Myšlenka na dnešní den

„Cítíme-li dočasnost a míjení svých dnů,
 
stává se život stále vzácnějším:

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Budete-li následovat svou radost,

svůj pocit štěstí, dostanete se na stezku,

jež vždycky existovala a čekala na vás,

a život, který budete žít,

bude přesně tím životem,

jejž byste žít měli.“

Joseph Campbell

Myšlenka na dnešní den

„Važ si toho, co máš, ale hledej něco víc.“

Isokrates, 4. stol. př.n.l.

Myšlenka na dnešní den

„Skutečná láska se pozná podle toho,

že mlčení toho druhého

přestává být prázdnotou,

již je třeba zaplnit, ale souzněním,

které je třeba respektovat.“

Francois Caragnon

Myšlenka na dnešní den

„Člověče, otevři se!“

Otevři své srdce, protože to je místo,

kde si Bůh dává schůzku s tím,

s kým se chce setkat.“

F. Garagnon