Letnice

Svátek Sestoupení Ducha Svatého – 31.5.2020

„Duch Svatý je jedním z Boží Trojice neboli jedním z aspektů trojjedinosti Boží, trojjedinosti Boha společně s Otcem a Synem. Duch svatý symbolizuje právě tu živou boží přítomnost, která má schopnost skutečně nás vnitřně přetvářet, duchovně nás transformovat, probouzet naše uvědomění a vnitřně nás očišťovat. (Pokračování textu…)

Samota – nezbytná část vaší cesty

 Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua, všechny vás ze srdce zdravím. Vnímejte světlo, které je tu přítomné, proudí z vašich srdcí. Přijímám dovnitř sebe vaše světlo a odrážím vám ho zpět, abyste věděli, cítili a vzpomněli si na to, kým jste: pracovníci světla, nositelé světla. Je vašim nejvyšším smyslem, vaší inspirací manifestovat zde na Zemi ze svého srdce a duše všechno své světlo. (Pokračování textu…)

Slepé uličky

Pokud si myslíš, že duchovní práce, meditace a různé rituály
tě dovedou k pomyslnému osvícení, zabloudil jsi do slepé uličky.
Když se omezuješ ve stravě, myšlenkách, touhách a přáních jen proto, že sis někde přečetl, že to je ta správná cesta k Bohu nebo k nějaké uctívané entitě, jedeš jednosměrkou, která tě nikam nedovede, jen na konci tě čeká zklamání. (Pokračování textu…)

O vztazích otců a dcer

Každá dcera se obrací na otce jako na prvního muže ve svém životě. Mezi dcerou a otcem panuje jiný vztah, než mezi dcerou a matkou. Zatímco matka dává svým postojem k životu, životním stylem, sociální dovedností a vztahovou vazbou příklad dceři, zároveň také utváří její vztah k ženství, u otce je to jiné. Mezi dcerou a otcem panuje vztah, který svojí povahou určuje budoucnost jejího vztahu k mužům. (Pokračování textu…)

Když to nevychází…

 

Když věci nejdou tak, jak by sis přál, není důvod k neklidu,
tak to prostě pro tuto chvíli MÁ být.
Možná Vesmír shromažďuje sílu k projevení, možná to nedopadne tak, jak máš na mysli.
Když tvá netrpělivost tlačí věci dopředu a tento přetlak v tobě vře, jak v tlakovém hrnci, nejsi v souladu s tím, jak se věci mají a jak se budou mít.
A pokud nejsi v souladu se svým Zdrojem – se svou Podstatou a mácháš zbytečně rukama a tvrdohlavě trváš na tom, že ty máš právo, aby se něco stalo tak, jak sis naplánoval, jsi proti sobě, proti vesmírným silám, které vše aranžují podle kosmického scénáře. (Pokračování textu…)

Sexuální samota a cesta k vyšší intimitě

Když se naleznete, vědomě či nevědomě, na cestě ke znovuosídlení vyvinutého ženského vědomí, můžete zjistit, že prožíváte mnoho let v sexuální samotě – bez partnera, bez pravidelného intimního, fyzického kontaktu. Cesta do celistvosti vyžaduje naprostou soustředěnost, vědomé cvičení, čas a disciplínu. Mnoho Duší, které si zvolily vzestup svého Bytí zpět do Náruče Božské Matky pochopily, že od nich vyžaduje období abstinence nebo velké redukce intimních vztahů. (Pokračování textu…)