Invokace

 

NECHŤ BOŽÍ PRAVDA OSVÍTÍ MÉHO DUCHA.

NECHŤ PŘIJDE KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ.

A nechť je osvícen chrám mého srdce.

Všechny věci mají jen jednu pravdu.

Všechny události mají pouze jednu příčinu.

Všechny bytosti mají pouze jednu tvář.

Všechno je božské v dokonalosti jediné Pravdy.

Já jsem.

Já jsem

Já jsem.

Dokonáno Jest.

Sanat Kumara  prostřednictvím Ulrike Hinrichs 

Foto: Gretchen-R-Gusky

Učení o Já Jsem

z1hvG1484255304Z archívu…

Žijeme v době velkých změn, zasahujících do života každého člověka. Jednou z těchto přicházejících změn je zrychlování duchovního vývoje každého z nás. Tyto změny, které na planetě Zemi probíhají a další, které ji i obyvatele čekají, jsou způsobeny zvýšenou kosmickou energií – vyššími frekvencemi, kterými se neustále naplňuje magnetické pole Země. Dříve byly vyšší frekvence zadržovány ochrannými clonami chránícími lidstvo před jejich intenzitou, které by tělo člověka nedokázalo zvládnout. Nyní jsou ochranné clony vlivem silnějšího záření z Velkého Centrálního Slunce – Slunce všech Galaxií – postupně odstraňovány a mohutné síly duchovní energie přinášející sub – atomární stavební částice pronikají k lidem.
(Pokračování textu…)

Meditace Světla

 
Prvním krokem k ovládání sebe sama je uklidnění vší vnější činnosti mysli, emocí i těla. Kdo každý večer před spaním a každé ráno před začátkem denní práce věnuje patnáct až třicet minut následujícímu cvičení s potřebnou silou, zažije zázraky:Postarejte se o to, abyste nebyli rušeni. Zcela se uklidněte a uvolněte. Představte si a prociťte, jak je vaše tělo zahaleno do oslnivého bílého Světla. Udržujte tento obraz během prvních pěti minut.Poznejte a pociťujte se vší vroucností spojení mezi vaším vnějším Já a onou Mocnou světelnou jiskrou ve vás. (Pokračování textu…)

Spirituální a léčivý význam mantry „I Am That I Am“ – Jsem, který Jsem

Dr. Joseph Michael Levry

I Am That I Am – Jsem, který Jsem

I Am, také známé jako I Am That I Am je mantrou, která je silným spirituálním vzorce, který nastavuje spojení mezi tím, kdo ji zpívá a Bohem, Svatým Otcem, který je milostivý a plný slitování, který vše stvořil, který vše zná a vše dokáže. Jinými slovy, toto je bytost, které nemůže nic zůstávat skryto a pro kterou není nic nemožné. On je Tím, kdo vám dovoluje proniknout do vědomosti věcí skrytých a porozumět jejich tajné podstatě. Skrze I Am přijímáme pomoc od nejposvátnějšího ADONAI, jehož království a moc a síla trvají až na Věky Věků. (Pokračování textu…)

,,Já Jsem” nebo ,,Jsem?”

Jennifer Hoffman

Dvě malá slůvka -,, Já Jsem” – obsahují klíč k poznání tajemství radosti, lásky, hojnosti, úspěchu a naplnění, které jsou důvodem, proč jsme zde.  Víme, že tato slova jsou mocná a během každého dne je nesčetněkrát použijeme, abychom tvořili realitu, v níž žijeme. Naše celoživotní hledání je hledáním pravdy, chceme poznat a vědět, že ono mocné Já Jsem našeho duchovního aspektu je schopno se převést do materiálního světa, a ono to dělá, ať již tak činíme vědomě nebo nevědomě. Avšak nejsilnější je tato vazba, pokud ji používáme jako odpověď, a ne jako otázku….

Otázka, Jsem?”  není účinným způsobem, kterak přistoupit k pátrání po pravdě. Vlastně jde o otázku, jejíž odpověď je opět otázkou… Jsem dost silný? Jsem hoden lásky? Zasloužím si mít všechno, po čem toužím? Tyto otázky jsou pro nás důležité, avšak pocházejí z oněch míst, kde máme určité pochybnosti a chceme potvrzení.  Naším dalším krokem – zaujímáme-li takovýto úhel pohledu – je nalézt někoho, kdo nám poskytne kladnou odpověďJenže víme, že ti a to, jež přitahujeme, nám zrcadlí naši energii, takže nalézáme pouze ty, kteří nám odpovědi dát nemohou, jelikož sami mají úplně stejné otázky jako my. (Pokračování textu…)