Myšlenka na dnešní den

Jsi krásným výtvorem… dokonalým ve své nedokonalosti…rozpracované jedinečné dílo. Máš všechno, co potřebuješ, abys naplnil, proč jsi tady. Nesnižuj svůj potenciál kvůli žádnému člověku a z žádného důvodu. Ani neměj strach, že jsi málo. Kdo jsi, je dostačující. Buď naprosto a zcela sám sebou!

Dr. Steve Maraboli

K zamyšlení

„Člověk se nedívá do tekoucí vody, aby uzřel svůj odraz, nýbrž do vody, jež je v klidu. Jen kdo je sám klidný, může uvést všechno do klidu.“

—  Čuang-c‘

Inspirace

„Jděte hluboko dovnitř a s překvapením zjistíte, že nenávist, zloba a žárlivost jsou jen na okraji. V samotném středu vašeho bytí je jen láska.“

— Osho

Myšlenka na dnešní den

„Lidé jsou jako mozaiková okna v kostele. Třpytí se a září, když venku svítí slunce, jak ale přijde tma, jejich krásu prozradí jedině světlo uvnitř.“

—  Elisabeth Kübler-Ross

K zamyšlení

„Smutek má svoji hloubku;
štěstí je mělké.“

— Osho

Myšlenka na dnešní den

„Opravdu zbožný člověk se zrodí okamžikem, kdy přijme zodpovědnost za sebe sama, okamžikem, kdy řekne: ‚Cokoliv, co jsem, záleží jen na mně – ne na minulosti, ale na přítomnosti. Záleží na mém rozhodnutí v tomto okamžiku, a jestliže ho chci změnit, mám naprostou svobodu to udělat.‘“
— Osho