K zamyšlení

„Guru sídlí ve vyšším Vědomí, takže vnímá vše, nejen u svých oddaných, ale všude. I když má nějakou podobu, není na ni omezen. Může se projevovat v mnoha podobách. Není omezen pouze na jeden aspekt nebo jeden způsob.“
– Paramahamsa Višvananda

K zamyšlení

„Obecně jde o to, že konání, které vede k výsledkům (karma), nesouvisí s naší vnější činností, ale se stavem Vědomí, v němž se nacházíme. Naše myšlenky, pocity a touhy také vytvářejí karmické výsledky.“
Paramahamsa Vishwananda,“BhagavadGita Esence, Kap. 4, „Cesta poznání“, s.85.

K zamyšlení

„Cesta Bhakti (oddanosti) znamená, že nás láska vede k odevzdání se, láska je tou nejvyšší modlitbou, láska nám umožňuje znovuzrodit se do důvěry. A nejlepší na tom je, že cesta a cíl jsou jedním a tím je Láska.“

Paramahamsa Vishwananda

Inspirace

„Když se začnete nořit do oceánu Lásky, který máte v sobě, všichni kolem vás z toho budou těžit. “

Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení

„Atma mělo to štěstí, že díky milosti satgurua znovu získalo lidské tělo, ale kvůli zrádné iluzi materiálního světa opět uzavřelo sňatek s fenomenální myslí. Popišme si tuto svatbu metaforicky.

Mysl, tělo, intelekt a ego. Tito čtyři se jednohlasně shodli na tom, že provdají dívku v podobě Jiva atma za fenomenální mysl v podobě směsice fyzického těla a tak dále. Kvůli této čtveřici, se duše připoutává k tělu. Myšlenka je následující. Mysl je ta, která se vyžívá v rozmarech, zatímco intelekt činí rozhodnutí. Duše vykonává prostřednictvím ega různé činnosti díky podnětům, které dostává od mysli. Pomocí tohoto mechanismu probíhá veškeré konání. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Až si naplno uvědomíte, že Láska, kterou hledáte, není v nikom jiném, ale ve vašem vlastním Já, ve vašem vlastním srdci, pak teprve skončí bolest a utrpení.“

– Paramahamsa Vishwananda