Inspirace

Milovaní, úplně každý z vás může uspíšit dobu, kdy se věci budou evidentně měnit. A to dokážete tím, že změníte svou vibraci, budete se upřímně dívat sami na sebe a změníte ty věci, ohledně kterých se u sebe cítíte nepříjemně. To zahrnuje věci jako je sebe-souzení, pocit vlastní nedostatečnosti a všechny ty ostatní záležitosti.
– Alcazar
September Intensive, 2021

K zamyšlení

Vesmír se na vás dívá. Vesmír žasne nad tím, co se tu právě teď odehrává. Vesmír je dojat potenciály, které jsou zde odhalovány. Pochopte to – potenciály, které jsou zde odhalovány. Je zde tolik nádherných potenciálů pro lidstvo, do kterých se můžete přesunout. Když zvýšíte svou vibraci, přitahujete tyto potenciály do reality. A během těchto následujících let a dalších generací, jak lidstvo povedete do stále více harmonické, láskyplné, soucitné společnosti, zdi oddělenosti se začnou rozpouštět. Tato jednota, tato vibrace lásky pak také vyzařuje do vesmíru.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Ano, setkáte se s výzvami. To je život. Protože tak se vaše pochopení prohloubí – takto se vaše tvořivost stane jemně vyladěnou a vaše radost se prohloubí. Protože s každou překonanou výzvou je tu více radosti, smíchu, protože začnete poznávat, že ať už na vás existence hodí cokoli, je zde zároveň s tím i řešení. Jen se musíte zeptat, jen musíte poslouchat, cítit a vědět, že tuto schopnost máte v sobě. Protože jste to vy, kdo vytváří své výzvy. Vy ve svém životě vytváříte obtíže, jen abyste sami sobě ukázali další úroveň svých schopností a své tvořivosti. Vy jste odpovědí na všechny své otázky.
– Alcazar

K zamyšlení

Joy [účastnice] říká: “Vždy jsem měla problém s časem a snažila jsem se věci dokončit v časovém limitu. Nyní zjišťuji, že na tom nezáleží.“ Čas je zajímavá věc. Čas se mění. Váš prožitek času se mění. Čas a mysl jsou v propojení. Nepamatuji si, kdo to řekl, ale byl to některý z Mistrů: „Nikdy nemyslete na čas (nezabývejte se jím). Čas a mysl jsou spojené.“ Čím více se posouváme do našeho srdce, čím více se přesouváme do proudu, čím méně jsme závislí na čase, tím více toho dokážeme udělat. Věci začnou proudit. Věci se dějí ve vhodném okamžiku. A tak znovu – to staré na nás tlačilo, abychom dělali věci včas, ale víc a víc je to o svolení k plynutí a pak se věci dějí mnohem snadněji.
– Prageet

Inspirace

Milovaní, je načase, abyste rozpoznali ty okamžiky ve svém každodenním životě, které vás stahují dolů. Není zde žádné souzení, protože souzení vás stáhne ještě hlouběji. Jde jen o to rozpoznat (posun) a použít svou vlastní svobodnou volbu, abyste řekli: „Ach, možná se teď rozhodnu jinak.“ A tak, milovaní, vás zveme, abyste věnovali okamžik tomu, že zauvažujete nad slovy, která jsme s vámi sdíleli. A pokud si to přejete, můžete se zavázat sami v sobě, že si to sami vyzkoušíte.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Je zde mnoho nádherných potenciálů, do kterých se lidstvo může posunout. Když vy zvyšujete svou vibraci, vtahujete tyto potenciály do reality. A během těchto následujících let a následujících generací, jak lidstvo přeměňujete na více a více harmonickou, láskyplnou, soucitnou společnost, zdi oddělenosti se rozpouštějí. A tato jednota, tato vibrace lásky se také rozšíří dál do vesmíru.
– Alcazar