Kryon: Dualita – 3. část

Tento živý channeling byl přijat v Boulder, Colorado, 5. ledna 2020

Pro lepší porozumění čtenářů byl tento channeling upraven [Leem a Kryonem], aby bylo dosaženo většího porozumění. Některé informace byly dokonce přidány. Často se stává, že živý channeling v sobě zahrnuje energii, která přináší druh komunikace, kterou tištěné stránky nenabízejí. Proto si užijte toto obohacené poselství předané v Boulder.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Ještě jednou něco řeknu těm, kteří by mohli říci: „No, nemohl jsem si pomoci, ale všiml jsem si, že zde přišel channeling velmi, velmi rychle.“ (Pokračování textu…)

Kryon: Dualita – 2. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado, 4. ledna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhá část channelingu, který jsme dnes ráno začali o svobodné volbě a dualitě. Na dnešním ranním sezení jsme nově definovali dualitu. Namísto boje, v který tolik lidí věří, je dualita volbou. Prohlásil jsem, že dualita je jedna z nejkrásnějších božských věcí, které máte. Je to svobodná volba rozhodovat se, změnit svůj život, změnit vaši planetu, všechny tyto věci. Není to nic takového, co vám vyprávěli, že vám bylo dáno, podle čeho byste pak byli souzeni. Celé tohle pojetí jsme popsali jako Boha s holí, a řekli jsme, že to je lidský koncept, nikoli božský.  (Pokračování textu…)

Kryon

Dualita – 1. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado, 4. ledna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je první channeling roku 2020. Chci začít něčím, co jsem už mnohokrát řekl. Sedíte tady v tomto publiku, nebo možná posloucháte později na jiném místě. Chtěl bych pro vás zopakovat předpoklady pro channeling, uvést důvod, proč můj partner sedí na této židli. Chtěl bych vám vysvětlit, o co jde, protože informace v tomto roce budou výstižné a hluboké, více než obvykle, protože přecházíte do nových energií, které se již objevují, právě tady.
(Pokračování textu…)

Lee Carroll – Kryon opět v Praze

 

Přátelé, již podruhé se nám nabízí možnost setkat s člověkem, který nám všem, kteří se probouzíme ke svému duchovními vědění a k poznání své podstaty, zprostředkovává setkání, slova i lásku Domova odkud všichni, bez výjimky, pocházíme. Do Prahy na svůj druhý seminář opět přijíždí Lee Carroll, světově známý channeler andělské bytosti Kryon.

Seminář se uskuteční v termínu od 19.9. do 21.9. 2020. Program najdete na www.kryon.cz.
(Pokračování textu…)

Kryon na Islandu – den jedenáctý – Korona 2

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem
během cesty po Islandu – březen 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je poselství číslo 11 z ostrovního státu jménem Island. Tato cesta začala před mnoha lety. Krása tohoto místa byla zřejmá, Země promluvila, strážci skal a kaňonů ustoupili, aby na těch místech mohl proběhnout channeling. Je divné to říkat, ale tato země rozumí. Už dříve jsem vám řekl, že tato země má multidimenzionální aspekty, které jí umožňují promlouvat. A tak se tyto promluvy často projeví v podobě bytostí, jak je tomu na mnoha jiných místech. Protože lidem to dává smysl pouze v této formě, protože když má něco vědomí, pak tomu potřebujete připsat určitou formu. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Pravda se může měnit

Pokud jste Pracovníci světla, je načase vstoupit do světla. Věci, o kterých jste si mysleli, že je dobře znáte, se mohly lehce posunout. To zahrnuje i to, o čem věříte, že je to „pravda“. Když začnete rozsvěcet světlo v temné místnosti, vidíte nové věci. Možná byla vaše „pravda“ založená na tom, že jste v přítmí viděli věci matně a odhadovali jste, co by to tak mohlo být. Ale když jsou stejné věci osvíceny a vy je vidíte jasně, pravda bude zcela odhalena! Pravda se může na základě odhalení měnit. Změní se, když rozsvítíte světlo.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova živého channelingu „Návyková stará energie“