Člověk, který vykonává práci své duše, životem tančí! A jak to máte vy?

„Život se rovná dlouhému řetězu v Božím oceánu.

V tomto vtělení vidíme jen jedinou část tohoto řetězu.

Minulost a budoucnost tu odpočívají neviditelné v jeho hlubinách,

a svá tajemství vyzradí jen tomu,

        kdo žije v souladu s nekonečnem.“   

Z knihy „Slova Mistra“ od Paramahansa Yogananda

Náš život je jen jednou z nesčíslné řady zkušeností naší duše. Duše existuje mimo čas. Duše, které si ke svému vývoji zvolily fyzickou zkušenost života, svou energii už mnohokrát vtělily do celé řady jiných psychických nebo fyzických forem.
(Pokračování textu…)

Den narození 9.,18.a 27

Babaji-5

„Mým učením je můj život“

Gándhí

Milí přátelé, v naší pestré mozaice dnů narození dostáváme k psychice lidí narozených 9.,18. a 27.dne v měsíci.

Číslo 9 nám vypráví příběh o změně a chaosu. Výpověď teorie chaosu, že v největším chaosu lze najít harmonii a řád, se v devítkovém příběhu stává stále znovu prožívanou realitou.

Všechno nepochopitelné, nehmatatelné,což je nejhlubší povahový rys archetypu devítky, se projevuje u lidí narozených v těchto dnech jako hluboké předurčení jejich charakteru.

Psychické číslo 9

Lidem narozeným 9.,18.a 27. dne v měsíci se jako vzpomínky hlásí sny, fantazijní obrazy a imaginace, jimiž jsou tito zrozenci vystaveni víc, než kolik mohou konstruktivně zvládnout. Obklopuje je něco jemného a křehkého a zpočátku žijí ve zdánlivě snovém světě, jako by zapomněli nechat za prahem zrození to, co patří do onoho světa. Ztotožnění s tvrdou realitou je pro ně těžké, někteří z nich proto celý život žijí v iluzích, které si ustavičně vytvářejí. (Pokračování textu…)

Den narození 8., 17. a 26.

 

Mountains landscape

„Zvládat druhé vyžaduje sílu; zvládat sebe vyžaduje energii.“
Lao-c´

Milí přátelé, pojďme se dnes podívat na psychiku lidí narozených dne 8., 17. a 26. Jejich psychickým číslem je silná osmička, která chce všechno nebo nic. Nedělá kompromisy. Osmička je číslo spravedlnosti, plnosti a blahobytu. Zároveň je to číslo nejistých lidí, kteří musí své schopnosti neustále dokazovat – tak se osmičce daří mnoho vykonat, neboť nejistota je její pohonná látka. Číslo osm nám vypráví příběh o moci a bezmoci. Je to příběh vášně, vztahující se k věčnému vyrovnávání extrémů.

Psychické číslo osm

Lidé narození 8., 17. a 26. dne v měsíci si v sobě nesou vzpomínky ve formě tušení, která mají mnoho společného se stínovými stránkami a s propastmi lidské psychiky. Témata jako smrt, nemoc, rány osudu, prohry a těžké časy je nemohou polekat, protože je důvěrně znají jako své staré známé. Rodiče osmičkových dětí mají často pocit, že jejich potomci pozorují a že je dokážou prohlédnout, jako by se z jejich očí dívala na svět nějaká stará duše, ne vždy dobrotivá, ale chápající lidské utrpení. Onemocní-li osmičkové dítě, pak je nemocné těžce, je-li toto dítě smutné, pak hluboce, je-li uražené, pak dlouho. Prožívá-li nadšení, pak se toto nadšení mění v euforii, je-li veselé, je až exaltované. Pro osmičkové dítě existuje pouze černá a bílá a v žádné oblasti svého života nerado přistupuje na kompromisy.
Milá osmičko, je pravda, že Ti slabost nahání hrůzu a tak raději tiše trpíš a s nadějí čekáš na to, že druzí odhalí Tvé potřeby? Nerada kohokoli o cokoli žádáš, protože ti cizí pomoc málokdy vyhovuje a nejraději si děláš všechno sama.

(Pokračování textu…)

Den narození 7,16 a 25

pink butterfly

„Ať tvoje mystická síla, lotos světla,otevře kuklu a motýl nechť vzlétne ke hvězdám.“

Moji milí, pojďme nyní společně nahlédnout do psychiky lidí narozených 7., 16. a 25. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je mystická, nezávislá a někdy melancholická sedmička. Číslo sedm nám vypráví příběh o touze po jednotě těla a ducha a o úsilí o „vyšší“ kvalitu života.

