K zamyšlení

Velké Ano!
Cheirón a Dionýsus
Jsme božství vtělené do lidské podoby padající do nekonečné extáze se sebou samým. Na cestě k tomu je však nutné projít skrze všechny traumatické zauzleniny neboli burácející peklo v odizolovaných záhybech naší duše. Do nebe se kráčí skrze peklo. Peklo je vstupenka do nebe. Stoupání se děje klesáním. Zanořením se děje vynoření. (Pokračování textu…)

Radost ze života

 

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem hlas Země, všechny vás zdravím.

Přišla jsem, abych dnes hovořila o radosti ze života. Všichni po ni toužíte, ať už jste na své životní cestě kdekoliv. Ve vašem životě mohou být lehčí a těžší období, ale přesto je možné cítit, jak vašim životem proudí elementární radost. Jak se na tuto radostnou půdu dostanete, jak ji vytvoříte? Tím, že propustíte svou kontrolu, uvolněním a odevzdáním. Čemu se to odevzdáváte? Odevzdáváte se něčemu vyššímu, než je vaše mysl a ego se svými touhami, plány a myšlenkami. (Pokračování textu…)

Úrovně vědomí

V knize Power vs. Force (Síla versus Moc) od Davida Hawkinse se píše o hierarchii úrovní lidského vědomí. Jedná se o velmi zajímavé paradigma, které přináší mnoho témat k zamyšlení. Je velmi snadné zjistit do jaké úrovně se řadíte i vy ve vaší současné životní situaci. Podle Hawkinsovy knihy jsou úrovně vědomí tyto: ostych, pocit viny, lhostejnost, smutek, strach, touha, vztek, hrdost, odvaha, neutralita, dobrá vůle, přijetí, rozum, láska, úspěch, mír a nakonec osvícení. (Pokračování textu…)

5 fází truchlení nad ztrátou vztahu

Pustit se starého vztahu může být velmi komplikované, protože konec vztahu se v mnohém podobá smrti. Dokonce i tehdy, když jste rozchod zvolili vy sami a věříte, že je to to nejlepší rozhodnutí pro všechny zúčastněné, procházíte po něm stejným procesem, jako kdybyste oplakávali smrt blízkého člověka. (Pokračování textu…)

Divoká žena

“Zdravá žena je hodně podobná vlku: je zdatná, má ohromnou životní sílu, je životodárná, je si vědoma svého území, je vynalézavá, věrná, toulá se. Avšak oddělení od divoké povahy má za následek, že ženská osobnost slábne a vytrácí se, stává se přeludem. Nejsme přeurčeny k tomu, abychom byly slabé, s křehkými vlasy, neschopné vyskočit, pronásledovat, rodit, tvořit nový život. Když život ženy stagnuje nebo je naplněn nudou, nastává čas, aby se objevila divoška – je čas, aby tvůrčí funkce duše vyplula ke své deltě. (Pokračování textu…)

Popeleční středa

Mluvíme-li dnes o Velikonocích, většina z nás si tyto svátky spojí s jejich křesťanským obsahem.
V nejstarších dobách však bylo vnímání dnešních Velikonoc spojeno s přírodními jevy a cykly. Vítání jara se tak bývalo spjato se vznikem a uctíváním kultu slunce, vítáním světla a tepla, které přicházelo po dlouhém chladném zimním období. Předávané zkušenosti předků pak pomáhaly alespoň zčásti předvídat chování všemocné matky živitelky přírody. Právě v tomto období kolem Jarní rovnodennosti totiž začíná nový vegetační cyklus přírody. (Pokračování textu…)