Živý přenos oslav Maha Shivaratri

🔱 MAHA SHIVARATRI 🔱


Shiva reprezentuje čisté vědomí. Je největší oddaný Nejvyššího Pána, jelikož neustále medituje o Narayanovi. Známý jako Pán „Ničitel„, představuje rozpuštění mysli, což je přesně to, co potřebujeme k tomu, aby se v srdci probudila čistá láska. Prostřednictvím své milosti ničí naši pýchu a ego, aby mohla oddanost (bhakti) růst v našich srdcích a my mohli postupovat na cestě k dosažení Lotosových Nohou Pána Narayany.

„Shivaratri je, když zapomenete na svou mysl a necháte ji spočívat pouze v Bohu. To je Shivaratri. Povznáší vás a skutečně probouzí to, co je hluboko ve vás.“

 Paramahamsa Vishwananda (Pokračování textu…)

Inspirace

Shivaratri  je dnem, kdy se otevírá velký portál, jako když se v určitou dobu otevírá brána chrámu. Je to proto, že jako každý, i sám Šiva ctí tradici Shivaratri a medituje. Pokud se i my dnes naladíme na Jeho čistotu, pocítíme, jak se díky Jeho milosti naše mysl pročišťuje a vědomí zostřuje.  

Krásné Maha Shivaratri!

(Pokračování textu…)

Aktuálně…

Jaro se kvapem blíží a naše tělo i mysl se dožadují vnitřní očisty. Během noci zvané Shivaratri 8.3.24 máme příležitost naplnit obě tyto potřeby. Tělu můžeme ulehčit formou půstu a mysl zaměřit na Pána Shivu, který se postará o odstranění zbytečných překážek, které nám brání přiblížit se k Bohu.

Lingashtakam – hymnus na oslavu Śiva Lingamu.

LINGASHTAKAM

Lingashtaka je hinduistický hymnus, který složil filozof 8. století Adi Shankara. Ashtaka, obsahuje 8 slok, vychvalujících lingam, anikonickou (tedy ne lidskou) formu božstva Šivy.

Tento hymnus se zpívá 11 dní před svátkem MAHA SHIVARATRI. (Pokračování textu…)

Maha Shivaratri

Shiva statue in Rishikesh, India

Čeká nás Velká, kouzelná noc Pána Šivy!

Mahá Šivarátri, což znamená „Velká noc Šivy“ 24 hodinová oslava je zaměřená na Šivovu schopnost zničit uchopení naší mysli egem.  Slaví se prvé noci před novoluním. Celonoční bdění je věnované Pánovi Šivovi a zahrnuje obětiny pro Šiva lingam, abhišekámy, půdži a zpívání kirtanu až do úsvitu. Tento svátek připadá v letošním roce na noc z pátka 8.3.2024 na sobotu 9.3.2024.

(Říká se, že Šivův lingam symbolem všech symbolů, neboť v sobě zahrnuje všechny zjevené symboly světa. Neznázorňuje, jak bychom se na první pohled domnívali, mužskou tvořivou sílu a nemá sexuální podtext. Šivův lingam doslovně znamená „božství, které ještě není vyjádřeno“. Toto božství totiž vlastně nejde jinak vyjádřit, je nepopsatelné. Šivův lingam je pak vědění něčeho, co je za hranicemi symbolu.) (Pokračování textu…)