Myšlenka na dnešní den

Být úžasný znamená být sám sebou.

Nepotřebujete být přijati ostatními.

Potřebujete přijmout sami sebe.

Thich Nhat Hanh

Kontemplace o nepřicházení a neodcházení

Toto tělo nejsem já.
nejsem omezen tímto tělem.
Jsem život bez hranic.
Nikdy jsem se nezrodil
a nikdy jsem nezemřel.

(Pokračování textu…)

Boží království je teď – nebo nikdy

Měli bychom se umět radovat ze zázraků života v sobě i okolo sebe. Šelestění větví ve vánku. Květiny v plném rozpuku. Překrásně modré nebe. Nadýchaná bílá oblaka. Úsměv bližního. Každá z těchto věcí představuje malý zázrak života, který má sílu nás podporovat a léčit. Existují pro nás právě teď. Otázka zní: Existujeme také my pro ně? Jestliže se neustále za něčím ženeme, jestliže je naše mysl plná nekonečných plánů a starostí, všechny ty zázraky jako by ani nebyly. (Pokračování textu…)

Nemarněte čas a neohlížejte se zpátky

Lidská mysl se vytrvale snaží dokázat dvě nemožné věci. Za prvé chce napravit minulost – což nejde. Minulost byla a nemůžete se do ní vrátit. Když se v duchu vracíte do minulosti, nanejvýš najdete vzpomínky, ale to není skutečná minulost. Jsou to jen vzpomínky. Minulost už neexistuje, takže ji nemůžete napravit. Je to jeden z neuskutečnitelných cílů lidstva a člověk si kvůli němu hodně vytrpěl. Snažil se odstranit minulost. Jak byste to chtěli udělat?  Minulost je dokonána. Minulost znamená, že potenciál je vyčerpaný a všechno je dokonáno. Už není žádný potenciál, který by se dal přeměnit, odstranit nebo obnovit. S minulostí nic nenaděláte. (Pokračování textu…)

Inspirace

Bůh je všudypřítomný. Je všude. Forma Mistra je pouze odrazem Jeho milosti, toho, čím tam skutečně je. Je to forma, kterou na sebe bere, aby každému usnadnil spojit se s Ním a být Mu tak blízko, aby nás mohl všechny pozvednout k vlastnímu Božství a skutečné dharmě tohoto života.

Paramahamsa Vishwananda