Zámek a klíč

Tuhle jsem jela ve vlaku
Naproti přes uličku seděly dvě asi patnáctileté dívky
– dlouhovlasá kráska a její méně líbivá kamarádka
Méně pohledná dívka si očividně léty vypěstovala
bryskní intelekt, zatímco drobná slečna vsadila
na roztomilou popletenost
Povídaly si a „popletená“ dívka úmyslně a přitom nevědomě
začala hrát na strunu svého roztomilého mimoňství,
za což zpočátku dostávala svou obvyklou odměnu
– přátelský, shovívavý úsměv a intenzivní pozornost
Po chvíli se však „chytrá“ dívka dostala, logicky, do ráže
a popletenou kamarádku začala energicky stírat. (Pokračování textu…)

Inspirace

Jak řekl Chalíl Džibrán,
 
milujte jeden druhého
 
jako dva sloupy, které podpírají tutéž střechu.
 
Když se společně díváte směrem k obzoru,
 
nechte mezi sebou a milovaným člověkem
 
trochu prostoru.
 
Bez něj svou lásku zadusíte a vyčerpáte.
 
Pamatujte si tohle:
 
Když se ji budete snažit udržet ze všech sil, odejde.
 
Když se rozhodnete ji pustit, zůstane.
 
Haemin Sunim

 

Myšlenka na dnešní den

Osudový vztah potřebuje žít plný život, mít hluboké zážitky, prožitky, vjemy, podněty, impulsy, propojení, sdílení, souznění, splynutí, opravdovost i porozumění. To všechno musí být prostoupeno intenzitou, nesmí postrádat význam, musí naplňovat, pozvedat, inspirovat, motivovat. Osudový vztah nesnese nic, co je vlažné, hluché, nezáživné, nudné, rutinní, neplodné a předstírané. Tyto atributy umrtvují nejen Duši člověka, ale i osudový vztah.

Andrea Homolová, Známe se celé věky

O vztazích

Zamiluj se bezhlavým způsobem do kolika lidí chceš. Chceš-li však s někým žít celý život, měl bys o tom přemýšlet. A chceš-li měnit partnerky jako ponožky – nebo, což je ještě horší, zůstat jen s jednou, protože si myslíš, že musíš, a pak žít v tichém zoufalství – klidně v tom pokračuj.

Mnoho lidí navazuje vztahy s druhými, aby nebyli osamělí, z existenčních důvodů, aby měli kde bydlet, aby je někdo miloval – a to jsou ty lepší důvody. Jiní to dělají proto, aby zachránili svoje ego, aby se dostali z deprese, aby obohatili svůj sexuální život, aby překonali nějaký dřívější vztah nebo aby se přestali nudit. A těch je drtivá většina.

Osvobození posvátných dvojic od atlantských magií

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 9.3. 2018

V dávném atlantském experimentu se jednalo i o narušení původní esenciální geometrie, kde mužský a ženský princip je obsažen v každé podstatě, co existuje. Je vás mnoho, kteří nevědomě hledáte projekci svého vnitřního muže či vnitřní ženy i ve hmotném světě. Je to velmi přirozené a pochopitelné. Není třeba soudit či kritizovat přirozené chování každé lidské bytosti. Je však třeba připustit, že zákon pohlaví je zároveň BOŽSKÝM PRÁVEM žít a existovat v projevení mužského a ženského principu na každodenní fyzické úrovni. Komukoliv bylo toto božské právo odepřeno, odpojeno a narušena tak esenciální geometrie již na úrovni éteru, je třeba si vzít toto božské právo zpět a navrátit si toto propojení a bytí v celistvosti, kde vnitřní sjednocení mužského i ženského principu má být projeveno i ve vašem každodenním životě.

Inspirace

Ohledně lidských partnerských vztahů je možné si položit POUZE dvě otázky:
Kam se svým životem směřuji? Kdo mne při tom bude doprovázet?
Nikdy, za žádných okolností, neměň jejich pořadí.
Neale Donald Walsch