K zamyšlení

Toto je ono nevýslovné tajemství, vrcholné osvícení, klíč k pokoj a síle: Ty jsi Bůh. Pokud přijmete tuto nebetyčnou pravdu, pokud se odvážíte stanout na špici tohoto nádherného vrcholu, univerzální Vědomí se vám vyjeví z vašeho nitra. Bůh je právě tam. To On se dívá zpoza vašich očí, to On je vaším Vědomím, to On je vaším pravým Já. Nejste jen částí Boha; jste zcela Bohem a Bůh je zcela vámi.“

Uell S. Andersen

Inspirace

Vychutnávat si různá období života

bez přidávání

jakýchkoliv dochucovadel pošetilé mysli

– jaká to svoboda!

Mooji

Zázračné invokace Matky Marie k osobnímu růstu

Matka Marie pronesla tyto invokace/tato vzývání, jelikož si byla vědoma toho, že mnoho lidí má velmi rušný život. Jsou sepsána jako denní modlitby s ohledem na maximální osobní růst v nejkratším možném čase. Je to také dobrý způsob invokace pro lidi, kteří jsou nováčky v oblasti mluvených afirmací, protože vám dává rovnováhu mezi duchovní ochranou, transformací negativní energie a řešení nedokonalé víry. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Hledání lásky vždy končí u tebe…

Hledáme lásku. Nehledáme ženu nebo muže. Kdybychom hledali ženu nebo muže, nikdy bychom je neopustili poté, co jsme je našli. Skutečností však je, že partnera opouštíme vždy, když si myslíme, že jsme lásku našli jinde. Tak mnozí bloudí od jednoho vztahu k druhému v touze najít lásku.Najdeš-li však lásku v sobě, najdeš ji rovněž v každém muži či ženě, například i v člověku, který ti stojí po boku.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Proč by vás měl někdo opustit,

činíte-li ho šťastným?

Jestliže ho však děláte nešťastným,

proč by vás neměl opustit?“

Osho