Právě teď…

Právě teď tibetští buddhističtí mniši v himalájském chrámu soustavně recitují mantry za zastavení našeho utrpení a za rozkvět našeho štěstí.

Někdo, koho jsme ještě nepotkali, už sní o tom, jak se v nás bude shlížet.

Někdo píše knihu, kterou si za dva roky přečteme a která změní náš pohled na život.

Myšlenka na dnešní den

„Jsme to, kdo jsme, a jestliže máme být

někdy lepší, je čas začít právě teď.“

Lort Tennyson

K zamyšlení

Pravá láska nikdy neodsuzuje.

Nikdy neodmítá, nic nevyžaduje.

Láska naplňuje. Je ozářena životem.

Myšlenka na dnešní den

„Spíše to, jak o sobě smýšlíme – než to, jací skutečně jsme – jsou mříže v našem vlastním vězení.

Zenové přísloví

Uzavřít sňatek se svou duší

Být pravdivý k tomu, kým jsme,

znamená nést svou duši jako svíci uprostřed naší tmy.

.

Máme-li žít bez toho, aniž bychom umlčeli či otupili základní součásti toho, kým jsme, musíme sami sobě dát slib. Stejné sliby a závazky, které pronášíme, když uzavíráme sňatek, můžeme vnitřně chápat jako oddanost pečovat o lidskou duši: zůstat a být oporou, v dobrém a zlém, v nemoci i ve zdraví.. milovat a ctít, dokud nás smrt nerozdělí. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Být sám sebou je těžké. Ale stejně tak je těžké vyrovnávat se s pocitem lítosti, že jste žili podle očekávání druhých. Takže vám nezbývá než si vybrat.“

Jordan Bach