Písně Magdalény

Svátek sv. Marie Magdaleny… aneb celý den kráčejte se Svatou Nevěstou

„Když se vám nabízí nový život,

nelněte k tomu starému.“

Na dnešní den spadá svátek sv. Marie Magdaleny.

„Vše nahoře je i dole. Vše povstává z nadzemského a svatého vzorce. Stejně jako je Slunce a Měsíc dole, je Slunce i Měsíc nahoře, byť zcela odlišného řádu. Ježíš byl jako paprsek Duchovního Slunce, které se projevilo v lidské podobě, Marie Magdalena byla jako záře Duchovního Měsíce. Oba byli emanacemi Zářivého a Svatého Bytí. (Pokračování textu…)

Minulé životy posvátného ženského srdce

/*Pozn. překladatele: Někteří můžete vnímat „minulé životy“ jako paralelní reality probíhající v jiném časoprostoru (dimenzi) – tudíž jsou velmi „živé“a prožitky, pocity a vjemy mohou být velmi skutečné./

Jako žena pověřená úkolem návratu Posvátného Ženského vědomí na tuto planetu máte průkopnickou roli.

Tato role je opravdu jen začátkem. Během nadcházejících měsíců a let budete zavedeny na nová území jak zeměpisná, tak spirituální.

Mnoho míst kam přinesete své Světlo jsou místa, kde jste měli důležité inkarnace jako kněžky, učitelky, moudré ženy, mystičky. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Bylo až s podivem, že Marie Magdalena Pána milovala tak hluboce. Byla nejkrásnější z žen a mladší než on. On nebyl nijak výrazný, byl spíše prostý. Byl ošlehaný větrem a osmahlý sluncem. Bezpochyby milovala kouzlo jeho osobnosti, přitahoval ji. Viděla jeho vnitřní krásu, jež se odrážela v její vnější kráse. Věděla, že on je její jediná láska, pravý Milovaný.
Když se s ním spojila, stala se sama sebou. Z jeho nitra vyvolala větší krásu, která vycházela z Nadzemské koruny Melchizedechovy. Jeden druhému tak propůjčili duchovní krásu, která jasně zářila. On byl skrytou krásou, ona odhalenou krásou, on byl duchovním sluncem a ona královstvím, které je odráží. V mystickém objetí našeho Pána a Svaté Nevěsty se nebesa a země spojily v Nadzemském Příbytku. Bylo odhaleno nejvyšší mysterium svatební komnaty.
Buďme požehnáni stejnou krásou a svatostí, v jaké kráčel náš Pán a Svatá Nevěsta!

(Marie Magdalena – Svatá nevěsta – Tau Malachi)

 

Marie Magdalena – Zlaté srdce Magdaleniny komnaty

 

 Z archívu k dnešnímu Svátku Žen
Poselství od Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson, dne 22.07.2013

Na vlnách lásky přenáším své vědomí, aby se znovu spojilo s vaším vědomím a vibracemi. Buďme v pokojném stavu jednoty, aby vůle a boží láska Stvořitele mohly pulzovat celým naším bytím a rostly s každým posvátným aspektem a vibrací v našich bytích, se kterými rezonujeme. Má vibrace a smysl mé existence se soustředí na lásku Stvořitele a pramení z ní. Zní to jako obecné prohlášení a přesto je to pro mě ta nejkrásnější a pravdivá zkušenost. Vše, co prožívám, je láska a je i vším, co vám dávám. Je to vědomá láska, naplněná moudrým vědomím a všemi významy Stvořitelovy lásky, láska, se kterou se  setkáte ve svém fyzickém těle jen chvilkově, která přináší inspirovaný dech svobody, vědění a vnitřního tepla. (Pokračování textu…)

O tomto čase chaosu

 Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Marie Magdaléna a jsem tu mezi vámi. Ráda bych se dotkla každého z vás a dala vám jemný polibek na tvář. Jste mi tak drazí. Miluji vás.

Vidím vaši odvahu a sílu. Stálo vás to velmi mnoho být tu zde na Zemi v této vibraci, kde strach a násilí stále často udává tón. Je tu nyní mnoho informací, které se opakovaně stávají dostupnými v mediálních zprávách, které vyžadují vaši pozornost. Vše staré a temné, co bylo potlačeno a skrýváno vychází na povrch. Hraje v tom roli moderní technologie, neboť pomáhá činit věci ve vaší společnosti transparentnější. Víc než kdy dřív je rozptylováno více informací a mnoho stinných motivů a praktik je odkrýváno, a tak se to pak jeví, jako by docházelo k zesilování zla či temnoty. (Pokračování textu…)