Myšlenka na dnešní den

 When you go into deep meditation, you perceive that there is no difference between you and the Divine, that He is the only One, the only Reality. There is no other Reality but Him. 

„Když jste v hluboké meditaci, vnímáte, že mezi vámi a Božstvím není žádný rozdíl, že On je Jediný; je jedinou Skutečností. Neexistuje žádná jiná Skutečnost než On.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

Myšlenka na dnešní den

Bůh, ten jediný tě skutečně zná… A to mnohem lépe, než ty znáš sám sebe. Zná tvoji duši a ví přesně, kam tě má dát…

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

Myšlenka na dnešní den

Opusťte už ta dramata, život je krásný. Pokuste se radovat z jeho jednoduchosti. Netrapte se malichernostmi, které přicházejí a odcházejí.
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Let go of drama, life is beautiful. Try to enjoy the simplicity of life. Don’t make yourself crazy about petty things as they come and goes. 🕉
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Maha Shivaratri

Shiva statue in Rishikesh, India

Dnes se po celém světě slaví Mahá Šivarátri, což znamená „Velká noc Šivy“. 24 hodinová oslava je zaměřená na Šivovu schopnost zničit uchopení naší mysli egem. Celonoční bdění je věnované Pánovi Šivovi a zahrnuje obětiny pro Šiva lingam, abhišekámy, půdži a zpívání kirtanu až do úsvitu.

(Říká se, že Šivův lingam symbolem všech symbolů, neboť v sobě zahrnuje všechny zjevené symboly světa. Neznázorňuje, jak bychom se na první pohled domnívali, mužskou tvořivou sílu a nemá sexuální podtext. Šivův lingam doslovně znamená „božství, které ještě není vyjádřeno“. Toto božství totiž vlastně nejde jinak vyjádřit, je nepopsatelné. Šivův lingam je pak vědění něčeho, co je za hranicemi symbolu.) (Pokračování textu…)

Inspirace

„Neboj se sloužit, jakýmkoli způsobem můžeš, jakkoli můžeš, kdykoli můžeš, protože nevíš, kdy Bůh může k Tobě přijít a v jaké podobě k Tobě může přijít. Když pracuješ pro Boha v hlubokém přesvědčení, že to je Tvá cesta a Tvůj směr, nebuď nesmělý a neboj se o tom mluvit, nebo to druhým ukázat, protože to bude všem k užitku. Boží láska nemá být umlčována nebo schovávána v srdci. Musí zářit skrze Tebe.“
Paramahamsa Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

 

„Kdykoli se modlíme, modlíme se k vnějšímu. Říkáme, že tam je Bůh a že my jsme mimo něj. Měli bychom opravdu přestat oddělovat Božství od nás samých. Nezáleží jakým směrem se modlíte, ale jestli mluvíte s Bohem, mluvíte se svým pravým Já uvnitř vás. Dělejte to odsud „( Swámí ukazuje na své srdce.)

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda