Hojnost se skrývá uvnitř

 

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem Matka Země. Jsem šťastná, že se k vám mohu dnes připojit. Jsem duch, který obývá vaši planetu, který prostupuje celou přírodu, včetně vašeho těla a vás. Uvědomte si, prosím, moji energii, energii Země ve svém vlastním těle, a vězte, že vaše tělo má svůj přirozený rytmus a moudrost. Pokud chcete znát odpovědi na své životní otázky, uvědomte si, prosím, že bez spojení se svým tělem, je nemůžete skutečně přijmout. (Pokračování textu…)

Síla v nás

Inner powers – Síla v nás
Při vědomém rozhodnutí přejít z jedné úrovně do druhé se dějí prazvláštní věci. Jakoby postavené na hlavu. Přístupy, jež jsou zcela opačné od těch předchozích. Jeden z nich se dotýká vztahu k hmotným věcem a vztahu k vlastním schopnostem.
V minulosti bylo normální a běžné vytvářet během života hmotné zabezpečení. Často laděné v duchu – ať si pak užijeme dobu, kdy nám finance budou pravidelně přicházet od státu po dosažení určité hranice věku. Klasické programové nastavení v nižších frekvencích – „dobře nebo skvěle bude v budoucnosti“. Věci a peníze nám měly vytvářet pocit jistoty. Obojí mělo fungovat jako odměna. Ve skutečnosti se odehrávala směna za životní energii.

(Pokračování textu…)

Osvobození od nespokojenosti

Nelíbí se vám to, co děláte? Cítíte nevyslovený odpor k někomu blízkému? Uvědomujete si, že negativní energie, která z vás vyzařuje, otravuje vás i lidi ve vašem okolí? Dobře se soustřeďte. Cítíte sebemenší odpor či neochotu? Jestliže ano, pozorujte ji na myšlenkové i emoční úrovni. Jaké vás napadají myšlenky? Pak se soustřeďte na své emoce, které jsou reakcí vašeho těla na vaše myšlenky. Uvědomujte si své emoce. Jsou příjemné, nebo nepříjemné? Je to energie, kterou byste v sobě chtěli mít? Máte na vybranou?

(Pokračování textu…)

Duch Svobody

 

Isis prostřednictvím Pamely Kribbe (Egypt)

Já jsem Isis. Jsem svobodný duch ve vás všech. Můžete mě vidět v pohybu ptáka, letícího na obloze nebo ve vodě proudící říčným korytem. Jsem stále v proudu a pohybu. Má energie nemůže uvíznout na omezeních založených na strachu a potřebě kontroly. Jsem ženskou energií, jsem neomezená.

Jsem tu dnes kvůli tomu, že se ženská energie na Zemi probouzí na vyšší úroveň sebe sama. Ženská energie byla dlouho dobu utlačována, mělo to však svůj důvod. V lidské historii probíhají velké vývojové cykly, kdy se mužská a ženská energie vyvíjí a snaží se dosáhnout uvnitř lidských bytostí vzájemné rovnováhy. Nejste ani mužem, ani ženou, jste obojím. Nejste závislí ani na jedné z těchto energií. Jste svobodným duchem bez omezení. (Pokračování textu…)

Cesta odpuštění

Člověk, který vás zradil a opustil, člověk, který vás okradl a zmizel, člověk, který vás bodl do zad, a pak se choval, jako by se nic nestalo – odpusťte jim.

Ne kvůli nim, ale kvůli sobě – skutečně, zcela, pro sebe. Ne proto, že si zaslouží vaše odpuštění; ne proto, že jsou to jen lidé.

Odpusťte jim.

Abyste mohli být volní. Abyste mohli být šťastní.

Abyste mohli dál žít svůj život. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Primární světlo a Nágy
Alberto Villoldo
Mudrc Padmasambhava prý kdysi ukryl soubor pokročilých nauk známých jako „Dokonalost moudrosti“, ale svět na ně ještě nebyl připraven. Tyto texty tedy ukryl v hlubinách oceánu, kde je měli střežit divocí mořští hadi známí jako Nágy. O šest set let později je objevil Nágardžuna, jehož jméno znamená „ten, kdo má moc nad nágy“. Mořští hadi, s nimiž se Nágardžuna setkal a které ovládl, jsou podobní děsivým nestvůrám, jimž musí šaman čelit, když se vydává objevit nejhlubší pohřbené poklady.

(Pokračování textu…)