Meditace s Babajim

 

Meditace s Babajim rozvržená na 40 dní – z knihy V jednotě s Bohem

Zvu vás, abyste čtyřicet dní za sebou setrvávali v klidu, zatímco já vás provedu meditací, abyste se vyladili na mé vibrace.  Mé pozvání obsahuje žádost, abyste raději meditovali se mnou než o mně. Po prvních čtyřiceti dnech meditace se budete moci kdykoli zcela svobodně a rychle vyladit na mé vibrace. Prostě se krátce soustřeďte na třetí oko a představte si mě ve své srdeční čakře. Potrvá to jen pár vteřin a budu s vámi. Sami poznáte, jaká chvíle je pro vás nejpříhodnější. A chcete-li můžete k mým vibracím připojit i invokaci tolika duchovních mistrů, kolik je vám libo.
(Pokračování textu…)

Meditovat znamená milovat

„Meditace je exploze Lásky“, říká Krišnamúrti. Láska je rozlišovacím znakem každé pravé meditace, samou její podstatou a meditovat znamená především zahalit se do pláště Lásky a nechat se jí prostoupit. Proto abychom použili výrok Terezie z Avily, není ani tak nutné vědět mnoho o meditaci, jako spíše hodně milovat. Žádná technika ničeho nedosáhne, pokud není cele podložena Láskou. Meditovat znamená milovat… (Pokračování textu…)

Modlitba k předkům 

 
„Jsem vám vděčný, drazí rodiče, prarodiče a další předkové, že jste mi utkali cestu, jsem vám nesmírně vděčný za nezměrnost vašich snů, které se do určité míry staly mojí dnešní realitou.
Od tohoto okamžiku a s velkou láskou dávám světlo smutku, který naplňoval minulé generace, dávám světlo hněvu, předčasným odchodům, nevyřčeným jménům, tragickým osudům.
Dávám světlo šípu, který prořezal cesty a usnadnil naše putování.
Dávám světlo radosti, několikrát opakovaným příběhům.
Dávám světlo nevyřčeným a rodinným tajemstvím.

(Pokračování textu…)

Dej mi radost ze života – modlitba

Dej mi zdravou mysl, Pane,
vidět dobro kolem nás,
ať se s hříchem nezapletu,
kéž napravím se včas.

Dej mi mladou duši, Pane,
co nenaříká, nereptá,
ať neberu příliš vážně
svoje malicherné já. (Pokračování textu…)

Modlitba k svatému Václavovi

“Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste Eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě. Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, Kriste Eleison.

(Pokračování textu…)

Invokace daru barev a požehnání světla díky síle modlitby

 

Dr. Joseph Michael Levry

Modlitba Lásky, Míru a Světla je založena na velice posvátné a mystické moudrosti Kabaly. Její odříkávání posílí vaši auru, a tak dle principu univerzální přitažlivosti může přitahovat proud podobných energií z Vesmíru.

Každé ráno a každý večer, zároveň i během náročných momentů, zavřete oči a mentálně se soustřeďte na vibraci Lásky, Míru a Světla jako zdroj všech požehnání. Díky tomu získáte pocit čistoty, inspirace a osvěžení a naplníte váš život Milostí.    (Pokračování textu…)