K zamyšlení

„Lidské ego použije lásku, bude ji oslavovat, psát básně, romány, točit filmy, ale nikdy do ní nevstoupí, neobětuje se pro lásku. Netoleruje, neodpouští, stále žádá a pokud není po jeho, stane se negativním a nepřátelským. Ego chce dát lásku na první místo, ale pro svůj vlastní užitek, ne k odevzdání sebe sama. Co znamená obětovat ego pro lásku? Nic světoborného. Je to když volíme každý den lásku nad egem. ……… Láska je našim středem, skutečným životem. Ego má jinou funkci.“

Paramahamsa Vishwananda

Modlitba za svět s Paramahamsou Vishwanandou

 

Paramahamsa Vishwananda zve každého k připojení se k modlitbám za svět. Připojte se každý měsíc na 30 minut..

Modlitby budou vysílány ŽIVĚ na YouTube kanálu Paramahamsy Vishwanandy.

https://youtube.com/live/fuLRbmaD7nE

‚Spojme se a modleme se společně jako jedna rodina.‘
Paramahamsa Vishwananda (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Boží vševědoucnost a naše přání

Velmi často se boží vševědoucnost používá jako důvod k tomu, abychom se stali nečinnými, bezmocnými a ustrnuli na místě.

Říká se, že touha je nepřítelem moudrých, přitom se ale snadno zapomíná na kontext, ve kterém tato pravda byla řečena. (Pokračování textu…)

Láska a láska

„Existují dva druhy lásky: Láska a láska. První je s velkým „L“ a druhá s malým „l“.

První je věčná a božská, zatímco ta druhá je lidská a omezená.

Jako lidé prožíváme zkušenost lásky s jistou sladkostí, lehkostí, otevřeností a důvěrou. Ale jakmile se láska objeví, trvá nějakou dobu, dosáhne svého vrcholu a potom slábne. Nemusí to nutně znamenat, že je konec, ale je tu určitý cyklus. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Ve všech svatých Písmech se píše, že byl člověk stvořen k obrazu Boha. Pokud je člověk obrazem Boha, pak je i Jeho součástí. Stačí v sobě Božství objevit.
Tělo nemůže existovat bez vědomí. Pokud by Bůh lidstvu nedal vědomí, lidé by nebyli schopní cítit radost ani blaženost. I kdybyste na ně úplně zapomněli, tyto tři věci nemohou existovat odděleně. Řečeno přímo – tělo, mysl, duše jsou nástroji Boha.
Sat-cit-ānanda – bytí, vědomí a blaženost je vaším pravým Bytím.“
Paramahamsa Vishwananda z knihy Jen Láska 2

🔱 MAHA SHIVARATRI 🔱


Shiva reprezentuje čisté vědomí. Je největší oddaný Nejvyššího Pána, jelikož neustále medituje o Narayanovi. Známý jako Pán „Ničitel„, představuje rozpuštění mysli, což je přesně to, co potřebujeme k tomu, aby se v srdci probudila čistá láska. Prostřednictvím své milosti ničí naši pýchu a ego, aby mohla oddanost (bhakti) růst v našich srdcích a my mohli postupovat na cestě k dosažení Lotosových Nohou Pána Narayany.

„Shivaratri je, když zapomenete na svou mysl a necháte ji spočívat pouze v Bohu. To je Shivaratri. Povznáší vás a skutečně probouzí to, co je hluboko ve vás.“

 Paramahamsa Vishwananda (Pokračování textu…)