K zamyšlení

Skutečná Láska se neztrácí ani nevyprchá. Je trvalá a věčná jako život. Může ztratit své iluze, očekávání a závoje vlčí mlhy, ale nemůže se vytratit. Pomíjí pouze vášeň zvaná zamilovanost. Ta se rozplývá pod tlakem strachu a bolesti z nenaplněných iluzí a očekávání. Ale opravdová Láska vyvěrá ze srdce člověka a nelze ji zničit, protože si neklade žádných podmínek. Když je tato Láska přítomna, pak v ní rosteme a milujeme, aniž bychom soudili. Kdo odsuzuje, ten nemiluje. A kdo nežije Lásku v sobě, ten nedává Lásku Tobě.

Ivo Leinveber

Myšlenka na dnešní den

„Skutečné učení je uvnitř vás, nikoli v knihách. Odevzdáte-li se plně Bohu, pak se i On plně odevzdá vám. Volejte tedy Boha ve vašem srdci. Když ho vaše srdce volá plně, když je vaše mysl zcela koncentrovaná na Boha, uvidíte, že se vám též zcela odevzdá. Pak budete v neustálé Lásce a blaženosti. Budete zamilovaní do každého a do všeho okolo vás. Tuto lásku nelze pochopit myslí. Překračuje všechno. Získat Boží Lásku a extázi lze jen úplným odevzdáním.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, z knihy Just Love

Boží království je teď – nebo nikdy

Měli bychom se umět radovat ze zázraků života v sobě i okolo sebe. Šelestění větví ve vánku. Květiny v plném rozpuku. Překrásně modré nebe. Nadýchaná bílá oblaka. Úsměv bližního. Každá z těchto věcí představuje malý zázrak života, který má sílu nás podporovat a léčit. Existují pro nás právě teď. Otázka zní: Existujeme také my pro ně? Jestliže se neustále za něčím ženeme, jestliže je naše mysl plná nekonečných plánů a starostí, všechny ty zázraky jako by ani nebyly. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Je odvážné milovat, ale bolest skrze lásku je očistný oheň, který ti, kteří milují, velkoryse znají.“

— Eleanor Roosevelt

Inspirace

Jsi můj pohár a mé víno,

má zahrada a můj pramen.

Jsi můj spánek a můj klid.

Nemohu bez tebe žít.

Rumi