Osvobození se z omezujících dohod naší minulosti

Přijala: Lemiana 23.5. 2019

Jak se naše bytí postupně odpojuje od filtrů minulosti a od všeho, co již naplnilo svůj záměr, je důležité i dát pozornost všem dohodám, které jste kdy po celé časoprostorové ose podepsali či na úrovni duše či srdce stále vibrují omezujícím způsobem a zabraňujícím vám PŘIJETÍ NOVÝCH FOREM SPOLUTVOŘENÍ.

Horoskop na období 21. 5. – 27. 5. 2019

Jediné, co vím je, že nic nevím.

Slunce v konjunkci s Merkurem v Blížencích v kvadratuře s Černou lunou v Rybách je hlavním tématem tohoto týdne. Tento dynamický aspekt vynáší, nakolik jste v moci svého ega a mysli. Rozpor mezi rozumem, logikou a pochopitelností versus tajemství, nadpřirozené a neviditelný svět. Slunce v konjunkci s Merkurem zesiluje rozum, logiku, mentální programy, komunikaci, sílu myšlenky a slova. Merkur je ve svém znamení, tedy je silnější, významnější a více si potrpí na přesné vyjádření, aby vše bylo možno uchopit rozumem. Jenže! Černá luna v Rybách aktivuje tajemství, nadpřirozeno, a to se myslí nedá uchopit, to lze jen prožít. (Pokračování textu…)

Transformační horoskop na týden od 20. května 2019

V úterý se dostane do konjunkce Slunce s Merkurem a obě planety zároveň přestoupí do znamení Blíženců. Máme před sebou vesměs harmonický týden plný mentálních podnětů a rozmanitých akcí.

Merkur a Blíženci vnáší do našich životů pohyblivost, zvědavost, nesoustředěnost, věčné poletování z úkolu na úkol, vždyť všechno je tak zajímavé a poutavé, a zároveň neschopnost dotahovat věci do konce a soustředit se na jednu věc. Chceme toho stihnout co nejvíc.

Aktuálně na nebi…

Astrokonstelace na sobotu 18.05.2019 – úplněk ve Štíru ve 23.11 hod

Přeji krásné úplňkové sobotní ráno. Dnes večer ve 23.11 hod se dostává Luna ve Štíru do opozice na Slunce v Býku, nastává úplněk. Úplněk ve Štíru bývá vždy silný svoji energií transformace, která nenechává nic skryto, vyplavuje všechna tajemství, potlačené emoce a stíny, tmavé ale i ty světlé. Světlé stíny jsou naše talenty a dary, se kterými jsme sem přišli vykonat poslání naší Duše, transformovat máme tedy to, co nám v tom brání. Strachy,obavy, smutky, nedostatek odvahy, zbabělost, zbrklou unáhlenost. Tento úplněk je ale mimořádný hned dvěma aspekty, Venuše v Býku je v konjunkci s Uranem a Slunce s Merkurem, na naše myšlení a cítění bude vyvíjen obrovský tlak, který nás zasáhne do nejhlubších hlubin, aby nás mohl vynést do nejvyšších rovin našeho uvědomění si toho, kdo skutečně jsme. (Pokračování textu…)

Vesak

V sobotu 18.5. 2019 v 23:11 SELČ nastane úplněk, který je ve světě znám jako svátek Vesak, den narození Buddhy. V tento den se schází v jednom z himalájských údolí pod posvátnou horou Kailás (v jemněhmotných rovinách) celá Planetární a Kosmická Duchovní hierarchie v čele s Maitreyou Kristem a spojuje své síly k tomu, aby požehnala Zemi a jejím obyvatelům. Buddha se na krátký čas vrací na fyzickou rovinu s duchovním povzbuzením, kterým sytí a oživuje veškeré lidstvo. Tisíce poutníků se každoročně schází v odlehlém údolí Himalájí, aby ztvárnili dávný duchovní obřad. Tento úplněk je vyvrcholením duchovního roku a každý z nás se může napojit na mohutný transformační proud a přijmout do svého srdce příliv pozitivní energie prodchnutý Kristovou láskou a Buddhovou moudrostí a soucitem. (Pokračování textu…)

Úplňkové čištění Ne-dostatku v nás

Neexistuje na této planetě člověk, který by nikdy neprožil VIBRACI NEDOSTATKU. Záznamy NEDOSTATKU jsou uloženy a zakořeněny hluboce v našich vláknech DNA, v naší buněčné paměti těla a mnohdy již z éterických rovin se rodíme s přesvědčením duše o BYTÍ V NEDOSTATKU. A takto vstupujeme do nekonečného BLUDNÉHO KRUHU, z kterého ani fyzická smrt nás neosvobodí.
(Pokračování textu…)