Afirmace pro osvobození se pomocí odpuštění s využitím Fialového plamene

Skrze sílu, lásku své nádherné Já jsem Přítomnosti

přivolávám Fialový plamen Přeměny

aby mnou planul

a přeměnil vše, co není v souladu s nejvyšším plamenem Světla.

Odpouštím … odpouštím … odpouštím

svým soucitem,  láskou a laskavostí vše, co je

hmatatelné i nehmatatelné,

co mi kdy jakýmkoli způsobem ublížilo,

a pomocí tohoto Fialového plamene přeměny a odpuštění

jsem nyní osvobozen/a a mohu se posunout vpřed

v lásce fialového paprsku Božího Svatého Ducha,

aby mi mohlo být odpuštěno a mohl/a jsem se vysvobodit z cyklu karmy,

z omezení zákonů příčiny a následku.

Děkuji milovanému Zdroji života

za tento plamen osvobození.

Nyní jsem znovuzrozený/á a vnesu tuto svěží novost do svého života,

a co nejpřirozeněji to dokážu, budu v  tomto světě projevovat svou sílu,

tak, jak se mi sama ukazuje.

Přivolávám si síly, které pracují s mou duší,

aby mi vytvořily nový život.

Přivolávám k sobě nyní uvedené síly, aby mi přinesly tyto živly,

které ve mně probudí mé schopnosti,

abych je mohl objevit.

Merlin prostřednictvím Jasmuheen

Stáváme se Služebníky světa a nositeli Fialového plamene

les

Poselství Archanděla Michaela, červenec 2010

Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, vy, kteří jste vůdci v první linii, uvolňujete cestu k budoucnosti, aby ti, kteří vás následují, mohli jít rychleji a pohodlněji. Každé vaše úsilí o zesílení toku Světla, které prosvětluje strukturu kolektivního vědomí, je velice důležité. Vy jste ti stateční, kteří ukotvují nejčistší Světlo nového Stvoření. To vy pomáháte pročistit omezující, pokřivené a škodlivé učení minulosti, které bylo vytvořeno za účelem ovládnout lidi skrze strach a ponížení. To vy zdokonalujete a zpřístupňujete nové učení, techniky a pokyny, které budou pomáhat ostatním zdokonalit své schopnosti a dodávat jim sílu k tomu, aby začali využívat svá skrytá nadání vedoucí k Mistrovství.

Vše ve Všehomíru bylo zrozeno do dokonalosti z Podstaty Srdce Nejvyššího Stvořitele, avšak tato dokonalost již v sobě obsahovala Velké Prázdno. Stvořitel toužil růst a projevit tím částečně svůj vlastní nekonečný potenciál. Každý z vás je Jiskrou Podstaty Stvořitele a byla vám dána Boží buňka obrovských možností. (Pokračování textu…)

Fialový plamen

Fialový plamen je energie čistého světla, která se hojně využívala v Atlantidě k rozpouštění negativních myšlenkových forem.  Atlanťané byli jasnozřiví – pokud uviděli v auře  svého přítele tmavou skvrnu,okamžitě ji transformovali za pomoci energie Fialového plamene. Takto jeden druhému pomáhali. Když později došlo vlivem zneužití  jejich vysokých schopností ke zkáze Atlantidy, byla lidstvu tato pomoc v podobě Fialového plamene odejmuta. Lidstvo potom bylo na Zemi po tisíce let konfrontováno s důsledky svých negativních myšlenek a emocí bez  možnosti využít tento mocný nástroj. Tak to bylo až do srpna roku 1987, kdy se uskutečnila tzv. Harmonická konvergence –  u jezera Titicaca a na dalších silových místech planety Země se sešly tisíce Pracovníků světla a modlily se za uzdravení planety Země. Jako odpověď na tyto modlitby byla lidstvu po 12000 letech energie Fialového plamene skrze Mistra St. Germaina vrácena. (Mistr St.Germain je vládcem 7. Paprsku.)

