Den, ve kterém jsme se narodili

Den narození 1 – NEZÁVISLOST

Silná individualita, která potřebuje volnost a nezávislost, ovšem si rozhoduje sama. Iniciativní, sebejistý, dynamický, průbojný. Nechybí mu ctižádost, je velmi cílevědomý, touha prosadit se. Nerad se podřizuje autoritám, potrpí si na obdiv a uznání. V partnerských vztazích rovněž vyžaduje svobodu a prostor. Životní směr je často vede cestami, kde jsou nuceni spoléhat sami na sebe a tím docílit poznání a radosti z dosaženého cíle. Jsou neobyčejně tvůrčí,kreativní. (Pokračování textu…)

Den narození 9.,18.a 27

Babaji-5

„Mým učením je můj život“

Gándhí

Milí přátelé, v naší pestré mozaice dnů narození dostáváme k psychice lidí narozených 9.,18. a 27.dne v měsíci.

Číslo 9 nám vypráví příběh o změně a chaosu. Výpověď teorie chaosu, že v největším chaosu lze najít harmonii a řád, se v devítkovém příběhu stává stále znovu prožívanou realitou.

Všechno nepochopitelné, nehmatatelné,což je nejhlubší povahový rys archetypu devítky, se projevuje u lidí narozených v těchto dnech jako hluboké předurčení jejich charakteru.

Psychické číslo 9

Lidem narozeným 9.,18.a 27. dne v měsíci se jako vzpomínky hlásí sny, fantazijní obrazy a imaginace, jimiž jsou tito zrozenci vystaveni víc, než kolik mohou konstruktivně zvládnout. Obklopuje je něco jemného a křehkého a zpočátku žijí ve zdánlivě snovém světě, jako by zapomněli nechat za prahem zrození to, co patří do onoho světa. Ztotožnění s tvrdou realitou je pro ně těžké, někteří z nich proto celý život žijí v iluzích, které si ustavičně vytvářejí. (Pokračování textu…)

Den narození 8., 17. a 26.

 

Mountains landscape

„Zvládat druhé vyžaduje sílu; zvládat sebe vyžaduje energii.“
Lao-c´

Milí přátelé, pojďme se dnes podívat na psychiku lidí narozených dne 8., 17. a 26. Jejich psychickým číslem je silná osmička, která chce všechno nebo nic. Nedělá kompromisy. Osmička je číslo spravedlnosti, plnosti a blahobytu. Zároveň je to číslo nejistých lidí, kteří musí své schopnosti neustále dokazovat – tak se osmičce daří mnoho vykonat, neboť nejistota je její pohonná látka. Číslo osm nám vypráví příběh o moci a bezmoci. Je to příběh vášně, vztahující se k věčnému vyrovnávání extrémů.

Psychické číslo osm

Lidé narození 8., 17. a 26. dne v měsíci si v sobě nesou vzpomínky ve formě tušení, která mají mnoho společného se stínovými stránkami a s propastmi lidské psychiky. Témata jako smrt, nemoc, rány osudu, prohry a těžké časy je nemohou polekat, protože je důvěrně znají jako své staré známé. Rodiče osmičkových dětí mají často pocit, že jejich potomci pozorují a že je dokážou prohlédnout, jako by se z jejich očí dívala na svět nějaká stará duše, ne vždy dobrotivá, ale chápající lidské utrpení. Onemocní-li osmičkové dítě, pak je nemocné těžce, je-li toto dítě smutné, pak hluboce, je-li uražené, pak dlouho. Prožívá-li nadšení, pak se toto nadšení mění v euforii, je-li veselé, je až exaltované. Pro osmičkové dítě existuje pouze černá a bílá a v žádné oblasti svého života nerado přistupuje na kompromisy.
Milá osmičko, je pravda, že Ti slabost nahání hrůzu a tak raději tiše trpíš a s nadějí čekáš na to, že druzí odhalí Tvé potřeby? Nerada kohokoli o cokoli žádáš, protože ti cizí pomoc málokdy vyhovuje a nejraději si děláš všechno sama.

(Pokračování textu…)

Den narození 7,16 a 25

pink butterfly

„Ať tvoje mystická síla, lotos světla, otevře kuklu a motýl nechť vzlétne ke hvězdám.“

Pojďme nyní společně nahlédnout do psychiky lidí narozených 7., 16. a 25. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je mystická, nezávislá a někdy melancholická sedmička. Číslo sedm nám vypráví příběh o touze po jednotě těla a ducha a o úsilí o „vyšší“ kvalitu života.

