Meditace odpuštění

úplněk

Přátelé milí, úplňkové energie jsou jako stvořené pro hlubší vnitřní práci. Nabízím vám následující Meditaci odpuštění. Je od Jasmuheen a je velmi mocná. Doporučuji vám, abyste si následující meditaci nahráli a poté jste se při jejím provádění nechali vést svým vlastním hlasem tak dlouho, až budete mít pocit, že jste ji dokončili. Je to meditace, kterou když vykonáte upřímně a soustředěně, tak ji stačí provést pouze jednou.

Posaďte se k meditaci, svou pozornost přeneste ke svému středu a ztište svou mysl. Vylaďte se pomocí svého dechu – pomocí hlubokých, jemných a propojených nádechů a výdechů si vytvořte pravidelný dechový rytmus – při nádechu pomalu počítejte do sedmi a vydechujte při počítání do sedmi. Ujistěte se, že mezi nádechem a výdechem nejsou žádné pauzy. Dýchejte jemně, tak jemně, zhluboka a spojitě, až máte pocit, jako by vašim bytím proudila klidná řeka energie.

Nyní se sami sebe zeptejte, zda jste připraveni se osvobodit? Jste připraveni odpustit všechnu bolest, kterou jste kdy zažili, a jste připraveni na to, aby vám bylo odpuštěno všechno utrpení, které jste kdy způsobili? Pokud ano, tak pokračujte. (Pokračování textu…)

Meditace k urychlení Vzestupu

přetkán do Světla

Milí moji,

před časem jsem pro vás zaznamenala následující mocnou Meditaci k urychlení Vzestupu a dnes jsem dostala impulz ji znovu uveřejnit. Všichni máme nyní obrovskou příležitost začít žít nejvyšší verzi svého potenciálu. Praktikování této meditace může být v tomto směru hodně nápomocné.

Meditace k urychlení Vzestupu

Tak ať jsme všichni co nejdříve a co nejjemněji „přetkáni“ do Světla!

S láskou,

Sofie

Význam meditace

Pocit, že jsem nešťastný, je daný žádostí být šťastný. Z dvojakosti se tedy rodí žádost: jsem nešťastný, a toužím být šťastný. Podobně, když se člověk snaží být dobrý, pak je v jeho dobrotě obsažen i její opak – zlo. Všechno kladné v sobě obsahuje i svůj zápor. Úsilí o překonání tohoto záporu jej přímo posiluje.

Toužíte-li zažít pravou skutečnost, pak vaše touha vzešla z nespokojenosti s tím, co je. Vytváříte jeho opak, ve kterém je skryto, co bylo. Nevymaníte-li se z tohoto mechanismu, bloudění dvojakostmi nikdy neskončí. Musíte poznat sebe sama natolik, že mysl přestane hledat. (Pokračování textu…)

Meditace ke ztracení se v Božské blaženosti

20220_591783814296314_791469082757071331_n

„Posaďte se každý den na 15 minut a ztraťte se v Božské blaženosti, která je hluboko uvnitř vás. Zapomeňte na svět, zapomeňte dokonce i na svoje tělo, ale soustřeďte se na Božství hluboko uvnitř vás.

Naučím vás malou meditaci, která je velmi jednoduchá. Můžete ji praktikovat kdekoliv jste.

MEDITACE

Zaprvé, požádám vás, abyste se posadili rovně. Je velmi důležité, aby vaše páteř byla rovná.

Několikrát se zhluboka nadechněte. Nadechujte a vydechujte rychle. A když vydechujete, nechte poklesnout svoje ramena, ať si odpočinou.

Nyní se zaměřte na svoje třetí oko. Mezi vaším obočím, na vašem čele, tady. Zavřete oči. Zaměřte svoji mysl do třetího oka a soustřeďte se. (Pokračování textu…)

Aktivujte Krista v sobě

kristvedomi
Vystupuji ze zářícího zlato bílého světla a kráčím  k vám, abych stanul před vámi, svým zrakem vstřebávám vaši krásu, podstatu a pravdu vašeho Bytí a Duše. Na vaši počest, jakožto majáku Stvořitelova světla, poklekám před vámi a beru vaše ruce do svých. S láskou, soucítěním a pravdou něžně líbám hřbet a dlaň obou vašich rukou a přikládám je na své čelo. A nyní dovoluji té lásce a míru mého bytí a mé mysli, aby vás zcela objala a nechávám svou energii proudit a propojit se s vaší. Jsme jedním a navěky jím zůstaneme. (Pokračování textu…)

Meditace obdarovávání

2f9d9c8e25387e1fe02fd66bae963fcc

 

Tato meditace slouží jako účinné odbourání bloku víry v „nezasloužení si“. Kéž vám slouží :-). Mějte se všichni krásně.

 

Sedněte si do pohodlné polohy. Třikrát se zhluboka nadechněte a prudce vydechněte, tak, abyste ze sebe vytlačili všechen vzduch.

Představte si v příjemné vzdálenosti před sebou bytost, jež vás velice miluje a přeje vám jen vše dobré. Podoba je zcela na vás. Dotyčná bytost vás velice dobře zná, vidí až do vašeho srdce, do zákoutí vaší mysli i duše, usmívá se a přikyvuje. (Pokračování textu…)