(Pokračování textu…)

Prohlášení a vizualizace k práci s Fialovým plamenem

Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte oslnivé bílé světlo vycházelící z vaší Já Jsem Přítomnosti, Přítomnosti Boha nad vámi, které kolem vás vytváří neproniknutelnou světelnou stěnu.

Milovaná, zářící Já Jsem Přítomnosti,
Světelný válec kolem mne uzavři
Nanebevzetého Mistra plamenem
Který volám Božím jménem.
Aby udržoval můj chrám čistý
Od všech nesvárů okolí.

Já Fialový plamen volám
Aby svým žárem všechny touhy proměnil,
Ve jménu svobody stále planul
A zajedno mne s ním učinil.
(Opakujte třikrát)

Ochrana při cestování

Toto prohlášení lze říkat nahlas když řídíte auto, nebo potichu v dopravních prostředcích.

Archanděl Michael přede mnou, Archanděl Michael za mnou,
Archanděl Michael napravo, Archanděl Michael nalevo,
Archanděl Michael nade mnou, Archanděl Michael pode mnou,
Archanděl Michael, Archanděl Michael je kdekoli já jdu!
Já Jsem v jeho ochranné lásce!
Já Jsem v jeho ochranné lásce!
Já Jsem v jeho ochranné lásce!

Ochraň;uj, Ochraň;uj, Ochraň;uj nás!

Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Zářícím bleskem Tvé lásky!
Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Mocnou Já Jsem Přítomností!
Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Tajemnou mocí světla!
Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Velkou a vítěznou mocí!
A navždy bezpečně uzavři nás
V Tvém zářícím diamantovém srdci!


Já Jsem bytost Fialového plamene

Toto malé prohlášení se může stát prvním prohlášením Fialového plamene, které začnete používat a které se může stát základním kamenem vašeho rituálu s Fialovým plamenem.
Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte Fialový plamen, který omývá a čistí vaší auru. Pozorujte plameny jak rozpouštějí usazeniny uvnitř i okolo vaší aury. Říkáte, „Já Jsem čistota, kterou Bůh požaduje!“, protože chcete očistit vaší auru od všeho co není božské. Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte jak jsou všechny negativní energie, které příjdou do kontaktu s Fialovým plamenem natrvalo přeměněny na božské světlo.

Já Jsem bytost fialového plamene!
Já Jsem čistota, kterou Bůh požaduje!

Toto prohlášení můžete pozměnit dosazením jmen lidí, měst, národů nebo planety. Například můžete říkat:

Země je bytost Fialového plamene!
Země je čistota, kterou Bůh požaduje!

Praha je město Fialového plamene!
Praha je čistota, kterou Bůh požaduje!

Více Fialového plamene

Prohlášení „Více Fialového plamene“ se vyznačuje rytmem a stoupající spirálou fialového ohně, který sleduje rytmus.  Když přeříkáváte toto prohlášení, sjednoťte se s vaší Já Jsem Přítomností. Musíte cítit lásku vaší „něžné Boží Přítomnosti “ kompletně vás halící, měli byste vnímat, jak odplouvá všechna zloba, obavy, starosti a strachy.
Vizualizujte vodopád světla sestupující z vaší Já Jsem Přítomnosti. Pozorujte jak k vám světlo proudí jako zářivá energie a pak pokračuje dále, aby požehnalo těm, za něž prosíte.
Pozorujte Fialový plamen jak rozpouští příčiny, následky, záznamy a vzpomínky na špatné činy vaše vlastní i ostatních lidí. Nezapomeňte připojit vaše vlastní speciální obrazy toho, co chcete aby Fialový plamen vyřešil. Žádný problém není pro Fialový plamen nevýznamný ani příliš velký, aby ho nemohl vyřešit.

Něžná Boží Přítomnosti ve mně, Já Jsem,
Slyš mě nyní, když žádám:
Způsob požehnání, o které prosím
Svatému Kristovu Já všemu a všem!

