Inspirace

Žij podle svého nejvyššího světla
a dostane se Ti světla ještě víc.

Peace Pilgrimová

Myšlenka na dnešní den

Probuzení

znamená jasně rozpoznat

To,

jež je již dokonalé

uvnitř vás samotných.

Mooji

Myšlenka na dnešní den

„Na cestě Lásky nejsme ani pány, ani majitely našich životů.
Jsme jen štětcem v rukou Mistra Malíře. „

Rumi

Inspirace

Nesuďte a neodsuzujte,

ale buďte Světlem ve tmě,

aby každý poznal, kým doopravdy je,

a abyste i vy pochopili, kdo jste.

Jak se stát ztělesněním Světla? Sdílejte jej, jako už byste jím byli, šiřte je, jako kdybybyste věděli, že je máte, buďte jím, jako byste jím už byli, a zařiďte se tak, abyste i druhé viděli takové, jako by už Světlem byli.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

,,Zůstaňte tiší“ znamená:
přestaňte se zabývat myšlenkami.
Mooji

Inspirace

Děkuj vědomě Vesmíru nebo Životu nebo Bohu za všechno ve svém životě, co pociťuješ jako dar.

Děkuj také předem za všechno, co chceš do svého života pozvat.

Děkuj za své vnitřní bohatství a za potenciál, který chceš ještě rozvíjet.

Oslavuj sebe i svůj svět a raduj se ze své prosté existence.