Popeleční středa a Velikonoce

Mluvíme-li dnes o Velikonocích, většina z nás si tyto svátky spojí s jejich křesťanským obsahem.
V nejstarších dobách však bylo vnímání dnešních Velikonoc spojeno s přírodními jevy a cykly. Vítání jara se tak bývalo spjato se vznikem a uctíváním kultu slunce, vítáním světla a tepla, které přicházelo po dlouhém chladném zimním období. Předávané zkušenosti předků pak pomáhaly alespoň zčásti předvídat chování všemocné matky živitelky přírody. Právě v tomto období kolem Jarní rovnodennosti totiž začíná nový vegetační cyklus přírody.

OM Namah Shivaya

Om Namah Shivay [Óm Namah Šivája]

Milí přátelé, náš vnější život může být velmi bouřlivý, ale slova manter nás mohou vést tak, abychom uprostřed bouře dokázali vše přijímat s porozuměním a klidem. Říká se, že znát správnou mantru a její použití znamená znát svoje Já.

Při příležitosti  nadcházejících oslav Maha Shivaratri je vhodné zpívat mantry vztahující se k Šivovi. (Pokračování textu…)

Vytvořte místo pro anděly

 Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí krásní muži a ženy, já jsem Marie. Nejsem tu sama, vedle mě jsou andělé. Jsou to vaši andělé, světelné bytosti, které jsou s každým z vás spojené. Vnímejte jejich laskavost, jsou tu pro vás. Každý z vás má kolem sebe anděla světla, který vás chce na vaší cestě na Zemi podporovat. Udělejte pro tyto anděle místo! Dovolte jim, aby vás obklopili jemnou, světelnou vibrací. Vnímejte, jak je energie v tomto prostoru jejich přítomností prosvětlena. Tolik vám chtějí dát, umožnit vám sdílet ve světle Domova, sféry, kam patříte, sdílet atmosféru světla, z které jste přišli. Dovolte těmto andělům, aby vám poskytli léčení.
(Pokračování textu…)

Dětské paprsky duše a kolektivní dozrávání napříč časem a prostorem

Přijala: Anthea / 15. 2. 2020

Mnoha lidem se v této době otevírají v energetickém poli portály, které je vědomím a emocemi teleportují do minulých životů či jiných realit, kde zanechali svou sílu-lásku, aby si ji odtud prožitkem vyzvedli a ukotvili ji zpět v sobě.

12 stupňů Vzestupu

Všichni se vyvíjíme a absorbujeme Světlo svou vlastní rychlostí. Někteří vědomě pracují na těchto změnách a proto je jejich přeměna rychlejší, jiní si jí nejsou vědomi a absorbují toto světlo a změnu v přímém vztahu k planetárním změnám. Nicméně tento vývoj lze rozdělit do stupňů…

1)

-když tělu klesá hustota většinou se to projeví mutačními symptomy chřipky, bolestí hlavy, průjmem, vyrážkou, bolestí svalů a kloubů. Většina chřipkových epidemií jsou ve své podstatě Světelnou epidemií! Chemické složení mozku se mění, mísí se funkce pravé a levé mozkové hemisféry a hypofýza s epifýzou začínají měnit svou velikost. Začíná se měnit struktura DNA a chemické složky se začínají měnit a přijímají další atomy vodíku a chemikálií potřebných pro buňky k příjmu nerozlišeného vyššího Světla a k jeho rozložení do použitelného Světelného kódování pro DNA.
(Pokračování textu…)

Tvoříme nové paradigma

 
Někteří z nás došli na konec starého cyklu a nyní se vrací na jeho začátek. Už ne z pozice zapomnění, ale z pozice lidské bytosti, která v realitě tvoří nové paradigma – novou energetickou stopu. Můžeme jít rovnou za ní lehčeji, rychleji a po vyšlapané cestě. Připojme se k tomuto proudu bez omezení a hranic. Jdeme do svobody bytí a stačí k tomu pět jednoduchých kroků.

(Pokračování textu…)