K zamyšlení

Když vám nějaký člověk způsobí bolest, je to proto, že on sám hluboko uvnitř sebe trpí a jeho utrpení přetéká. Ten člověk nepotřebuje potrestání, on potřebuje pomoc. To je zpráva, kterou vysílá. Modlete se, protože síla lásky a modlitby pomůže vždy, i pokud jste velmi daleko.

ParamahamsaVishwananda

Myšlenka na dnešní den

V okamžiku, kdy upřímně věříš tomu,

co cítíš uvnitř svého srdce,

manifestuje se to ve vnějším světě.

Paramahamsa Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

„Jakmile se v životě objeví určitá výzva, neutíkejte před ní. Mějte na paměti, že vše pochází od Boha. Dokonce i výzvy přicházejí od Boha. Mají vás učinit silnějšími. A když je začnete přijímat, On sám přijde ve formě síly a moci. Posílí vás, dá vám sílu projít skrz a odpoutat se od problému v této výzvě.“ (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Kṛṣṇa sedí na svém válečném voze, drží otěže a ovládá pět koní. Je vládcem všeho. Arjuna s Ním sedí ve válečném voze a oba troubí na božské lastury. To poukazuje na skutečnost, že když člověk projeví zájem o změnu, když Bůh vnímá, že člověk vyvíjí úsilí se změnit, pak mu samotný Pán dá sílu, moc, energii a víru. Dává člověku sílu kontrolovat své smysly: pět koní táhnoucích válečný vůz představuje pět smyslů.“ (Pokračování textu…)

Inspirace

„Musíte se do toho ponořit, jelikož každý řádek Bhagavadgīty, každá věta, kterou Krišna pronáší, má ve vašem životě hlubší význam. Neřekl nic, co by vám bylo cizí. Vlastně to, co vyslovil před 5000 lety, je stále platné i v současnosti. Když se podíváte, čím prošel Ardžuna, každý prochází tím samým. Proto se do toho musíte ponořit. Přečtěte ji jednou, podruhé, potřetí, stokrát. Staňte se živoucí a chodící Bhagavadgītou.“

Paramahamsa Vishwananda

Inspirace

Každý den si na patnáct minut sedněte a úplně se ztraťte v Božské blaženosti, již máte hluboko uvnitř sebe. Zapomeňte na svět. Zapomeňte na své tělo a soustřeďte se na Božské uvnitř vás. Na začátku se to bude zdát samozřejmě obtížné, protože vás bude otravovat mysl. Častokrát se ji můžete pokoušet zastavit – nezastavujte ji, ale zároveň se nesoustřeďujte ani na myšlenky. Kdykoli bude vaše mysl aktivní, nechte ji prostě přemýšlet a myšlenky odejít. Nebojujte s ní a nedávejte jí sílu. (Pokračování textu…)