Beltaine – čas probuzených smyslů

A je tady poslední dubnový den (a hlavně noc), který je v germánské tradici zasvěcen svaté Valpurgii, bojovnici proti temným silám. Máme možnost účastnit se slavnosti ohně a spálit v něm vše staré. V keltské tradici v tento večer začíná svátek zvaný Beltaine. Je to čas lásky. Příroda je již zcela probuzená, vše je jakoby čisté a plné barev. Probouzí se touha plodit. V před­večer prvního máje dosahují sexuální síly světa vrcholu. Beltaine je svátek s dvojí symbolikou – plodnosti a smrti. Nedříve je třeba odevzdat ohni vše staré a přežité, aby se mohlo narodit něco nového. (Pokračování textu…)

Pálení čarodějnic

Moje milé a milí, duben se blíží ke svému konci a s ním přichází i obvyklá společenská událost – pálení čarodějnic.

Než se vydáte k plápolajícímu ohni, prožít chvíle s těmi, se kterými vás život baví, dovolím si jen malý vhled. Krátké zamyšlení… třeba se vás dotkne a v okamžiku přechodu do láskyplného měsíce května, se nám podaří změnit jeden kolektivní program ve prospěch nás všech. 

Myšlenka na dnešní den

„Všude, kde je vyřčeno

jediné slovo lásky

nebo kde je vykonán

jediný skutek lásky,

tam Kristus vstal z mrtvých.“

Ferdinard Ebner

Myšlenka na dnešní den

„Člověk udělal z této planety blázinec. Chcete-li být psychicky zdraví, zbavte se pocitu viny, zbavte se posuzování. Přijímejte sami sebe pokorně a přirozeně. Je to dar, který jste dostali od Existence, tak buďte vděční a začněte hledat to, co vám pomůže rozvíjet se takoví, jací jste – nebýt kopií někoho jiného, ale zůstat svým původním Já. Tu největší extázi poznáte, když si uchováte svou původní tvář.“

Osho

Dnes je Světový den vody

Ubývá míst kam chodívala pro vodu má starodávná milá,

starodávná milá kde laně tišily žízeň,

kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou,

aby se napili z dlaní ubývá míst kam chodívala pro vodu,

voda si na to vzpomíná, voda je krásná…. (Pokračování textu…)

Člověk, který vykonává práci své duše, životem tančí! A jak to máte vy?

„Život se rovná dlouhému řetězu v Božím oceánu.

V tomto vtělení vidíme jen jedinou část tohoto řetězu.

Minulost a budoucnost tu odpočívají neviditelné v jeho hlubinách,

a svá tajemství vyzradí jen tomu,

        kdo žije v souladu s nekonečnem.“   

Z knihy „Slova Mistra“ od Paramahansa Yogananda

Náš život je jen jednou z nesčíslné řady zkušeností naší duše. Duše existuje mimo čas. Duše, které si ke svému vývoji zvolily fyzickou zkušenost života, svou energii už mnohokrát vtělily do celé řady jiných psychických nebo fyzických forem.

Pro každou inkarnaci si duše vytváří jiné tělo a jinou osobnost. Každý z nás tak, vědomě nebo nevědomě, přispívá svým vlastním způsobem, svými schopnostmi a tím, co se má naučit, k vývoji své duše. Každý náš fyzický, emocionální a psychický rys, který tvoří naši osobnost a naše tělo (silné nebo slabé svaly, pronikavý nebo pomalý intelekt, dokonce i barva očí a vlasů) – jsou dokonale vhodné a přizpůsobené účelům naší duše. Většina z nás si není jiných inkarnací své duše vědoma. (Pokračování textu…)