Myšlenka na dnešní den

… v takových chvílích cítím, že jestliže jsme se skutečně milovali, pak se milujeme i nyní, i v tuto chvíli. Milovat se nepřestaneme. Skutečná láska nikdy nekončí. Skutečná láska se v tichu a v odloučení prohlubuje. Jestliže však tomu tak nebylo, pak není čeho litovat. Protože člověk nemůže litovat, že ztratil něco, co nikdy neměl.“
Catherine Casal, Letters to Eternity

 

K zamyšlení

„Pouze ten, kdo je připraven na vše, ten, kdo nevylučuje žádnou zkušenost, ať je jakkoli nepochopitelná, je schopen prožít vztah s druhou osobou jako něco živoucího, a díky tomu se ponořit do největších hloubek své bytosti.“
Rainer Maria Rilke

Vědomý muž…vědomá žena

Tak ty bys chtěla vědomého muže, co?
Je ti doufám jasný, že k tomu je potřeba, abys byla vědomou ženou?
Víš, co to znamená? Chápeš ty nároky, které jsou spojené?
Bude potřeba celé tvoje VŠECHNO. Bude potřeba, aby ses přihlásila ke všem svým průserům, prostě ke všem. I k těm nejhlubším, nejtemnějším, nejskrytějším kouskům.

(Pokračování textu…)

Uvědomte si, že jste jiní

 

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí muži a ženy,

jsem hlas Země. Všechny vás zdravím. Vnímejte, jak se vaše tělo uvolňuje, jste mnou vedeni. Jsem duše Země, vědomí, které proniká přírodou i vámi, protože jako lidská bytost jste součástí přírody.

Všechny buňky vašeho těla, všechny svaly, orgány, krev dýchají rytmus mé duše. Jste se mnou spojeni, i když si to většina lidí téměř neuvědomuje. Vnímejte nyní toto spojení, pociťte můj rytmus, můj dech. Jste-li žena, jste také hluboce spojena s mým srdcem, se srdcem Země. Mé vědomí je ženské, spojuji všechny věci. Skrze kameny, rostliny, zvířata i lidi protéká síla mého vědomí. Propojuji a plodím, vyživuji a hýčkám. (Pokračování textu…)

Ve světle Pravdy?

K zamyšlení