K zamyšlení

Život  je plný tajemství. Život je vlastně jenom tajemství  – je to cesta zahalena mlhou, kterou jsme neviděli padat; plna odboček do kouzelných zahrad, o nichž  jsme neměli tušení. Zbytečně ztrácíme energii, jestliže se ptáme, proč se v našem životě vyskytují bolestivé i nádherné události ve chvíli, kdy se dějí. Nikdy nemůžeme poznat všechno, co se podílelo na vzniku těchto okamžiků v našem životě. Boží logiku nelze nikdy pochopit, ale můžeme dospět k poznání, že se nedá zcela důvěřovat ničemu jinému. Neustále si připomínejte, že tajemství neřešíte, ale žijete je. Naučte se zbavit svých otázek  a vložit je do Božích rukou. Bůh slyší každou modlitbu bez ohledu na to, zda v nějakého Boha věříme v okamžiku, kdy se modlíme. Bůh nebo boží síla, kterou hledáme, nás chce nechat poznat temnotu, abychom posléze dosáhli světla a mohli ze srdce povědět ostatním, jaký je skutečný význam všech duchovních učení: „Nemějte strach, neboť jsem stále s vámi až do konce věků.“

Caroline Myssová

Nedělní chvilka poesie

 

Modlitba za vodu

Ubývá míst kam chodívala pro vodu

starodávná milá

kde laně tišily žízeň kde žila rosnička

a poutníci skláněli se nad hladinou

aby se napili z dlaní

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Je světlo, které září za všechny věci na Zemi,

přes nás všechny, dále za nebesa, za hranice

nejvyšších nebeských výšin. Je to světlo,

které září v našem srdci.

Čandógja Upanišad

Myšlenka na dnešní den

„Písmo svaté je v nás. Bůh je v nás. Bohové jsme my sami. Jsme kostel, synagoga, ášrám. Stačí, abychom zavřeli oči  a cítili energii svátosti, sefír, čaker jako zdroj své vlastní síly – jako energii, která pohání naše biologické tělo. Jakmile si uvědomíme, z čeho jsme vytvořeni, nezbývá nám než žít duchovním životem.“

Caroline Myssová

Inspirace

Dávej, co máš.

Pro někoho to může být víc, než se odvážíš pomyslet.

Henry Wadsworth Longfellow