Online daršan Paramahamsy Vishwanandy

Registrace:
https://www.bhaktimarga.org/events/event/country-online-darshan-czech-republic-hungary-slovakia-october-2020

Více informací v českém jazyce:
https://www.bhaktimarga.cz/events/event/online-darsan-27-rijna/

 

Překonání strachu – 1. část

.již starší příspěvek, ale nyní hodně aktuální.

Během rozdělování časových os se každý musí rozhodnout, zda chce existovat v duchovním otroctví nebo svobodě a tak se tímto tématem budeme zabývat a studovat více do hloubky, abychom více porozuměli frekvenci strachu.

Toto rozhodnutí začíná získáním kontroly nad myslí, odstraněním bloku ochoty čelit temnotě a překonat strach. Toto rozhodnutí vede k zavázání se procesu uspořádání životního stylu, abychom upřednostnili náš vývoj směrem k rozvoji hlubšího spojení s Bohem, v modlitbách žádat o pomoc při překonávání temnoty za účelem dosažení duchovní svobody. (Pokračování textu…)

Inspirace

 

„Pokud úplně utišíte svou mysl, obdržíte vše. Aniž byste o něco vůbec museli žádat. Obdržíte vše, protože Bůh je milosrdný.
Bůh je vševědoucí, nebo si myslíte, že skutečně musíte o něco žádat? Kolik z vás si myslí, že je třeba o něco Boha žádat?
Mnoho lidí si myslí, že stále musí prosit, prosit a prosit.
Nikdy své žádosti neskončíme. Naše žádosti jsou nekonečné, o co ale vlastně žádáme? (Pokračování textu…)

Pozvánka na online daršan Paramahamsy Vishwanandy

Přátelé,

srdečně vás zvu na na online daršan Paramahamsy Vishwanandy,

 který se uskuteční 27. října 2020 v 18 hodin.

REGISTRACE  A VÍCE INFORMACÍ

Po registraci obdržíte e-mailem od Bhakti Marga International s pokyny pro připojení na tento daršan v českém jazyce. Při online zemském daršanu bude zajištěno tlumočení do českého nebo slovenského jazyka. (Pokračování textu…)

Online požehnání Paramahamsy Vishwanandy

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda je osvícený duchovní Mistr. Svůj život zasvětil otevírání srdcí lidí a probouzení jejich vrozené schopnosti bezpodmínečně milovat. Jeho cílem je pomoci lidem najít a realizovat nejvyšší, neomezenou, bezpodmínečnou božskou lásku, která je přítomna v každé lidské bytosti.
Jeho učení nabízí cennou inspiraci a praktické postupy, které nám pomáhají najít radost, klid a přítomnost Božství v každodenním životě uvnitř nás samých. Trpělivě nám vysvětluje, jak můžeme zlepšit způsob, jakým žijeme a smýšlíme. Vede nás do vyššího místa důvěry a odevzdání se Bohu a Guruovi, který dlí v srdci každého člověka.
Dovolte si přijmout Jeho osobní požehnání.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Na světě existuje mnoho guruů různých úrovní. Satguru se vtělí, aby osvobodil člověka od cyklu zrození a smrti, zatímco úkolem dalších guruů je předávání znalostí. Takoví nemohou osvobodit nikoho, jelikož sami nejsou svobodní. K setkání se Satguruem nedochází v životě člověka často, je to vskutku jedinečné.“

— Paramahamsa Vishwananda