Inspirace

Chcete-li pocítit božskou lásku, zkuste někomu udělat radost.
Paramahamsa Vishwananda

K zamyšlení

Vzácný rozhovor mezi Krišnou a dnešním Ardžunou.

1. Ardžuna: Nemohu najít chvíli volného času. Život se stal hektickým.
Krišna: Aktivita tě činí zaneprázdněným. Ale produktivita ti dá volný čas.
2. Ardžuna: Proč se stal život tak složitým?
Krišna: Přestaň život analyzovat… To ho dělá složitým. Prostě ho žij. (Pokračování textu…)

Inspirace

„Co se stane při neustálém opakování Božího jména? Ztratíte svou identitu, své ego, svou pýchu a stanete se zcela Božskými.“

– Paramahamsa Vishwananda

Inspirace

„Myslete a ciťte srdcem.
Neustále zůstávejte v srdci.“
 
Naše fyzické srdce neustále přebývá ve světě myšlení, naše duchovní srdce je však mnohem silnější. Musíme přijít na to, že k tomu, abychom dosáhli duchovního srdce, musíme urazit cestu ze srdce fyzického do srdce duchovního, a z něho pak do vyššího Vědomí. Tohle je cesta každého z nás, a pokud ji neurazíme v tomto životě, pak se to stane v životě dalším nebo v tom po něm nebo v tom po něm. Jestli toho však můžete dosáhnout v tomto životě, neztrácejte čas! Neztrácejte naději, všichni jsme součástí Boha, ať chceme, nebo ne. Ať jsme kdokoli, jsme Ono, dosáhneme Boha. Je jedno, kolik nám to na zemi zabere životů. On je zdrojem. On je počátek a konec.
Paramahamsa Vishwananda, Just Love 2

O disciplíně

Život je ta nejkrásnější věc, kterou vám Bůh dal. Nepromrhejte ji, protože na konci, až bude život opouštět vaše tělo, ohlédnete se zpět a řeknete si: „Ach, můj Bože, minul jsem tolik nabídek, promarnil jsem tolik příležitostí, které mi Bůh poslal, má mysl mne ovládla tolika vzorci, zaslepil jsem se.“ Ale volba, jestli zůstanete slepí, nebo jestli prozřete, je na vás. Jak toho dosáhnout? Cvičte vaši sádhanu* pravidelně každý den. Pomůže vám osvobodit mysl, pomůže vám nelpět na omezeních. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Lidé často mluví o lásce, ale neví, co to je. Láska je něco mnohem hlubšího, než může kdo pochopit. V mnoha skriptech se píše, že láska je Bůh, ale jak můžete rozumět Bohu. Nemůžete. Stejné je to s láskou. Je věčná, nekonečná a není nic většího. A to je to, proč jsem tady, abych lidem připomínal tuto lásku. Lidé, kteří jsou připraveni, přichází na tuto cestu.“

Paramahamsa Vishwananda