Nečinné přihlížení

Mnoho duchovních lidí si přeje nečinně přihlížet a nechat Zemi a Boha, aby pro ně „něco dělali“. Přejí si to sledovat s pocitem, že oni jsou koneckonců jen lidé. Tentokrát ne. Ty časy jsou pryč. Chcete sledovat dílo Boží? Budete se muset podívat dovnitř sebe, kde Bůh žije. To je místo, kde se to odehraje – všechno.
~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání –

Jak jste staří

(1. část Kryonova channelingu v Kanadě)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Montrealu, Kanada,

7. dubna 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kde jsem. Vím, kdo je tady. Mnozí z vás si to poslechnou později. Mluvím teď o těch, kteří jsou právě teď přítomni v této místnosti. Někteří z vás si velice dobře uvědomují energii, kterou s sebou přináším. Chci vám o této energii povědět a chtěl bych vám také povědět o vás. Děláme to už léta. A léta už vám říkám, že z tohoto jeviště se neprojektuje žádná energie. Je to pozvání, které vnímáte, hluboce cítíte, abyste se znovu spojili se Zdrojem všeho, co je. A tento Zdroj je přesně tím, kdo vás sem přivedl, kdo stvořil planetu, kdo je ve vašem srdci a ve vaší duši. (Pokračování textu…)

Kdo jste

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Longmontu, Colorado

14. ledna 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Longmontu.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět můj partner ustupuje stranou a to, co následuje je nová informace. Toto poselství bude zkombinováno s informacemi, které vám předávám více než dvě desetiletí, ale nyní to je naprosto nová fáze poznání.
(Pokračování textu…)

Meditace a modlitba

Vyrůstala jsem v římskokatolické rodině, a tak bylo pro mne obvyklé chodit o nedělích do kostela, následovat učení Bible a odříkávat před spaním modlitby. Nepamatuji si konkrétní věk, ale v určitém bodě jsem do kostela přestala chodit a modlila jsem se jen tehdy, když jsem od Boha skutečně něco potřebovala. Často tyto „vyžadující modlitby“ byly doplněny příslibem, že udělám něco, co ukáže mou vroucí touhu i to, že si zasloužím odpověď na své modlitby. Tato metoda často nefungovala a zanechala ve mně určité pochyby, zda vůbec Bůh existuje.
(Pokračování textu…)

Kryon v Torontu – 3. část

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 18. února 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci pokračovat v tématu (Kryon má na mysli 2. channeling z Toronta nazvaný Nevíte, co nevíte ze 17. února 2018 – pozn. překl.). Adironnda, Jeshua, Kryon, my všichni jsme jedno. Nejenže přicházíme ze stejného Zdroje, ale jsme partneři v soucitu. Důvodem, proč existuje channeling, který teď posloucháte, není v tom, abychom na někoho zapůsobili, nebo aby ti, kteří si jej poslechnou později, mohli slyšet něco zvláštního. Závisí to na úhlu pohledu pozorovatele. Důvodem pro existenci tohoto channelingu je to, abyste zjistili něco, co většina lidí neví – že na druhé straně závoje, což je místo, které je pro většinu lidí tajemné, je láska a že k vám proudí skrz ten závoj. (Pokračování textu…)

Kryon v Torontu – 2. část – Nevíte, co nevíte

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou a to, co bude následovat, ani on sám nečekal. Některým z vás možná nebudou tyto informace připadat nové, avšak nová bude prezentace „jak“ a „proč“. Dnes ráno jsme říkali, že toto poselství nazveme Nevíte, co nevíte. A už to samotné je kruh syntaxe. To, co se název pokouší vyjádřit, je, že za určitým vědomím poznání je prázdnota, prázdné místo. A věci, které nechápete, nerozpoznáváte nebo si je nedokážete představit, jsou nepoznatelné. Nemůžete je znát, protože to není možné. Drazí, je to kontroverzní. Lidský mozek, doplněný plejádským osetím, je jediný na planetě, který skutečně zkoumá svou vlastní existenci. Jiná vědomí to nedělají.
(Pokračování textu…)