Jsme mnohem víc, než víme

Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve nyní se v nás začínají objevovat vzpomínky na to, co jsme zapomněli. Květ života existoval a znalo ho vše živé. Kdekoli jinde se ví, že je to vzorec stvoření, cesta dovnitř a ven; duch nás z této posvátné geometrie stvořil. Je to vepsáno v našich tělech, tyto informace jsou prastaré. Thovt, vysoký mistr z Atlantidy, Egypta a Řecka, on zejména poskytl tyto rozsáhlé informace autorovi. (Pokračování textu…)

Strážci Akáši – kódy vašeho fyzického vzhledu

Kódy vašeho fyzického vzhledu.

Milovaní, okolnosti vašeho vstupu do žití zde ve hmotné realitě jsou skutečně mnohovrstevnaté a stejně je tomu tak i pokud se jedná o vaši vědomou volbu příštího fyzického vzhledu. Nejedná se jen o to, zvolit si takové tělo, které mě maximálně podpoří v mém plánu duše pro daný život. Není to pouze o tom, že například duše, která se chystá prožít život veřejně známé inspirátorky a modelky, si zvolí takové fyzické působení, které bude v daném místě a čase považováno většinou lidí za krásné a přitažlivé. Není to zdaleka jen o fyzickém naplnění splněných předpokladů pro to, čemu se duše hodlá ve hmotné zkušenosti věnovat. Jistě většina z vás chápe, že budoucí klavírní virtuos si spíše zvolí takovou kostru, že jeho ruce budou hbité, jemné a prsty spíše štíhlé a delší. (Pokračování textu…)

5 způsobů jak posílit vaše vztahy

– Sri Nithyananda Swami
• Pokud je váš partner, dítě nebo kamarád naštvaný, a chce s vámi sdílet své pocity, jen poslouchejte. Je 90% pravděpodobnost, že potřebuje jen pochopení a vaši emocionální podporu, nikoliv návrh na vyřešení svých problémů.
• Nesnažte se předělat svého partnera: pokud váš partner nemá přesně tu velikost, tvar a osobnost, jenž jste hledali, přivítejte změnu! Pokoušet se upravit a předělat jiného člověka „k obrazu svému“ je nejen psychické násilí proti němu, ale čistá neúcta k živoucí, dynamické energii, kterou představuje. (Pokračování textu…)

Jste jedineční

– Sri Nithyananda Swami
Jaká jsou slova, které používáte při srovnávání se s ostatními?
Krásný, chudý, chytrý, mající smůlu, mladý, slabý a tak dále.
Nyní si představte sami sebe na nějaké nové planetě, kde by kromě vás nikdo nežil. Mohl byste pak být krásní nebo oškliví? Vysocí nebo malí? Bohatí nebo chudí?
Bez srovnání tato slova přirozeně ztrácejí smysl. Protože jsou jen konceptem formulovaným myslí, nemají skutečnou existenci. Zkuste tohle: na pár okamžiků zavřete oči. Představte si, že jste na světě úplně sami. Cítíte se uvnitř oškliví nebo krásní? Pošetilí nebo moudří? Kde jsou pak všechny tyto pojmy? Zůstane jen fakt, že existujete – protože to je jediná pravda. Porovnávat se s někým jiným je bláznovství, protože nikdy nemůžete být někým jiným – a nikdo jiný nemůže být vámi!

Myšlenka na dnešní den

V každém vztahu musí být

prioritou hledajících Pravda.

Můžete jeden druhého hluboce milovat,

ale na prvním místě musí být vždy láska k pravdě,

neboť v ní jste spojeni

se svým pravým Já.

(Pokračování textu…)

Vzestup fyzického těla

 

Vážení Milovaní Vzestoupení,
vítejte u dnešní aktualizace, jejíž hlavním tématem je vytváření nového těla a kapitulace. Ráda bych zmínila, že cesta kterou zde popisuji, nebude rezonovat se všemi, ale pouze jen s některými z vás, ale přesto to mohou být inspirující myšlenky. Během minulých týdnů mě Duch vedl k přeladění osobního životního prostoru,  další změně stravy, také jsem čekala na plné pochopení aktuálních změn. Je zcela běžné, že dokud neporozumím aktuální pasáži a nemám odpovědi, které nemají nic společného s logickým rámcem, musím čekat na správný čas. Po určitém čase jsem najednou zalévána AHA okamžiky a pochopením aktuální pasáže.

(Pokračování textu…)