K zamyšlení

Ti, koho milujeme, a ti, koho nemáme v lásce, jsou obojí odrazem nás samých. Zamilováváme se do lidí, v nichž nacházíme rysy, které chceme mít sami. A nemáme v lásce lidi,  u nichž nacházíme rysy, které v sobě popíráme. Pokud chcete ve vztahu uspět, dívejte se na svět zrcadlem sebe sama. Každá situace, každá okolnost, každý vztah je odrazem vlastního stavu vědomí.

Deepak Chopra

K zamyšlení

„Nemyslete, že klidná mysl je nudná.

V nehybnosti

se skrývá nejvyšší možný klid a spokojenost.

Pokud mysl této nehybnosti plně věnuje

bdělou pozornost,

objeví také její pravou podstatu,

která je nezničitelná i po smrti.“

Haenim Sunim

Myšlenka na dnešní den

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Člověk je inkarnací svrchované kosmické věčné blaženosti.

Pokud na sebe pohlížíme jako na blažené a

na blaženost se soustředíme,

pomocí vlastní vůle se jí staneme.

Paramahamsa Vishwananda, z knihy Jen láska 2

K zamyšlení

„Hodnota slov

se často objeví

jen v tichu,

které je následuje.“

Gustave Flaubert

Myšlenka na dnešní den

Jen proto, že se vám nepodařilo

dosáhnout svého cíle,

neznamená to,

že veškeré vaše úsilí bylo zbytečné.

Neúspěch má význam sám o sobě,

protože vás naučí mnoho nového.

Nikdo nedokáže určit celkovou hodnotu

života, který ještě nedospěl ke konci.

Haenim Sunim, Láska k nedokonalým věcem

Spojující element

 

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua, váš přítel. Všechny vás ze srdce zdravím. S každým jedním z vás se spojuji, vnímejte mezi námi toto spojení. Ačkoli každý kráčí po individuální cestě, existuje mezi námi rezonance, spojená touha a pátrání, sdílená lidskost. Vnímejte živoucí srdce, které bije v každém jednom z vás a má s druhými soucit. Jste tu shromážděni ve skupině, respektujte tedy druhé osoby, i když je ještě dobře neznáte.
(Pokračování textu…)