Myšlenka na dnešní den

„Skutečné učení je uvnitř vás, nikoli v knihách. Odevzdáte-li se plně Bohu, pak se i On plně odevzdá vám. Volejte tedy Boha ve vašem srdci. Když ho vaše srdce volá plně, když je vaše mysl zcela koncentrovaná na Boha, uvidíte, že se vám též zcela odevzdá. Pak budete v neustálé Lásce a blaženosti. Budete zamilovaní do každého a do všeho okolo vás. Tuto lásku nelze pochopit myslí. Překračuje všechno. Získat Boží Lásku a extázi lze jen úplným odevzdáním.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, z knihy Just Love

Inspirace

Modlitba není rituálem, je odevzdáním. Meditace není technikou, je důvěrou. Bůh není hypotézou, je prožitkem. První prožitek Boha je láska, která roste až do blaženosti duše. Rituály nám pomáhají se odevzdat a meditace zrodit se do důvěry.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Inspirace

Když vám Bůh něco bere, dovolte Mu to vzít. To, co vám odejme, bude nahrazeno Božskou láskou. Pocítíte uvnitř sebe kosmickou Lásku. Pocítíte tuto obrovskou lásku Boha, až z ní budete plakat, až se z ní budete smát, a vaše mysl vůbec nebude rozumět tomu, co se děje. Nechte vše dít, neptejte se na nic, musíte dovolit Boží Lásce, aby se vás úplně zmocnila. Dokud bude v popředí mysl, nikdy této Lásce nebudete rozumět.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Pro ty, kteří touží po Bohu, protože Bůh je jejich jediným cílem a láskou, není rozdílu mezi životem v odloučení a životem na tržišti. Tak i tak jsou vždy sami. I když takovéto lidi následuje dav, oni jsou sami. Být sám znamená být s Bohem.

Ale být s Bohem není tak snadné, jak to může znít nebo vypadat. Zdá se, že než Bůh nabídne sám Sebe, nejprve nabídne vše ostatní. Nemyslete si však proto, že by bohatství nebo sláva vnějšího světa či cokoli jiného mohlo být zajímavé. Všechny myšlenky pocházejí od Něj, emoce pocházejí od Něj i vnitřní alchymie pochází od Něj. (Pokračování textu…)

Maha Shivaratri

Shiva statue in Rishikesh, India

Zítra je Velká, kouzelná noc Pána Šivy!

Od zítřejšího rána do sobotního rána se po celém světě slaví Mahá Šivarátri, což znamená „Velká noc Šivy“. 24 hodinová oslava je zaměřená na Šivovu schopnost zničit uchopení naší mysli egem. Celonoční bdění je věnované Pánovi Šivovi a zahrnuje obětiny pro Šiva lingam, abhišekámy, půdži a zpívání kirtanu až do úsvitu.

(Říká se, že Šivův lingam symbolem všech symbolů, neboť v sobě zahrnuje všechny zjevené symboly světa. Neznázorňuje, jak bychom se na první pohled domnívali, mužskou tvořivou sílu a nemá sexuální podtext. Šivův lingam doslovně znamená „božství, které ještě není vyjádřeno“. Toto božství totiž vlastně nejde jinak vyjádřit, je nepopsatelné. Šivův lingam je pak vědění něčeho, co je za hranicemi symbolu.) (Pokračování textu…)

Šiva

Shiva je posledním a nejkomplexnějším ze svaté trojice (tzv. Trimurti, Brahma-stvořitel, Vishnu-zachovatel a Shiva-ničitel), a symbolizuje konec, nebo-li transformaci, přechod. Aby něco nového mohlo vzniknout nebo se přeměnit, zánik předchozího je nevyhnutelný. Abychom získali novou práci, je třeba skončit v předchozím zaměstnání. Abychom se mohli pohnout dopředu s budoucím manželem, je třeba se rozvést se stávajícím. (Pokračování textu…)