Jak cestovat ke zdrojovým zážitkům

Včera se tu jedna žena zeptala, jak se dostat
ke zdrojovým prožitkům z dětství
a nezapadnout do tvrdých drážek
myšlenkových procesů

Podle mého názoru je na začátek dobré
projít regresním procesem pod vedením
zkušeného terapeuta
Tím se osmělit, uvěřit, že jsem schopný
vzpomenout si na věci, o kterých „nevím“
a vštípit si postup
Ten je velmi „měkký“ a je založen na
jednoduchém principu
NEVZPOMÍNAT A NEMYSLET
na dávnou minulost
(Pokračování textu…)

Jak překonat svůj strach?

Strach jen přijmi.
Jako by to byl tvůj přítel a učitel.
Přijmi ho jako svou součást.
Jako součást prostoru vědomí.
A spolu s ním, i tu část, která žije ve strachu a programuje tvou mysl různými přesvědčeními a myšlenkami.
To, v tobě, co je neměnné a stabilní (vědomí), nemá potřebu hledat návod, jak překročit svůj strach.
Nehledá řešení, jak strach nemít. (Pokračování textu…)

Zámek a klíč

Tuhle jsem jela ve vlaku
Naproti přes uličku seděly dvě asi patnáctileté dívky
– dlouhovlasá kráska a její méně líbivá kamarádka
Méně pohledná dívka si očividně léty vypěstovala
bryskní intelekt, zatímco drobná slečna vsadila
na roztomilou popletenost
Povídaly si a „popletená“ dívka úmyslně a přitom nevědomě
začala hrát na strunu svého roztomilého mimoňství,
za což zpočátku dostávala svou obvyklou odměnu
– přátelský, shovívavý úsměv a intenzivní pozornost
Po chvíli se však „chytrá“ dívka dostala, logicky, do ráže
a popletenou kamarádku začala energicky stírat. (Pokračování textu…)

Inspirace

Jak řekl Chalíl Džibrán,
 
milujte jeden druhého
 
jako dva sloupy, které podpírají tutéž střechu.
 
Když se společně díváte směrem k obzoru,
 
nechte mezi sebou a milovaným člověkem
 
trochu prostoru.
 
Bez něj svou lásku zadusíte a vyčerpáte.
 
Pamatujte si tohle:
 
Když se ji budete snažit udržet ze všech sil, odejde.
 
Když se rozhodnete ji pustit, zůstane.
 
Haemin Sunim

 

Poselství vlčího ducha

Symbol vlka je nejen neuvěřitelně silný archetyp, ale je to zároveň i ztělesněná energie, která doprovází člověka od samého počátku jeho existence na této planetě. Nikdo neví, proč tomu tak je a zřejmě se to nikdy nedovíme. Vlci jsou záhadní tvorové. Vím, o čem hovořím, neboť tato úžasná zvířata se stala osudem mého života.
Jmenuji se Julia Griffin a dovolte, abych se s vámi podělila o velký příběh vlčího Ducha. Vlci nám mají hodně co říci. Jsou nositeli zpráv o změnách na naší planetě. Jsou velmi osobitými nositeli zpráv naší Matky Země.
Zpráv, které patří každému žijícímu tvoru na této nádherné modré planetě. O vlcích v lidské společnosti koluje velké množství nepravdivých legend, bájí a povídaček, ve kterých jsou tito tvorové prezentováni vesměs jako krvelačná zvířata. Ve skutečnosti není nic tak daleko pravdě.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Osudový vztah potřebuje žít plný život, mít hluboké zážitky, prožitky, vjemy, podněty, impulsy, propojení, sdílení, souznění, splynutí, opravdovost i porozumění. To všechno musí být prostoupeno intenzitou, nesmí postrádat význam, musí naplňovat, pozvedat, inspirovat, motivovat. Osudový vztah nesnese nic, co je vlažné, hluché, nezáživné, nudné, rutinní, neplodné a předstírané. Tyto atributy umrtvují nejen Duši člověka, ale i osudový vztah.

Andrea Homolová, Známe se celé věky