Nedělní chvilka poesie

Jak z dálky padá listí, padá sem
jak ze zahrad, jež vadnou v rajské dáli;
ty listy jako by vše popíraly.
A ze všech hvězd padá jak ořech zralý
za nocí do samoty těžká zem.
Padáme všichni. I ta ruka má.
A pohleď na druhou: už padá za ní.
A přece s nekonečnou něhou chrání
Kdosi ty pády svýma rukama.
Podzim, Reiner Maria Rilke,
přeložila Anděla Janoušková

K zamyšlení

„Jak myslíš a mluvíš, takový jsi a takový je tvůj život teď. A jak budeš myslet a mluvit dál, takový budeš ty i tvůj život v budoucnosti.“

Marisa Peer

K zamyšlení

„Na světě existuje mnoho guruů různých úrovní. Satguru se vtělí, aby osvobodil člověka od cyklu zrození a smrti, zatímco úkolem dalších guruů je předávání znalostí. Takoví nemohou osvobodit nikoho, jelikož sami nejsou svobodní. K setkání se Satguruem nedochází v životě člověka často, je to vskutku jedinečné.“

— Paramahamsa Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

Polovina života je ztracena ve snaze získat druhé. Ta druhá pak v úzkosti, kterou v nás vyvolala snaha sebe sama takto zapřít. Zanech už konečně hraní rolí pro druhé.
Už jsi hrál dost.“
Rúmí

Myšlenka na dnešní den

K nebesům dosáhneš jen skrze své Srdce.

Rúmí

K zamyšlení

„Čím více člověk odsuzuje a soudí,

tím méně je schopen lásky.“

Honoré De Balzac