Meditace s Fialovým plamenem

svetlo

 

Milí přátelé, meditace je v podstatě dokonalým soustředěním se na přítomný okamžik. Nejlepší meditací patrně je nechat se zaplavovat těmi nejčistšími proudy Lásky, která námi neustále prochází, neboť každý z nás je nepřetržitě na tento pramen Života napojený, ať si to uvědomuje nebo ne. V dnešní době to již není ani tak o tom, abychom celé hodiny seděli v meditaci, ale abychom celý svůj život učinili meditací. (Pokračování textu…)

Afirmace pro osvobození se pomocí odpuštění s využitím Fialového plamene

Skrze sílu, lásku své nádherné Já jsem Přítomnosti

přivolávám Fialový plamen Přeměny

aby mnou planul

a přeměnil vše, co není v souladu s nejvyšším plamenem Světla.

Odpouštím … odpouštím … odpouštím

svým soucitem,  láskou a laskavostí vše, co je

hmatatelné i nehmatatelné,

co mi kdy jakýmkoli způsobem ublížilo,

a pomocí tohoto Fialového plamene přeměny a odpuštění

jsem nyní osvobozen/a a mohu se posunout vpřed

(Pokračování textu…)

Stáváme se Služebníky světa a nositeli Fialového plamene

les

Poselství Archanděla Michaela, červenec 2010

Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, vy, kteří jste vůdci v první linii, uvolňujete cestu k budoucnosti, aby ti, kteří vás následují, mohli jít rychleji a pohodlněji. Každé vaše úsilí o zesílení toku Světla, které prosvětluje strukturu kolektivního vědomí, je velice důležité. Vy jste ti stateční, kteří ukotvují nejčistší Světlo nového Stvoření. To vy pomáháte pročistit omezující, pokřivené a škodlivé učení minulosti, které bylo vytvořeno za účelem ovládnout lidi skrze strach a ponížení. To vy zdokonalujete a zpřístupňujete nové učení, techniky a pokyny, které budou pomáhat ostatním zdokonalit své schopnosti a dodávat jim sílu k tomu, aby začali využívat svá skrytá nadání vedoucí k Mistrovství.

Vše ve Všehomíru bylo zrozeno do dokonalosti z Podstaty Srdce Nejvyššího Stvořitele, avšak tato dokonalost již v sobě obsahovala Velké Prázdno. Stvořitel toužil růst a projevit tím částečně svůj vlastní nekonečný potenciál. Každý z vás je Jiskrou Podstaty Stvořitele a byla vám dána Boží buňka obrovských možností. (Pokračování textu…)

Fialový plamen

Fialový plamen je energie čistého světla, která se hojně využívala v Atlantidě k rozpouštění negativních myšlenkových forem.  Atlanťané byli jasnozřiví – pokud uviděli v auře  svého přítele tmavou skvrnu, okamžitě ji transformovali za pomoci energie Fialového plamene. Takto jeden druhému pomáhali. Když později došlo vlivem zneužití  jejich vysokých schopností ke zkáze Atlantidy, byla lidstvu tato pomoc v podobě Fialového plamene odejmutá. Lidstvo potom bylo na Zemi po tisíce let konfrontováno s důsledky svých negativních myšlenek a emocí bez  možnosti využít tento mocný nástroj. Tak to bylo až do srpna roku 1987, kdy se uskutečnila tzv. Harmonická konvergence –  u jezera Titicaca a na dalších silových místech planety Země se sešly tisíce Pracovníků světla a modlily se za uzdravení planety Země. Jako odpověď na tyto modlitby byla lidstvu po 12000 letech energie Fialového plamene skrze Mistra St. Germaina vrácena. (Mistr St. Germain je vládcem 7. Paprsku.)
(Pokračování textu…)

Prohlášení a vizualizace k práci s Fialovým plamenem

Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte oslnivé bílé světlo vycházející z vaší Já Jsem Přítomnosti, Přítomnosti Boha nad vámi, které kolem vás vytváří neproniknutelnou světelnou stěnu.

Milovaná, zářící Já Jsem Přítomnosti,
Světelný válec kolem mne uzavři
Nanebevzetého Mistra plamenem
Který volám Božím jménem.
Aby udržoval můj chrám čistý
Od všech nesvárů okolí.

(Pokračování textu…)

Devět kroků jak používat Fialový plamen ve svém životě.

fialový plamen

1. Každý den se na nějaký čas posaďte v ústraní a přeříkávejte si prohlášení Fialového plamene.

Můžete říkat vaše prohlášení Fialového plamene kdekoli a kdykoli. V autě, při vašich denních povinnostech, nebo před tím než jdete spát. Jednoduchým opakováním mantry Fialového plamene můžete přivodit změnu kdykoli cítíte napětí, jste unavení nebo podráždění. Ale největší užitek z Fialového plamene získáte, když si denně  sednete v klidu alespoň na patnáct minut a bez přerušení budete říkat prohlášení Fialového plamene.
Nejlepší je říkat prohlášení Fialového plamene na místě vyhrazeném spirituální práci, jako jsou kaple, nebo dobře osvětlená, čistá a vzdušná místnost. Špatné světlo, prach, nepořádek a vydýchaný vzduch zabraňuje toku duchovní energie.
Na váš oltář můžete dát svíčky, krystaly, květiny a fotografie svatých, Nanebevzetých Mistrů a vašich milých.
(Pokračování textu…)