Podzimní sleva na Hluboký písemný numerologický rozbor

Numerologie jako GPS pro váš život

„Když člověk nalezne a dá průchod poslání své duše, všechno ostatní je k němu magneticky přitahováno, včetně lásky, dobrého zdraví, sebe naplnění, vnitřního pokoje, skutečné prosperity a radosti.“

Naše planeta prochází obrovskými změnami a přesouvá se z 3D planety k planetě 5dimenzionální. Je třeba opravdu každého člověka, aby se svým vlastním způsobem podílel na ukotvování Světla na Zemi a tím jí pomáhal k vzestupu. Abychom toho ale byli schopni, potřebujeme se sladit se svými energiemi a probudit se do svého Já. (Pokračování textu…)

Poznej, kým v hloubi sama sebe jsi

„Je možné, ptala jsem se sama sebe, že mě z nějakého hlubokého a posvátného vnitřního místa cosi volá? Chce se po mně, abych se vydala na cestu duchovního života – na cestu od falešného já k pravému? Chce se po mně, abych odložila staré masky a vzorce a odkryla hlubší, opravdovější Já – to, kým je mi Bohem dáno být? Mám zničit svůj dosavadní vesmír a pátrat po dosud pouze tušené bytosti, která vyzařuje odkudsi zevnitř?“

Sue Monk Kiddová, Když srdce čeká

A já se teď ptám vás, milovaní… (Pokračování textu…)

Poznej, kým jsi v jádru svého bytí…

„Poznej, kým jsi v jádru svého bytí, a tím se pak staň.“, řekl Pindarus, starořecký básník a já dodávám: Poznáte-li, kým v srdci pod všemi svými osobnostními vrstvami jste, a pokusíte-li se co nejlépe realizovat touhy svého srdce, nakonec se tím, kým Jste, stanete!

Vše, čím jste kdysi byli, čím jste a budete, pochází z vnitřního pramene ve vás samých. Nepřicházíte na svět jako nepopsaný list. Máte v sobě jedinečný matrix tvořící základní složku vašeho individuálního života. Jednou z cest, jak odhalit vzor a předivo svého matrixu je Numerologie. (Pokračování textu…)

Letní sleva na numerologický rozbor – ještě dnes!

„Vaše osobnost nejste vy. Je to jen maska, kterou vám lidé nasazují. Není to vaše autentická realita, není to vaše původní tvář. Obraťte svou energii k objevení své individuality. Individualita je to, s čím jste se narodili; osobnost je to, co z vás udělala společnost, kým chtěla, abyste se stali. Jste jako cibule s vrstvami a vrstvami slupek. Když ji loupete, brzy narazíte na čerstvější vnitřní vrstvy. Pokračujte hlouběji a hlouběji a bude jich stále víc a budou stále čerstvější. Totéž platí i o vás – když se ponoříte do svého nitra, vždycky objevíte nevinné dítě… a kontakt s tímto nevinným dítětem je léčivý“

Osho

Milovaní,

každý se dřív nebo později vydá na cestu objevení toho, co se skrývá za onou maskou. A je mnoho způsobů poznání sebe sama, ta cesta má svou posloupnost. Žijeme v době, kdy máme k dispozici mnoho různých technik a metod a také můžeme využít schopností a rad těch, kteří se na tuto cestu vydali před námi. Vycházejíc ze své hluboké zkušenosti si troufám tvrdit, že Numerologie je jednou ze starověkých nauk, která vám v tomto směru může být velmi nápomocná. (Pokračování textu…)

Člověk, který vykonává práci své duše, životem tančí! A jak to máte vy?

„Život se rovná dlouhému řetězu v Božím oceánu.

V tomto vtělení vidíme jen jedinou část tohoto řetězu.

Minulost a budoucnost tu odpočívají neviditelné v jeho hlubinách,

a svá tajemství vyzradí jen tomu,

        kdo žije v souladu s nekonečnem.“

Z knihy „Slova Mistra“ od Paramahansa Yogananda

Náš život je jen jednou z nesčíslné řady zkušeností naší duše. Duše existuje mimo čas. Duše, které si ke svému vývoji zvolily fyzickou zkušenost života, svou energii už mnohokrát vtělily do celé řady jiných psychických nebo fyzických forem.
(Pokračování textu…)

Dárkové poukazy jako dárek

Přátelé milí,

těší mě Váš zájem o Hluboké písemné numerologické rozbory ode mě a děkuji vám za něj. Z důvodu naplněné kapacity již přijatých objednávek není ale bohužel v mých silách a časových možnostech zvládnout DO VÁNOC zpracovat další zakázky.
Nicméně jako dárek k Vánocům nebo jen tak MŮŽETE sobě nebo svým blízkých OBJEDNAT DÁRKOVÝ POUKAZ na numerologický rozbor s tím, že rozbory takto objednané začnu zpracovávat v pořadí, v jakém proběhne platba.

(Pokračování textu…)