Myšlenka na dnešní den

Zapaluji světlo Lásky ve vašem srdci,

neboť láska je okamžitá cesta do Království Božího.

Babaji

Atma Kriya Yoga

 

Atma Kriya Yoga je pradávná nauka, kterou oživil a přinesl světu Mahavatar Babaji. Je o ní zmínka již v Bhagavadgítě. a ve svých spisech se o ní zmiňuji i Patandžali.
Atma Kriya Yoga je nástroj, prostřednictvím kterého je možné velmi urychlit lidskou evoluci. Je to rozsáhlá nauka o fyzickém, emočním, mentálním a duchovním mistrovství, které vede k seberealizaci. V 19. století byl nejznámějším učitelem Kríja jógy Paramahamsa Jógnananda. Nyní tento soubor pokročilých duchovních technik učí Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, který je od svého dětství v přímém a živém spojení s Mahavatarem Babajim. Víco se o možnosti zasvěcení do Atma Kriya Yogy můžete dozvědět na www.bhaktimarga.cz

Jednoduchý průvodce sebeanalýzy při práci na sobě

Cvičení Atma Kriya Yogy zintenzivňuje uvědomění si všech našich činů a vlastností, zvlášť těch nižších, které v sobě držíme a potlačujeme. Jakmile se snažíme během pravidelného cvičení sádhany nebo duchovního cvičení probudit v našem nitru čistou lásku, vyvstávají celkem pravidelně na povrch k řešení příjemné či nepříjemné úkoly (jak na ně chce člověk pohlížet), abychom je překonali. V několika promluvách a citátech zdůraznil Paramahamsa Vishwananda důležitost denní introspekce a sebeanalýzy. V jednom ze Svých citátů zmínil, že před tím, než jde člověk spát, měl by si projít svůj den, co udělal dobře a co nedobře a napravit to.
(Pokračování textu…)

Mahavatar Babaji Gayatri mantra

Meditace s Babajim

Babajiho den

 

Mahavatar Babaji je nesmrtelný jogín, který se objevil na Zemi před 5000 lety a žije v Himálajích dodnes. Je považován za Jagadgurua, Mistra všech Mistrů, a 30. listopad je den, kdy se kdysi zavázal zůstat v těle zde na Zemi, aby všem lidem do jednoho pomohl dosáhnout osvícení.

Dnes si tedy připomínáme jeho slib, že zde bude stále přítomen, aby pomáhal lidstvu vždy, když bude třeba. Nyní v době, kdy probíhají na celé planetě obrovské změny, je čas, abychom ho každý sám za sebe zavolali a obdrželi Jeho pomoc. On pomáhá nezávisle na tom, jestli Ho zavoláme, ale je to hezké gesto.:-)

Zpráva od Babajiho: „Jsem Babaji ze slavného Himálaje, posvátného horstva Indie představujícího věčnou stráž ochraňující lásku, oddanost, víru a věčně trvající Božskou vůli Jednoty. Má nabídka pomoci je živá navěky, stejně jako himalájské pohoří střežící po všechny časy duchovno pro lidstvo. Ptám se vás se vší vážností:  Jste připraveni?“

Jagadguru Mahavatar Babaji
(Pokračování textu…)