K zamyšlení

„Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.“

~ Jan Ámos Komenský

Myšlenka na dnešní den

Stačí se jen podívat do zrcadla a zamilovat se do sebe –

a na řeči okolí nebrat zřetel.

Dr. Joe Vitale

K zamyšlení

Dokud žijeme, cítíme strach. Strach je nevyhnutelnou součástí naší podstaty, stejně přirozený jako třeskutě mrazivý den nebo vítr, který smýká větvemi stromů. Pokud se mu bráníme nebo jej odháníme, promarníme velkou příležitost k probuzení. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Najděte si čas zažít svou skutečnou podstatu. A to tím, že budete ve spojení s přírodou. Protože příroda ji poznává. Už v ní je. Už má tento velký obraz. Když se obrátíte k přírodě, tato energie se do vás přenese na velmi hluboké úrovni, když jí to dovolíte. Může to být stejně prosté jako meditace. Může to být stejně jednoduché jako dívat se na moře a sledovat vlny, ale je nutné odstranit z tohoto procesu svou mysl – mysl, která tak nějak vytváří okruhy vašeho rozhledu, vkládá vám do cesty koncový doraz, rozkládá závěsy kolem toho, co vidíte. (Pokračování textu…)

Oběť versus Tvůrce

Kam se ztratila svoboda v době „virové“ krize?

Mnozí se těšili, až bude “po všem” a budou moci zase volně dýchat. Ale zatím co se snažili nějak přečkat onu dobu “epidemie”, nevšimli si, že uvnitř nich se něco proměnilo do té míry, že když to přišlo, nejsou schopni žádné euforie. Naprosto jasně se to ukázalo první den po zrušení nutnosti nosit venku na veřejnosti roušky. Od pondělního rána atmosféra na ulicích ještě více zhoustla. Bylo cítit, jakoby se strach v lidech schoval hluboko do kostí a znemožnil pohyb svobodnému duchu se projevit. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Nejsme to my, kdo se rozhoduje, že se probudí,

ale Bůh, který se rozhoduje, že nás probudí.

Jestliže vás Bůh volá k Sobě,

tak vám tím i přislibuje všechny milosti,

které potřebujete k tomu, abyste Ho dosáhli.

Tomuto slibu musíte slepě důvěřovat.

Thomas Merton