Myšlenka na dnešní den

„Člověka, který miluje Boha, poznáme podle jeho pokory a nesobeckosti. Dává bez toho, aniž by žádal cokoli pro sebe a skrze tuto zkušenost realizuje své pravé Bytí a ve všem s Bohem splývá v jedno.“ Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení

Bůh po vás nežádá, abyste ve svém životě něco měnili. Co musíte udělat, je začlenit Ho do toho, co děláte. Není to o útěku od svých povinností, jde o to, abyste je milovali a viděli je jako Boží milost, že vám dal příležitost pracovat pro Něho v jakékoli oblasti, kde jste.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Myšlenka na dnešní den


"Milovat Ho probouzí vlny radosti s harmonickým zvukem v chrámu Srdce. "
Paramahamsa Vishwananda

Inspirace

„Neztrácejte čas! Když ucítíte, že se vám v srdci probudila láska, chyťte ji a posuňte se vpřed. Nedovolte, aby vás cokoli zastavilo.“

– Paramahamsa Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

„Mistr seděl se svými žáky. Měl hovornou náladu a jeho žáci se rozhodli, že se ho zeptají na různá stadia, jimiž prošel na cestě k dosažení Božství.

Mistr začal krásně vysvětlovat …

„Bůh mě držel za ruku a nejprve mě zavedl do Země činů, kde jsem zůstal po dobu několika let. Pak se Bůh vrátil a zavedl mě do Země smutku. (Pokračování textu…)

Inspirace

Jediným cílem je dosáhnout Boží Lásky a Boží Milosti. Toto je jediný cíl duše: dosáhnout Ho.

Paramahamsa Vishwananda