Ať se Fialový plamen svobody valí
Kolem světa a učiní vše celistvé
Naplní Zemi i její lidi,
Kristovým světlem zářícím skrze ně!

Já Jsem ta činnost Boha nade mnou
Celistvá rukou Boží lásky,
Přeměňující nesvárů zdejších příčiny,
V samém jádru jejich, aby nikdo neměl strach.

Já Jsem, Já Jsem, Já Jsem
Mocná síla lásky svobody
Povznášející celou zem k nebesům.
Fialový plamen nyní jasně září.
V živé krase je boží světlo

Které nyní a navždy
Nastaví mě, svět a vše živé
Věčně  svobodné v dokonalosti Nanebevzetého Mistra!
Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem!

Zářící a stoupající Fialový plamen

Zářící a stoupající Fialový plameni,
Sestup nyní, plápolej skrze mne!
Zářící a stoupající Fialový plameni,
Osvoboď  mě, osvoboď  mě, osvoboď  mě!

Zářící a stoupající Fialový plameni přijď,
Expanduj a skrze mne záři!
Zářící Fialový plameni přijď,
Odhal božské síly ať všihni vidí!
Zářící Fialový plameni přijď,
Probuď  zemi a osvoboď  ji!

Záře Fialového plamene,
Expanduj a skrze mne záři!
Záře Fialového plamene,
Expanduj ať všichni vidí!
Záře Fialového plamene,
Vytvoř zde základnu milosrdenství!
Záře Fialového plamene,
Přijď,  přeměň všechny obavy!
copyright © 1997 – Church Universal & Triumphant (překlad Vratislav Kašpárek 2000)

www.vzestup.webzdarma.cz


Devět kroků jak používat Fialový plamen ve svém životě.

fialový plamen1. Každý den se na nějaký čas posaďte v ústraní a přeříkávejte si prohlášení Fialového plamene.

Můžete říkat vaše prohlášení Fialového plamene kdekoli a kdykoli. V autě, při vašich denních povinostech, nebo před tím než jdete spát. Jednoduchým opakováním mantry Fialového plamene můžete přivodit změnu kdykoli cítíte napětí, jste unavení nebo podráždění. Ale největší užitek z Fialového plamene získáte, když si denně  sednete v klidu alespoň na patnáct minut a bez přerušení budete říkat prohlášení Fialového plamene.
Nejlepší je říkat prohlášení Fialového plamene na místě vyhrazeném spirituální práci, jako jsou kaple, nebo dobře osvětlená, čistá a vzdušná místnost. Špatné světlo, prach, nepořádek a vydýchaný vzduch zabraňuje toku duchovní energie.
Na váš oltář můžete dát svíčky, krystaly, květiny a fotografie svatých, Nanebevzetých Mistrů a vašich milých.

2. Začněte vaší meditaci s Fialovým plamenem modlitbou.

Před tím než začnete říkat vaše prohlášení vyslovte modlitbu nebo invokaci, k Nanebevzetým Mistrům, andělům a elementálům aby vám přišli na pomoc.
Elementálové jsou přírodní duchové ohně, vzduchu, vody a země, kteří jsou odpovědní za péči o naší planetu. Elementálové reprezentující ohnivý element se nazývají salamandři; ti kteří reprezentují vzdušný element, sylfové; ti kteří reprezentují vodní element, undiny; ti kteří reprezentují zemní element, gnómové. Oni jsou opravdu velmi šťastní když vám mohou pomoci čistit jak vaší auru tak i auru planety pomocí Fialového plamene.

