Mít potřeby není selháním ani slabostí

Matt Licata

Mnozí, se kterými jsem dosud mluvil, došli k závěru, že není v pořádku, když mají potřeby. Když jsme byli malí, ve svých původních rodinách, často jsme se necítili dostatečně bezpečně na to, abychom si dovolili mít a vyjádřit své ‚potřeby‘, a když už jsme je vyjádřili, tak jsme se někdy setkali s hlubokým nepochopením. A tak jsme se naučili, že mít potřeby je cestou k beznaději a zklamání, a z našeho života postupně mizelo vzájemné naladění, kontakt a láskyplnost.
(Pokračování textu…)

Rajská zahrada

 

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

všechny vás zdravím ze srdce Kristovské energie. Hovořím z Kristovské energie, která se pohybuje uvnitř vás a nese vás do jiného druhu reality, do pole kolektivního vědomí, které se od současného vědomí na Zemi liší.

Jste odlišní od masy lidstva. Jste průkopníci nového věku a hledáte cestu novým územím. Práce, kterou děláte, je důležitá a vyžaduje od vás mnohé. Vytváříte pro ostatní energetické stopy, aby mohli následovat k nové formě vědomí.
(Pokračování textu…)

“To je moc dobře, že si za to duchovno nenecháváš platit.”

„Vendy, co si myslíš o tom, že si lidé nechávají platit za duchovno? Jedna známá mi totiž řekla, že je moc dobře, že si za tu pomoc lidem nenechávám platit, že jsem to dostala zdarma a tak bych to měla zdarma poskytovat.”

„Aha a čím se živí ta tvoje známá?”

„Je to umělkyně.”

„A myslíš si, že to dostala jako talent od Boha?”

„Ano, určitě.”

(Pokračování textu…)

Mytické volání

Milovaní, s blížícím se Zimním slunovratem všichni pociťujeme nárůst energií přicházejících na Zemi, proto jsem v archívu našla tento příspěvek, aby těm z vás, kteří zažíváte situace, kdy máte pocit, že se vám hroutí svět nebo že jste se dočista zbláznili, připomněl, čeho jste součástí…

Kdysi dávno se konalo galaktické shromáždění, na které dostal pozvání bezpočet světelných bytostí: děti Slunce, okřídlení andělé, sluneční běžci,Bojovníci duhy a další světelné bytosti z mnoha hvězdných systémů. Tento velký okruh světelných bytostí se sešel z daleka široka.Ve stanovené chvíli se dostavil Velký Duch, Láska kroužících galaxií, který všechny požehnal nebeským světlem a pronesl tato slova: (Pokračování textu…)

Portál 12 – 12

Zdravíme všechny bytosti, kteří se dostali k této zprávě, kterou vám v tento čas můžeme předávat skrz mnoho světelných pracovníků po celé Zemi, kteří s námi komunikují. Tento čas je tak úchvatný, mnoho z vás hledalo odpovědi venku, hledali jste ve videích, knihách, článcích a dalších zdrojích, abyste pochopili… tak jsme se rozhodli se na chvíli od předávání stáhnout, neboť jste byli vyzváni, abyste všechno, co se nyní děje, ta velkolepost a veškeré změny nového žití v 5D uchopili svým Srdcem a především svým fyzickým tělem, které je v těchto změnách velmi důležitým nástrojem.
(Pokračování textu…)

Ustrašené myšlenky

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé, já jsem Jeshua, jsem šťastný, že jsem s vámi.

Stavíte novou cestu pro Zemi, která je vnitřní cestou, cestou vědomí. Po stezkách a stopách, které vytváříte ve své mysli, budou následovat ostatní, neboť je snazší jít po vyšlapaných cestách. Jste těmi, kteří dobývají neprozkoumané území a vytvářejí nové cesty a stopy pro ostatní, jež následují. To je vaše práce, vaše takzvané poslání, něco, co jste přijali na úrovni duše, než jste na Zemi započali tento život.
(Pokračování textu…)