K zamyšlení

Ti, koho milujeme, a ti, koho nemáme v lásce, jsou obojí odrazem nás samých. Zamilováváme se do lidí, v nichž nacházíme rysy, které chceme mít sami. A nemáme v lásce lidi,  u nichž nacházíme rysy, které v sobě popíráme. Pokud chcete ve vztahu uspět, dívejte se na svět zrcadlem sebe sama. Každá situace, každá okolnost, každý vztah je odrazem vlastního stavu vědomí.

Deepak Chopra

Odložit starou identitu

 

Božská Matko,

děkuji Ti za pomoc při odložení staré identity,

která není v souladu s tím,

kdo jsem a kým jsem sem přišla být.

Uvědomuji si a oceňuji,

jak mi dosud sloužila,

a stojím tu ochotná nechat ji jít,

abych umožnila své přirozené podstatě

projevit se ještě více.

(Pokračování textu…)

Portál Lví Brány

 

Portál Lví Brány je Božská brána, která se otevírá kolem příštího nového měsíce, 20. července.

Je to jedno z nejvýznamnějších období pro spojení s posvátnými informacemi, které jsou důležité pro vaši duši v tomto životě.

Drahé duše, jste potřební

Chtěla bych vám sdělit, jak moc jste potřební. Tato požehnaně zneužitá a zničená země, tito lidé, kteří po ni kráčí se zavřenými srdci v bolesti, křivdě a v temných myšlenkách oddělenosti, Vesmír držící věčné vize harmonie, jednoty, míru a rovnováhy. Jste tak potřební. Možná nevidíte svoji vlastní hodnotu nebo nerozumíte tomu, jak se vaše probuzená energie dotýká vědomí.
(Pokračování textu…)

Přijímejte vše, co se děje

J. Krishnamurti, významný indický filozof a duchovní učitel, jezdil více než 50 let téměř neustále po celém světě a pokoušel se lidem pomocí slov – jež jsou obsahem – sdělit to, co je za slovy, za obsahem. Při jedné ze svých promluv, téměř na sklonku svého života, překvapil publikum otázkou: „Chcete znát mé tajemství?“ Všichni najednou zpozorněli a napjatě čekali, co řekne. Mnozí lidé v publiku byli jeho žáky už dvacet, třicet let, a přitom stále nechápali podstatu jeho učení. Po všech těch letech jim Mistr konečně prozradí klíč k porozumění!

„Nebráním se tomu, co se děje,“ řekl jen, „to je celé tajemství.“ (Pokračování textu…)

Z každé krize vzchází šance k znovuzrození

„Nemůžeš si připravit omeletu, a přitom nerozbít vejce.“

Joseph Campbell

To, co bylo předtím, musí změnit formu,

aby mohlo dojít k znovuzrození, a během

tohoto procesu, je stará forma zničena.

Je snadné filozofovat a přijímat změnu, mluvíme-li abstraktně, ale mnohem obtížnější to je, mluvíme-li o vlastním životě. Jako lidské bytosti máme ve zvyku lpět na rutině, na koždodenních rituálech, na svém oblíbeném křesle, na svém místě na parkovišti, na své straně postele. To vše ve snaze poskytnout sami sobě určitý druh jistoty a kontroly nad tím, o čem tajně víme, že je naprosto neovladatelným vesmírem. Proto se změny bojíme – okrádá nás o pocit bezpečí, kterému jsme přivykli, a vrhá nás do emocionálního volného pádu.

(Pokračování textu…)