Myšlenka na dnešní den

„Skutečná láska se nikdy nevyčerpá a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.“

Antoine de Exupéry, Citadela

K zamyšlení

„Osud si cestu najde.“
— Maro Publius Vergilius

Myšlenka na dnešní den

„Existuje jediný svět: ten svět, který na vás v této minutě doléhá a tlačí. Existuje jediná minuta, v níž jste živí: tato minuta tady a teď. Jediný způsob, jak žít, je přijmout každou minutu jako neopakovatelný zázrak.“

Storm Jameson

Cítíme-li dočasnost a míjení svých dnů, stává se život stále vzácnějším: zlatá záře západu slunce, javor na podzim, pohled do očí našich blízkých…

K zamyšlení

„Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.“

— Eckhart Tolle

Myšlenka na dnešní den

„Jak se k sobě chováš, nastavuje matrici, podle které se k tobě chovají ostatní.“

Dr. Steve Maraboli