O intimitě

„Lidé si myslí, že intimita je o sexu. Ale intimita je o pravdě. Když zjistíte, že někomu můžete říct svou pravdu, že jim můžete ukázat sami sebe, že před nimi můžete stát bosí a jejich odpověď je „Se mnou jsi v bezpečí“. To je intimita.“

~ Taylor Jenkins

Zdroj: FB

O lásce a manželství

„Manželství samo o sobě nemůže nic zničit. Manželství prostě vynese na povrch vše, co je ve vás ukryto – vystavuje to světlu. Jestliže v sobě ukrýváte lásku, manželství ji vynese na povrch. Pokud byla láska jenom přetvářka, jenom návnadou, pak dříve nebo později zmizí. A pak vyjde najevo, jací doopravdy jste. Manželství je prostě příležitostí, aby se mohlo projevit všechno, co ve vás je.
Lásku neničí manželství. Lásku likvidují lidé, kteří nevědí, jak milovat. Není to láska, co zde podléhá zmaru, protože především to žádná láska není; žijete ve snu a skutečnost ten sen ničí. Doopravdy je láska něčím nezničitelným, je součástí věčnosti.

(Pokračování textu…)

Proč je pro toužícího vyhýbavý tak aktraktivní a proč vyhýbavý nemůže odolat toužícímu

Většina energie partnerů ve vztahu
se spotřebovává na jejich snahu
udržet si mezi sebou ideální vzdálenost
V poslední době jsem o tom už psala
například v článku Toužící žena, vyhýbavý muž

(Pokračování textu…)

Toužící žena, vyhýbavý muž; toužící muž, vyhýbavá žena

Málo se ví, že ve vztahu se často sejdou
dva lidé s rozdílným přístupem
k prožívání citového pouta
Psychologie zná pojmy
úzkostná vazba a vyhýbavá vazba

Oba tyto typy základního nastavení
jsou utvářeny už v raném dětství
Mohou sice během života kolísat
vlivem životních zkušeností,
ale v zásadě se nemění
(pokud člověk na změně
vědomě nepracuje)
(Pokračování textu…)

Obdivuju dnešní muže zcela upřímně

 

A proč?
Přečti si to ženo, dívko, jestli to dáš až do konce.

Ptám se

Všude se píše co by měl muž dělat a změnit se.
Před dvěma lety jsem se velmi zastával ve své tvorbě žen.

A teď se ptám do morku upřimnosti žen…kde jste ?
(Pokračování textu…)

Divoký muž není přítel, je to síla

Dokážeš mě milovat v oslepujícím žáru rodící se hvězdy, když zahrnuji teplem vzdálené měsíce?
Dokážeš mě milovat v černé díře, kde na mě nikdo nedosáhne? Dokonce ani ty?
Můžeš mě pak také milovat?
Dokážeš mě milovat, když vláčím buvolí lebky skrze špínu dní do rytmu prastarého bubnu?
Budeš mě milovat, když moje vousy schovají jizvy v mém srdci z bitev, které nemohu vysvětlit? (Pokračování textu…)