Jarní rovnodennost

Přátelé,

radujme se, jaro je tady, i když to za okny ještě tak nevypadá. Probuďme se ze své dřímoty!

Dnes nastane Jarní rovnodennost. Přichází období, kdy narůstající světlo opět nabude vlády nad tmou. V dřívějších dobách, kdy lidé žili ve větším sepětí s přírodou v tento den probíhaly různé slavnosti. Některé kultury uznávaly dokonce první jarní den za počátek nového roku. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Každý dech nadechuj i vydechuj naplno.

Vychutnej si ho a raduj se z něj.

Když máš hlad, jez.

Když jsi unavený, spi.

Vítej veškerý život bez ohledu na to, co se děje.

Neopírej se o druhé.

Neopírej se o nic.

Když někdo přijde, uvítej ho.

Když pak odchází, nepronásleduj ho.

Měj neustále rovná záda.

Spojuješ tím nebe se zemí.

Važ si ticha. Mluv pouze tehdy, je-li to skutečné.

Každému kroku věnuj pozornost.

Už nikdy se nevrátí.

Zanech jedovatého pokrmu vždy, když se k tobě dostane.

Nenasazuj si jinou hlavu na svou vlastní.

Je snad něco v nepořádku s tvou hlavou?

Nikdy nelámej nad druhým hůl. A nikdy ji nelámej ani nad sebou.

Osamělost je neochota vstupovat svobodně ve spojení¨

s veškerým stvořením.

Uprostřed vřavy a boje je nejlepší mlčet.

Dopřávej dost času tomu, co máš rád.

Nikdy se nenaparuj a ostatní nesnižuj.

Všichni kráčíme po této zemi.

Nemůžeme zastavit rámus, ale můžeme zastavit sami sebe.

A můžeme ten rámus přijmout.

V tom, co jsi v tomto okamžiku, je obsaženo

veškeré poselství toho, co jsi kdy byl.

Jdeš z místa na místo, a každé je to pravé.

(Základní kameny zenové stezky – podle zenového učení a tibetské buddhistické tradice lodžong.)

Člověk, který vykonává práci své duše, životem tančí! A jak to máte vy?

„Život se rovná dlouhému řetězu v Božím oceánu.

V tomto vtělení vidíme jen jedinou část tohoto řetězu.

Minulost a budoucnost tu odpočívají neviditelné v jeho hlubinách,

a svá tajemství vyzradí jen tomu,

        kdo žije v souladu s nekonečnem.“   

Z knihy „Slova Mistra“ od Paramahansa Yogananda

Náš život je jen jednou z nesčíslné řady zkušeností naší duše. Duše existuje mimo čas. Duše, které si ke svému vývoji zvolily fyzickou zkušenost života, svou energii už mnohokrát vtělily do celé řady jiných psychických nebo fyzických forem.

Pro každou inkarnaci si duše vytváří jiné tělo a jinou osobnost. Každý z nás tak, vědomě nebo nevědomě, přispívá svým vlastním způsobem, svými schopnostmi a tím, co se má naučit, k vývoji své duše. Každý náš fyzický, emocionální a psychický rys, který tvoří naši osobnost a naše tělo (silné nebo slabé svaly, pronikavý nebo pomalý intelekt, dokonce i barva očí a vlasů) – jsou dokonale vhodné a přizpůsobené účelům naší duše. Většina z nás si není jiných inkarnací své duše vědoma. (Pokračování textu…)

Nový rok

Milovaní,

nadchází nový rok našeho žití. Vydejme se každý po svém novou cestou; staňme se prostředníky mezi Nebem a Zemí, nástrojem Boha. Žijme radostně a vášnivě, ale i ve vnitřní pokoře a lásce, v souladu s tichým hlasem svého srdce.

Ať nový rok obdaří náš život novým světlem, ve kterém se uvidíme v celé své původní a nedotčené kráse.

Sofie

Začíná advent

Girl light a Candle on a Christmas Wreath

Moji milí,

přeji vám krásný adventní čas. Ať je pro vás dobou plnou radostného očekávání těch nejhezčích duchovních svátků v roce.

Sofie

 

Advent

Advent značí  „příchod“, a je dobou očekávání. Abychom cítili příchod Boha, musíme nejprve přijít sami k sobě. Jen pokud jsme skutečně sami u sebe, vyjeví se nám tajemství adventu a Vánoc.

Jedna jediná svíčka může rozjasnit

temnotu – a dávat naději, že se rozjasní

také noc v našem nitru.

Advent je časem touhy. Písně, adventní věnce se čtyřmi svíčkami a adventní výzdoba a vůně nás přivádí do kontaktu s hlubokou touhou po bezpečí a domově, po jiném světě, který proniká do našeho studeného a hektického světa. Tato touha je něco víc než nostalgie. Většina z nás si v sobě nese vzpomínku na dětství, na to, jak jsme dobu adventu a čekání na Ježíška prožívali jako malí. Co to bylo, co se nás tehdy tak dotklo? Byl to jen klam? V hloubi srdce tušíme, že se zde dotýkáme něčeho ústředního v nás, touhy po naplnění, touhy po světě plném lásky a něhy. Je to svět, který charakterizuje očekávání božského dítěte, naděje, že vše bude nové, když do našeho světa vstoupí samotný Bůh. Touha je stopa, kterou Bůh otiskl do našeho srdce. (Pokračování textu…)