Měsíční Magie – Obřad Hojnosti

V sobotu 22.12.2018 je úplněk v Raku, den nanejvýš vhodný k provádění léčivých rituálů. Z archívu sdílím jeden z mnoha, který stojí za to vyzkoušet…

K provedení tohoto obřadu budete potřebovat zelenou a zlatou svíčku, bazalku a kopr (sušený či čerstvý), jablko a pokud možno i bergamotový olej (silici). Připravte si i peněženku (položte ji na oltář) a fotografii každého, komu chcete poslat hojnost nebo své přání napište na kus papíru.

Já jsem Máří Magdaléna a zdravím vás a vítám v boží přítomnosti Světla, Moudrosti a Lásky.

Přicházíme, abychom s vámi dnes oslavili spojení s posvátným zlatým paprskem Zlatého Vědomí, a abychom tyto energie hojnosti a blahobytu vyslali ke každému z vás.
(Pokračování textu…)

Svatý Grál – Písně Magdaleny

Tabu proti individualitě

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Já jsem Marie Magdaléna. Všechny vás ze srdce zdravím. Jsem s Vámi. Chci, abyste věděli, že kolem vás je nepřetržitá pomoc a vedení. V dimenzi, která leží nad tou pozemskou, jsou spřízněné duše, duše, které vás milují hluboce osobní cestou a ne pouze abstraktním způsobem. Jsou to duše, které vás znají a se kterými jste byli spolu v jiných časech a na jiných místech.
(Pokračování textu…)

Písně Magdalény

Svátek sv. Marie Magdaleny… aneb celý den kráčejte se Svatou Nevěstou

„Když se vám nabízí nový život,

nelněte k tomu starému.“

Na dnešní den spadá svátek sv. Marie Magdaleny.

„Vše nahoře je i dole. Vše povstává z nadzemského a svatého vzorce. Stejně jako je Slunce a Měsíc dole, je Slunce i Měsíc nahoře, byť zcela odlišného řádu. Ježíš byl jako paprsek Duchovního Slunce, které se projevilo v lidské podobě, Marie Magdalena byla jako záře Duchovního Měsíce. Oba byli emanacemi Zářivého a Svatého Bytí. (Pokračování textu…)

Minulé životy posvátného ženského srdce

/*Pozn. překladatele: Někteří můžete vnímat „minulé životy“ jako paralelní reality probíhající v jiném časoprostoru (dimenzi) – tudíž jsou velmi „živé“a prožitky, pocity a vjemy mohou být velmi skutečné./

Jako žena pověřená úkolem návratu Posvátného Ženského vědomí na tuto planetu máte průkopnickou roli.

Tato role je opravdu jen začátkem. Během nadcházejících měsíců a let budete zavedeny na nová území jak zeměpisná, tak spirituální.

Mnoho míst kam přinesete své Světlo jsou místa, kde jste měli důležité inkarnace jako kněžky, učitelky, moudré ženy, mystičky. (Pokračování textu…)