Rok 2018 – Spojení spřízněných duší

Začínají se poznávat spřízněné duše, které spolu někdy tvořily. Navazují na vše a pokračují v tom dále. Tady se totiž ukazuje největší potenciál, největší síla a možnost pozvednout planetu.

Tito lidé si kdysi „vyměnili své krystaly“. Jakmile pročistí své srdce, závoje, bolesti a zranění, které si tam za mnoho životů vytvořili, tak se uvidí. Záře v srdcích bude nepřehlédnutelná. Poté se propojí skrz krystaly v diamantové pyramidě v chrámu Isis prostřednictvím očí, duší, plamenů v srdcích, svítivých páteří. Navýší tím energii v krystalech, které zažehnou „tryskové motory“ a pozvednou planetu i s jejími obyvateli do velmi vysokých láskyplných vibrací. (Pokračování textu…)

Král a královna přichází

Král a královna přichází, jejich koruny se spojují do jednoho portálu, jejich žezla se proplétají do jednoho symbolu, jablka rostou společně na jednom stromě.

Mají sílu, mají víru, mají schopnosti.

Zároveň jsou mágy, milenci, tvůrci.

Mají v sobě vše. Jsou vším a ničím zároveň.

Mají koruny, kterými proudí informace, moudrost, vědění, kódy, symboly a nejvyšší zasvěcení. Mají i kořeny, kterými proudí také moudrost, vědění a informace. Proudí jimi moudrost Země, moudrost předků, rodů. I odtud teče nejvyšší zasvěcení, kódy a symboly.

Vše se spojuje v srdcích, ve vědomí si sám sebe, své síly a zároveň své jemnosti, své sebejistoty, ale zároveň své zranitelnosti, ve své odvaze i strachu.

Jeden druhého zná jako sám sebe…
(Pokračování textu…)

Božské duše duchovních dvojčat

V této době rozvoje vaší Duše přijímáte neuvěřitelně hluboké spirituální spojení se svým partnerem – Duchovním Dvojčetem. Jste uvnitř vejcovitého Světla, které je podobné vzorcování, které bylo přítomno v době, kdy jste poprvé vstoupili do bytí – hned na počátku světů.  Tato energetická bublina světla je vyživující pro vás pro oba, udržuje vás v bezpečí od chaosu, nesnází, ruchů a dramat v realitě 3D.

(Pokračování textu…)

Spřízněné duše jsou ve skutečnosti zrcadlem naší duše

„Lidé si myslí, že spřízněná duše je někdo, kdo se k němu perfektně hodí. Každý z nás si přeje potkat někoho, kdo je mu souzen. Ale ve skutečnosti je spřízněná duše naším zrcadlem. Jde o člověka, jenž vám ukáže vše, co držíte v sobě, čímž zaměří vaši pozornost na Vaše chyby a nedostatky tak, že můžete změnit svůj dosavadní život.“ – Elizabeth Gilbert

Vzpomínám si, že když jsem měla 20 let, stále jsem se držela romantické představy o „spřízněné duši“. O tom, že jednoho dne potkáte muže nebo ženu svých snů a poskládáte chybějící kousky sami sebe do jednoho uceleného celku, čímž se stanete kompletními. Tato představa je však zcela mylná. (Pokračování textu…)

Slunovratový vzkaz

Toto je období velkých změn na úrovni země. Je to čas, kdy mnoho Duší slyší volání svých spirituálních osudů. Je to čas rozchodů, čas propouštění, čas odchodů od lidí a z míst, které již déle nepodporují vaši evoluční energetickou formu.

Jinými slovy, infrastruktura mnoha životů Světlonošů se hluboce mění. Mnoho, mnoho energetických pout je kolem vás přeťato. Jak se karmické energie čistí a harmonizují, objevují se velké posuny ve vašich vztazích aby mohlo vaše Vyšší Já nasměrovat vaše životy bez zátěže a tíhy starých karmických břemen. (Pokračování textu…)

Partner duše

Tam někde venku existuje někdo, kdo hledá právě vás, někdo, kdo k vám padne jako druhý kus skládanky. Pokud se s takovým člověkem chcete setkat, musíte se přestat stýkat s těmi, co se k vám nehodí a nad kterými musíte mhouřit oči a dělat kompromisy, které nenávidíte ještě dřív, než k nim přistoupíte. Jedině až ve chvíli, kdy jste již upřímně rozhodnuti být radši plně sami se sebou než s někým napůl, objeví se ona druhá půlka vaší skládanky a než se stačíte zamyslet nad tím, co se vlastně děje, sdílíte společný život v klidné harmonii, v níž není třeba hrát rafinované předehry a inscenovat dramatické výlevy citů, ale v níž je společné usměvavé ticho vaším největším svědkem…

Jan Menděl