Láska versus Stín.

Jedním z kódů přesvědčení je, že Vzestup probíhá jen směrem nahoru, ale co možná nyní mnozí vnímáte, je pohyb dolů, kdy je Světlo stahováno do nejhlubších a nejnižších rovin – osobních/planetárních. Pro mě  jsou nové fáze vždy opředeny mnoha otazníky, než dojde k plnému uvědomění přes životní proud. Aktuální integrace Stínů je nepřehlédnutelná, dokonce s chutí nosit nějaké černé oblečení.

(Pokračování textu…)

Temná noc sv. Jana od Kříže

Přátelé, milí ….dlouhodobě procházím velmi náročným obdobím a tento text je jedním z těch, který mi v mnohém pomohl pochopit, co se mi děje. Mimo jiné mi také došlo, proč jsem již od 15 let milovala poesii Jaroslava Seiferta. Všechny sbírky, o kterých se zde autor zmiňuje, mám ve své knihovně a texty zmíněných básní se vždy hluboce dotýkaly mé duše…

Diagnóza: Temná noc sv. Jana od Kříže

(transformační krize)

Jan Czech

„Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici;

ale já jsem o tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla.

A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“

 

Úvodem

Téměř každý člověk se v životě dostane do situace, ve které se necítí dobře. Nezdá se mu sice, že by se něco podstatného v jeho okolí změnilo, ale přesto, jako by svět ztratil svou bývalou plnost, barevnost a plasticitu. Činnosti, které člověk vykonává, nemají dřívější přitažlivost, společenství lidí, ve kterém byl rád, jej začíná znepokojovat či nudit, minulost, ke které se rád ve chvílích klidu vracel, začíná blednout a šedivět. Přítomnost je spíše chvílí, kterou je třeba rychle přestát a budoucnost vzbuzuje obavy. Pod veškerou zkušeností se začíná rozeznívat – byť ještě v dálce – varovná melodie vzdáleného nebezpečí a někde uvnitř stoupá napětí jako v atmosféře před nadcházející bouřkou. Míst, kam se člověk rád uchyloval jako na ostrůvky prověřeného bezpečí, jistoty a odpočinku, ubývá – až člověk se znepokojením zjistí, že již nemá kam. (Pokračování textu…)

Umění naslouchat

Sri Nithyananda Swami
Umění naslouchat se stalo ztraceným uměním. Ačkoliv jsme se naučili komunikačním nástrojům jako je čtení, psaní a verbalizování již v dětství, umění aktivního a empatického naslouchání je často přehlíženo. Výzkum naznačuje, že lidé přesně chápou a pamatují si přibližně 50% toho, co slyší. V průběhu dalších 48 hodin, většina zapomene polovinu přijatých informací, takže si ponechává pouhých 25% z toho, co bylo původně sděleno. (Pokračování textu…)

Tři skutečnosti, které musíme pochopit, abychom dosáhli manifestace bohatství

Sri Nithyananda Swami
Nemusíte mít štěstí, aby se stali bohatými. Stejně jako všechno ostatní v životě, bohatství je výsledkem vědomé manifestace. Vědomá manifestace je věda o změně a prožívání reality tak, jak si přejete. Klíčovým slovem je zde „vědomí“. A to proto, že se projevujeme neustále, ať už si to uvědomujeme nebo ne! Zdraví, vztahy, hojnost nebo dokonce chudoba – přitahujeme si skutečnost, kterou chceme prožít.
Máte v sobě svůj vlastní plán o bohatství. Každý z nás si nese svoji osobní rovnici o bohatství. Pokud máte potíže s financemi, je pravděpodobné, že máte podvědomý sklon k nedůvěře, strachu nebo odmítavý přístup k tomu, abyste přijali hojnost ve vašem životě.. (Pokračování textu…)

Vědomí sebe sama

Přátelé, toto je již 7 let starý příspěvek, ale obsahově je stále aktuální a nabízí jednoduchou techniku, která při pravidelném praktikování vede ke zklidnění a vědomému bytí tady a teď.

Poselství Archanděla Michaela

Je mnoho důvodů, proč jako světlo a energie duše žijete ve fyzickém, pevném a citlivém těle. Fyzická rovina, ve které jste ukotveni, skýtá velké možnosti k učení a sebepoznání. Umožňuje vám to být odděleni od všeho kolem a nahlížet vše z pohledu odlišné a jedinečné energie, která ovlivňuje vaši realitu. Jste samozřejmě jedno s vaším okolím i Stvořitelem, ale vlastnosti vašeho těla způsobují, že oddělenost se zdá být realitou a jednota iluzí. Vaše fyzické tělo je nástrojem, který vám pomáhá porozumět energiím, myšlenkám, emocím a důsledkům vašeho konání. Může vám pomoci porozumět vaší síle a moci a také, kde je potřeba uplatnit záměr a soustředění. Tělo umožňuje zažít dualitu a vyzývá člověka, aby o ně pečoval, takže učí každého starat se o sebe sama. Starat se o sebe ve skutečnosti znamená následovat svou duchovní cestu a dosáhnout sebepoznání. (Pokračování textu…)

Něco důležitého chybí

Je všeobecně známo, že pokud nám rodiče
nedávali dostatečně najevo svou lásku
vřelým fyzickým kontaktem
a srozumitelnými slovy
(de facto něžné „Ty jsi taková koza Róza!“ nestačí),
člověk pak v dospělosti od partnera
často očekává stálá ujištění a velká gesta (Pokračování textu…)