Meditace na probuzení lásky a štěstí

Přátelé, dnešní Zimní slunovrat můžete oslavit po svém, třeba s poslední meditací od Matouše Svobody, která je zaměřená na naše nitro – lásku a štěstí uvnitř a zároveň se v ní velmi pracuje s napojením jak na Slunce, tak i na Zemi.

Mahavatar Babaji Gayatri mantra

Modlitba Františka z Assisi

Pane, učiň ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale utěšoval,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu bude odpuštěno,
kdo umírá, vstane k životu.

sv. František z Assisi

Meditace na očištění – Ektara

Ticho

„Jednou kdosi řekl: „Ticho je řečí Boha a všechno ostatní je jen špatný překlad.“ Ticho je vlastně jen jiný výraz pro prostor. Vnímat ticho, kdykoliv se s ním setkáte, je způsob,jak se spojit se sférou neviditelného Bytí, sférou bez času a forem ve svém nitru, jež se skrývá za všemi myšlenkami – tzn.za egem. Může to být ticho a klid přírody, ticho ve vašem pokoji brzy po ránu nebo chvíle ticha mezi jednotlivými zvuky. (Pokračování textu…)

Zázračné invokace Matky Marie k osobnímu růstu

Matka Marie pronesla tyto invokace/tato vzývání, jelikož si byla vědoma toho, že mnoho lidí má velmi rušný život. Jsou sepsána jako denní modlitby s ohledem na maximální osobní růst v nejkratším možném čase. Je to také dobrý způsob invokace pro lidi, kteří jsou nováčky v oblasti mluvených afirmací, protože vám dává rovnováhu mezi duchovní ochranou, transformací negativní energie a řešení nedokonalé víry. (Pokračování textu…)