K zamyšlení

Když „já“ není přítomné,

sama Přítomnost září.

Mooji

Foto credit : Shutterstock.com

Myšlenka na dnešní den

Váš život je požehnaný.

Pokud však stále nosíte

staré brýle identity,

připoutanosti a tužeb,

může se jevit plný těžkostí.

Mooji

Foto credit : Shutterstock.com

Tzolkin 25.5.2018 9 IMIX kin 61

Imix – Drak – energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost.
Když venku zuří bouře, není lepší místo než se ohřát doma u ohně v uklidňujícím objetí naší matky. Stejně tak můžeme najít útočiště v pohodlí našich myšlenkových vzorců a reakcí, když lidé, životní události nebo situace atakují naše vnímání reality. Ale stejně jako musí všechny děti jednoho dne opustit bezpečí své matky, tak i my všichni musíme čelit výzvám, abychom se vyvíjeli a postupovali po cestě duše. Dnes je velký den psychického znovuzrození: Bolon (9) – silné a pozitivní energie zjemňují dopad Imix a vedou vás k vašemu životnímu cíli.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Zastav se na okamžik během dne a dovol slunci,

aby ti zalilo tvář. Dopřej si vteřinu nebo dvě,

abys poslouchal krásnou hudbu, když se tvé děti smějí při hře.

Jdi na břeh řeky a poslouchej zvuk vody, švitoření ptáků, ševelení větru.

Svět okolo k tobě mluví a naplňuje tě.

Budeš-li dostatečně poslouchat, zaslechneš i hlas ve svém srdci,

objevíš v sobě schopnost a sílu,

díky nimž věci nabývají smyslu.

Erin Brockovich

Myšlenka na dnešní den

„První podmínkou pro navázání intimního vztahu s druhým člověkem je navázat intimní vztah se sebou samými. Pokud hledáme intimitu a blízkost vně sebe samých, nikdy ji nenajdeme a nikdy ji nebudeme moci nabídnout druhým lidem. Abychom mohli navázat intimní vztah s druhým člověkem, musíme vědět, kdo jsme, jak se cítíme, co si myslíme, jaké jsou naše hodnoty, co je pro nás důležité a co chceme. Pokud to nevíme a neznáme sami sebe, nikdy nemůžeme sdílet sami sebe s druhým člověkem.“

Anne Wilson Schaefová, Útěk před intimitou

Myšlenka na dnešní den

„Pravda nebojuje proti iluzím, ani iluze nebojují proti pravdě. Iluze bojují pouze mezi sebou.“

Z Kurzu zázraků