K zamyšlení

„Vnitřní svoboda nám umožňuje vychutnat zářivou prostotu současného okamžiku, osvobozeného od minulosti i budoucnosti.“

Matthieu Ricard

Myšlenka na dnešní den

„Významnou součástí lásky je odpuštění. Ve skutečnosti nemůžeme milovat, pokud neodpouštíme – znovu a znovu.“

Louis Proto

Myšlenka na dnešní den

„Nakonec budou důležité jen tři věci: jak moudře jsme žili, jak jsme milovali a nakolik jsme zvládli nechat věci být.“

Jack Kornfield

K zamyšlení

„Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.“
Epiktétos

Myšlenka na dnešní den

„Začni každý den naladěním se na nejvyšší dobro v sobě, a potom je přenes do všeho, co děláš během dne. Ať klid a láska svobodně plynou do tebe a skrze tebe ke všem, s nimiž se setkáš. Nalézej Mou celistvost a dokonalost ve všech svých bližních a setrvávej u ní. Když to dokážeš, všechny jejich nedostatky budou eliminovány a ty je spatříš ve světle dokonalosti, protože uvidíš Mým zrakem – a Já vidím ve všem a v každém pouze dokonalost. Buď Mým obrazem; staňme se jedním. Nechť je tvé vědomí jednotné a celistvé. Věz, že Já pracuji v tobě a skrze tebe, že všechny tvé myšlenky a činy jsou Mnou vedeny a řízeny.Věz,že jakmile harmonie, krása, zákon a řád vstoupí do tvého života, chaos a zmatek vylétne oknem ven. Dokud setrváš v tomto stavu vědomí, vše bude velmi, velmi dobré.“

Eileen Caddyová

Foto: Lukáš Vojíř

Myšlenka na dnešní den

Pouze člověk, který stojí na břehu řeky, uvažuje o tom, jak musí být krásné být v proudu. Když opustí břeh a je v proudu, není zde již žádné uvažování, není zde žádné myšlení. Je zde pouze pohyb.
J. Krishnamurti

Foto: Tomáš Hušek