Invokace

 

NECHŤ BOŽÍ PRAVDA OSVÍTÍ MÉHO DUCHA.

NECHŤ PŘIJDE KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ.

A nechť je osvícen chrám mého srdce.

Všechny věci mají jen jednu pravdu.

Všechny události mají pouze jednu příčinu.

Všechny bytosti mají pouze jednu tvář.

Všechno je božské v dokonalosti jediné Pravdy.

Já jsem.

Já jsem

Já jsem.

Dokonáno Jest.

Sanat Kumara  prostřednictvím Ulrike Hinrichs 

Foto: Gretchen-R-Gusky

Meditace Světla

 
Prvním krokem k ovládání sebe sama je uklidnění vší vnější činnosti mysli, emocí i těla. Kdo každý večer před spaním a každé ráno před začátkem denní práce věnuje patnáct až třicet minut následujícímu cvičení s potřebnou silou, zažije zázraky:Postarejte se o to, abyste nebyli rušeni. Zcela se uklidněte a uvolněte. Představte si a prociťte, jak je vaše tělo zahaleno do oslnivého bílého Světla. Udržujte tento obraz během prvních pěti minut.Poznejte a pociťujte se vší vroucností spojení mezi vaším vnějším Já a onou Mocnou světelnou jiskrou ve vás. (Pokračování textu…)

Spirituální a léčivý význam mantry „I Am That I Am“ – Jsem, který Jsem

Dr. Joseph Michael Levry

I Am That I Am – Jsem, který Jsem

I Am, také známé jako I Am That I Am je mantrou, která je silným spirituálním vzorce, který nastavuje spojení mezi tím, kdo ji zpívá a Bohem, Svatým Otcem, který je milostivý a plný slitování, který vše stvořil, který vše zná a vše dokáže. Jinými slovy, toto je bytost, které nemůže nic zůstávat skryto a pro kterou není nic nemožné. On je Tím, kdo vám dovoluje proniknout do vědomosti věcí skrytých a porozumět jejich tajné podstatě. Skrze I Am přijímáme pomoc od nejposvátnějšího ADONAI, jehož království a moc a síla trvají až na Věky Věků. (Pokračování textu…)

,,Já Jsem” nebo ,,Jsem?”

Jennifer Hoffman

Dvě malá slůvka –  ,,Já Jsem” – obsahují klíč k poznání tajemství radosti, lásky, hojnosti, úspěchu a naplnění, které jsou důvodem, proč jsme zde.  Víme, že  tato slova jsou mocná a během každého dne je nesčetněkrát použijeme, abychom tvořili realitu, v níž žijeme. Naše celoživotní hledání je hledáním pravdy, chceme poznat a vědět, že ono mocné Já Jsem našeho duchovního aspektu  je schopno se převést do materiálního světa, a ono to dělá, ať již tak činíme vědomě nebo nevědomě. Avšak nejsilnější je tato vazba, pokud ji používáme jako odpověď, a ne jako otázku….

Otázka ,,Jsem?”  není účinným způsobem, kterak přistoupit k  pátrání po pravdě. Vlastně jde o otázku, jejíž odpověď je opět otázkou… Jsem dost silný? Jsem  hoden lásky? Zasloužím si mít všechno, po čem toužím? Tyto otázky jsou pro nás důležité, avšak pocházejí z oněch míst, kde máme určité pochybnosti a chceme potvrzení.  Naším dalším krokem – zaujímáme-li takovýto úhel pohledu – je nalézt někoho, kdo nám poskytne kladnou odpověď.  Jenže víme, že ti a to, jež přitahujeme, nám zrcadlí naši energii, takže nalézáme pouze ty, kteří nám odpovědi dát nemohou, jelikož sami mají úplně stejné otázky jako my. (Pokračování textu…)