Všem bdělým lidem …

… aby nenastal Ortodox X mess …
Zatni zuby, začínají svátky klidu. Musíš.
Fosilní tradice nás sice neposílí, však co nás nezabije, nás někdy solidně rozčílí nebo alespoň znejistí – a to se taky počítá. Hranice obětavosti na maximum, touha po uznání radši na minimum. Musíme zabrat, abychom naplnili všechna ta očekávání. A pokud se to povede, tak nám bude přidělen společenský credit a možnost pocítit, že jsme obstáli. Rodina nám (na nepsané úrovni) podepíše bobříka obstojnosti. Budou z nás „dobří lidé“. Sláva normálnosti. Každoroční svátek cukru si žádá svoje oběti. Ztloustnu, ať netrhám partu. Je potřeba se připravit na tuhou zimu. Jak? No přece náporem. Nemáš na to? Půjč si. Alko teče proudem, kapři nemůžou v té krvavé vodě ani dýchat, lidé jsou ve spěchu …

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Bude to stačit, myslíš?“, nesmrtelná otázka z Pelíšků mi okamžitě přišla na mysl, když jsem při přehrabování receptů babí Iny našla tyhle její seznamy.
Hodně z nás bude i o letošních Vánocích chtít být zase „o krok před nimi“ a tak pod taktovkou poKroku budeme svižným krokem kráčet po obchodních centrech, vytržení z vlastního středu, abychom čas adventního báSnění, kdy se duše poeticky natahují jedna ke druhé toužíce po vzáJemném splynutí a smíření, proměnili zase jen v další nákupní běSnění.

(Pokračování textu…)

Povzneste svá srdce

V dnešní době často předjímáme advent už jako Vánoce. V nákupních centrech slýcháme z reproduktorů celé týdny před Vánocemi koledy a jímavé vánoční melodie. Mají stupňovat nákupní horečku a oživit konjunkturu. Kdo ale nedovede čekat, ten cosi důležitého ztrácí. Ten, kdo si musí okamžitě splnit každé přání, se stává závislým na jakékoli potřebě. Čekání nás vnitřně osvobozuje. Jsme-li schopni čekat na splnění svého přání, zvládneme i napětí, které v nás ono očekávání probouzí. To povznáší naše srdce. A dává nám nadto pocit, že náš život není banální. (Pokračování textu…)

Adventní věnec jako symbol

Věnec se už v antických dobách uplatňoval jako znak cti a slávy. Bývaly jím zdobeny hlavy vítězů. Adventní věnec je výrazem úcty a obdivu vůči přicházejícímu Ježíši. Vítězný věnec z antiky si zachoval ještě jeden význam. Je výrazem příslibu, že náš život, dosti často rozháraný a roztříštěný se může znovu scelit, sjednotit.

Ačkoli se nám v právě končícím roce tak úplně všechno nepovedlo, můžeme se prostřednictvím modlitby a tichého zamyšlení pokusit o změnu, vpravit všechny prožité události do života tak, abychom se s nimi smířili. Také svíčky na adventním věnci jsou toho symbolem. (Pokračování textu…)

Adventní čas

  1. adventní neděle 27. 11 2022 („Železná neděle“)

První adventní neděle je tím správným časem pro uctění rodiny, národa, země, našich kořenů. Čas na rozjímání o tom, jaký máme vztah k domovu. Na stůl dáváme věnec ozdobený čtyřmi svíčkami a stálezelenými jehličnany, které symbolizují věčnost, nezničitelnost. První svíce vyjadřuje očekávání a tajuplnost. S touto nadějí ji zapalte.

    1. adventní neděle 4. 12. 2022 („Bronzová neděle“)

(Pokračování textu…)

Dušičky aneb Den předků

Zrození a smrt

jsou počátkem nového života

Přicházíme na zem z lásky Boží

Abychom hledali Jeho světlo a Jeho lásku

a ve všem se ji učili rozpoznávat.

(Pokračování textu…)