Invokace

NECHŤ BOŽÍ PRAVDA OSVÍTÍ MÉHO DUCHA.

NECHŤ PŘIJDE KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ.

A nechť je osvícen chrám mého srdce.

Všechny věci mají jen jednu pravdu.

Všechny události mají pouze jednu příčinu.

Všechny bytosti mají pouze jednu tvář.

Všechno je božské v dokonalosti jediné Pravdy.

Já jsem.

Já jsem

Já jsem.

Dokonáno Jest.

Sanat Kumara  prostřednictvím Ulrike Hinrichs 

Meditace Světla

Prvním krokem k ovládání sebe sama je uklidnění vší vnější činnosti mysli, emocí i těla. Kdo každý večer před spaním a každé ráno před začátkem denní práce věnuje patnáct až třicet minut následujícímu cvičení s potřebnou silou, zažije zázraky:Postarejte se o to, abyste nebyli rušeni. Zcela se uklidněte a uvolněte. Představte si a prociťte, jak je vaše tělo zahaleno do oslnivého bílého Světla. Udržujte tento obraz během prvních pěti minut.
Poznejte a pociťujte se vší vroucností spojení mezi vaším vnějším Já a onou Mocnou světelnou jiskrou ve vás.
Zaměřte svou pozornost na střed svého srdce. Představte si je jako zlaté slunce. Následuje uznání:
Radostně se nyní oddávám hojnosti té Mocné Přítomnosti, tomu čistému Světlu!“ Pociťujte současně velký jas tohoto Světla a zesilujte jej v každé buňce svého těla, a to nejméně po dobu deseti minut.
Nyní meditaci uzavřete příkazem:
Já jsem dítětem Světla – Já miluji Světlo – Já sloužím Světlu – Já žiji ve Světle – Já jsem Světlem ochraňován, osvěcován, zabezpečen, podporován – Já žehnám Světlu!“

(Pokračování textu…)