Meditace s Fialovým plamenem

svetlo

 

Milí přátelé, meditace je v podstatě dokonalým soustředěním se na přítomný okamžik. Nejlepší meditací patrně je nechat se zaplavovat těmi nejčistšími proudy Lásky, která námi neustále prochází, neboť každý z nás je nepřetržitě na tento pramen Života napojený, ať si to uvědomuje nebo ne. V dnešní době to již není ani tak o tom, abychom celé hodiny seděli v meditaci, ale abychom celý svůj život učinili meditací. (Pokračování textu…)

Aktivace světelného těla

Když ve svém vývoji dospějeme k bodu, kdy vstupujeme na vyšší úroveň, můžeme se na tento krok naladit pomocí následujícího rituálu a svůj vzestup si tím můžeme výrazně ulehčit. Tento rituál bychom však měli provádět teprve tehdy, když uzavřeme nějaký svůj vývojový cyklus a když jsme vnitřně připraveni vstoupit na novou úroveň Bytí.
(Pokračování textu…)

AA Michael – Moudrá učení od archanděla Michaela

** Březen 2020 ** Udržovatelé fialového plamene**

AA Michael prostřednictvím Ronny / Svatý písař

Milovaní mistři, lidstvo je ve vesmírném okamžiku příležitosti. Fialový plamen přeměny a pročištění, prostřednictvím záření milovaného Archanděla Zadkiela a Paní Ametystu, pod vedením svatého Germaina (St. Germaina) společně s druhým Dvojčetem Plamene, Paní Portiou, Bohyní Spravedlnosti, se snáší jako sprcha dolů na Zemi a lidstvo, aby pomohl v těchto časech evoluce a Vzestupu, které nemají v historii obdoby.  (Pokračování textu…)

Fialový plamen v praxi

Fialový plamen odemyká

všechny brány k našemu

božskému potenciálu,

osvobozuje naši duši

a připravuje na Zemi cestu

pro věk svobody.

Elizabeth Clare Prophet v knize Fialový plamen v praxi odhaluje mystéria Fialového plamene. S pronikavými vhledy a soucitem vysvětluje, jak tento plamen funguje, a předává zde praktické techniky pro jeho používání.

Fialový plamen je esencí jednoho ze „Sedmi paprsků“. Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. (Pokračování textu…)

Afirmace pro osvobození se pomocí odpuštění s využitím Fialového plamene

Skrze sílu, lásku své nádherné Já jsem Přítomnosti

přivolávám Fialový plamen Přeměny

aby mnou planul

a přeměnil vše, co není v souladu s nejvyšším plamenem Světla.

Odpouštím … odpouštím … odpouštím

svým soucitem,  láskou a laskavostí vše, co je

hmatatelné i nehmatatelné,

co mi kdy jakýmkoli způsobem ublížilo,

a pomocí tohoto Fialového plamene přeměny a odpuštění

jsem nyní osvobozen/a a mohu se posunout vpřed

(Pokračování textu…)

Stáváme se Služebníky světa a nositeli Fialového plamene

les

Poselství Archanděla Michaela, červenec 2010

Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, vy, kteří jste vůdci v první linii, uvolňujete cestu k budoucnosti, aby ti, kteří vás následují, mohli jít rychleji a pohodlněji. Každé vaše úsilí o zesílení toku Světla, které prosvětluje strukturu kolektivního vědomí, je velice důležité. Vy jste ti stateční, kteří ukotvují nejčistší Světlo nového Stvoření. To vy pomáháte pročistit omezující, pokřivené a škodlivé učení minulosti, které bylo vytvořeno za účelem ovládnout lidi skrze strach a ponížení. To vy zdokonalujete a zpřístupňujete nové učení, techniky a pokyny, které budou pomáhat ostatním zdokonalit své schopnosti a dodávat jim sílu k tomu, aby začali využívat svá skrytá nadání vedoucí k Mistrovství.

Vše ve Všehomíru bylo zrozeno do dokonalosti z Podstaty Srdce Nejvyššího Stvořitele, avšak tato dokonalost již v sobě obsahovala Velké Prázdno. Stvořitel toužil růst a projevit tím částečně svůj vlastní nekonečný potenciál. Každý z vás je Jiskrou Podstaty Stvořitele a byla vám dána Boží buňka obrovských možností. (Pokračování textu…)