Dvouplamen

Blanka Chakoshpour

Ráda bych na úvod uvedla, že se v oblasti duchovního a osobního rozvoje pohybuji opravdu dlouho. Tak dlouho, že jsem již upustila od terapií a kurzů. Co jsem viděla a zažila, jaké světy existují, jaké energie okolo a s námi tancují, nelze bezpečně ventilovat, aniž by nehrozilo, že na mě zavolají Chocholouška 🙂

Tím chci říci, že existují věci/světy, o kterých nemá obyčejný smrtelník nejmenší tušení a právě ten je snadnou obětí pro mystifikace typu dvouplamen apod., které se hojně šíří internetem jako nechutný plevel původně docela pěknou a udržovanou zahrádkou.
(Pokračování textu…)

Ustojíš mě?

Můj milovaný muži,
Stůj si sám za sebou, ať se děje cokoli.
Ať přijdu s čímkoli, zkus mě ustát.
Neotáčej se nazpět, neutíkej vpřed,
ale zůstaň plně v mé zkoušející přítomnosti.
V přítomnosti emocionální bouře,
v rychlosti, se kterou se mění má slova i naladění.
Zůstaň ve své síle, na stejném místě.
Ve svém středu, v lásce ke mě a věrnosti sobě.
Ať je to jakkoli těžké, ať se cokoli mění,
ať tě jakkoli zkouším,
pamatuj na svůj nejvyšší cíl.
(Pokračování textu…)

Posvátná dvojice aneb netradiční život ve dvou

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno. 10.5. 2018

Jak se postupně propojují váš vnitřní muž a vnitřní žena ve vašem nitru, dochází k novému odrazu do hmoty. Stále více bytostí je skrze svou vnitřní práci se zákonem pohlaví propojována s novými partnery, kteří jsou odrazem vnitřního muže či ženy vaší posvátné vnitřní dvojice. Často se děje to, že i tyto nové dvojice procházejí tzv. HARMONIZOVÁNÍM VŠECH SVÝCH JEMNĚHMOTNÝCH ÚROVNÍ a to hlavně proto, aby spolu opravdu mohli prožívat své nové spojení V LEHKOSTI, V RADOSTI, VE SVOBODĚ A V BEZPODMÍNEČNOSTI SKRZE PROPOJENÁ SRDEČNÍ CENTRA. Jedná se o nové paradigma lásky mezi mužem a ženou, i mezi bytostmi stejného pohlaví. Často ještě nedokážete prožívat v každodennosti tyto znaky nového paradigma. Často to jsou pro vás pouhá slova. Proto je tolik důležité projít s odrazem své propojené dvojice více úrovní neboli časových etap, které mají vždy za záměr dorovnávat všechny nedostatky a překážky v tomto vzácném propojení dvou bytostí. (Pokračování textu…)

Příznaky karmických vztahů

Existují tři typy párů.

Duchovní pár.
Spřízněný pár.
Karmický pár.

1. Duchovní pár.

Také se někdy říká kosmický pár. Jsou to lidé, kteří jsou souputníky. Setkat se můžeme i s výrazem „polovice“, máme však za to, že výstižnější jsou slova „pár“, „dvojice“, nebo „souputníci“. Označení za „polovici“ není přesné, vždyť každý člověk je sám o sobě hned od počátku ucelenou bytostí. Souputník je někdo, s kým jdeme vlastní cestou společným předivem okolního světa. Souputníci pohlížejí stejně na cíl, k němuž směřují. Jsou to dva vektory směřující do téhož bodu. Mají společné sny o budoucnosti. Ty je spojují navždy, i když třeba mají různé zájmy, liší se jejich finanční situace a sociální postavení. Poutá je k sobě společné směřování. Každý z nich je jedním z křídel téhož ptáka, který se jejich jediným máchnutím vznese do vzduchu. Takových rodin je velmi málo. Zato však jejich trvání je velmi dlouhé.
(Pokračování textu…)

Opětovné získání srdce

opetovneziskanisrdce

Meditační cvičení Opětovné získání srdce je mocný nástroj pro změnu podvědomých vzorů z minulosti, které řídí vaše vztahy.

Pohodlně se usaďte a rytmický dýchejte – přirozeně, volně. Na okamžik se na zaměřte na svůj dech. Při nadechnutí vdechujte pocit klidu. Při vydechnutí nechte odplynout jakékoli napětí, které pociťujete. S každým dechem se stále víc a víc uvolňujte. Za chvíli bude vaše tělo příjemně uvolněné. Od temene hlavy až dolů ke konečkům prstů na nohou se šíří příjemně teplý pocit míru. Zhluboka vdechněte mírumilovnou radost.
(Pokračování textu…)

Zaměřte se na sebe, ne na muže

Harmonické vztahy vždycky začínají harmonickou ženou. Žádným dovedným manipulováním, ani super návody jak si muže udržet a dovést ho až k oltáři, ani biflováním z učebnice pro dokonalou partnerku. Nic takového. Harmonický vztah může rozvíjet pouze harmonická žena. Tečka. Nic víc.

Pouze je-li ženě dobře se sebou samotnou, pouze když se nebojí samoty a dokáže se něčím zaujmout, pouze má-li dostatečné sebevědomí, zná sama sebe i své potřeby, je klidná a spokojená a přesně ví, co chce, pouze a jedině tehdy může vztah vyjít.
(Pokračování textu…)