Boží království je teď – nebo nikdy

Měli bychom se umět radovat ze zázraků života v sobě i okolo sebe. Šelestění větví ve vánku. Květiny v plném rozpuku. Překrásně modré nebe. Nadýchaná bílá oblaka. Úsměv bližního. Každá z těchto věcí představuje malý zázrak života, který má sílu nás podporovat a léčit. Existují pro nás právě teď. Otázka zní: Existujeme také my pro ně? Jestliže se neustále za něčím ženeme, jestliže je naše mysl plná nekonečných plánů a starostí, všechny ty zázraky jako by ani nebyly. (Pokračování textu…)

Modlitba Otče náš v přepisu Míly Tomášové

“Volám Tě z celého srdce, celou svou bytostí v nejhlubší pokoře, v nejhlubším mlčení srdce, v nejhlubším zastavení promítání mysli a představ.

Ty, kterýž jsi na nebesích, kde žádné lidské promítání a chvění nemá místa, Tebe volám, abys posvětil jméno své v našem vědomí.

Ty, kterýž jsi bezejmenný, všechna jsou jména Tvá, neboť všechno je jen Tebou tvořeno, a proto každé jméno a každý tvar jsou Tvé – jsou Tvým jménem.

Meditace s Babajim

 

Meditace s Babajim rozvržená na 40 dní – z knihy V jednotě s Bohem

Zvu vás, abyste čtyřicet dní za sebou setrvávali v klidu, zatímco já vás provedu meditací, abyste se vyladili na mé vibrace.  Mé pozvání obsahuje žádost, abyste raději meditovali se mnou než o mně. Po prvních čtyřiceti dnech meditace se budete moci kdykoli zcela svobodně a rychle vyladit na mé vibrace. Prostě se krátce soustřeďte na třetí oko a představte si mě ve své srdeční čakře. Potrvá to jen pár vteřin a budu s vámi. Sami poznáte, jaká chvíle je pro vás nejpříhodnější. A chcete-li můžete k mým vibracím připojit i invokaci tolika duchovních  mistrů, kolik je vám libo.
(Pokračování textu…)

Meditace Chrám srdce


Blíži sa Novolunie v Rakovi, pred ktorým sa tradične môžu vyplavovať boľačky vnútorného dieťaťa, dávno zabudnuté krivdy, zvyšuje sa potreba, byť ľúbení, prijatí, cítiť sa v bezpečí… Na podporu pocitu prijatia, lásky a bezpečia mám už mnoho rokov vytvorenú meditáciu Chrám srdca, ktorú teraz s láskou zdieľam pre tých, ktorí majú chuť, spočinúť v láskyplnom priestore svojho srdca.

Svetlana, Čarovne dary Zeme.

Úplňková invokace

Volám energie archanděla Metatrona,

aby mi pomohl plně rozpoznat Božskou bytost,

kterou JÁ JSEM.

Odpouštím absolutně a bezpodmínečně každé bytosti,

která mi způsobila křivdu skrze jakékoli myšlenky,

slova nebo činy, skrze všechny časy, místa, prostory

a dimenze mé existence jako Vědomí. (Pokračování textu…)

Maha Shivaratri

Shiva statue in Rishikesh, India

Dnes je Velká, kouzelná noc Pána Šivy!

Od dnešního do pátečního rána se po celém světě slaví Mahá Šivarátri, což znamená „Velká noc Šivy“. 24 hodinová oslava je zaměřená na Šivovu schopnost zničit uchopení naší mysli egem. Celonoční bdění je věnované Pánovi Šivovi a zahrnuje obětiny pro Šiva lingam, abhišekámy, půdži a zpívání kirtanu až do úsvitu.

(Říká se, že Šivův lingam symbolem všech symbolů, neboť v sobě zahrnuje všechny zjevené symboly světa. Neznázorňuje, jak bychom se na první pohled domnívali, mužskou tvořivou sílu a nemá sexuální podtext. Šivův lingam doslovně znamená „božství, které ještě není vyjádřeno“. Toto božství totiž vlastně nejde jinak vyjádřit, je nepopsatelné. Šivův lingam je pak vědění něčeho, co je za hranicemi symbolu.) (Pokračování textu…)