Dvouplamen

Blanka Chakoshpour

Ráda bych na úvod uvedla, že se v oblasti duchovního a osobního rozvoje pohybuji opravdu dlouho. Tak dlouho, že jsem již upustila od terapií a kurzů. Co jsem viděla a zažila, jaké světy existují, jaké energie okolo a s námi tancují, nelze bezpečně ventilovat, aniž by nehrozilo, že na mě zavolají Chocholouška 🙂

Tím chci říci, že existují věci/světy, o kterých nemá obyčejný smrtelník nejmenší tušení a právě ten je snadnou obětí pro mystifikace typu dvouplamen apod., které se hojně šíří internetem jako nechutný plevel původně docela pěknou a udržovanou zahrádkou.
(Pokračování textu…)

Smlouva o vtělení

Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě.

§1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jinak nedostane totéž tělo.

§2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.

§3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.
(Pokračování textu…)

Odkřivdit se

Zradil mě
Zneužívá mě
Otevřela jsem se mu a použil to proti mně
Zneužila mé důvěry
Schválně bodla do mého citlivého místa

Tyto a podobné jsou věty křičící do světa:
Jsem oběť
Malý, zneužitelný
Ubližují mi
Jsem vydán všanc
Jsem tak citlivý, jak mi můžou ubližovat?
(Pokračování textu…)

Multi-dimenzonální realita – stezka návratu pro vtělenou duši…

 

Již se děje, a proto vytahuji z archívu článek publikovaný zde v roce 2011. Třeba někomu z vás pomůže pochopit, co se stalo s jeho vnímáním… 

Existuje slib učiněný lidstvu na počátku časů, a týká se toho, že duším bude dána k dispozici zpáteční cesta, aby mohly znovu – po období individualizace a oddělenosti – poznat své místo v Božském bytí.

Tento slib se nyní naplňuje a umožňuje každé z duší uvědomit si svou individuální identitu jako oddělenou a jedinečnou, zatímco současně mohou zažívat samy sebe v plném spojení se Vším, čím je Bůh. Dokonalost tohoto spojení dříve nebyla pro většinu lidí možná, ale sbližování duchovních dimenzí s těmi fyzickými takovou událost v současné době činí možnou. (Pokračování textu…)

Ustojíš mě?

Můj milovaný muži,
Stůj si sám za sebou, ať se děje cokoli.
Ať přijdu s čímkoli, zkus mě ustát.
Neotáčej se nazpět, neutíkej vpřed,
ale zůstaň plně v mé zkoušející přítomnosti.
V přítomnosti emocionální bouře,
v rychlosti, se kterou se mění má slova i naladění.
Zůstaň ve své síle, na stejném místě.
Ve svém středu, v lásce ke mě a věrnosti sobě.
Ať je to jakkoli těžké, ať se cokoli mění,
ať tě jakkoli zkouším,
pamatuj na svůj nejvyšší cíl.
(Pokračování textu…)

Reakce na neznámou budoucnost

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie,
19. listopadu 2017

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už více než dvě desetiletí předstupuji před svého partnera. Jsou tací, kteří cítí, že o čem mluvím, je opravdové. A jsou tací, kteří to mohou zpochybňovat. To je právo svobodné volby.

Dnes jste kladli otázky týkající se závoje, vašeho účelu, kým a proč jste. Skutečně existuje něco, co zahaluje vyšší pravdu. Něco, co znáte velmi dobře, pokud tu nejste (myšleno na planetě). Vy všichni znáte vyšší pravdu. Existuje něco krásného a mocného v tomto vesmíru, v této galaxii. A pokud tu právě nejste, jste toho součástí. Není to nic zlověstného. A když tu nejste, uslyšíte to, co nazýváme hudbou krásy Boha. Nemůžete ji slyšet svými smysly, protože nebudete mít uši a sluch. Zbaveni fyzického těla můžete slyšet, vidět a vnímat všechny jednotlivé frekvence, které existují. Jste součástí všeho, co existuje předtím, než se vrátíte na tuto planetu do velmi limitující reality. Proto vás tak milujeme. Tato planeta je zapojena do něčeho mnohem většího, než si myslíte, mnohem krásnějšího než si myslíte, co vyžaduje, abyste byli odtrženi od lásky tvořivého zdroje. (Pokračování textu…)