Psychické číslo sedm

Hluboko ve vzpomínkách lidí narozených tohoto dne (7., 16. a 25.) je ukryta touha po něčem vyšším. Rádi se ztotožňují se slavnými osobnostmi a velmi brzy si volí ideály a vzory, jejich charakteristickým rysem je ztělesnění reprezentativního, slavného postavení. Nejvýraznějším rysem zrozenců v sedmičce je, že rádi reprezentují a zaujímají pozice, které je alespoň o trochu vyvyšují nad ostatní. Na začátku svého života nejsou nikdy rády tím, kým jsou, i kdyby se narodili jako princ nebo princezna. Z jejich výrazu jako byste četli: „Kdybyste věděli, kdo vlastně jsem…“

Milá sedmičko, pod vlivem vibrace svého dne jsi velmi nezávislá a svobodomyslná. Stále pečlivě analyzuješ vše, co děláš; jsi velmi puntičkářská. I ty nejmenší detaily mají pro tebe velký význam. Tvá mysl se stále toulá v kosmickém prostoru. Obyčejným smrtelníkům se můžeš jevit trochu mimo, jako bys byla z jiné planety. Tvá hlava neustále zpracovává podněty, které druzí nevidí nebo je nedokáží vnímat. Jsi myslitel. Máš analytického ducha a velmi přesný pozorovací talent. (Pokračování textu…)

Den narození 6,15 a 24

spa therapy

„Je úplně jedno, co děláme, dokud nepřijmeme sami sebe. Jakmile jednou sami sebe přijmeme, je úplně jedno,co děláme.“ Charly Heavenrichová

Milí přátelé, dostáváme se nyní k psychice lidí narozených dne 6., 15. a 24. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je láskyplná a harmonii milující šestka. Číslo šest nám vypráví příběh o síle, která symbolizuje tělesnost, sexualitu, pudovost a instinkt.

Psychické číslo šest
Zrozenci v šestce si vzpomínají, hlavně v nočních snech, které se jim zdají jako velmi reálné, na život v harmonii, kráse, teple a plnosti a samozřejmě chtějí tyto sny uskutečnit i ve své nynější existenci. Velmi často se tyto bytosti potřebující lásku a hladovějící po kráse vydávají do prostředí svého dětství, které s tímto tématem nemá nic společného.
Šestkový člověk není vždy krásný, ale z očí mu vyzařuje nespoutané veselí. Září sám od sebe.
Číslo šest vibruje s planetou Venuše, která reprezentuje ženskou podstatu, soucit a také peníze.
Milá šestko, vibrace Tvého dne narození způsobuje, že k sobě magneticky přitahuješ ostatní; přináší ti také lásku k umění a hluboké spříznění s hudbou. Nejspíš miluješ krásné domy a vkusné zařízení, pastelové barvy a harmonii ve svém okolí – tvůj domov je tvůj hrad, zvláště když ho můžeš naplnit teplem a láskou.
V průběhu svého života poznáš a budeš mít mnoho přátel, ale mnohokrát v životě zažiješ i samotu a osamělost. Nechceš si nikoho zavazovat a nechceš být někomu zavázána. Miluješ svobodu, přímost a upřímnost. Jsi trochu nestálá, roztěkaná, nejsi schopna zůstat po delší dobu soustředěna na jeden předmět zájmu. (Pokračování textu…)

Den narození 5,14 a 23

Pentagram with reflection macro shot

„Čemu učíš druhé, formuje i Tebe.
Proto věz, že co učíš, jako bys učil sebe sama.“

Course of miracles (Kurz zázraků)

Milí přátelé, v dnešním pokračování Numerologie krok za krokem se pokusíme společně porozumět, co se skrývá v psychice lidí narozených 5.,14.a 23. dne v měsíci. Jejich psychickým číslem je svobodomyslná pětka.

Psychické číslo 5
Základem vzpomínek všech zrozenců v pětce je neotřesitelné vědomí vlastní hodnoty. Dalo by se to shrnout větou: Důstojnost člověka je nedotknutelná.
Psychické číslo 5 dává svým nositelům jemnou a křehkou povahu. Jsou to rození intelektuálové. Májí velmi bystrý rozum, umí jej používat a to také nepřetržitě dělají. Jsou rychlí a pohotoví, často reagují impulzivně. Mají rádi změny a jejich plány se jen zřídkakdy týkají vzdálené budoucnosti – na to ostatně ani nemají dost trpělivosti. Rádi riskují. Mají mladistvou mysl. Lehce navazují vztahy, ale protože jsou poměrně nestálí, žádný z jejich vztahů moc dlouho nevydrží.
Psychické pětky jsou nadány velkou intuicí. Jsou velice přizpůsobivé – ve společnosti dětí se sami mění v děti, ve společnosti mládeže se mění v revoltujícího člověka s mladistvými názory a v přítomnosti starších a moudrých lidí se z nich rovněž stávají moudří lidé. Vynikají brilantní logikou. Svou výmluvností každého odzbrojí a přesvědčí ho o správnosti svého stanoviska.
Jsou velmi šaramantní, získávají si lidi svou přitažlivostí, pokrokovým myšlením, logickou a jasnou řečí a optimistickým postojem k životu.
Jsou marnotratní, ale v podstatě se dá říct, že mají štěstí a peníze si vždy dokáží opatřit, když je potřebují. Nespoléhají na  jediný zdroj příjmu, rádi podnikají a rádi investují peníze. Psychické pětky mají rády značkové zboží, protože jim dává pocit, že jejich hodnota je doceněna. Číslo pět vibruje s planetou Merkur. Ten reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost.
Je to číslo intelektu a písemného i ústního projevu. (Pokračování textu…)