Meditace Světla

 
Prvním krokem k ovládání sebe sama je uklidnění vší vnější činnosti mysli, emocí i těla. Kdo každý večer před spaním a každé ráno před začátkem denní práce věnuje patnáct až třicet minut následujícímu cvičení s potřebnou silou, zažije zázraky:Postarejte se o to, abyste nebyli rušeni. Zcela se uklidněte a uvolněte. Představte si a prociťte, jak je vaše tělo zahaleno do oslnivého bílého Světla. Udržujte tento obraz během prvních pěti minut.Poznejte a pociťujte se vší vroucností spojení mezi vaším vnějším Já a onou Mocnou světelnou jiskrou ve vás. (Pokračování textu…)

Očista pomocí růží

žízeň

 

Použití růží v duchovních praktikách sahá až do 12. století našeho letopočtu. Je ale pravděpodobné, že očista s pomocí růží je ještě starší. Růže jako symbol léčení je velmi účinný a užitečný nástroj jak při vlastní očistě, tak při očistě ostatních, Stejně jako se po celé věky používá leknín neboli lotosový květ jako symbol osvícení, růže symbolizuje a přináší očistu sebeúcty. Znamená to, že růže má schopnost eliminovat v našem energetickém poli energie, které jsou nepřirozené a cizí pro náš základní a vrozený způsob bytí.
(Pokračování textu…)

Meditace odpuštění

Přátelé milí, úplňkové energie jsou jako stvořené pro hlubší vnitřní práci. Nabízím vám následující Meditaci odpuštění. Je od Jasmuheen a je velmi mocná. Doporučuji vám, abyste si následující meditaci nahráli a poté jste se při jejím provádění nechali vést svým vlastním hlasem tak dlouho, až budete mít pocit, že jste ji dokončili. Je to meditace, kterou když vykonáte upřímně a soustředěně, tak ji stačí provést pouze jednou.

Posaďte se k meditaci, svou pozornost přeneste ke svému středu a ztište svou mysl. Vylaďte se pomocí svého dechu – pomocí hlubokých, jemných a propojených nádechů a výdechů si vytvořte pravidelný dechový rytmus – při nádechu pomalu počítejte do sedmi a vydechujte při počítání do sedmi. Ujistěte se, že mezi nádechem a výdechem nejsou žádné pauzy. Dýchejte jemně, tak jemně, zhluboka a spojitě, až máte pocit, jako by vašim bytím proudila klidná řeka energie.

Nyní se sami sebe zeptejte, zda jste připraveni se osvobodit? Jste připraveni odpustit všechnu bolest, kterou jste kdy zažili, a jste připraveni na to, aby vám bylo odpuštěno všechno utrpení, které jste kdy způsobili? Pokud ano, tak pokračujte. (Pokračování textu…)

Meditace k urychlení Vzestupu

Milí moji,

před časem jsem pro vás zaznamenala následující mocnou Meditaci k urychlení Vzestupu a dnes jsem dostala impulz ji znovu uveřejnit. Všichni máme nyní obrovskou příležitost začít žít nejvyšší verzi svého potenciálu. Praktikování této meditace může být v tomto směru hodně nápomocné.

Meditace k urychlení Vzestupu

Tak ať jsme všichni co nejdříve a co nejjemněji „přetkáni“ do Světla!

S láskou,

Sofie

Význam meditace

Pocit, že jsem nešťastný, je daný žádostí být šťastný. Z dvojakosti se tedy rodí žádost: jsem nešťastný, a toužím být šťastný. Podobně, když se člověk snaží být dobrý, pak je v jeho dobrotě obsažen i její opak – zlo. Všechno kladné v sobě obsahuje i svůj zápor. Úsilí o překonání tohoto záporu jej přímo posiluje.

Toužíte-li zažít pravou skutečnost, pak vaše touha vzešla z nespokojenosti s tím, co je. Vytváříte jeho opak, ve kterém je skryto, co bylo. Nevymaníte-li se z tohoto mechanismu, bloudění dvojakostmi nikdy neskončí. Musíte poznat sebe sama natolik, že mysl přestane hledat. (Pokračování textu…)

Meditace ke ztracení se v Božské blaženosti

20220_591783814296314_791469082757071331_n

„Posaďte se každý den na 15 minut a ztraťte se v Božské blaženosti, která je hluboko uvnitř vás. Zapomeňte na svět, zapomeňte dokonce i na svoje tělo, ale soustřeďte se na Božství hluboko uvnitř vás.

Naučím vás malou meditaci, která je velmi jednoduchá. Můžete ji praktikovat kdekoliv jste.

MEDITACE

Zaprvé, požádám vás, abyste se posadili rovně. Je velmi důležité, aby vaše páteř byla rovná.

Několikrát se zhluboka nadechněte. Nadechujte a vydechujte rychle. A když vydechujete, nechte poklesnout svoje ramena, ať si odpočinou.

Nyní se zaměřte na svoje třetí oko. Mezi vaším obočím, na vašem čele, tady. Zavřete oči. Zaměřte svoji mysl do třetího oka a soustřeďte se. (Pokračování textu…)