Osobní roční vibrace

Všechno ve Vesmíru se pohybuje, vše je v trvalém stavu proudění a vývoje. Každý z nás je součástí kosmické „energetické sítě“, a proto nás v okamžiku, kdy se narodíme, začíná ovlivňovat vesmírná energie, která k nám proudí v takové kvalitě, jaká vyplývá z našeho data narození. Vlastnosti energie se rok od roku mění a tak, víme-li přesně, co nás v tom kterém roce čeká nebo jinými slovy – jaká síla k nám z Vesmíru proudí, můžeme tím směrem napnout všechny své síly, aniž bychom zbytečně usilovali o cíle, které jsou pro nás v Té době nedosažitelné. Ušetříme si tak spoustu času i zklamání. (Pokračování textu…)

Osobní roční vibrace

Celý vesmír se skládá z vibrací, které lze u jednotlivých bytostí označit za individuální vibrace. Osobní roční vibrace naznačují, jaké kosmické vibrace nás v určitém roce ovlivňují. Tyto vibrace podléhají určitému rytmu a opakují se po 9 letech. Protože je člověk jako mikrokosmos součástí vesmíru, může informace  o ORV využít  k tomu, aby se vědomě rozhodl, jakým způsobem uchopit konkrétní rok svého života tak, aby využil jeho plný potenciál.

(Pokračování textu…)