Aktuálně na nebi…

Spln v Blížencoch – 8. december 2022
Vo štvrtok, pár minút po piatej ráno, nastane okamih, keď sa Luna vo svojej plnej sile, plynúca kráľovstvom Blížencov, posadí za okrúhly stôl oproti Slnku v Strelcovi. Spln v Blížencoch je posledným Splnom pred Zimným Slnovratom, teda pred symbolickým znovuzrodením Svetla po dlhom období tmy. Tmavá časť roka pretrváva, vlastne dosahuje svoj vrchol práve v okamihu Slnovratu a aj príroda nám tým ukazuje, že okamih najväčšej temnoty je zároveň tou chvíľou, kedy sa rodí svetlo.

(Pokračování textu…)

Aktuálně…

 
Zpráva od Drunvala Melchizedea
„Rychlé změny, které se odehrávají v lidském vědomí, nakonec předčí myšlenku války jako prostředku k dosažení míru. ” Skutečný mír lze dosáhnout pouze zevnitř a tato pravda bude brzy součástí globálního pohledu miliard lidí, které žijí na této planetě. Ale nevyžaduje to předchozí pochopení pro všechny tyto miliardy, aby změnily naše vědomí. Zabere to jen pár. Víte, kdo jste. Vy jste ti, kdo to čtete.

(Pokračování textu…)

Aktuálně na nebi…

Neptun, ktorý bol od konca júna retrográdny, sa v najbližších dňoch otočí opäť do priameho smeru. Oficiálny bod obratu sa prisudzuje 3. decembru, ale keďže je Neptun vesmírny obor s veľmi pomalou rotáciou, už teraz ho môžeme vnímať ako stacionárny a tento pocit „zabrzdenia“ môže trvať prinajmenšom do Splnu v Blížencoch, ktorý nás čaká na budúci štvrtok, 8. decembra.

(Pokračování textu…)

Aktuálně na nebi…

Novolunie v Strelcovi – 23. november 2022
V stredu večer, krátko pred polnocou, sa Slnko a Luna stretnú na svojom putovaní kráľovstvom Strelca. Každý Spln a každé Novolunie majú svoju špecifickú úlohu, jedinečnú tému, ktorú nám predostierajú na pochopenie, spracovanie a integráciu. Aká téma je kľúčovým motívom krajiny Strelca? Hľadanie pravdy, pochopenie a objavenie viery, jasné videnie, ako sa naša viera v to, čo vnímame ako “pravdu” manifestuje v našom živote. Novolunie je stretnutím Slnka a Luny, vzájomnom objatí vedomia a podvedomia, vôle a potrieb – a keďže ide o ohnivé znamenie, dá sa predpokladať, že to bude stretnutie dynamické, živé a ak pochopíme odkaz Strelca, môže byť veľmi radostné, vo vrúcnom objatí a družnom rozhovore… ak nepochopíme, môže byť konfliktné a presiaknuté snahou, dokázať si navzájom svoju “pravdu”…

(Pokračování textu…)

Aktuálně…

Oslava Splnu v Býkovi
Spln v Býkovi, jeden zo štyroch pevných Splnov, nastane 8. novembra 2022 minútu po poludní, splnová noc, kedy je zhmotňujúca sila najväčšia, je z pondelka na utorok. Spln nastáva, keď Luna doputuje do presnej opozície k Slnku v protiľahlom znamení, v tomto prípade v znamení Škorpióna. Obe tieto znamenia nás vedú k jedno-Duchosti Bytia a sprostredkovávajú hlboké osobné, vnútorné prežívanie. Témami tohto Splnu sú hojnosť, bezpečie, pôžitky, vzťah k telu, starostlivosť o zdravie, vzťah k domovu a príbytku, ale aj vášeň, sexualita, spôsob, akým zaobchádzame so svojou životodarnou sexuálnou energiou, to, akú pre nás naša životná energia predstavuje hodnotu, ako si ju ceníme, akú hodnotu máme sami pre seba, akú hodnotu dávame životu – aký máme osobný vzťah k týmto témam, ako používame svoju silu, ako prejavujeme svoje zranenia…

(Pokračování textu…)

Aktuálně na nebi…

 
Spln v Býkovi – 8. november 2022
V utorok, 8. novembra, jednu minútu po poludní nastane okamih Splnu – keď sa Slnko, aktuálne na návšteve v krajine Škorpióna, postaví oproti Lune, prechádzajúcej krajinou Býka. V tomto roku sa tak stane na posledných stupňoch oboch znamení, keď Slnko končí svoj pobyt v škorpiónskej jaskyni, má za sebou hlboké ponory do temných krajín nášho osobného, aj kolektívneho nevedomia, dostalo nás do silného kontaktu s našou Dušou, tým, že nás prinútilo, precítiť moc a silu emócií… Pretože pozná silu, ktorú v sebe obsahujú a vie, že každý náš pocit je hlasom Duše, ktorým sa nám prihovára, preto nám kráľ Škorpión nedovolí, aby sme od svojich emócií, a tým od našej Duše, utekali, vzďaľovali sa…

(Pokračování textu…)