Kontakt

                          

 NATARANI

Zdeňka Sofie MIMROVÁ

     Numeroložka s psychoterapeutickým vzděláním     

IČO: 69822581

e-mail: soffi.isis@gmail.com nebo

zdenkamimrova@gmail.com

Mobil: 0042 733 798 649

Skype: soffi-isis1

Žiji a působím v Praze.