Myšlenka na dnešní den

“Můžete změnit svůj život, můžete změnit životy mnoha lidí během jediné vteřiny. Volba je jen na vás. Jestli se chcete změnit, změňte se dnes. Nečekejte na zítra. Jestli chcete něco vykonat, můžete to udělat jen vy. Bytí v přítomném okamžiku je největším darem.”

Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení

„Nezáleží na tom, jak moc je mysl ponořena do temnoty, když se chce odevzdat, Božství ji rozzáří. Když Bůh mysl rozzáří, mysl je obklopena pouze Jeho láskou.“

– Paramahamsa Vishwananda

Inspirace

‚Miluj a respektuj sám sebe, jak tě Bůh stvořil, protože všechno je jiskrou Jeho lásky.‘

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Cesta z mysli do srdce pod vedením žijícího Mistra

“Pokud spoléháte na svou vlastní sílu, můžete dosáhnout určité úrovně duchovního rozvoje. Ale k realizaci Nejvyššího, k úplné transformaci do Božího světla, je potřebná milost Mistra. Dokud se Mistr neobjeví, je to nemožné.​​”

Paramahamsa Vishwananda

Naše vlastní úsilí nás může dovést jen do určité fáze realizace (uvědomění si) Boha. Abyste prolomili omezení materiálního světa, milost skutečného Mistra je nezbytná. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Je třeba si ujasnit jednu věc: duchovní praxe není o tom, aby vás změnila. Je o tom, abyste se stali sami sebou. Odstraňuje vše, co nejste vy, snímá vše, co vám neslouží. Začínáme ztrácet naše egoistické já v Jeho milosti a lásce. Začínáme zářit Jeho láskou. Kousek po kousku jsme odhalováni, až jediné, co zůstává, je láska. A když je dílo dokončeno, to, co zůstane, jste vy. Vy ve svém nejčistším, nejbožštějším a nejmilovanějším smyslu slova. Důvěřujte vaší duchovní praxi. Praktikujte s láskou a oddaností. Načerpejte z ní sílu. Nehledě na to, co se vám přihodí, si buďte vědomi, že Bůh vás vede k Sobě po celou cestu. „
Paramahamsa Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

Depositphotos_40171071_s (1)

Spatřete očima srdce, že kapka je v oceánu

a oceán je v kapce, stejně jako je stvoření v Bohu

a Bůh je ve veškerém Svém stvoření.

Paramahamsa Vishwananda