K zamyšlení

 

Nová zpráva napsaná přímo Paramahamsou Vishwanandou exluzivně publikovaná na Facebooku.

Mnozí chtějí na duchovní cestě rychle dosáhnout výsledků. Rychlé výsledky chtějí ti, kteří hledají ve spiritualitě jen výhody a bezpečí a nedokážou vnímat přítomnost Božské lásky. Tím, že jsou povrchní a zůstávají pouze v povrchní úrovni spirituality, nezapojí se do samotného procesu. Člověk potom začne svou duchovní cestu vnímat negativně vlastně proto, že nerozezná kvalitu osvíceného Mistra. (Pokračování textu…)

Když vám Bůh něco odebírá, nechte Ho brát…

Když vám Bůh něco odebírá, nechte Ho brát. To, co Jím bude odebráno, bude nahrazeno Božskou Láskou. Pocítíte tuto kosmickou Lásku uvnitř vás. Pocítíte tuto obrovskou Lásku Boha uvnitř vás a v této Lásce budete plakat, budete se smát, dokonce tomu, co se s vámi děje, ani svou myslí neporozumíte. Nechte to, ať se to stane, nemějte otázky, protože musíte nechat Lásku Boha, aby se vás úplně zmocnila. Do té doby, do kdy tu bude mysl, nikdy neporozumíte Jeho Lásce. Pouze, když se zřeknete mysli, budete moci Jeho Lásce porozumět. Nemůžete analyzovat, nemůžete Ho pochopit, protože chápání se děje myslí a pochopit Ho myslí nemá žádný smysl. Musíte se toho zřeknout, musíte se Mu odevzdat. Když se odevzdáte, nekladete Mu otázky. Neptáte se, proč je to tak, proč je to onak. Prostě to přijímáte, protože víte, že On je s vámi. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Srdce cítí, co je skutečné.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Inspirace

Zůstaňte silní, ať se děje, co se děje. Láska je jako kniha, nečtete stále dokola jednu stránku, i když se vám líbí. Musíte ji otočit, abyste viděli, co bude dál.

—Paramahamsa Vishwananda
(z původního tweetu z 16. října 2017, Twitter.com/Vishwananda)

Inspirace

Zanechte dramat, život je krásný! Zkuste si užívat jednoduchosti života, neblázněte kvůli malichernostem, protože ty přijdou a odejdou. Buďte sami k sobě pravdiví a následujte své srdce. Ať se stane cokoliv, zaměřujte se stále na to, co cítíte, že je správně. Možná to druhým ublíží, ale když jste v srdci, pak z toho vzejde jen to dobré. Zůstaňte tedy pozitivní, důvěřujte životu, protože Bůh převládá nad vším. On je tím, kdo koná.

—Paramahamsa Vishwananda
(z původního tweetu z 13. října 2017, Twitter.com/Vishwananda)

Být pravdivý

Lidé si myslí, že jsou šťastní, když neustále něco dělají. Většinu času mají stejný životní stereotyp: chodí do práce a pak jedou na dovolenou. Jak mohou být takto lidé šťastní? Když se jim podíváte do očí, je v nich pouze smutek, protože člověk neví, co je opravdové štěstí a jak k němu dojít. Člověk bez ustání hledá své štěstí v materiálním světě nebo v ostatních lidech. Proto je tam ten smutek: všichni se honí za stínem štěstí. Klamou sami sebe vnějšími změnami a nazývají to štěstím, láskou apod.
(Pokračování textu…)