní den

„Na konci času vymezeného nám na tomto světě,

jestliže jsme žili smysluplně,

nebudeme moci říct: „Byl jsem vždy šťastný.“

Doufejme, že budeme moci říct:

„Prožil jsem v životě skutečné okamžiky

a mnohé z nich byly šťastné.“

Barbara De Angelis

Inspirace

vzkriseni a zivot

Dávejte si pozor na to, jak přesně v běžné konverzaci používáte slovo“ jsem“. Pokud to, co následuje ve vaší mluvě, po slově jsem, není plně v souladu s tím, jak by podle vás mluvil Zdroj vesmíru, okamžitě se opravte. Řekněte si v duchu: „Ve svých myšlenkách a pocitech jsem vzkříšení a život.“ To okamžitě obrátí veškerou energii vašeho Bytí do centra v mozku, jež je zdrojem vašeho Bytí.  Síla tohoto výroku je nedocenitelná. Byl to výrok, který Ježíš používal nejčastěji ve svých nejtěžších zkouškách.“

Wayne W. Dyer

K zamyšlení

Je zde Přítomnost,
jež je mnohem hlubší
než jakákoliv myšlenka.
Ohlašuje se zde,
v srdci.
Je vždy přítomná, neproměnlivá
a neposkvrněná.
Když pozornost spočívá uvnitř,
hluk mysli automaticky ustává
a přetrvává pouze
sama Přítomnost.

Mooji