Brána mezi světy otevřena

Přátelé,

máme před sebou tajuplnou Svatojánskou noc (z 23. na 24. června), během které můžeme sbírat léčivé byliny (zejména třezalku) a také trochu kouzlit. Říká se, že o Svatojánské noci jsou všechny prameny, vřídla a studny plné léčivých sil.
Během této noci prý ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. V mnoha pohádkách je popsáno, jak se právě o Svatojánské noci rozestupují skály, a otevírá země. V mýtech se uvádí, že k nalezení takového místa je zapotřebí nalézt kvetoucí kapradí.
(Pokračování textu…)

Beltaine – čas probuzených smyslů

A je tady poslední dubnový den (a hlavně noc), který je v germánské tradici zasvěcen svaté Valpurgii, bojovnici proti temným silám. Máme možnost účastnit se slavnosti ohně a spálit v něm vše staré. V keltské tradici v tento večer začíná svátek zvaný Beltaine. Je to čas lásky. Příroda je již zcela probuzená, vše je jakoby čisté a plné barev. Probouzí se touha plodit. V před­večer prvního máje dosahují sexuální síly světa vrcholu. Beltaine je svátek s dvojí symbolikou – plodnosti a smrti. Nedříve je třeba odevzdat ohni vše staré a přežité, aby se mohlo narodit něco nového. (Pokračování textu…)

Pálení čarodějnic

Moje milé a milí, duben se blíží ke svému konci a s ním přichází i obvyklá společenská událost – pálení čarodějnic.

Než se vydáte k plápolajícímu ohni, prožít chvíle s těmi, se kterými vás život baví, dovolím si jen malý vhled. Krátké zamyšlení… třeba se vás dotkne a v okamžiku přechodu do láskyplného měsíce května, se nám podaří změnit jeden kolektivní program ve prospěch nás všech. 

Dnes je Světový den vody

Ubývá míst kam chodívala pro vodu má starodávná milá,

starodávná milá kde laně tišily žízeň,

kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou,

aby se napili z dlaní ubývá míst kam chodívala pro vodu,

voda si na to vzpomíná, voda je krásná…. (Pokračování textu…)

Člověk, který vykonává práci své duše, životem tančí! A jak to máte vy?

„Život se rovná dlouhému řetězu v Božím oceánu.

V tomto vtělení vidíme jen jedinou část tohoto řetězu.

Minulost a budoucnost tu odpočívají neviditelné v jeho hlubinách,

a svá tajemství vyzradí jen tomu,

        kdo žije v souladu s nekonečnem.“   

Z knihy „Slova Mistra“ od Paramahansa Yogananda

Náš život je jen jednou z nesčíslné řady zkušeností naší duše. Duše existuje mimo čas. Duše, které si ke svému vývoji zvolily fyzickou zkušenost života, svou energii už mnohokrát vtělily do celé řady jiných psychických nebo fyzických forem.

Pro každou inkarnaci si duše vytváří jiné tělo a jinou osobnost. Každý z nás tak, vědomě nebo nevědomě, přispívá svým vlastním způsobem, svými schopnostmi a tím, co se má naučit, k vývoji své duše. Každý náš fyzický, emocionální a psychický rys, který tvoří naši osobnost a naše tělo (silné nebo slabé svaly, pronikavý nebo pomalý intelekt, dokonce i barva očí a vlasů) – jsou dokonale vhodné a přizpůsobené účelům naší duše. Většina z nás si není jiných inkarnací své duše vědoma. (Pokračování textu…)

Poslední adventní neděle

Přátelé,

nadcházející neděle je poslední adventní nedělí, tzv. Zlatou. Užijte si ji v klidu, radosti a hlavně beze shonu; s vědomím, že není třeba běhat po nákupních centrech a shánět dárky. Neboť vy jste dar, dar jste vy!

Jak říká Jack Canfield : „Každý má dar, který může nabídnout. Je to naše podstata.“ Tento dar je s námi a v nás od narození, nemusíme ho hledat nikde venku. Je to naše nejvyšší a nejčistší vibrace, naše pravé Já v harmonii s Vesmírem, naše radost a láska; naše vášeň. Jediné, co je třeba, je  dovolit tomuto daru v sobě vzkvétat a podělit se o něj s ostatními.

A tak žijme svůj dar a obdarovávejme jím druhé…

Sofie