Svatý Grál – Písně Magdaleny

Tabu proti individualitě

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Já jsem Marie Magdaléna. Všechny vás ze srdce zdravím. Jsem s Vámi. Chci, abyste věděli, že kolem vás je nepřetržitá pomoc a vedení. V dimenzi, která leží nad tou pozemskou, jsou spřízněné duše, duše, které vás milují hluboce osobní cestou a ne pouze abstraktním způsobem. Jsou to duše, které vás znají a se kterými jste byli spolu v jiných časech a na jiných místech.
(Pokračování textu…)

Písně Magdalény

Svátek sv. Marie Magdaleny… aneb celý den kráčejte se Svatou Nevěstou

„Když se vám nabízí nový život,

nelněte k tomu starému.“

Na dnešní den spadá svátek sv. Marie Magdaleny.

„Vše nahoře je i dole. Vše povstává z nadzemského a svatého vzorce. Stejně jako je Slunce a Měsíc dole, je Slunce i Měsíc nahoře, byť zcela odlišného řádu. Ježíš byl jako paprsek Duchovního Slunce, které se projevilo v lidské podobě, Marie Magdalena byla jako záře Duchovního Měsíce. Oba byli emanacemi Zářivého a Svatého Bytí. (Pokračování textu…)

Minulé životy posvátného ženského srdce

/*Pozn. překladatele: Někteří můžete vnímat „minulé životy“ jako paralelní reality probíhající v jiném časoprostoru (dimenzi) – tudíž jsou velmi „živé“a prožitky, pocity a vjemy mohou být velmi skutečné./

Jako žena pověřená úkolem návratu Posvátného Ženského vědomí na tuto planetu máte průkopnickou roli.

Tato role je opravdu jen začátkem. Během nadcházejících měsíců a let budete zavedeny na nová území jak zeměpisná, tak spirituální.

Mnoho míst kam přinesete své Světlo jsou místa, kde jste měli důležité inkarnace jako kněžky, učitelky, moudré ženy, mystičky. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Bylo až s podivem, že Marie Magdalena Pána milovala tak hluboce. Byla nejkrásnější z žen a mladší než on. On nebyl nijak výrazný, byl spíše prostý. Byl ošlehaný větrem a osmahlý sluncem. Bezpochyby milovala kouzlo jeho osobnosti, přitahoval ji. Viděla jeho vnitřní krásu, jež se odrážela v její vnější kráse. Věděla, že on je její jediná láska, pravý Milovaný.
Když se s ním spojila, stala se sama sebou. Z jeho nitra vyvolala větší krásu, která vycházela z Nadzemské koruny Melchizedechovy. Jeden druhému tak propůjčili duchovní krásu, která jasně zářila. On byl skrytou krásou, ona odhalenou krásou, on byl duchovním sluncem a ona královstvím, které je odráží. V mystickém objetí našeho Pána a Svaté Nevěsty se nebesa a země spojily v Nadzemském Příbytku. Bylo odhaleno nejvyšší mysterium svatební komnaty.
Buďme požehnáni stejnou krásou a svatostí, v jaké kráčel náš Pán a Svatá Nevěsta!

(Marie Magdalena – Svatá nevěsta – Tau Malachi)