K zamyšlení

„Utrpení překonáme jen tehdy,

když jej naplno prožijeme.“

Marcel Proust

Beltaine – čas probuzených smyslů

oslava22

 

A je tady poslední dubnový den (a hlavně noc), který je v germánské tradici zasvěcen svaté Valpurgii, bojovnici proti temným silám. Máme možnost účastnit se slavnosti ohně a spálit v něm vše staré. V keltské tradici v tento večer začíná svátek zvaný Beltaine. Je to čas lásky. Příroda je již zcela probuzená, vše je jakoby čisté a plné barev. Probouzí se touha plodit. V před­večer prvního máje dosahují sexuální síly světa vrcholu. Beltaine je svátek s dvojí symbolikou – plodnosti a smrti. Nedříve je třeba odevzdat ohni vše staré a přežité, aby se mohlo narodit něco nového. (Pokračování textu…)

Inspirace k práci na sobě

 

Symbol Boziho svetla

 

Symbol Boží světlo je bránou k navázání kontaktu s vyššími bytostmi duchovního světa. Skrze něho si  k nim otevřeme cestu a můžeme je požádat o ochranu a pomoc v procesu naší osobní transformace i pro vzestup planety Země. S tímto symbolem pracuji s výbornými výsledky již řadu let. Můžete si jej zlatou tužkou nakreslit na modrý papír a používat i k energetizaci vody, jídla. Symbol Božího světla lze umístit i do rohů místnosti pro její ochranu.

Symbol je potřeba si v duchu 3x nakreslit nebo si jej přímo vizualizovat. Současně 3x vyslovujeme i jeho název – Boží světlo – tím symbol zaktivujeme. Název symboly i všechna následující slova můžeme říkat nahlas nebo v duchu. Po celou dobu bychom měli držet páteř a hlavu ve vzpřímené poloze.

Symbol, prosím, kreslete od shora dolů, začíná se vodorovnou čarou, přes to  nakreslíme „stříšku“, pokračujeme další vodorovnou čarou, po té kolmice , obloučky vlevo, obloučky vpravo. Symbol dokončíme obloukem dole, do kterého nakreslíme „Z“ a totéž napravo.

Po zaktivování symbolu stručně, ale opět 3x řekneme, o co žádáme. Například: „Já Jsem, Já Jsem Já Jsem, Já jsem to silné Boží  Světlo, které právě nyní očišťuje mou mysl od všech myšlenek, které mi již neslouží.“

Sofie

Z knihy Boženy Koubové – Tajemství zbloudilých duší

Velikonoce

Přátelé,
 
jsou Velikonoce – svátky jara, během kterých lidé odjakživa slaví znovuzrozené světlo. Příroda se rychle probouzí – tím, jak den za dnem přijímá víc a víc sílu ohně ze Slunce. I my bychom měli začít s prvními květy rozkvétat a nebát se přijímat vše, co nám může pomoci ve vnitřním růstu. Udělejme si chvilku a požádejme Slunce o oheň k rozdmýchání našich vizí…
 
A připomeňme si, že něco musí vždy odejít, zemřít, aby se mohlo narodit nové. Dovolme to!
Nové vysoko dimenzionální energie, které jsou nyní na naši planetu ukotvovány, nám mohou pomoci překonat pocity oddělenosti v našem nitru a podpořit nás v tom, abychom přijali to, jací jsme a kde se právě teď na své cestě nacházíme. Je to součástí milosti a daru, který je nám v tomto čase dáván – daru, který nám má pomoci spojit se s celým svým Já, propojit lidské s božským.

(Pokračování textu…)

Jarní rovnodennost

Přátelé,

radujme se, jaro je tady, i když to za okny ještě tak nevypadá. Probuďme se ze své dřímoty!

Dnes nastane Jarní rovnodennost. Přichází období, kdy narůstající světlo opět nabude vlády nad tmou. V dřívějších dobách, kdy lidé žili ve větším sepětí s přírodou v tento den probíhaly různé slavnosti. Některé kultury uznávaly dokonce první jarní den za počátek nového roku. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Každý dech nadechuj i vydechuj naplno.

Vychutnej si ho a raduj se z něj.

Když máš hlad, jez.

Když jsi unavený, spi.

Vítej veškerý život bez ohledu na to, co se děje.

Neopírej se o druhé.

Neopírej se o nic.

Když někdo přijde, uvítej ho.

Když pak odchází, nepronásleduj ho.

Měj neustále rovná záda.

Spojuješ tím nebe se zemí.

Važ si ticha. Mluv pouze tehdy, je-li to skutečné.

Každému kroku věnuj pozornost.

Už nikdy se nevrátí.

Zanech jedovatého pokrmu vždy, když se k tobě dostane.

Nenasazuj si jinou hlavu na svou vlastní.

Je snad něco v nepořádku s tvou hlavou?

Nikdy nelámej nad druhým hůl. A nikdy ji nelámej ani nad sebou.

Osamělost je neochota vstupovat svobodně ve spojení¨

s veškerým stvořením.

Uprostřed vřavy a boje je nejlepší mlčet.

Dopřávej dost času tomu, co máš rád.

Nikdy se nenaparuj a ostatní nesnižuj.

Všichni kráčíme po této zemi.

Nemůžeme zastavit rámus, ale můžeme zastavit sami sebe.

A můžeme ten rámus přijmout.

V tom, co jsi v tomto okamžiku, je obsaženo

veškeré poselství toho, co jsi kdy byl.

Jdeš z místa na místo, a každé je to pravé.

(Základní kameny zenové stezky – podle zenového učení a tibetské buddhistické tradice lodžong.)