Inspirace

Součástí vaší cesty zde, v průběhu mnoha životů, je naučit se tvořit vědomě ve fyzické dimenzi. A abyste to mohli udělat, potřebujete se osvobodit od omezení, která vám byla vnucena při vašem vyrůstání, a pak také od omezení, které jste si vytvořili coby dospělí na základě svých dřívějších omezení. A tak, milovaní, pochopte, jak funguje tvoření. (Pokračování textu…)

Inspirace

Nebuďte sami. Neizolujte se. Propojte se se svou komunitou – pokud můžete, tak fyzicky, a rozhodně energeticky. Používejte technologie, které jsou vám dostupné, protože když se díváte na obrazovku, na svého přítele, vaše energie se spojí způsobem, kdy máte téměř pocit, že se můžete natáhnout a dotknout se ho. Tohle víte. Vaše technologie expandovaly, aby se toto mohlo stát. Používejte je. Neizolujte se. Milovaní, nastal čas naučit se novému způsobu existence. Můžete se ho naučit pouze tak, že to zažijete a my jsme tu proto, abychom vás vedli. (Pokračování textu…)

Inspirace

Když se připojíte a požádáte o energii Morfického pole Hvězdné brány, velmi často můžete ucítit, že je téměř jako hřejivý proud energie, který jemně proudí přes vás. Tak to zažívám já. A tak si jen uvědomujte, že toto pole tu nyní je. Je to něco, co můžete povolat v jakémkoli okamžiku. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Milovaní, v tomto vesmíru je stále dualita. Stále jsou zde rasy a civilizace, které se ještě nerozhodly být na cestě Jednoty. Na vaší Zemi máte příležitost vnést do vesmíru zcela novou úroveň evoluce. Dovolte, ať to dosedne… To, co zde vytváříte, je příležitost ukázat vesmíru, že Jednota je možná pro všechny bytosti. Bytosti přišly z celého vašeho vesmíru, ze všech druhů, všech různých míst… a dobrovolně se přihlásily, že zde budou a zapomenou, odkud přišly. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Vaše Supervědomí existuje v kvantovém poli. Kvantové pole je všude. Kvantové pole není nic (myšleno žádná věc). Je to jen energie. Je to vědomé pole, které je Bůh. A z tohoto kvantového pole je vše stvořeno. Třetí dimenze, vaše fyzická realita, je tvořena a udržována kvantovým polem. Všechny různé říše a dimenze, které můžete zažívat, jsou všechny tvořeny a udržovány Prázdnotou, kvantovým polem, Bohem, Duchem, jakkoli ho chcete pojmenovat.
– Alcazar

Myšlenka na dnešní den

Mnoho Mistrů říkalo různými způsoby: „Jste to, co hledáte. Vy jste Duch, se kterým se snažíte spojit.“ Samotná vibrace, kterou cítíte ve svém nitru, je Bůh. A čím více jí dokážete pozvat a dovolit jí vstoupit, tím více božské vibrace bude vibrovat skrze to fyzické, abyste to mohli zažívat.
– Alcazar