Atributy innate – 1

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 6. října 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem tady, drazí, kvůli vaší velkoleposti. Neexistuje žádný jiný důvod, proč předávat lidem poselství z druhé strany závoje. Existují totiž věci, které byste měli znát a kterým možná ještě nerozumíte nebo si je neuvědomujete a nepřijímáte je za své. Pokud přemýšlíte o tom, proč vůbec existují channelingy, řekl bych, že důvodem je, aby se informace a energie mohly dostat od velkého Stvořitele k duším, které jsou rodinou. Právě teď je toho na této planetě tolik, co je před vámi skryto. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Proč během tohoto posunu očekáváte to nejhorší? Odpovědí je, že tento je opravdu velký. Tento začne měnit vaše vědomí, přiměje vás klást otázky, které jste nikdy dřív nekladli. Tento posun vám umožní probudit se do nových pravd.
​​​​​​​​~ Kryon ​​​​​​​​

K zamyšlení

Jak poznáte, jestli duchovně rostete?
Jak člověk pozná, jestli duchovně roste? Je to snadné. Nyní shrneme věci, které už jsme vám řekli. Stále se ptáte na stejné otázky a my vám dáváme stejné odpovědi. Nicméně nyní je zde interdimenzionální atmosféra. Mnoho bude odhaleno v tom, co se zdálo, že už víte.
Dovolte, abych se vás zeptal – jak vidíte svou minulost? Víte, my ji vidíme v teď. Jak zacházíte s minulou energií teď? (Pokračování textu…)

Atributy duše – 4

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 22. září 2021

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tématem tohoto měsíce jsou mimořádné atributy duše. Znovu zopakuji něco, co bylo nadneseno v dnešní diskusi. Existují duše na této planetě, které nazýváte ‚lidské duše‘. Ale duše je mnohem větší než cokoli jiného, co patří k člověku. Překvapilo by vás, kdybych vám řekl, že v celé této galaxii a možná i v celém vesmíru, jak jej znáte, existují duchovní bytosti, které mají duše, ale nejsou lidé? Duše je součástí Boha, nesmírně velkou částí. Dalo by se říct, že je skoro tak velká jako Bůh, kdybyste mohli kolem Boha nakreslit kruh, a to nemůžete. Probrali jsme to v prvním channelingu. (Pokračování textu…)

Atributy vaší duše – 3

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 15. září 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět k vám přicházíme na toto místo velkolepého léčení, protože jste tady. Drazí, už dříve jsme vám řekli, jak vás Duch vidí. Velkolepost člověka je naším výchozím bodem, z něhož vycházíme, když k vám mluvíme. Ironií je, že tolik lidí tuto velkolepost necítí. Drazí, chci vám říct víc o těchto věcech a některých pomocných prostředcích v minulosti, které mají co do činění s vaší duší. Tento měsíc mluvíme o duši a chceme v tom pokračovat. Dnešní poselství o mimořádných atributech vaší duše je poněkud jiné. O těchto vlastnostech jsme dříve tak přesně ještě nemluvili. Dnes chci promluvit o průvodcích a andělech. (Pokračování textu…)

Atributy duše – 2

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 8. září 2021

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je opravdu doba, kdy s vámi mluvíme osobně. Někteří vnímáte, že channelingy nejsou osobní, ale že jsou určeny pro celou planetu. Drazí, planeta byla vytvořena individuálně, tebou a tebou a tebou a tebou. Z mého pohledu a z toho všeho, čím jsem jako posel pro vás, z lásky k lidstvu, je to osobní, od člověka k člověku. Takto to cítím a takto jsou poselství strukturovaná. Celé ty roky jste mě slyšeli říkat „drahá, drahý“ nebo „drazí“ a jen zřídka jsem oslovil celé lidstvo. Tohle jsou osobní zprávy, určené jednotlivým lidem. (Pokračování textu…)