Kryon v Praze – audio záznam z dvoudenního semináře

Odkaz na KRYONŮV ANGLICKÝ WEB, kde si lze poslechnout Kryonovy „pražské“ channelingy s překladem Marušky Kuchařové.

Názvy channelingů, které proběhly:

1) Posun a vy

2) „Worthy Soul“, tedy „duše, která si zaslouží“ či „duše, která je hodna“...

3) Partnerství

4) Navždy s vámi (mám mrazení, jen když čtu ty názvy)

Více zde: https://kryon.webnode.cz/

Kryon v Ženevě – 3

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě – v CERNu, Švýcarsko,
16. května 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, toto JE posvátný čas. A musíme tady opět říct, že ta věc, která ho činí polévkou koherence (soudržnosti), je to, jak to vnímáte. Cítíte, že tyto zprávy pocházejí z druhé strany závoje? Nebo to cítíte jinak? (Pokračování textu…)

Jste zrcadlem Boha

Kryonův padesátý sedmý channeling

„Jste zrcadlem Boha – 5. paprsek“

Následující channeling byl přijat 11. srpna 2018 v Portlandu a je určen pro Lemurijské sesterstvo

Zdravím vás, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Můj partner ustupuje zcela stranou. Už jsme to popisovali dříve. Toto je chvíle mezi mnou a vámi. Ano, je pravda, že později toto uslyší mnozí další. Ale právě teď to neslyší. Jste to jen vy a já. Také jsem vám říkal, ať se nenecháte zmást mužským hlasem. Protože nyní to nehovoří mužský hlas. Na této planetě je těžké nemít jedno či druhé pohlaví a předávat vám poselství. Takže chci, abyste na chvíli odložily tuto realitu a poslouchaly. Protože toto poselství je z druhé strany závoje a můj partner tu není, takže neví, co zde nyní říkám. Zjistí to později, stejně jako ostatní. V tuto chvíli jsem to jen já a vy.
(Pokračování textu…)

Evoluce lidské duše

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Calgary, Kanadě,

23. května 2015

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jsem vám říkal o energii channelingu, že lidská bytost si ráda věci zjednodušuje, zvlášť když dojde na duchovní věci, které nejsou zrovna srozumitelné, jako je to, co bychom nazvali skupinou Ducha. V naší realitě jsme jedním a to nás přivádí do oblasti studia, kterou jsme vám předali už dřív a která je pro vás pravděpodobně nejobtížnější ze všech, abyste to dokázali přijmout a pochopit, protože to jde proti všemu, co je pro lidstvo intuitivní. Přistupujete ke všemu tak singulárně. Samotný systém života je jednoduchý – pro vás to znamená narození, smrt, je tu jedna duše, jedno tělo, jedna tvář, jedno jméno. A pokud byste chtěli věřit v systém reinkarnace, že byste se měli vracet a hodně udělat, zase byste vytvořili singularitu jednoho těla, jedné duše, jedné tváře, jednoho jména. Proto tento přístup, to, co vidíte v zrcadle, vztahujete i na Boha. (Pokračování textu…)

Velký únik

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Každý z vás je naprosto unikátní. Pokud by se vám podařilo nějak „umřít“ a porovnávat různé lidi, pak byste zjistili, že každý z vás se liší od ostatních. Biologii máte samozřejmě stejnou, ale tady v těch filtrech, s nimiž jste přišli na toto setkání, do tohoto života — je hluboký rozdíl.

Už jsme o tom mluvili dříve, ale znovu opakujeme, že ten „ochranný plášť“, s kterým jste přišli, aby vás „chránil„, vás chrání před vším – před negativním i pozitivním – přinesete si s sebou jakési přednastavení toho, jak podle vašeho názoru věci fungují. A proto, pokud vám někdo nabídne jiný úhel pohledu, pak z vašeho přednastavení následuje odsouzení, nepřipustíte, že by mohlo být přijatelné něco jiného než vaše přednastavení… (Pokračování textu…)

Kryon – Plánování duší

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Montreal, Kanada, 18. října 2015

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Vím, kdo jste, opakoval jsem to už mnohokrát. Channelingy nejsou odtržené od reality. Někteří z vás se diví, co se to děje tady na pódiu, kde jsem se již mnohokrát ocitl se svým partnerem. A přesto se stále ještě najdou tací, kteří se ptají: Co se to tady skutečně děje? Moji drazí, to, co tady vidíte, je velmi staré. Je to způsob, jakým Duch hovoří s lidstvem. A prastaří to již znali a měli k tomu ceremonie, jako například v Lemurii. Byla to doba intuitivního vyučování, kdy někteří lidé odložili určitou část svého vědomí stranou a umožnili vstup Tvořivému zdroji. Ve všech duchovních spisech je popsán tento způsob, jakým Duch hovoří k lidem. (Pokračování textu…)