Boj o energii

Každým momentem se rozhoduješ, kam tvá energie ve formě myšlenky, ve formě emoce, ve formě slova, ve formě činu – akce směřuje.
Ocitáme se všichni na jedné lodi.
Ocitáme se všichni v oné již dávno popsané realitě BOJE O ENERGII.

(Pokračování textu…)

Aktuálně…

Cestování duše
Mnoho lidí zažívá upgrade DNA. Skutečné období pro celosvětový posun ve spiritualitě a vzestupu.
Aktualizace DNA znamená, že lidé jsou konečně schopni odemknout 10 vláken éterické DNA, což jim nakonec poskytne plně aktivovanou 12. vláknovou DNA.
Těchto dalších 10 vláken DNA, o kterých mnoho lidí neví, byly vždy přítomny již od početí lidstva. Byli ale v neaktivním stavu.
Aktivace těchto éterických vláken je velmi silný proces a může člověka přimět podstoupit mnoho změn ve velmi krátkém čase.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Každá bytost cestuje jedinečnou a posvátnou cestou do říše Nového Jeruzaléma. Občas tuto zlatou cestu sdílíme s ostatními – často kráčíme sami … a na vrcholu našeho hledání se znovu setkáme, abychom ronili radostné slzy smíchu při vzpomínce na každý krok cesty. Pak se obrátíme, ruku v ruce, abychom se znovu vydali na náš Quest, když vstoupíme do Prvního Úsvitu Nového Dne.
ZDROJ: Robert Coon, Voyage to Avalon. Sdíleno v naslouchání volání líbezného rytmu ryzího srdce Pachamamy…

Inspirace

V našem životě přijde chvíle, kdy se konečně odevzdáme a otevřeme se všemu, co je pro nás určeno. Nevíme, kdy dojde k tomuto znovuzrození. Prostě se to stane, když se to má stát. Vyčistíme všechny bloky, které si vědomě uvědomíme. Budeme si vědomi spouštění, ke kterému dochází, když je třeba vymazat více. Dosáhneme frekvence, úrovně porozumění, která nám umožní vytvořit si život, po kterém toužíme, ale stále tomu něco chybí.

(Pokračování textu…)

Aktuálně…

„Tohle je jejich největší chyba. Věděli, že lidstvo dosahuje velmi vysokých vibrací. Ale nebyli si vědomi množství probuzených duší. Zjistili chyby ve vyhodnocování. A dostali strach.
Teď už se neschovávají. Nyní spěchají oficiálně spustit „nový světový řád“. Teď už jsou jejich útoky přímé a frontální. A těchto útoků bude přibývat. Udělají všechno možné, aby se lidé neprobudili.
Budou se snažit všemi prostředky, aby „probuzení“ nemohli komunikovat, aby neprobudili ostatní. (Pokračování textu…)

Vzdát se přítomnosti

Smysl vzdání se

„Vaše budoucnost závisí především na kvalitě vašeho vědomí v přítomnosti, takže vzdát se přítomnému okamžiku je nejdůležitější, co můžete udělat, chcete-li způsobit nějakou pozitivní změnu. Vaše činnost je druhořadá. Žádný skutečně pozitivní čin nemůže vzniknout ve stavu vědomí, které se nevzdalo realitě. (Pokračování textu…)