K zamyšlení

„Být krásná znamená být sama sebou. Nepotřebuješ být přijímaná ostatními, potřebuješ přijmout sama sebe a hlavně se milovat takovou, jak tě Bůh stvořil.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Inspirace

„Zklidněte mysl,
pak se
probudí Láska.
Je to tak
jednoduché!“

Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení


Láska nemůže být vyjádřena jako slova.

Lásku můžete jenom cítit.


– Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení

„Jsme-li na duchovní cestě, naše putování životem je běžné a my jsme stále obklopeni podobnými lidmi. Existuje však kontrast, který nám pomáhá vnímat další věci. Lidé chtějí být šťastní, radostní a spokojení, je pro ně normální a přirozené toto chtít. Nejdůležitější je však touha po sjednocení s Bohem a službě Jemu. Potom, co člověk pochopí, že potěšení, která přináší tělo a mysl, jsou nedostačující, objeví se v jeho životě nově otevřené dveře a horizonty.

K zamyšlení

Bůh je ten nejbližší a nejdražší všem, ale všichni ho hledají na obloze, zapomínajíc že je Jádrem našeho srdce…

Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení

„Jednou se jeden mnich modlil a hovořil k Bohu.
Nejdříve se modlil, ale později se jeho modlitba zintenzivnila a stala se osobnější. V jednom okamžiku tento mnich řekl Bohu: „Víš co? Já jsem tvrdohlavější než Ty!”
Radost ze čtení tohoto kouzelného příběhu spočívá v tom, že Bůh si užívá vztah se Svými dětmi, oddanými, milovanými, se Svým stvořením. Tak nějak si myslím, že Bůh je okouzlen tím vším, co vidí: nadšením, upřímností, vytrvalostí, tvrdohlavostí a samozřejmě touhou a připraveností žít a zemřít pro Něj. Chce se pak lidem vyjevit. Tento druh tvrdohlavosti je milý a je pozitivně využíván s láskou tak, že to skutečně inspiruje nás všechny.