Marie Magdalena – Zlaté srdce Magdaleniny komnaty

 

 Z archívu k dnešnímu Svátku Žen
Poselství od Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson, dne 22.07.2013

Na vlnách lásky přenáším své vědomí, aby se znovu spojilo s vaším vědomím a vibracemi. Buďme v pokojném stavu jednoty, aby vůle a boží láska Stvořitele mohly pulzovat celým naším bytím a rostly s každým posvátným aspektem a vibrací v našich bytích, se kterými rezonujeme. Má vibrace a smysl mé existence se soustředí na lásku Stvořitele a pramení z ní. Zní to jako obecné prohlášení a přesto je to pro mě ta nejkrásnější a pravdivá zkušenost. Vše, co prožívám, je láska a je i vším, co vám dávám. Je to vědomá láska, naplněná moudrým vědomím a všemi významy Stvořitelovy lásky, láska, se kterou se  setkáte ve svém fyzickém těle jen chvilkově, která přináší inspirovaný dech svobody, vědění a vnitřního tepla. (Pokračování textu…)

O tomto čase chaosu

 

 

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Marie Magdaléna a jsem tu mezi vámi. Ráda bych se dotkla každého z vás a dala vám jemný polibek na tvář. Jste mi tak drazí. Miluji vás.

Vidím vaši odvahu a sílu. Stálo vás to velmi mnoho být tu zde na Zemi v této vibraci, kde strach a násilí stále často udává tón. Je tu nyní mnoho informací, které se opakovaně stávají dostupnými v mediálních zprávách, které vyžadují vaši pozornost. Vše staré a temné, co bylo potlačeno a skrýváno vychází na povrch. Hraje v tom roli moderní technologie, neboť pomáhá činit věci ve vaší společnosti transparentnější. Víc než kdy dřív je rozptylováno více informací a mnoho stinných motivů a praktik je odkrýváno, a tak se to pak jeví, jako by docházelo k zesilování zla či temnoty. (Pokračování textu…)

Za dualitou

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Drazí muži a drahé ženy,

já jsem Marie Magdaléna. Je mi potěšením být zde. Byla jsem lidskou bytostí stejně jako vy a milovala jsem být člověkem!

Vím, že často cítíte, že být člověkem vám způsobuje mnoho zátěží, uvědomte si však, prosím, že jedině tím, že jste člověkem, můžete zažívat intenzivní emoce a objevování. Je pravdou, že když jste člověkem na Zemi, vědomí vaší duše je částečně zahaleno, toto zahalení vám však dává možnost zkoumání, velmi důvěrného a hlubokého zkoumání života se všemi jeho zdary i nezdary. A právě díky hloubce vašeho prožitku nakonec zmoudříte. Pro mě je tvář starého muže nebo ženy, vrásčitá tvář s jemnýma očima, mnohem krásnější, než tvář anděla. Ctím lidskou bytost. (Pokračování textu…)

Marie Magdalena – Pravda o cestě Marie Magdaleny řečeno Marií Magdalenou a Natalií Glasson, srpen 2016

Natalie: Nedávno jsem měla možnost navštívit Grotte de la Sainte Baume. Je to jeskyně na jihu Francie a říká se, že Marie Magdalena tam, po ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevzetí Ježíše, strávila většinu svého života. Jeskyně je v horách a je 45 min. ostré chůze překrásnou přírodou. Před vstupem do jeskyně jsem začala komunikovat s Marií Magdalenou a odhalila tak účel mé návštěvy a důvod proč jsem byla vedena k návštěvě Grotte. Níže najdete co jsem přijala. Jsou to informace, o které se Marie Magdalena chtěla podělit nejen se mnou, ale s každým z vás.

  (Pokračování textu…)

Nechť je radost vaším vodítkem

Drazí přátelé,

Jsem Mary a představuji ženský aspekt Kristovského bytí. Všechny vás dnes zdravím, ráda bych, abyste sdíleli radost a mír, které jsou vám přístupné a patří k samotné podstatě toho, kým jste. Nejste zde, abyste trpěli, bojovali a pouze přežívali. Na Zemi jste proto, abyste zažívali radost, byli tím, kým jste a zažívali tento zázrak. Jste krásní takoví, jací jste. Nic není třeba měnit či zdokonalovat. Vše je správně. Dovolte, aby to vámi prošlo.

Podstatou tvoření je radost. Bůh vás nestvořil k vážnému a těžkému účelu. Stvořil vás z radosti a chuti po zkoumání. Chtěl skrze vás odhalit život. Vy všichni jste vyjádřením Božské lásky a tvořivé radosti a proto je můžete prožívat v každém okamžiku svého života. Pozývám vás, abyste se znovu spojili s tímto původním proudem energie, Božskou radostí z tvoření, která protéká skrze každého z vás.

Máte sklon činit život příliš vážným a obtížným.
Představte si, že tu nejste proto, abyste dosahovali cíle, ale proto, abyste jednoduše byli sami sebou, včetně částí, které pociťujete jako temné, nejisté či uváznuté. Ano, tyto části jsou také vítány, jsou součástí této zkušenosti, úplné zkušenosti duality ve všech jejích aspektech. Věřte, že směřují k něčemu krásnému, něčemu magickému, k novému světu. Stále se pohybujete a transformujete. Neexistuje žádný pevný cíl, žádné pevné určení. Neustále jste ne cestě. Těšte se nyní z této cesty, užívejte si aktuální změny v životě a to těžké břemeno vám bude odňato. (Pokračování textu…)

Různé vnější vlivy a jejich moc


vzestoupena

Poselství Marie Magdaleny prostřednictvím Barbary Bessen, prosinec 2016

 

Milí přátelé,

Mnoho událostí ve světě nás stále víc provokuje. Vnímáme, co je teď momentálně hodně zjevné – neporozumění kolem prezidentských voleb, výsledky politických a ekonomických rozhovorů a rozhodnutí těch, kteří reprezentují moc. K vývoji událostí ve vnějším světě se během všech těch let duchovní přátelé většinou nevyjadřovali. Jen někdy při seminářích přišel nějaký komentář nebo vysvětlení k nějaké politické nebo hospodářské situaci, k zemětřesení a podobným událostem. Zdá se tedy, že to není „tak důležité“. Mnozí z nás si ještě skutečně neuvědomili, že své individuální životy prožíváme na základě svých myšlenek a činů. O určitých úhlech pohledu jsme se s ostatními lidmi globálně shodli. Všichni vědí, co je to dům nebo strom. Všechno ostatní je individuální. (Pokračování textu…)