Myšlenka na dnešní den

… v takových chvílích cítím, že jestliže jsme se skutečně milovali, pak se milujeme i nyní, i v tuto chvíli. Milovat se nepřestaneme. Skutečná láska nikdy nekončí. Skutečná láska se v tichu a v odloučení prohlubuje. Jestliže však tomu tak nebylo, pak není čeho litovat. Protože člověk nemůže litovat, že ztratil něco, co nikdy neměl.“
Catherine Casal, Letters to Eternity

 

K zamyšlení

Vztahy jsou vlastně tím nejtěžším a nejnáročnějším, co člověka v životě potkává. To proto, že se dotýkají jeho nejniternější zranitelnosti – jeho potřeby přijetí lásky. Dříve se za duchovní cestu a cestu osobního růstu považovala duchovní cvičení a meditace mimo dosah života. Dnes už začínají být pravdivě a logicky za podstatu duchovního bytostného růstu člověka považovány právě vztahy.

(Pokračování textu…)

Jestli chceš vědomého muže…

Tak ty bys chtěla vědomého muže, co?

Je ti doufám jasný, že k tomu je potřeba, abys byla vědomou ženou?

Víš, co to znamená? Chápeš ty nároky, které jsou spojené?

Bude potřeba celé tvoje VŠECHNO. Bude potřeba, aby ses přihlásila ke všem svým průserům, prostě ke všem. I k těm nejhlubším, nejtemnějším, nejskrytějším kouskům.
(Pokračování textu…)

Inspirace

„Drazí, neklesejte na mysli a nevyčerpávejte svá srdce. Byli jsme stvořeni přesně pro tuto dobu.

V poslední době se mi ozývá hodně lidí, kteří se cítí být hluboce a zcela pochopitelně zmatení. Mají velkou obavu o svět, ve kterém žijeme. Žijeme v čase, kdy téměř denně žasneme a cítíme i oprávněný vztek, když vidíme ničení toho, na čem nejvíc záleží civilizovaným lidem, kteří myslí na budoucnost.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Pokud spolu dva lidé žijí, ovlivňuje žena muže z 60-70% a muž ženu ze 30-40%. Když se tedy jeden posune, má to vliv na oba partnery. Mám takovou zkušenost, že často ten, kdo si myslí, že se posouvá a v tom druhém změny nevidí, je zaslepen pouze vědomostmi a vlastní pýchou, ve skutečnosti pokud se mění naše nitro, proměňuje se náš pohled na druhé, proto tou změnou je krok směrem k lásce a přijetí druhých bez hodnocení a odsuzování.

Zdroj: Tara Radka Svobodová

Je něco, co můžu dělat s depresí, když se objeví?

Když máte deprese, mějte deprese; „nedělejte“ nic. Co můžete dělat? Cokoli byste udělali, uděláte v depresi, takže vytvoříte ještě více zmatku. Můžete se modlit k Bohu, ale budete se modlit tak depresivně, že z vás prostřednictvím vašich modliteb dostane depresi i Bůh! Nepáchejte na ubohém Bohu takové násilí. Vaše modlitba bude depresivní. Protože máte depresi, tak ať z ní uděláte cokoli, deprese bude pokračovat dál. Vytvoříte více zmatku, více frustrace, protože nemůžete uspět. A když nemůžete uspět, budete mít ještě větší depresi, a tak to může jít do nekonečna. (Pokračování textu…)