~ Zažít její dotyk znamená začátek cesty Domů ~

Na této zemi je přítomna skupina žen, které nesou hořící pochodně pro evoluci lidstva.
Tyto ženy jsou vzácné, jedinečné, vysoce opracované šperky prastarého ženského ducha.
Tyto ženy mají více odvahy, odolnosti a vytrvalosti, než je uvěřitelné.
Tyto ženy tiše procházely tisíce a tisíce let, aby se ocitly zpět zde na Zemi, pověřeny úkolem znovu probudit hlubokou ženskou duši lidstvu a Zemi. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Střezte se, aby vás nikdo nesvedl slovy: „Hle, tady!“

nebo „Hle, tam!“ Věru, Syn Člověka uvnitř vás.

Následujte jej! Ti, kteří Ho hledají Jej naleznou.“

Mariino Evangelium 4:3-7

Z knihy Odhalení Marie Magdaleny, Meggan Watterson

sv. Marie Magdalena

Drahí priatelia a priateľky,
dnešný deň je vo väčšine krajín Zeme spojený s oslavou sviatku sv. Márie Magdalény, ktorá zohrala a dodnes nesie kľúčovú rolu v posune vedomia a poznania človeka. Sme požehnaná generácia, ktorá má možnosť odhaliť pravdu o prvej apoštolke, žene, nasledovníčke, inšpirátorke, liečiteľke, kazateľke, podporovateľke a kompatibilnom ženskom aspekte Jeshuu avatara – Ježiša Krista. Pravá Mária Magdaléna bola krásna, bohatá, vzdelaná, ctnostná a v jej žilách kolovala kráľovská krv. Energie a svetlo jej archetypu Milenky života boli potrebné a aktuálne v čase jeho prvého príchodu na Zem, aj keď vtedy neboli prijaté, pochopené a realizované. A nanajvýš potrebné a aktuálne sú znova po dvoch tisícročiach. História je milosrdná, prichádza reparát a možnosť zložiť skúšku teraz. (Pokračování textu…)

Svátek sv. Marie Magdaleny

„Jsem Marie Magdalena. Jak si mě představuješ ze svého pozemského pohledu? Vidíš mě jako jednoho z Nanebevzatých mistrů? Kdo skutečně jsem? Není to dobrá otázka? Jsem součástí kosmické Jednoty stejně jako i ty, avšak já jsme si toho plně vědoma a tím víc jsem spojena se svými vyššími částmi. Pozemský šat mi již nepadne, zvolila jsem si jiný, který je mnohem světelnější, transparentnější a objemnější. Nerozplynula jsem se v Jednotě, protože to je proces, ve kterém se teprve nacházím, stejně jako ty. Já jsem si však víc vědoma toho, kým skutečně jsem a dosáhla jsem již úrovně stvořitelské síly. (Pokračování textu…)

Aktuálně…

HOME SWEET HOME – DOMOV
Jsou to tři dny po silném únorovém Novoluní. Transformační Pluto z nás v minulém týdnu tahalo vzorce víry z podvědomí, které jsme měli ještě změnit. Hodně se mi to spojovalo se slovy Máří Magdaleny, která jsou zanesená v Magdalenině Manuscriptu, že skutečný posun nastává ve chvíli, kdy už v těle nemáme aktivní stud, vinu a lítost. To si žádá vysokou míru sebelásky. Bez ní se jedná o víceméně naučené reakce na projevy bezpráví, když o něco přicházíme nebo ztrácíme půdu pod nohama.

(Pokračování textu…)

Vlákna duše

 

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem Marie Magdaléna. Všechny vás vítám v tomto kruhu podobně smýšlejících lidí. Prožíváte čas přeměny, který se neomezuje jen na svět kolem vás, ale odehrává se i uvnitř vás. Aktivně se přesouváte do svého vyššího já. Já, které není vázané prostorem a časem, ale které je svobodné, neomezené a schopné rozprostřít svá křídla a získávat vhled, energii a vědění z jiných dimenzí, v nichž jste kdysi byli doma. Bohatství tohoto dědictví je vám nyní stále více na dosah, neboť se vnitřně rozšiřujete, stáváte se rozsáhlejšími a prostornějšími. Vaše vědomí překračuje stále více hranic. (Pokračování textu…)