K zamyšlení

Většině z nás je jasné, že i to nejdokonalejší zakoupené auto na světě bude vyžadovat údržbu. Z nějakého záhadného důvodu si ale často neuvědomujeme, že i o naše vztahy je třeba se starat tak jako o auto. Nechybí-li nám zdravý rozum, hluboký vztah s jinou bytostí pro nás jistě bude daleko cennější než auto. Je proto poněkud udivující, o kolik více pozornosti lidé věnují péči o „věci“ než o vztahy.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Srdce a Duše partnera, který už není milován a ctěn přesně ví, jak věci jsou, bez ohledu na role, které před ním ten druhý hraje, i bez ohledu na to, co si sám namlouvá.

Andrea Homolová, Známe se už věky

Rytmus Země

 

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Všechny vás zdravím. Jste mi drazí. Vážím si vás a respektuji vás za vaši odvahu a vytrvalost. Jste ve své lidskosti zranitelní: v tom, že nevíte, ve hledání, ve vstupu na neznámé cesty. Vnímám váš strach, toužení, stesk po světle, jistotě a svobodě. Stále hledáte a občas se ztratíte na cestách, které byly vyznačeny společností, hlasy strachu, které vám říkají, že nejste dostateční nebo že nemáte dost a že potřebujete ochranu. Tyto hlasy byly v minulosti tak hlasité, že do vás hluboce pronikly a zesílily víc než hlas vašeho srdce, váš vnitřní hlas. Vy všichni bojujete proti hlasům strachu, hlasům minulosti. (Pokračování textu…)

Zamyšlení k dnešnímu Novoluní a zatmění Slunce

Dnes je pátek 13., navíc je Novoluní a také částečné zatmění Slunce v Raku v  přesné opozici s Plutem v Kozorohu. To je neuvěřitelně silná konstelace!

Z hloubi našeho nitra se může mnohé vynořit – vzpomínky z minulých životů, starověké symboly, slova, hluboké emoce, karmické smlouvy. A  musí být propuštěny, zaslány zpět do Jednoty. Jedině tak se uvolní cesta k vytvoření nové reality, jedině tak se navýší frekvence našeho Vědomí.
(Pokračování textu…)

Co je láska a co láska není…

Láska je největší dar Božství člověku. Je to nejmystičtější a nejtajemnější kód v Duši člověka, který vyvolává v jeho nitru hnutí s ničím jiným nesrovnatelná. Láska nikdy nedegraduje. To, co degradovalo, nebyla láska. Láska nekončí ani smrtí. Má moc překonávat propasti věků a stále se více a více prohlubovat. Je to nejmocnější energie světa i celého Vesmíru.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Nikdy nezakryješ lásku tam,

kde skutečně je,

a nikdy ji nenajdeš tam,

kde prostě není…