Advent

Advent značí „příchod“, a je dobou očekávání. Abychom cítili příchod Boha, musíme nejprve přijít sami k sobě. Jen pokud jsme ve svém srdci, vyjeví se nám tajemství adventu a Vánoc… a nejen to.

Jedna jediná svíčka může rozjasnit

temnotu – a dávat naději, že se rozjasní

také noc v našem nitru.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Duch každého stvoření se zračí v očích, ve výrazu obličeje a ve všech pohybech i gestech. Náš zjev, naše slova a konání nejsou nikdy větší než my sami. Neboť tělo je domem naší duše, oči jsou jako okna a slova posly.“

Chalíl Džibrán

Poselství od Babajiho

Kdyby Bohové mohli ronit slzy a mohli tak lidstvu pomoci, naplakal bych pro vás všechny oceán. Na této planetě nebylo nikdy tolik utrpení jako je teď. Probuďte se, osušte si oči a ponořte se do svého srdce, kde vás očekává Božství, aby vás vedlo k Lásce, radosti a míru.

Mahavatar Babaji Mahabharata

K zamyšlení

„Cesta Bhakti (oddanosti) znamená, že nás láska vede k odevzdání se, láska je tou nejvyšší modlitbou, láska nám umožňuje znovuzrodit se do důvěry. A nejlepší na tom je, že cesta a cíl jsou jedním a tím je Láska.“

Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení

„Bůh nedává zkoušky nezpůsobilé osobě.

Pokud procházíte nějakou zkouškou, buďte šťastní,

protože Bůh si o Vás myslí, že jste silní a že zkoušku zvládnete.“