K zamyšlení

„Závislost na partnerovi a vztahu prokazuje nezralost duše a projevuje se potřebou dávat větší důležitost životu partnera a jeho problémům před svým vlastním životem a svými vlastními problémy. Nejde o lásku, obětavost a soucit vůči partnerovi. Jde o důkaz, že člověk dosud neobjevil sám sebe, svou vlastní hodnotu, ani hodnotu svého vlastního života. Je to projev potlačovaného strachu, že vlastní život nemá smysl a cenu. Stejně jako člověk sám.“

Marianne Willimason

K zamyšlení…


„Co je to ve mně za touhu, že ji nedokáže uspokojit žádný vztah, že ji nezmírní žádné slzy, že ji nezmění ani spousta splněných snů a krásných dobrodružství?“

Necítíš to jen ty, ale každý – každý, kdo má alespoň trochu inteligence. V určité fázi svého vývoje musí každý člověk přijít na to, že ho žádný vztah neuspokojí. Proč to tak je?  Protože každý vztah je pouze šipka ukazující ke vztahu nejvyššímu; je to milník u cesty, ne cíl. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Pokud je spojení mezi dvěma lidmi osudové, nikdy nezanikne. Může být jedním nebo oběma popíráno, ignorováno, potlačováno, mohou se od něho pokusit jeden nebo oba utéci a zapřít ho, ale nikdy se jim nepodaří ho zničit nebo přerušit. (Pokračování textu…)

Staré duše obtížně nachází lásku. Proč?

Chtějí lásku, aby se mohly společně vyvíjet. Staré duše nechtějí být ve vztahu jen proto, aby měly partnera, potřebují lásku, aby spolu rostly. Jsou to duše, které již prožily mnoho minulých životů, a proto k tomu chtějí využít tento průchod skrze Zemi, aby se vyvíjely na své cestě, nerady ztrácejí čas flirtováním. Mají důležitější úkol v životě, než najít lásku.

(Pokračování textu…)

Dobrodružství lásky

Ze všech exotických míst, která můžeme navštívit, a cest, po nichž  můžeme jít, je láska tím největším dobrodružstvím ze všech. Majestátní scenérie, které před námi  odhaluje, nejsou viditelné zvenčí, ale zevnitř. Ukazuje nám divy našeho srdce a úchvatnost naší schopnosti cítit. Otevírá naše oči pravdě o tom, kdo jsme a jací bychom měli být.

A když to lásce dovolíme, dotkne se našeho ducha a udělí nám požehnání. Je to cesta, která vás, jestliže se na ni vydáte, promění tak, že už nikdy nebudete stejní jako dřív. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Milovat někoho dlouhodobě znamená zúčastnit se tisíce pohřbů lidí, kterými kdysi byli. Lidí, kteří jsou příliš vyčerpaní na to, aby jimi byli dál. Lidí, ze kterých vyrostli, lidí, do kterých nakonec nikdy nedorostli. Tolik si přejeme, aby se lidem, které milujeme, vrátila jiskra, když dohoří, aby se rychle našli, když se ztratí.
Ale není naším úkolem, abychom někoho činili odpovědným za lidi, kterými býval. Naším úkolem je cestovat s nimi mezi jednotlivými verzemi a ctít to, co se na této cestě objeví. Někdy to bude ještě zářivější plamen. Někdy to bude záblesk, který dočasně zaplaví místnost dokonalou a potřebnou tmou.
~Heidi Priebe