Stav světa

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Kruhu dvanácti, Orlando, Florida, 10. dubna 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon magnetické služby.

Zdá se, že atmosféra je prosycena bolestí, možná překvapením z toho, co se v této chvíli děje na planetě. To, o čem jsem vám říkal, nabralo formu, jakou mnozí z vás neočekávali – je to forma temné energie.

Tolikrát jsem vám říkal, že veškerý účel a smysl mého příchodu sem (na Zemi) nebylo reprezentovat nějakou entitu, která zde žije, ale být průvodcem. V r. 1989 můj partner seděl na židli a já jsem ho naplnil něčím, co nečekal. Něčím, co mu ukázalo, že existuje vztah příčiny a následku na základě toho, oč požádal, a co přijímal, zatímco seděl na židli, protože mi dal záměr a svolení. (Pokračování textu…)

Doba velké změny

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Kruhu dvanácti, Orlando, Florida, 9. dubna 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vždy se objevovaly otázky týkající se vědomí Ducha, Stvořitele. A tím máme na mysli, kolik toho o vás víme. Někdy se na to ptáte se strachem, s obavami, jako bychom toho o vás věděli příliš mnoho. Rád bych vám řekl, že tu známe každou duši, každou duši tady. Jinými slovy, známe vaši esenci, vaši podstatu. Známe lásku Tvořivého zdroje ve vašem nitru, s níž jste se narodili. Možná bude pro vás zajímavé o tom přemýšlet. (Pokračování textu…)

Zrušili jste zánik lidstva 

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem

v rámci Léčivé středy, 6. dubna 2022

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Je toho tolik, na co se chceme podívat; zejména na věci, o kterých jsme mluvili – totiž cykly Země. Je mnoho věcí, kterým je potřeba věnovat pozornost, tolik věcí, které se dějí; a nejde jen o počasí. Tato planeta prochází také dalším cyklema je to cyklus, který jste vytvořili vy. Je toho tolik ke zvažování, a nic z toho není děsivé. Probíhají pomalu, a někdy ta pomalost jejich výskytu je to, co lidé vidí a dělá jim to starosti, obávají se toho, neboť nerozumí tomu, co se děje, kam to směřuje, a jaké potenciály vám přináší to, co se odehrává. (Pokračování textu…)

Vědomí mění planetu

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem

v rámci Léčivé středy/Healing Wednesday, 9. března 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Neexistuje lepší místo k bytí než to, které jsme vám právě popsali. Pokud se záměrně obklopujete láskou, která proudí z této planety, pak jen vnímáte mír, klid a uzemnění, jež tato láska obsahuje. Je to dobré místo, odkud můžete začít – především uznat a brát s naprostou jistotou tento channeling. (Kryon se usmívá.)  (Pokračování textu…)

Neuvěřitelná duše

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem

v rámci Léčivé středy/Healing Wednesday, 2. března 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní channeling je základní. Ale je to něco, co vy všichni potřebujete často slyšet. Kolik z vás se cítí odděleně, osamoceně, izolovaně? Možná odděleně takovým způsobem, který přesahuje obvyklou představu, že člověk existuje ve svém těle, že je součástí civilizace nebo společnosti? Kolik z vás se možná cítí izolovaně nebo jako byste byli odříznuti od toho všeho, co se právě děje? Chci vám dát určitou perspektivu, určitý náhled. Tato izolace, drazí, je výsledkem toho, co vám bylo řečeno, co možná vnímáte tak, že určitým způsobem nejste do dění zahrnuti. V průběhu stovek let žily miliony lidí, kterým byly předávány zásadní informace, jež stále přetrvávají ve vaší psychice.  (Pokračování textu…)

Závoj se mění

4. a poslední část Kryonova seriálu sdělení, která předával během Léčivé středy v únoru 2022. Tento poslední díl má název „Závoj se mění“. A každého hned napadne, že bude řeč o závoji zapomnění. O tom závoji, co odděluje lidské vědomí, lidskou mysl od energií vědomí rodiny, domova, od vědomí Boha, od vědomí svého božství apod. To je pravda. Avšak nejen o tom. Kryon zde na příkladu jiné civilizace a jejího vývoje přináší i impuls uvědomění jisté paralely, podobnosti vč. i uvědomění si výsledku. Tu reálnost. Hovoří o problému my a tvořivý zdroj. Je to sdělení velmi důležité, velice probouzející i inspirující.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 23. února 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Pokračování textu…)