Myšlenka na dnešní den

„Je odvážné milovat, ale bolest skrze lásku je očistný oheň, který ti, kteří milují, velkoryse znají.“

— Eleanor Roosevelt

Inspirace

Jsi můj pohár a mé víno,

má zahrada a můj pramen.

Jsi můj spánek a můj klid.

Nemohu bez tebe žít.

Rumi

Myšlenka na dnešní den

„Důvěřujte pravdě, i když ji možná nebudete schopni pochopit, i když třeba čekáte, že její sladkost bude hořká, a i když se jí možná nejprve vyhýbáte. Věřte pravdě… důvěřujte ji a žijte ji.“

Gautama Buddha

K zamyšlení

„Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“

Neznámý autor

Mezi radostí a bolestí

Jediný stav, v němž člověk může trvale spočívat, je prostor, jenž není ani tím, ani oním.

V tomto prostoru je ticho a poklid. Ze začátku to samozřejmě vypadá, že je nijaký, protože v něm není radost ani bolest. Ale veškerá radost a bolest jsou jen stavy vzrušení. Stav vzrušení, jenž je vám příjemný, nazýváte radost. Stav vzrušení, který je vám nepříjemný, nazýváte bolest. Občas se stane, že se vám určitý stav vzrušení začne líbit a změní se v radost, nebo se vám líbí jiný stav vzrušení, ale postupně se změní v bolest. Tentýž prožitek se může změnit v radost, či v bolest; záleží to pouze na vašem postoji. (Pokračování textu…)

Inspirace

Modlitba není rituálem, je odevzdáním. Meditace není technikou, je důvěrou. Bůh není hypotézou, je prožitkem. První prožitek Boha je láska, která roste až do blaženosti duše. Rituály nám pomáhají se odevzdat a meditace zrodit se do důvěry.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda