Myšlenka na dnešní den

Život je dosažitelný pouze v přítomném okamžiku. Život se všemi jeho zázraky je dosažitelný právě teď. Takže se trénujme v příchodu do přítomného okamžiku. Když sedíme v meditaci, jsme zakotveni v přítomném okamžiku. Právě v tom momentě se intenzívně dotýkáme života. A to bychom měli přenést i do naší ostatní činnosti. Nedovolit starostem, myšlenkám a úmyslům odtáhnout nás od přítomnosti Tady a teď. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Konfrontovat člověka s jeho vlastním stínem

znamená ukázat mu světlo.

C. G. Jung

Mějte na paměti

Možné je všechno.

Myšlenka na dnešní den

Stále doufáme, že někdo jiný zná odpověď.

Že jinde to bude lepší a že se vyčasí.

Pravda je však taková,

že odpověď nám nikdo jiný nedá.

Není žádné lepší místo a už se vyčasilo.“

Lao-ć 

Myšlenka na dnešní den

„Pokud nevíš,

kam máš

namířeno,

žádná cesta tě

tam nedovede.

Čínské přísloví

K zamyšlení

SOFIA – Nejvyšší aspekt Animy

Vyšla jsem z úst Nejvyššího

a jako mlha jsem zahalila zemi.

Na výsostech jsem přebývala,

můj trůn je na sloupů oblakovém.

Obvod nebes jsem sama obešla

a prošla i nejhlubší propasti.

(Pokračování textu…)