K zamyšlení

„Jsme-li na duchovní cestě, naše putování životem je běžné a my jsme stále obklopeni podobnými lidmi. Existuje však kontrast, který nám pomáhá vnímat další věci. Lidé chtějí být šťastní, radostní a spokojení, je pro ně normální a přirozené toto chtít. Nejdůležitější je však touha po sjednocení s Bohem a službě Jemu. Potom, co člověk pochopí, že potěšení, která přináší tělo a mysl, jsou nedostačující, objeví se v jeho životě nově otevřené dveře a horizonty.

K zamyšlení

Bůh je ten nejbližší a nejdražší všem, ale všichni ho hledají na obloze, zapomínajíc že je Jádrem našeho srdce…

Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení

„Jednou se jeden mnich modlil a hovořil k Bohu.
Nejdříve se modlil, ale později se jeho modlitba zintenzivnila a stala se osobnější. V jednom okamžiku tento mnich řekl Bohu: „Víš co? Já jsem tvrdohlavější než Ty!”
Radost ze čtení tohoto kouzelného příběhu spočívá v tom, že Bůh si užívá vztah se Svými dětmi, oddanými, milovanými, se Svým stvořením. Tak nějak si myslím, že Bůh je okouzlen tím vším, co vidí: nadšením, upřímností, vytrvalostí, tvrdohlavostí a samozřejmě touhou a připraveností žít a zemřít pro Něj. Chce se pak lidem vyjevit. Tento druh tvrdohlavosti je milý a je pozitivně využíván s láskou tak, že to skutečně inspiruje nás všechny.

K zamyšlení

Zpráva napsaná přímo Paramahamsou Vishwanandou

„Slova mohou poplést mysl, ale ne srdce, protože v srdci hoří oheň touhy. Srdce nepotřebuje slova a nikdy ho nemůže uspokojit nic jiného, než Láska a jednota. Všechny příběhy, ať už jsou o čemkoli, jsou jen pro mysl. Dobré je na nich pouze zjištění, že je můžeme nechat být a přitom zůstat otevření, abychom mohli cítit Jeho Lásku. (Pokračování textu…)

Touha po Bohu

„Na cestě Bhakti často slýcháváme tento pojem. Je spojen se srdcem naplněným láskou. Tento pojem může být vysvětlen technicky, nebo ho také můžeme vyjádřit poeticky, jako metaforu.

Když začneme uvnitř sebe pozorovat, čím doopravdy je, nejen pouze metaforicky nebo technicky, poznáme, že je prázdnotou. Hlubokou prázdnotou. Protože nic kromě Boha ji nemůže vyplnit. Toto je první fáze touhy. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

ochranuje

„Božská Matka je vším.

Ona miluje každého,

o každého se stará a každého drží jako své dítě.

Z Její milosti a lásky všichni sedíme v Jejím klíně.“

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, Inspiration 5. 7. 2016