Multidimenzionální komunikace s Innate

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokud jste nováčky v tomto speciálním programu, možná se ptáte, kdy nastává channeling. Uvědomuje si ten, kdo sedí v křesle a channeluje, co je sdělováno? To mě přivádí k tomu, abych vám sdělil, že ten muž v křesle má se mnou dohodu. Člověk, který byl tenkrát před 30 lety inženýrem, stvrdil, že bude tady a uslyší; ustupuje stranou, dalo by se říct, ale přesto je tady. A to byla dohoda, kterou jsme spolu uzavřeli – že se bude cítit bezpečně s tím, co přichází skrze závoj. (Pokračování textu…)

Život v „Teď“

Je načase, abyste odhodili myšlenku minulého života nebo přinejmenším toho, o čem si myslíte, že jsou to energie zkušeností z minulých životů. Když se stanete interdimenzionálními, není žádný lineární čas; čas a vzdálenost jsou irelevantní.

(Pokračování textu…)

Frustrace pracovníka světla 2 – Energie

Frustrace pracovníka světla 2 – Energie

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Austinu,

Texas, 19. října 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Slíbil jsem vám dnes druhý channeling, který bude tematicky navazovat na ten první. A tak to teď uděláme. Je to důležité poselství, které jsme přinesli už dřív. Pokud jste nesledovali to velké množství channelingů, které jsme vám předali v průběhu mnoha let, budou to pro vás nové věci. Ale ti, kdo channelingy sledovali, řeknou: „Kryone, tohle poselství už jsi předal.“ Přesto je předáme znovu, protože existuje tolik lidí, kteří se až teď setkali s touto (novou) energii. Někteří z vás si to dají do souvislostí. (Pokračování textu…)

Kryon – Frustrace Pracovníka světla – 1. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Austinu, Texas, 19. října 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty z vás, kdo to poslouchají (nebo čtou) později, jsme v Austinu a rád bych zahájil sérii channelingů prvním poselstvím nazvaným Frustrace pracovníků světla v nové energii.  (Pokračování textu…)

Přechod 

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Vancouveru BC, Kanadě, 23. srpna 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling tohoto mimořádného víkendu a opět se týká následující myšlenky: člověk není navržen tak, aby mohl vidět úplnou pravdu od samého začátkuČást, která zprvu zůstává skrytá, se mu odhaluje s vývojem vědomíA to je to, čemu právě teď lidstvo čelí. To je to, před čím teď lidstvo stojí. (Pokračování textu…)

Vaše božské dědictví

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Vancouveru, Kanadě,

22. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už 31 let k vám přicházíme a díváme se na vás způsoby, jakými jste se vy sami na sebe nikdy nedívali. Opakovali jsme vám, že vše, co vám bylo řečeno o tom, co je Tvořivý zdroj, Bůh, Duch či jak to chcete nazývat, všechno, co vám o tom bylo tvrzeno, je jen zlomek majestátnosti, která opravdu existuje. Některé věci, které vám byly řečeny, nás obrazně srážejí na kolena a přivádějí nás k pláči. (Pokračování textu…)