3. Před začátkem použití Fialového plamene si přivolejte ochranu.

Mistři učí, že když přinesete více světla je temnota k němu přitahována jako magnetem. Proto potřebujete utěsnit vaší auru bílou a modrou ochrannou energií. Jednou z nejlepších cest jak to udělat je invokovat světelný válec a ochranu Archanděla Michaela.
Řekněte své prohlášení o světelném válci každé ráno a opakujte je když je to potřeba v průběhu dne. Když je říkáte, vizualizujte oslňující bílé světlo z vaší JÁ JSEM Přítomnosti, Přítomnosti Boha nad vámi, jak formuje neproniknutelnou stěnu světla kolem vás.
Modlitba k Archanděli Michaelovi může být velmi jednoduchá, například: „Archanděli Michaeli, Pomoz mi! Pomoz mi! Pomoz mi!“ Neboť Archanděl prvního paprsku, Archanděl Michael ztělesňuje víru, ochranu, dokonalost a vůli Boží. Archanděl Michael mi zachránil život alespoň tucet krát co vím a pravděpodobně tisíckrát kdy si toho nejsem vědom.
Tak říkejte svá prohlášení s radostí a s gustem a vězte, že když voláte Archanděla Michaela a jeho legie andělů, budou okamžitě po vašem boku.

4. Začněte vaše prohlášení o Fialovém plameni preambulí.

Úvod prohlášení je jako pozvánka. V něm s láskou žádáme bytosti fialového  plamene – Nanebevzeté Mistry a anděly – o pomoc a vedení.
Obecně začínáme svá prohlášení: „Ve jménu milované, mocné a vítězné Božské Přítomnosti, JÁ JSEM ve mně, a mém vlastním milovaném Svatém Kristově vědomí…“ a přidáme naše oblíbené Mistry a svaté. Naše spojení s nimi je skrze naší JÁ JSEM Přítomnost   a Svaté Kristovo vědomí.
JÁ JSEM Přítomnost je naše stálá, perfektní Boží Přítomnost. Svaté Kristovo vědomí je naše vyšší já a vnitřní učitel, který iniciuje a vede naší duši na její cestě ke sjednocení s Bohem.
Zde je preambule kterou můžete použít a přidat:

Ve jménu milované, mocné a vítězné Božské Přítomnosti, JÁ JSEM ve mně, a mém vlastním milovaném Svatém Kristově vědomí, já volám milovaného Saint Germaina a anděly sedmého paprsku. Prosím o ___________.

Žádám, aby má prosba byla zmnohonásobena a použita pro dobro všech bytostí na této planetě, kteří to potřebují.

Děkuji a přijímám jak byla vykonána v tuto hodinu v plné síle podle vůle boží.

5. Nejprve říkejte prohlášení pomalu, potom zrychlujte, když opakujete prohlášení vícekrát.

Poprvé když říkáte prohlášení asi jej budete chtít říkat pomalu a se záměrem. Každé slovo obdařte intenzivní láskou k Bohu. Je veliká síla v pomalém přeříkávání prohlášení. Když postupně zvyšujete rychlost stoupáte k vyšší tónině při vašem přednesu, dostává vaše prohlášení zase jinou sílu.

Mark Prophet přirovnával tuto akceleraci k rozjíždějícímu se vlaku. Začíná „šš…šš“ a za chvíli již dělá „š-ššš-š-ššš“ a pak už „šš-šš-šš-šš!“ Čím rychleji jede, tím větší je akce.
Jak zvyšujete rychlost vašich prohlášení, zjistíte, že jsou efektivnější ve zvyšování vašich vibrací. Zvyšování rychlosti nesmí být nepřirozené. Musí být pro vás přirozené; prohlášení se musí zrychlovat téměř samo.
Když použijete některé z kazety Save the World with Violet Flame, uslyšíte, jak zprávně  zvyšovat rychlost.

6. Použijte vizualizaci aby vám pomáhala v duchovní činnosti.

Většina lidí nevidí Fialový plamen v činnosti svýma fyzickýma očima. Ale když zavřete oči a koncentrujete se na energetické centrum mezi obočím můžete někdy „vidět“ Fialový plamen v akci vaším vnitřním zrakem.

