K zamyšlení

„Největší zkouškou a výzvou pro vaši lásku k sobě samým představuje vždy chování druhých lidí. Kdyby ve vašem dětství nebyl nikdo, kdo by vám zprostředkovával dojem, že nejste dost dobří, ať už v jakémkoli ohledu, nikdy byste o sobě nepochybovali. Vnímali byste sami sebe jako naprosto dokonalou bytost. Cítili byste jen lásku a hluboké propojení sami se sebou a s životem.“

Marisa Peer

Myšlenka na dnešní den

„Říká se, že my všichni hledáme smysl života. Nemyslím si, že je to to, co hledáme. Domnívám se, že hledáme prožitek života jako takového, kdy naše životní prožitky na čistě fyzické rovině rezonují v našem nejvnitřnějším bytí a realitě a my skutečně cítíme extázi z toho, že jsme živí.“

Joseph Campbell (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Lidé vidí Boha každý den.

Jenom ho nepoznávají.“

Pearl Bailey

Inspirace

 

„V každém okamžiku svého života máte možnost vybrat si – lásku nebo strach – držet se při zemi nebo vzlétnout k obloze. Strach vás povede úzkou stezkou, bude vám slibovat, že vás dovede tam, kam chcete dojít. Láska praví: „Rozpřáhni ruce a poleť se mnou.“

Emmanuelova kniha, Poselství z duchovních světů

Aktuálně na nebi…

19.10.
Vyhlídka na následující dny směrem od pátečního Novoluní a trocha Lilith v Býku.
Bohužel jsem se na konci týdne nedostala k psaní. Novoluní předznamenává následující dva týdny, proto má smysl předpověď ještě dohnat.
Novoluní se odehrálo na Sabiánském symbolu ,,Motýl s třetím křídlem na levé straně.“
Takový motýl je bezesporu unikátním a úzce specializovaným dílem přírody. Ačkoliv mu křídlo může při některých činnostech komplikovat život, v jiných ho může nečekaně usnadnit, ba i zachránit. Levá strana symbolizuje levou hemisféru, tedy intuici.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Prvořadým smyslem vašeho života je umožnit, aby do veškerého jednání pronikala síla vědomí. To, co chcete svou činností dosáhnout, je druhořadé. Předtím se vaše představa o smyslu vašeho života vždy spojovala s budoucností, nyní však přichází hlubší smysl, který lze najít jen v přítomnosti, a to tak, že zapomenete na čas.

Eckhart Tolle