Numerologie jako přesný a efektivní nástroj k sebeanalýze

m

„Číslo je otcem Bohů i lidí“

Pythagoras

Numerologie nepředpovídá budoucnost. Neřekne vám, jestli vyhrajete ve sportce. Nemůžete pomoci ní měnit svůj osud a svou osobnost tak, že si například změníte své jméno. Přesto vám může odhalit mnohé aspekty vaší osobnosti a cesty, kterou jste si pro tento život vybrali. Respektuje ale vždy vaši  svobodnou vůli jako alternativu.

Numerologie je prastará věda o číslech, podle níž každé číslo v životě člověka projevuje specifickou vibrací.  Čísla je třeba vnímat jako archetypální symboly. Je třeba vycházet z toho, že všechny věci jsou symboly a že nevědomě přitahujeme všechno, co zrcadlíme. Když svůj obraz pozorujeme v zrcadle, nevidíme nás samotné, ale reflexi, která nám pomáhá poznat, kdo jsme. Analýzou numeroskopu tedy numerologie ukazuje zrcadlový obraz našeho ducha a naší duše. (Pokračování textu…)

Tajemství, které se ukrývá za čísly 3, 6 a 9

Nikola Tesla prováděl nespočet záhadných experimentů. On sám byl úplným tajemstvím. Téměř všechny geniální mozky mají určitou posedlost. Nikola Tesla měl jednu velkou.

Často se procházel kolem domů třikrát předtím, než vstoupil do budovy. Talíře čistil s 18 ubrousky, bydlel v hotelových pokojích s číslem, které bylo dělitelné třemi.

Dělal výpočty o záležitostech v jeho bezprostředním okolí, aby se ujistil, že výsledek je dělitelný 3 a svůj výběr založil na výsledcích. Chtěl dělat vše v sériích po 3.

Někteří říkají, že měl obsedantně-kompulzivní poruchu, někteří říkají, že byl velmi pověrčivý. Nicméně, pravda je mnohem hlubší. (Pokračování textu…)

Numerologie jako GPS pro váš život.

„Když člověk nalezne a dá průchod poslání své duše, všechno ostatní je k němu magneticky přitahováno, včetně lásky, dobrého zdraví, sebe naplnění, vnitřního pokoje, skutečné prosperity a radosti.“

Naše planeta prochází obrovskými změnami a přesouvá se z 3D planety k planetě 5 dimenzionální. Je třeba opravdu každého člověka, aby se svým vlastním způsobem podílel na ukotvování Světla na Zemi a tím jí pomáhal k vzestupu. Abychom toho ale byli schopni, potřebujeme se sladit se svými energiemi a probudit se do svého Já. (Pokračování textu…)

I jména mají své osudy

Girl playing in the sun

Není tajemstvím, že jakékoliv slovo nese v sobě určité vibrace. Mohou být příznivé i nepříznivé. Mohou vyvolávat různé stavy. Mohou působit na vnější svět. A tak i dělají.
Stejně tak i jméno člověka svými vibracemi ovlivňuje nejen zdraví jedince, ale také i jeho osud. Je to řečeno i ve starém latinském přísloví Nomen est omen neboli Jméno je znamení. (Pokračování textu…)

Kryon – Numerologie

Tento živý channeling Kryonabyl přijat v Las Vegas, Nevada, 10. prosince 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. Toto je poslední hlavní channeling roku 2016. Bude následovat ještě další, ale nebude se již zaměřovat na nějaké konkrétní téma. Rád bych vám dneska předal něco, co jsem dosud neudělal. Chtěl bych se zaměřit na téma, o které se mnozí z vás zajímají a rádi by k němu získali základní informace. Dalším důvodem dnešního tématu je, že se obzvlášť hodí k tomu, co se právě teď na planetě děje. A mimořádně se hodí pro vás a váš posun v novém roce (2017). (Pokračování textu…)

Vivat rok 2017!

vanoce-1

 

… zazvoní zvonek (nejspíš nějaký ten vánoční) a za chvíli bude roku 2016 konec. Nevím, jak vy, ale já mu ráda zamávám. Pro mne byl tento rok jeden z těch výcvikových a transformačních. A to tak, že velmi. Takže „sbohem a šáteček“, milý roku 2016 a pojďme už vstříc roku novému; roku, který nejen že ponese vibraci 1, tedy archetypu Mága v Tarotu, ale nechá nás ochutnat i z energie Kola osudu (10) a Hvězdy (17). Archetyp Soudu (20) už bychom měli mít od roku 2000, kdy je na počátku letopočtu, zažitý, ale můžeme si připomenout, kam nás vlastně jeho energie směruje… (Pokračování textu…)