Lidem, kteří mají vyvinuté duchovní vidění, připomíná Fialový plamen oheň, v barvách mezi tmavou indigovou a jasnou ametystovou do růžově fialové. Můžete vidět tato plameny jak spalují karmickou hlušinu.
Někdy pomáhá představit si tuto hlušinu jako špalky dřeva nebo dehtu ve vašem elekronovém pásu, jak se rozpadají v plameni. Rozpadají se a poskakují a potom zmizí v chomáčku bílého kouře.
Jakmile se naučíte některá prohlášení Fialového plamene, můžete zavřít oči a zkusit následující vizualizace.

Vizualizace:

pilir fial.pl.

Když invokujete Fialový plamen, můžete se vizualizovat obklopeni sloupem fialového ohně asi dva metry v průměru a zhruba tři metry vysokým. Rozšiřuje se od spodu vašich nohou kus nad vaší hlavu. Dívejte se na fialový plamen jak se rozhořívá, jako by jste se dívali na film. Plameny šlehají a pulzují kolem vás v různých tvarech a odstínech růžové a fialové.
Kolem tohoto pilíře fialového plamene vidíte váš světelný válec, ještě větší sloup z bílého světla, který chrání a uzavírá fialový plamen.
Udržujte v mysli tuto vizualizaci když děláte prohlášení během dne. Kdykoli si na ni vzpomenete, posilujete tento obraz.

Léčení vířící koulí fialového plamene

Tato vizualizace pomáhá s léčením vašich čtyřech nižších těl. Když říkáte vaše prohlášení Fialového plamene, představte si velkou kouli fialového světla, která se formuje kolem vás. Jak zrychlujete přeříkávání prohlášení představte si, jak koule víří, jako atrakce v zábavním parku.

Vidíte jak rotuje rychleji a rychleji. Tato vizualizace zakotvuje Fialový plamen a akceleruje vibrace vašich buněk, atomů a elektronů.
Pak si představte menší koule Fialového plamene přiložené kolem každého orgánu ve vašem těle. Představte si jak Fialový plamen odstraňuje každou temnotu, která může být základem nemoci a okamžitě ji likviduje. Pak si představte Fialový plamen jak vylepšuje vaše orgány.
Požádejte svou JÁ JSEM Přítomnost a Svaté Kristovo vědomí  a anděly Fialového plamene, aby udržovali tyto koule Fialového plamene kolem vás během dne. Dodávejte energii vašemu požadavku periodickým opakováním vizualizace rotující koule. Experimentujte s touto vizualizací a uvidíte jaké ve vás zanechá pocity.

7. Používejte Fialový plamen každý den.

Nejlepší doba k prohlášením je brzy ráno. Uvidíte, že když učiníte prohlášení jako první věc po ránu, váš den bude probíhat mnohem hladčeji. Můžete učinit speciální požadavek pro transmutaci jakýchkoli mentálních, citových nebo fyzických problémů na kterých ve vašem životě pracujete. Můžete pracovat na vztazích s vašimi přáteli i vašimi drahými.

