4:4 Portál Marie z Magdaly

Vzkříšení starověké moudrosti růže/hadích kněžek/šamanů/strážců pozemské moudrosti/ Templářů
Brána Marie Magdalské (4:4), Růže se 4 Okvětními Lístky (4 Petaled Rose), letos připadá na neděli vzkříšení (Velikonoční Neděle). Koncept vzkříšení / probuzení k vyššímu vědomí / nanebevstoupení se odehrává již od starověkých časů Sumeru / Babylonu / Mezopotámie, prostřednictvím Mýtu o Inanně / Ishtar / Venuši a jejího sestupu a následného vzestupu prostřednictvím 7 bran a Staroegyptských časů: Vzkříšení Osirise Bohyní Isis. Totéž se odráží prostřednictvím pomazání, zasvěcení a vzkříšení Krista prostřednictvím Marie Magdalény (Kněžka Isis). (Pokračování textu…)

Nebojte se sami sebe

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

drazí milovníci života, já jsem Marie Magdaléna. Ráda bych vás všechny objala energií domova. Domovem mám na mysli váš přirozený stav bytí. Cítit se přirozeně a cítit se doma je stejné. Když se cítíte doma, cítíte se v bezpečí, cítíte se zakořeněni, ukotveni a zároveň se cítíte svobodní ve vyjádření sebe sama a své přirozenosti.
(Pokračování textu…)

Strach jako brána do neznáma

Milovaní, tento příspěvek je z archívu (rok 2011), ale vnímám, že pro mnohé může být i nyní, o 10 let později, přínosem.

Mary skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Mary, matka Jeshuy. Jsem zde, abych vás oslovila a přinesla k vám ženský aspekt Kristovské energie. Právě nyní je pro většinu z vás skutečně potřebný. Procházíte skrze hluboký proces transformace.
(Pokračování textu…)

Sdílení Nové Země s druhými

 

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí, nejdražší muži a ženy,

já jsem Marie Magdaléna. Cítím se jako doma, když jsem v této zemi s vámi. Když k vám takto skrze kanál promlouvám, moje duše je na chvíli blíž a v intimnějším spojení se Zemí. Jasněji si pamatuji, jaké to je chodit tu mezi těmito poli, kopci, horami a pod tímto nebem. Těšila jsem se z ohromné krásy přírody a vyživujících sil Země.
(Pokračování textu…)

Důvod, proč být člověkem

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí muži a ženy,

vítejte v tomto kruhu. Jsem Marie Magdaléna. Kdysi jsem byla na Zemi jako žena, která žila a milovala a někdy byla také zoufalá a potýkala se s lidskými emocemi, které vy všichni tak dobře uvnitř sebe znáte.

Jsem tu dnes proto, abych obhájila to, co znamená být člověkem. Mnoho z vás je z lidského bytí unaveno. Uvnitř vašich srdcí je mnoho boje, bolesti a strachu z minulosti a někdy i únava a odvrácení se od skutečného otevření tomu, co by vám mohlo bytí na Zemi přinést. (Pokračování textu…)

Svátek sv. Marie Magdaleny

„Jsem Marie Magdalena. Jak si mě představuješ ze svého pozemského pohledu? Vidíš mne jako jednoho z Nanebevzatých mistrů? Kdo skutečně jsem? Není to dobrá otázka? Jsem součástí kosmické Jednoty stejně jako i ty, avšak já jsme si toho plně vědoma a tím víc jsem spojena se svými vyššími částmi. Pozemský šat mi již nepadne, zvolila jsem si jiný, který je mnohem víc světelnější, transparentnější a objemnější. Nerozplynula jsem se v Jednotě, protože to je proces, ve kterém se teprve nacházím, stejně jako ty. Já jsem si však víc vědoma toho, kým skutečně jsem a dosáhla jsem již úrovně stvořitelské síly. (Pokračování textu…)