Myšlenka na dnešní den

„Povídá se, že hasiči vnikli do hořícího domu, kde tvrdě spal nějaký muž. Pokusili se ho vynést oknem. Nešlo to, a tak ho chtěli pronést dveřmi. Opět ho neprotáhli; byl příliš velký a těžký. Byli z toho celí zoufalí, až někoho napadlo: „Vzbuďte ho, vyleze sám.“

Jen spáči a děti potřebují, aby se o ně někdo staral.

Probuď se!

Nebo dospěj!

Anthony de Mello, SJ

Poznej, kým jsi v jádru svého bytí…

„Poznej, kým jsi v jádru svého bytí, a tím se pak staň.“, řekl Pindarus, starořecký básník a já dodávám: Poznáte-li, kým v srdci pod všemi svými osobnostními vrstvami jste, a pokusíte-li se co nejlépe realizovat touhy svého srdce, nakonec se tím, kým Jste, stanete!

Vše, čím jste kdysi byli, čím jste a budete, pochází z vnitřního pramene ve vás samých. Nepřicházíte na svět jako nepopsaný list. Máte v sobě jedinečný matrix tvořící základní složku vašeho individuálního života. Jednou z cest, jak odhalit vzor a předivo svého matrixu je Numerologie. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Šťastná je jen duše, která miluje.“

H.W. Goethe

 

Myšlenka na dnešní den

„Hledáme Ho tady a tam,

přitom hledíme přímo na Něj.

Sedě vedle Něj se ptáme:

Ach Milovaný, kde jsi Milovaný?

Dost už těchhle otázek. Nyní

ať Ticho vás zavede k jádru Života.“

Rúmí

Myšlenka na dnešní den

Když se ráno probudím,

je buď následující den

po mnoha mnoha dnech,

 nebo první den.

 Když je následující den

 po mnoha, mnoha dnech,

 vím, že přišel čas,

 abych prošla dveřmi

 a podívala se na svou temnou stránku,

 která mě volá.

(Pokračování textu…)