8. Použijte Fialový plamen, aby zhojil záznamy vašich minulých životů.

Jakmile budete používat Fialový plamen nějakou dobu, mohou se vám začít vybavovat vzpomínky na minulé životy. Vzpomínky z minulých životů není něco, co by se mohlo brát na lehkou váhu. Jakmile jste si toho vědomi, karma (pozitivní i negativní) z tohoto života vyplouvá napovrch.
Negativní karma je něco jako Pandořina skříňka. Jakmile ji otevřete, chce se vám vyhrnout si rukávy, trávit svůj čas službou životu a volat každý den anděly Fialového plamene aby transformovaly karmickou hlušinu. Koncentrací na prohlášení Fialového plamene může trvat jen šest měsíců než vyrovnáte karmu jednoho minulého života. Toto je opravdu veliký dar který nám byl dán Saint Germainem.
Jakmile používáte Fialový plamen, obrazy z minulých životů vám mohou přicházet na mysl. Můžete vidět sami sebe, jací jste byli před dávnými věky. Nebo můžete mít jenom pocit, že jste byli v určité době nebo na určitém místě. Jsou-li tyto záznamy bolestivé — a oni většinou jsou neboť naše duše pláče po rozřešení – můžete cítit smutek nebo žal. Ale taktéž se budete cítit osvobozeni protože víte že použitím prohlášení Fialového plamene, přeměňujete záznamy vaší karmy.
Jakmile jste si vědomi těchto vzpomínek, nesnažte se je potlačit. Místo toho, zaměřte svou pozornost na světlo ve vašem srdci. Představujte si jak jsou vzpomínky nasycovány Fialovým plamenem dokud jejich forma nezmizí. Pak nechte vzpomínky být a nahraďte je vaším vnitřním zrakem zářícím bílým sluncem.
Můžete též použít vizualizaci gumy. Kdykoliv vidíte tyto scény, vizualizujte velikánskou gumu, na způsob křídy na tabuly, ale fialovou, která obraz vygumuje. Jakmile to uděláte dostatečný počet krát, přestanou být vzpomínky bolestivé a postupně zmizí ze zorného úhlu vaší mysli.
Když používáte Fialový plamen pro práci s karmickými záznamy, transformujete dva elementy. První jsou vzpomínky emoconální a paměť duše na události, které vám způsobily bolest. Druhý je karmická energie, která vás poutá k těm, koho jste zranili nebo kdo zranil vás.
Rád to nazývám „příčina, následek, záznam a paměť “ karmy, což zahrnuje všechny energie, které jste zpoutali negativními myšlenkami nebo pocity z minulosti.
Záznamy minulých životů jsou jako soubory ve vašem počítači. Musíte vymazat negativní záznamy a vzpomínky aby jste udělali místo pro pozitivní. Když toto uděláte pomocí Fialového plamene, osvobozujete svojí duši, aby se mohla přesunout na vyšší úroveň existence.
Psychoterapie vám dává klíče k pochopení sebe sama, aby jste mohli dělat lepší volby ve svém životě. Můžete získat rozřešení od někoho, koho znáte protože vidíte negativní záznam z minulosti a tak se rozhodnete učinit pozitivní čin v tomto životě. Když použijete prohlášení Fialového plamene a službu těm, komu jste ublížili, kombinace obou akcí může zrušit příčinu, efekt, záznam a vzpomínku na tyto bolestivé incidenty.
A je to jenom tím, že se dostanete k těmto záznamům, že můžete pročistit cestu pro vaší duši, aby mohla dostat novou příležitost. Můžete zrychlit rozvoj vaší duše v tomto životě a tak zkrátit cestu k vašemu cíli splynutí s Bohem.
Vždy, když vyrovnáte karmu z určitého života, vaše Vyšší Já vám může vyjevit další život, který potřebuje dát do pořádku a pak další a další. Je důležité aby jste tyto negativní záznamy z vašich minulých životů necítili jako zátěž. Všichni jsme v minulosti dělali chyby, jinak bychom tady dnes nebyli. Odpusťte si a pokračujte. Buďte vděční, že jste tady a že máte příležitost vymazat tyto záznamy Fialovým plamenem.
Jakmile jednou začnete, pokračujte. Každá dlouhá cesta začíná prvním krokem. Vždy když změníte záznam z minulého života Fialovým plamenem, získáte nový pocit osvobození vaší duše. A takto zjistíte že berete svůj život a cíl své duše do vlastních rukou.

9. Zvětšete rozsah vašich invokací a zahrňte do nich čištění karmického nepořádku vašeho domu, vašeho okolí a celé planety.

