Myšlenka na dnešní den

“Ve světě, z jehož hrůz nám přestává bít srdce a jehož krása nám bere dech, ale jenž je často orván až na holou kost těmi, z jejichž duše nemocné pýchou odkapává pohrdání, je to právě požehnaná Matka se svou nevyslovitelnou šlechetností, která – pokud nasloucháme, pokud hledáme – do nás vlévá úžasnou inspiraci.
Máme tudíž požehnaný důvod ji vyhledat a zůstat v blízkosti fantastické síly, která nás učí a kterou na celém světě znají jako Pannu Marii. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Když poznávám sám sebe a vím, že jsem žádaný,
milovaný a utěšovaný silou, která mi s prvním mým
nádechem darovala tento život,
když toto pochopím,
potom mohu lásku, naději, mír, útěchu a tuto sílu
dávat dál svým bližním.“

Jeanne Ruland ‎

Myšlenka na dnešní den

„Vesmír je doslova stvořený z lásky. A jako takový, láska je vaším PŘIROZENÝM PRÁVEM.“

— Teal Swan

K zamyšlení

Je ve vás Ticho,

které žádná pozemská či nebeská bytost

nemůže odstranit.

A v popředí je zde mysl,

která se předvádí.

A nějakým způsobem

se na ni obrací pozornost.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Jediná existující realita je láska. Strach vždy deformuje naše vnímání a mate nás, pokud jde o to, co se stane. Láska je naprostá nepřítomnost strachu… Láska je tedy všechno, co má nějakou hodnotu, a strach nám nemůže nabídnout nic, protože to je nic.“

Gerald Jampolsky