Jak snadno podlehnout manipulátorovi

Kdo se potká v životě s manipulátorem, dostalo se mu velkého požehnání. Málokdo to však tuší. Setkání s manipulátorem znamená, že jsme připraveni sáhnout si na zdroj naší síly v sobě. Manipulátor má totiž obrovskou moc. 

Manipulátor je člověk, který musel v životě žít ve velké nejistotě a byl podrobován ztrátám různého typu. Necítil se bezpečně v rodinném prostředí, nebyly plněny sliby, nebyl nikdy ve skutečném bezpečí domova a možná právě domov pro něj byl nebezpečným místem. 

(Pokračování textu…)

Kumránské svitky

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století. (Pokračování textu…)

Inspirace

„Drazí, neklesejte na mysli a nevyčerpávejte svá srdce. Byli jsme stvořeni přesně pro tuto dobu.

V poslední době se mi ozývá hodně lidí, kteří se cítí být hluboce a zcela pochopitelně zmatení. Mají velkou obavu o svět, ve kterém žijeme. Žijeme v čase, kdy téměř denně žasneme a cítíme i oprávněný vztek, když vidíme ničení toho, na čem nejvíc záleží civilizovaným lidem, kteří myslí na budoucnost.
(Pokračování textu…)

Mystický význam Velikonoc

 

Tento příspěvek sdílím opakovaně již několik let, neb si myslím, že pro ty, kteří zavítají na můj web poprvé, může být inspirací k tomu, aby nadcházející svátky jara prožili v jiném duchu než byli doposud zvyklí… (i když letos je asi v jiném duchu prožijeme všichni).

Pro mnohé lidi jsou Velikonoce pouze svátkem jara, nicméně ony jsou významným obdobím především z hlediska duchovního vývoje. Kosmicky spadají svátky Velikonoc do období Jarní rovnodennosti, to znamená do období, kdy začíná světlo převládat nad tmou, což symbolizuje to probuzení nového života, které vidíme v přírodě, ale které v prvé řadě máme dosáhnout ve svém nitru.
(Pokračování textu…)

Dejte prostor vnitřnímu dítěti

 

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Jsem tu mezi vámi. Stojím vprostřed této místnosti a natahuji k vám ruku. Nejsem v tomto středu jen fyzicky, ale i symbolicky. Uvnitř vašeho jádra jste všichni Kristovským světlem. Nechejte ho ve svém vlastním středu zrodit, zapalte ho ve svém jádru. Rozpoznejte, že energie, kterou vnímáte, je mojí energií – jen pociťte, kdo jsem. V tom nejhlubším jádru jsme jedním. Existuje jedno srdce, kterým jsme propojeni – je to srdce lásky. Vnímejte objetí vřelosti, soucitu a lásky, která tu pro vás je. (Pokračování textu…)

Odchod z fyzického těla/přechod do jiné úrovně bytí

 

Moje první setkání s odchodem duše z fyzického těla bylo, když jsem šla ze školy (bylo mi asi 8) a viděla pána, jak leží před vchodem paneláku a kolem něho se sbíhají lidé. „Odveďte to dítě!“, slyšela jsem hysterický hlas a tak mi nebylo umožněno podívat se blíže na ten výjev. (Pokračování textu…)