Poselství plejádských světelných bytostí

Plejádský symbol duše

Plejádský symbol duše používaný v Atlantidě a Lemurii. To je nyní uloženo v říších vnitřní Země. Můžete meditovat tím, že se zaměříte na symbol, a recitujete vzývání duše; Já Jsem duše, Já Jsem božské světlo, Já Jsem božská láska, Já Jsem božská vůle, Já Jsem božský záměr.
ZDROJ: @RadiantOne777
Sdíleno v podpůrných energiích při vstupu do nových realit,
Mikai.

Otevřený Plejádský portál

 
17. května se otevřel Plejádský portál. Je to velmi důležitý milník v pokroku sil lidstva a světla směrem ke konečnému osvobození planety. Plejádské souhvězdí sedmi hvězd se dostalo do přímého souladu se Sluncem naší sluneční soustavy. Slunce se zarovnává s Plejádami, které vysílají paprsky vysokofrekvenční energie na planetu a na lidstvo.

Aktuální zprávy z Plejád

Plejádské číselné řady

Plejádské číselné řady jsou jakousi pomůckou k rozšířenému vědomí a přístupu do vyšších dimenzí. Používáním těchto číselných řad  do nich dospějete rychleji. Používejte je mentálně a také si je pište na místa, kde často pobýváte. Při meditaci lze držet lístek s touto řadou v ruce a nechat tento číselný kód do sebe vnášet.  (Pokračování textu…)

Poselství plejádských bytostí

13.03.21
Milí poslové světla planety Země,

každým dnem k vám přichází zesílené kosmické světlo, které navyšuje světlo vaší pozemské úrovně. Každým dnem se tím navyšuje světlo i ve vašich duších. Světlo vaší duše předává toto světlo dál
do vašich systémů vaší osobní existence. Osobní existence každého u vás. (Pokračování textu…)