Psychické číslo sedm

Hluboko ve vzpomínkách lidí narozených tohoto dne (7., 16. a 25.) je ukryta touha po něčem vyšším. Rádi se ztotožňují se slavnými osobnostmi a velmi brzy si volí ideály a vzory, jejich charakteristickým rysem je ztělesnění reprezentativního, slavného postavení. Nejvýraznějším rysem zrozenců v sedmičce je, že rádi reprezentují a zaujímají pozice, které je alespoň o trochu vyvyšují nad ostatní. Na začátku svého života nejsou nikdy rády tím, kým jsou, i kdyby se narodili jako princ nebo princezna. Z jejich výrazu jako byste četli: „Kdybyste věděli, kdo vlastně jsem…“

Milá sedmičko, pod vlivem vibrace svého dne jsi velmi nezávislá a svobodomyslná. Stále pečlivě analyzuješ vše, co děláš; jsi velmi puntičkářská. I ty nejmenší detaily mají pro tebe velký význam. Tvá mysl se stále toulá v kosmickém prostoru. Obyčejným smrtelníkům se můžeš jevit trochu mimo, jako bys byla z jiné planety. Tvá hlava neustále zpracovává podněty, které druzí nevidí nebo je nedokáží vnímat. Jsi myslitel. Máš analytického ducha a velmi přesný pozorovací talent. (Pokračování textu…)

Den narození 6,15 a 24

spa therapy

„Je úplně jedno, co děláme, dokud nepřijmeme sami sebe. Jakmile jednou sami sebe přijmeme, je úplně jedno,co děláme.“ Charly Heavenrichová

Milí přátelé, dostáváme se nyní k psychice lidí narozených dne 6., 15. a 24. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je láskyplná a harmonii milující šestka. Číslo šest nám vypráví příběh o síle, která symbolizuje tělesnost, sexualitu, pudovost a instinkt.

Psychické číslo šest
Zrozenci v šestce si vzpomínají, hlavně v nočních snech, které se jim zdají jako velmi reálné, na život v harmonii, kráse, teple a plnosti a samozřejmě chtějí tyto sny uskutečnit i ve své nynější existenci. Velmi často se tyto bytosti potřebující lásku a hladovějící po kráse vydávají do prostředí svého dětství, které s tímto tématem nemá nic společného.
Šestkový člověk není vždy krásný, ale z očí mu vyzařuje nespoutané veselí. Září sám od sebe.
Číslo šest vibruje s planetou Venuše, která reprezentuje ženskou podstatu, soucit a také peníze.
Milá šestko, vibrace Tvého dne narození způsobuje, že k sobě magneticky přitahuješ ostatní; přináší ti také lásku k umění a hluboké spříznění s hudbou. Nejspíš miluješ krásné domy a vkusné zařízení, pastelové barvy a harmonii ve svém okolí – tvůj domov je tvůj hrad, zvláště když ho můžeš naplnit teplem a láskou.
V průběhu svého života poznáš a budeš mít mnoho přátel, ale mnohokrát v životě zažiješ i samotu a osamělost. Nechceš si nikoho zavazovat a nechceš být někomu zavázána. Miluješ svobodu, přímost a upřímnost. Jsi trochu nestálá, roztěkaná, nejsi schopna zůstat po delší dobu soustředěna na jeden předmět zájmu. (Pokračování textu…)

Den narození 5,14 a 23

Pentagram with reflection macro shot

„Čemu učíš druhé, formuje i Tebe.
Proto věz, že co učíš, jako bys učil sebe sama.“

Course of miracles (Kurz zázraků)

Milí přátelé, v dnešním pokračování Numerologie krok za krokem se pokusíme společně porozumět, co se skrývá v psychice lidí narozených 5.,14.a 23. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je svobodomyslná pětka.

Psychické číslo 5
Základem vzpomínek všech zrozenců v pětce je neotřesitelné vědomí vlastní hodnoty. Dalo by se to shrnout větou: Důstojnost člověka je nedotknutelná.
Psychické číslo 5 dává svým nositelům jemnou a křehkou povahu. Jsou to rození intelektuálové. Májí velmi bystrý rozum, umí jej používat a to také nepřetržitě dělají. Jsou rychlí a pohotoví, často reagují impulzivně. Mají rádi změny a jejich plány se jen zřídkakdy týkají vzdálené budoucnosti – na to ostatně ani nemají dost trpělivosti. Rádi riskují. Mají mladistvou mysl. Lehce navazují vztahy, ale protože jsou poměrně nestálí, žádný z jejich vztahů moc dlouho nevydrží.
Psychické pětky jsou nadány velkou intuicí. Jsou velice přizpůsobivé – ve společnosti dětí se sami mění v děti, ve společnosti mládeže se mění v revoltujícího člověka s mladistvými názory a v přítomnosti starších a moudrých lidí se z nich rovněž stávají moudří lidé. Vynikají brilantní logikou. Svou výmluvností každého odzbrojí a přesvědčí ho o správnosti svého stanoviska.
Jsou velmi šaramantní, získávají si lidi svou přitažlivostí, pokrokovým myšlením, logickou a jasnou řečí a optimistickým postojem k životu.
Jsou marnotratní, ale v podstatě se dá říct, že mají štěstí a peníze si vždy dokáží opatřit, když je potřebují. Nespoléhají na  jediný zdroj příjmu, rádi podnikají a rádi investují peníze. Psychické pětky mají rády značkové zboží, protože jim dává pocit, že jejich hodnota je doceněna. Číslo pět vibruje s planetou Merkur. Ten reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost.
Je to číslo intelektu a písemného i ústního projevu. (Pokračování textu…)