K pohlazení duše

Frustrace, období krizí, stinná stránka a ochota změnit se

 

Existují dva typy vnitřního pnutí: jedním je vzdorování naší vlastní přirozenosti, kdy se bráníme tomu ji vyjádřit (díky našemu omezenému egoistickému já) a druhým typem vnitřního pnutí je přirozené napětí mezi mužskou a ženskou polaritou. Běžně jsme si vědomi prvního typu pnutí, jelikož je to typ řídící síly lidského pokroku a vývoje. Obvykle zažíváme toto napětí jako frustraci.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Lidé často říkají:“Nemyslím si, že budu mít dost času realizovat Boha v tomto životě.“
Proč si myslíte, že není dost času?
Říká se, že stačí i jen jediná vteřina, než opustíte toto tělo, pokud jste si uvědomili Božství, budete plně osvobozeni. Základem je láska, která vás osvobodí.
Praxe je teď, ne v budoucnu. Mnohdy říkáme „Uvidíme, co se stane pak“, důležité ale je, co teď?
~ Paramahamsa Swami Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

„Pane, dovol abych byl ryzím odrazem Tvého Světla, aby kdykoliv, když lidé na mě spočinou svým zrakem, aby spatřili Tebe a pocítili Tvou Lásku. Nechť se v naprosto každém okamžiku stávám nástrojem Tvé Lásky.“

– Paramahamsa Vishwananda

Inspirace

Sádhana vám pomáhá ovládat mysl. Když děláte sádhanu s láskou, nevyruší vás nic, co se děje kolem vás..

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

„Neměli bychom propásnout lásku, abychom později zjistili, že nám láska chybí.Když nám láska chybí, znamená to, že nám chybí vše. Znamená to selhat, i když bychom dobyli celý svět. Každý den bychom se měli snažit poznávat lásku lépe a hlouběji. To znamená zaměřovat mysl na Boha, na lásku. Hledej a nalezni Jej ve všech a v každé situaci. Lidé si myslí, že hledáním a nalezením Boha a lásky ve všem a v každém bude vše hezké. Nejde o poezii, jde o prožívání života samotného. To znamená, že Bůh a láska přicházejí v podobě neočekávaných situací. To znamená, že TO NENÍ O TOM, CO DĚLAJÍ NEBO NEDĚLAJÍ DRUZÍ, JACÍ JSOU NEBO NEJSOU OSTATNÍ. JE TO O TOM, CO KONÁM JÁ A JAKÝ JSEM JÁ.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda