Kosmologie vesmíru

Tento živý channeling byl streamován pro Lemuria Starseed Gathering
(Setkání lemurijkých hvězdných semen) – 11. října 2020

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Boulderu.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Jsem si vědom tohoto dne a toho, co se říká na této konferenci. Vím také o těch na židlích přede mnou a také o těch na židlích, kteří naslouchají ve vaší budoucnosti. Už jsem to řekl dříve: Pro mě jde o stejný časový rámec.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„My všichni jsme propojeni. Jsme velkým „JÁ JSEM“, které vaše Písmo Svaté nazývá Bůh. Když začínám své poselství slovy: „Já jsem Kryon,“ probíhá komunikace, která náleží celku, a můj podpis je Kryon. My jsme Bůh. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Na planetě velmi pomalu dojde k oddělení vědomí a my jsme o tom mluvili už dříve. Budou zde soucitní a nesoucitní – a bude to tak zřejmé, tak zřejmé! Laskaví a nelaskaví. Humánní a nehumánní. Právě teď na této planetě existuje jakási temná armáda. Co je jejím „faktorem soucitu“? Chápete? Je to stav svobodné mysli, ale dojde k rozdělení. Nebojte se toho, soucitní. (Pokračování textu…)

Akáša staré duše

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Laguna Hills v Kalifornii

13. července 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme na konci dne a tohle bude mini channeling. A vy brzy odjedete. Kdybych vám sdělil, že Bůh vás všechny zná a že právě teď můžete zaslechnout své jméno, možná zašeptané z éteru, a že uslyšíte slova: „Já tě znám“, téměř každý člověk by pravděpodobně padl na kolena a uvědomil by si, že se ho to určitým způsobem dotklo natolik, že pro něj neexistují žádné pochybnosti o tom, že ho Bůh skutečně zná. Kdyby tohle byl plán pro Zemi, tak by se to tak stalo, avšak není. Musíte se Boha zeptat: Znáš mě? (Pokračování textu…)

Aktuálně…

1. listopadu připravil tým Leeho Carrolla mimořádné vysílání u příležitosti voleb v USA – on, Marylin Harper a Prageet Harris se propojili online, aby lidem při tomto komplikovaném rozhodování nabídli pohled z vyšší/větší perspektivy – od Kryona, Adironndy a Alcazara.

 

K zamyšlení

JE TO FYZIKA
Pokud máte životy, o kterých cítíte, že jste byli součástí pokročilé civilizace, pak jste byli. To protože vaše vědomí bylo pokročilé, nikoli vaše technologie. (Řekněte si to znovu, pomalu.) S pomocí svého vědomí jste dokázali dělat věci, jaké nyní nedokážete, a bylo to pro vás snadné. Dokázali jste uzdravit své vlastní tělo svým vlastním vědomím. Někteří dokázali vytvořit skutečnou hmotu z ničeho. To vše díky pokročilému myšlení, nikoli mechanickým přístrojům. Dáváme vám princip, na který jste dosud zcela nepomysleli: „Vědomí je fyzika. Je to skutečné, měřitelné pole, které ovlivňuje fyzickou realitu.“ Rozbil se vám někdy počítač nebo žárovka, když jste byli naštvaní? Je to fyzika!
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
…a jinde Kryon říká: „.. mimo lidské vědomí nic neexistuje a nemůže existovat. Vy jste Tvůrci, Bohové svého vesmíru. Pokud budete pevně věřit v existenci temných bytostí, mohou se vám zhmotnit….“