Podzimní rovnodennost

Dne 23. září ve 3 hodiny a 54 minut nastane Podzimní rovnodennost.

V den Podzimní rovnodennosti je na celé naší planetě den a noc stejně dlouhý. Světlo a tma je naprosto vyvážené, vnější svět je v harmonii se světem vnitřním.  Dny Rovnodennosti vždy předznamenávají změny období – Jarní rovnodennost je příslibem nadcházejícího léta a Podzimní rovnodennost ukazuje na blížící se zimu. Nové přicházející období svým způsobem ovlivní celý náš život – způsobí jednak změny uvnitř nás samotných i venku, jakož i uvolnění nových energetických vzorců. Je to doba, kdy máme transformovat a uvolňovat minulost, posunout se dopředu. A tak neváhejme, milí přátelé, a využijme vyvážené a silné energie tohoto dne k tomu, abychom si ujasnili nový směr, kterým chceme jít. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Já sám nedělám nic. Všechno skrze mne koná Duch svatý.“

William Blake

Brána mezi světy otevřena

Přátelé,

máme před sebou tajuplnou Svatojánskou noc (z 23. na 24. června), během které můžeme sbírat léčivé byliny (zejména třezalku) a také trochu kouzlit. Říká se, že o Svatojánské noci jsou všechny prameny, vřídla a studny plné léčivých sil.
Během této noci prý ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. V mnoha pohádkách je popsáno, jak se právě o Svatojánské noci rozestupují skály, a otevírá země. V mýtech se uvádí, že k nalezení takového místa je zapotřebí nalézt kvetoucí kapradí.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

 

„Utrpení překonáme jen tehdy,

když jej naplno prožijeme.“

Marcel Proust

Beltaine – čas probuzených smyslů

A je tady poslední dubnový den (a hlavně noc), který je v germánské tradici zasvěcen svaté Valpurgii, bojovnici proti temným silám. Máme možnost účastnit se slavnosti ohně a spálit v něm vše staré. V keltské tradici v tento večer začíná svátek zvaný Beltaine. Je to čas lásky. Příroda je již zcela probuzená, vše je jakoby čisté a plné barev. Probouzí se touha plodit. V před­večer prvního máje dosahují sexuální síly světa vrcholu. Beltaine je svátek s dvojí symbolikou – plodnosti a smrti. Nedříve je třeba odevzdat ohni vše staré a přežité, aby se mohlo narodit něco nového. (Pokračování textu…)

Inspirace k práci na sobě

 

Symbol Boziho svetla

 

Symbol Boží světlo je bránou k navázání kontaktu s vyššími bytostmi duchovního světa. Skrze něho si  k nim otevřeme cestu a můžeme je požádat o ochranu a pomoc v procesu naší osobní transformace i pro vzestup planety Země. S tímto symbolem pracuji s výbornými výsledky již řadu let. Můžete si jej zlatou tužkou nakreslit na modrý papír a používat i k energetizaci vody, jídla. Symbol Božího světla lze umístit i do rohů místnosti pro její ochranu.

Symbol je potřeba si v duchu 3x nakreslit nebo si jej přímo vizualizovat. Současně 3x vyslovujeme i jeho název – Boží světlo – tím symbol zaktivujeme. Název symboly i všechna následující slova můžeme říkat nahlas nebo v duchu. Po celou dobu bychom měli držet páteř a hlavu ve vzpřímené poloze.

Symbol, prosím, kreslete od shora dolů, začíná se vodorovnou čarou, přes to  nakreslíme „stříšku“, pokračujeme další vodorovnou čarou, po té kolmice , obloučky vlevo, obloučky vpravo. Symbol dokončíme obloukem dole, do kterého nakreslíme „Z“ a totéž napravo.

Po zaktivování symbolu stručně, ale opět 3x řekneme, o co žádáme. Například: „Já Jsem, Já Jsem Já Jsem, Já jsem to silné Boží  Světlo, které právě nyní očišťuje mou mysl od všech myšlenek, které mi již neslouží.“

Sofie

Z knihy Boženy Koubové – Tajemství zbloudilých duší