K zamyšlení

Duchovnost nelze pochopit slovy. Duchovními se stanete, jen pokud duchovnost vytryskne z hloubi vaší bytosti. Duchovnost je myslí nepochopitelná, mysl nemůže pochopit kvalitu nebo podstatu duše, ani kdyby chtěla. Duchovnost lze pochopit jen pomocí ducha.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

 

Myšlenka na dnešní den

„Pravou podstatou člověka je Boží láska. To je to, co zůstane, rozpustí-li se identita ega.

Vždy vám budu připomínat, že jste Božští.“

Paramahamsa Vishwananda

O LÁSCE

„Když mluvím o lásce, mluvím o božské a univerzální lásce. Mluvím o Bohu jako lásce a o lásce jako Bohu, ale hovořím také o lásce k životu. To poslední bývá často přehlíženo spirituálními hledači, spěchajícími dosáhnout svého životního cíle – realizace Boha. Na duchovní cestě by člověk neměl pospíchat, zároveň by však také neměl otálet a být příliš pomalý. Zdá se to nemožné a protiřečící si, avšak taková je přirozenost života samotného. Existuje ovšem řešení a tím je láska.

Inspirace

„1. Odevzdejte mysl: to v zásadě znamená, nechat svou mysl být, na chvíli jít bez ní, prostě ji nechat být, abyste byli schopni uvidět. Protože to, co musíme vidět, je tak zřejmé. Problémem je, že máme v mysli zataženo. Proto je třeba svou mysl odevzdat, nechat ji být. Ona stejně není vaše.

2. Opakujte Boží jméno s oddaností: zaměřte se na duchovní vibraci a dejte do toho své srdce. To znamená být v tom úplně, protože emoce jsou pro nás signály, že jsme v něčem ponořeni. Když jde o něco dobrého, cítíme se dobře. Když je to něco špatného, cítíme se špatně. A tak opakovat Boží jméno s oddaností znamená být uvnitř a cítit důvěru, cítit svůj vnitřní prostor a zpívat Boží jméno v něm.

Myšlenka na dnešní den

Když máte určité znalosti, jednoho dne je bude muset nechat být, protože Realizace Boha nezávisí na tom, zda máte či nemáte nějaké vědomosti. Znalosti vás dovedou pouze do určitého bodu Realizace Božství, ale abyste Jej skutečně realizovali a dosáhli Jeho opravdového Poznání, musíte se dostat za všechno; jít nad rámec všech omezení.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

 

 

K zamyšlení

 

Nová zpráva napsaná přímo Paramahamsou Vishwanandou exluzivně publikovaná na Facebooku.

Mnozí chtějí na duchovní cestě rychle dosáhnout výsledků. Rychlé výsledky chtějí ti, kteří hledají ve spiritualitě jen výhody a bezpečí a nedokážou vnímat přítomnost Božské lásky. Tím, že jsou povrchní a zůstávají pouze v povrchní úrovni spirituality, nezapojí se do samotného procesu. Člověk potom začne svou duchovní cestu vnímat negativně vlastně proto, že nerozezná kvalitu osvíceného Mistra. (Pokračování textu…)