Jarní rovnodennost

Přátelé,

radujme se, jaro je tady, i když to za okny ještě tak nevypadá. Probuďme se ze své dřímoty!

Dnes nastane Jarní rovnodennost. Přichází období, kdy narůstající světlo opět nabude vlády nad tmou. V dřívějších dobách, kdy lidé žili ve větším sepětí s přírodou v tento den probíhaly různé slavnosti. Některé kultury uznávaly dokonce první jarní den za počátek nového roku. (Pokračování textu…)

Jaro je tady!

„Vyžaduje hodně odvahy opustit známé

a zdánlivě bezpečné a osvojit si něco nového.

Ale v tom, co už není smysluplné,

není skutečně žádná jistota.

Více jistoty je v dobrodružství a vzrušení,

protože v pohybu je život a ve změně je síla.“

Alan Cohen

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Vždy budeme mít dost času,

pokud jej správně využijeme.“

Johann Wolfang Von Goethe

Myšlenka na dnešní den

Nikdy nepropásněte příležitost vidět to, co je krásné; v kráse je vidět Boží rukopis – je to svátost ležící u cesty. Vítejte ji v každé tváři, v každé krásné obloze a v každé krásné květině a děkujte za ni Bohu.

Emerson

Inspirace

Sama před sebou nemohu uniknout jinak než tím,

že budu sama v sobě přítomna.

Patty de Llosa