Umění naslouchat

Sri Nithyananda Swami
Umění naslouchat se stalo ztraceným uměním. Ačkoliv jsme se naučili komunikačním nástrojům jako je čtení, psaní a verbalizování již v dětství, umění aktivního a empatického naslouchání je často přehlíženo. Výzkum naznačuje, že lidé přesně chápou a pamatují si přibližně 50% toho, co slyší. V průběhu dalších 48 hodin, většina zapomene polovinu přijatých informací, takže si ponechává pouhých 25% z toho, co bylo původně sděleno. (Pokračování textu…)

Tři skutečnosti, které musíme pochopit, abychom dosáhli manifestace bohatství

Sri Nithyananda Swami
Nemusíte mít štěstí, aby se stali bohatými. Stejně jako všechno ostatní v životě, bohatství je výsledkem vědomé manifestace. Vědomá manifestace je věda o změně a prožívání reality tak, jak si přejete. Klíčovým slovem je zde „vědomí“. A to proto, že se projevujeme neustále, ať už si to uvědomujeme nebo ne! Zdraví, vztahy, hojnost nebo dokonce chudoba – přitahujeme si skutečnost, kterou chceme prožít.
Máte v sobě svůj vlastní plán o bohatství. Každý z nás si nese svoji osobní rovnici o bohatství. Pokud máte potíže s financemi, je pravděpodobné, že máte podvědomý sklon k nedůvěře, strachu nebo odmítavý přístup k tomu, abyste přijali hojnost ve vašem životě.. (Pokračování textu…)

Vědomí sebe sama

Přátelé, toto je již 7 let starý příspěvek, ale obsahově je stále aktuální a nabízí jednoduchou techniku, která při pravidelném praktikování vede ke zklidnění a vědomému bytí tady a teď.

Poselství Archanděla Michaela

Je mnoho důvodů, proč jako světlo a energie duše žijete ve fyzickém, pevném a citlivém těle. Fyzická rovina, ve které jste ukotveni, skýtá velké možnosti k učení a sebepoznání. Umožňuje vám to být odděleni od všeho kolem a nahlížet vše z pohledu odlišné a jedinečné energie, která ovlivňuje vaši realitu. Jste samozřejmě jedno s vaším okolím i Stvořitelem, ale vlastnosti vašeho těla způsobují, že oddělenost se zdá být realitou a jednota iluzí. Vaše fyzické tělo je nástrojem, který vám pomáhá porozumět energiím, myšlenkám, emocím a důsledkům vašeho konání. Může vám pomoci porozumět vaší síle a moci a také, kde je potřeba uplatnit záměr a soustředění. Tělo umožňuje zažít dualitu a vyzývá člověka, aby o ně pečoval, takže učí každého starat se o sebe sama. Starat se o sebe ve skutečnosti znamená následovat svou duchovní cestu a dosáhnout sebepoznání. (Pokračování textu…)

Něco důležitého chybí

Je všeobecně známo, že pokud nám rodiče
nedávali dostatečně najevo svou lásku
vřelým fyzickým kontaktem
a srozumitelnými slovy
(de facto něžné „Ty jsi taková koza Róza!“ nestačí),
člověk pak v dospělosti od partnera
často očekává stálá ujištění a velká gesta (Pokračování textu…)

Varovné signály, že se nejedná o dvojplamen

S rostoucím povědomím o dvojplamenech přibývá lidí, kteří věří, že právě jejich vztah je ten dvojplamenný. Ačkoliv počet dvojplamenných setkání přibývá, pořád je to jev velmi vzácný a ne všichni jsme předurčeni svůj dvojplamen potkat v tomto životě. Říkám schválně ‘předurčeni’, protože jsme si to před příchodem na tento svět naplánovali. Setkání s dvojplamenem se nikdy neděje pro nic za nic. Nejen že je naplánované, ale má i svůj důvod – svou misi.

Mnoho z těch, kdo touží po dvojplameni, ve skutečnosti touží spíše po vášnivém či romantickém vztahu, neobyčejném sexu nebo pseudo-duchovním partnerství, protože duchovno je tak nějak v módě a mít za partnera dvojplamen musí být cool, když se o tom na mnoha duchovních webech poslední dobou tolik mluví. (Pokračování textu…)

Fraktály na pozadí seznámení

Mám za to, že ve všem, co se děje,
co děláme či neděláme,
je už obsažen nejen zárodek, ale celý tvar
věcí příštích
Pokud znáte Mandelbrotovy fraktály,
víte o čem mluvím

Fraktály jsou geometrické útvary, které můžete pozorovat
v jakémkoliv měřítku
(milimetr, pikometr nebo kilometr čtvereční…)
a pořád vidíte stále se opakující tvar
Například hory, mraky, systém cév v těle, sněhová vločka
(Pokračování textu…)