Jakmile si vyzkoušíte směrování Fialového plamene, aby pomáhal ostatním, můžete začít s představou své aury jako fontány Fialového plamene, kde se všichni které potkáte mohou napít. Připomeňte si, aby jste Fialový plamen vždy zpřístupnili těm, kdo jsou v nouzi.
Ne jenom že Fialový plamen rozpouští vaší vlastní karmu, ale též rozpouští skupinovou a planetární karmu, která pochází z válek a nahromaděné nespravedlnosti.
Lidé mají různé zkušenosti z použití Fialového plamene. Někteří pilně opakují prohlášení po měsíce než obdrží nějaké potvrzení, že to funguje. Jiní mají velkolepé výsledky hned jak poprvé otevřou ústa.
Můžete si vypracovat vlastní použití Fialového plamene ve spolupráci s vaším Vyšším Já. Můžete přidat fialový plamen do vašich denních modliteb nebo meditací ať jsou jakékoli.
Doufám, že budete mít radost z poznání, že jste jedním z tisíců z celého světa, který změnil svůj život s pomocí tohoto zázračného rozpouštědla – největšího Božího daru vesmíru.

copyright © 1997 – Church Universal & Triumphant (překlad Vratislav Kašpárek 2000)

Zdroj:www.vzestup.webzdarma.cz

Saint Germainův dar Fialového plamene

Fialový plamen je esencí jednoho ze „Sedmi paprsků“. Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem  se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. Fialový papsek je znám jako sedmý paprsek.

Když jej ve jménu Boha vzýváte, sestoupí jako paprsek spirituální energie a rozhoří se do spirituálního plamene ve vašem srdci jako soucit, odpuštění, spravedlnost, svoboda a přeměna.

 

Saint Germain je znám jako pán Sedmého paprsku. Vždy, když se k němu modlíme nám přináší mnoho darů ducha – svou radost, diplomacii a kreativitu. Může nás inspirovat svými inovacemi ve vědě, literatuře, náboženství, řízení, filosofii, vzdělání, léčitelství, alchymii a jiných oborech.

Téměř sedmdesát let nás Saint Germain připravuje na vstup do věku Vodnáře, věku míru, svobody a osvícení. Zjevil se Guy Ballardovi počátkem třicátých let a předal mu první učení o fialovém plameni.

Saint Germain prohlásil, že skončily věky, kdy byla znalost o fialovém plameni udržována v tajnosti. Mistři rozhodli uvolnit tyto znalosti pro veřejnost v této kritické době. Saint Germain řekl, „Použití fialového stravujícího plamene má pro vás a celé lidstvo větší cenu, než všechno bohatství, všechno zlato a drahokamy této planety.“ (JÁ JSEM : leden 1941 s.20)

Fialový plamen pracuje tak trochu jako mýdlo. Mýdlo odstraňuje špínu z vašich šatů tak, že použije pozitivní a negativní náboj atomů. Funguje to proto, že každá jeho molekula má dvě strany – stranu, která je přitahována špínou a stranu, která je přitahována vodou. Špínu milující strana přitahuje špínu stejně jako magnet přitahuje sponky na papíry, když je tažen přes krabičku, kde sponky leží. Vodu milující strana přitahuje vodu, která s sebou špínu odnese.

Když vzýváme fialový plamen, vytvoří polaritu mezi jádrem atomu a bílým ohňovým jádrem plamene. Jádro, jakožto hmota, představuje negativní pól; bílé ohňové jádro fialového plamene, jakožto Duch, představuje pozitivní pól.

Interakce mezi jádrem atomu a světlem fialového plamene  vytváří oscilaci. Tato oscilace uvolní hustotu, která je zadržována mezi electrony obíhajícími jádro. Když je tato zatěžující substance, která zvětšuje hmotnost atomu uvolněna, je vržena do fialového plamene a odnesena.

Na rozdíl od mýdla, fialový plamen jednoduše neobklopí a neodnese hlušinu; on jí transformuje na čistou světelnou energii. Osvobozeny od hlušiny se elektrony začnou pohybovat volněji, což zvyšuje naše vibrace a pohání nás to ke spirituálnějšímu stavu bytí.

Lidé pozorují spirituální i fyzický rozdíl, když používají fialový plamen. Ale co se skutečně děje když opakujeme slova prohlášení o fialovém plameni?

Mohu vám na to poskytnout dva pohledy – spirituální pohled tak jak mi byl předán Nanebevzetými Mistry a vědecký pohled položený na základech současné fyziky a medicíny. Obě vysvětlení jsou založena na koncepci vibrací.

Z fyzikálního hlediska jsou vibrace rychlost, kterou se něco pohybuje tam a zpět, neboli osciluje. Jak já to chápu, jsou vibrace na spirituální úrovni také spin elektronů jak se pohybují okolo jádra atomu. Jak je vidět, nejsou obě definice od sebe příliš vzdálené.

Každý z nás má čtyři těla, která tvoří obaly naší duše: (1) fyzické tělo, které vidíme a kterého se můžeme dotýkat; (2) astrální tělo, neboli tělo našich přání a tužeb, které obsahuje naše emoce; (3) mentální tělo, což je naše vědomá mysl; a (4) éterické neboli tělo paměti, které obsahuje vzpomínky ze všech našich minulých životů. Fialový plamen pracuje s těmito čtyřmi nižšími těly tak, že mění stupeň jejich vibrací.

Saint Germain nám dal toto prohlášení o fialovém plameni:

„JÁ JSEM bytost fialového plamene!
JÁ JSEM čistota, kterou Bůh žádá!“

Když recitujete toto nebo jiné prohlášení fialového plamene, proniká fialový plamen každou buňkou a atomem vašeho těla, vaší myslí, vašimi emocemi, vaším podvědomím i vašimi vzpomínkami.

Co dělá fialový plamen, když proniká vašimi atomy? Mistři dávají následující vysvětlení:

Všichni víme, že atomy jsou z větší části prázdný prostor. Kdyby byl atom veliký jako basketbalový míč, jeho jádro by stále bylo příliš malé, abychom ho viděli pouhým zrakem. Přesto je  99.9 procenta celé hmoty atomu koncentrována v jádru, a zbylé místo basketbalového míče je prázdný prostor vyplněný jenom elektrony, které mají velmi malou hmotnost. Celý tento prázdný prostor mezi jádrem atomu a jeho vnějším okrajem je místo, kde nesoulad a negativní energie může uváznout.

Na jaderné i molekulární úrovni se tato substance jeví jako prach, saze, dehet nebo dokonce cement. Mistři použili pro přirovnání někoho, kdo vezme kbelík rozehřátého dehtu a nalije jej do kbelíku plného kuliček. Prostor mezi kuličkami se zalepuje protékajícím dehtem a brzy je celá masa spečena dohromady.

Mistři nám říkají, že jsou-li naše fyzické a naše spirituální těla zahlcena negativní energií a karmou, zpomaluje to vibrace elektronů v našich čtyřech nižších tělech. My pak začínáme rezonovat více s negativitou a méně s čistou kosmickou energií, která přichází z naší Božské a následně  můžeme onemocnět. čím více je této substance v našich čtyřech nižších telech, tím nižší jsou naše vibrace a tím více jsme zatížení. Ze spirituálního hlediska je toto důvod, proč lidé umírají.

Jestliže jste studovali akupunkturu a jógu tak víte, že máme optimální zdraví jestliže duchovní energie může volně prodit našimi těli. Jestliže karmické substance krystalizují, je to jako kornatění cév našich spirituálních těl. Jestliže s touto negativitou rezonujeme, postupně se jí stáváme ledaže něco uděláme abychom se obrátili k lepšímu.

atomAtom pročistěný fialovým plamenem: Fialový plamen přeměňuje všechno negativní co je uloženo kdekoli ve vašem spirituálním nebo fyzickém bytí. To zahrnuje vše od jadérek nenávisti k sobě samému až po fyzikální viry. Když fialový plamen začne pracovat, prochází ucpanými prostory mezi elektrony a atomovými jádry. Vytěsňuje tyto částečky husté substance vašeho těla a rozpouští je. Tento proces přeměňuje negativní energii na pozitivní a obnovuje její přirozenou čistotu.
copyright © 1997 – Church Universal & Triumphant (překlad Vratislav Kašpárek 2000)

Zdroj:www.vzestup.webzdarma.cz