Noční nepokoje

 

Jak jste na tom od prosince se spánkem? Zatím to nestojí za moc – podle toho co čtu v příspěvcích a reakcích, včetně vlastních zkušeností. Tento článek vás navede správným směrem
Původní název: NOČNÍ NEPOKOJE– Co se děje s naším svobodným a jasným rokem 2018?

Inelia k aktuálnímu dění
*
Máte v těchto dnech nezvykle intenzivní noční můry, opakující se či nutkavé nízkofrekvenční myšlenk v noci či brzy ráno, trpíte nespavostí? Když jsem se dívala na rok 2018, viděla jsem čistý a jasný rok, ve kterém se můžeme pohnout a být součástí nového paradigmatu bez odporu a těžkostí. Rok 2017 nám dal spoustu času a příležitostí se učit, jak toto nové paradigma ztělesnit, jasně zářit a zůstat v integritě. Učit se, jak vyjadřovat naši nejvyšší frekvenci v emoční, fyzické, energetické a duchovní formě. Jestliže jsme ovšem tuto svoji integritu a potenciál v roce 2017 opustili, potom jsme zažívali různé těžkosti. (Pokračování textu…)

Osvoboď se od dluhů rodinné karmy

Channelováno: 16.1. 2018, Channel: Edita Lemiana Santiago

Ti, kteří již delší dobu pracují na pochopení základních principů příčiny a následku ve svém životě včetně své rodové linie a jsou si vědomi, jaká zátěž v jejich životě se stále opakuje po generace, mají nyní veškerou podporu vystoupit z bludného kruhu rodových dluhů a osvobodit se navždy od přesvědčení rodu, která na ně dosud působí. Nejčastější příčina dluhů, které kdy po generace ovládají celé rodiny, je PŘEBÍRÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA DRUHÉ, za členy rodiny, za své děti, za partnery, za přátelé, za cizí lidi v jakékoliv nouzi. Dělají to všichni s přesvědčením a pocitem, že dělají dobrý skutek, že pomáhají vyřešit jejich situaci a tím se chtějí cítit více milování BOHEM či bytostmi, kterým pomáhají. Ve většině případech je zde na všech úrovních i často nevědomý pocit viny, který však opět může pocházet i od dávných předků. (Pokračování textu…)

Pravda spirituální ženskosti- Vše-Vidoucí, Vše-Cítící síly mystika

Jeden z hlavních důvodů proč byla spirituální ženskost po staletí očerňována a potlačována je proto, že představuje schopnost vidět pravdu a odkrýt autentickou sílu z každého místa kde byla skryta.

Věštec nebo mystik, vysoký kněží nebo kněžka, vědma nebo prorok, léčitel nebo alchymista, všechny tyto posvátné role mají jednu věc společnou – jsou stále vyladěni k odhalování pravdy pod přikrývkou ega. Jinými slovy jsou zavázáni k zpřístupnění studny božské síly v každé osobě nebo situaci a přinesení na povrch všeho, co je výsledkem strachu do sféry lásky. (Pokračování textu…)

Evoluce lidské duše

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Calgary, Kanadě,

23. května 2015

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už jsem vám říkal o energii channelingu, že lidská bytost si ráda věci zjednodušuje, zvlášť když dojde na duchovní věci, které nejsou zrovna srozumitelné, jako je to, co bychom nazvali skupinou Ducha. V naší realitě jsme jedním a to nás přivádí do oblasti studia, kterou jsme vám předali už dřív a která je pro vás pravděpodobně nejobtížnější ze všech, abyste to dokázali přijmout a pochopit, protože to jde proti všemu, co je pro lidstvo intuitivní. Přistupujete ke všemu tak singulárně. Samotný systém života je jednoduchý – pro vás to znamená narození, smrt, je tu jedna duše, jedno tělo, jedna tvář, jedno jméno. A pokud byste chtěli věřit v systém reinkarnace, že byste se měli vracet a hodně udělat, zase byste vytvořili singularitu jednoho těla, jedné duše, jedné tváře, jednoho jména. Proto tento přístup, to, co vidíte v zrcadle, vztahujete i na Boha. (Pokračování textu…)

Vesmírná křídla

Vaše duše, vaše Vyšší podstata vás vždy vede směrem největšího vývoje, růstu a expanze – to je esencí jejího záměru.

Prostřednictvím vaší ryzí touhy rozvíjet se a vstoupit do vyšších sfér vašich možností vás provede na vaší cestě úseky, které budou nelehké, až zoufalé. Zavede vás do míst, kde budete prvně muset odložit vše co vám brání vzlétnout do vytoužených výšin vašeho života tady na Zemi.

Identita Světelných Bytostí

Světelné bytosti jsou duše, které v sobě mají zakódovánu obrovskou vnitřní potřebu šířit na Zemi světlo (poznání, svobodu a lásku – nejenom k druhým, ale i k sobě). Cítí to jako své poslání. Velice je přitahuje duchovno a vůbec terapeutická práce.

Protože jejich činnost musí být provázena pocitem SMYSLU, cítí se často jiní než ostatní lidé. Na své životní pouti prožívají spoustu různých úskalí, a život je nutí k tomu, aby si sami nalezli svoji vlastní, jedinečnou cestu.

Světelné bytosti jsou velmi často individualisty, kteří nedokáží zapadnout do pevně stanovených společenských struktur. Mívají i potíže s autoritami, protože necítí, že by měli někoho poslouchat jenom proto, že „se to musí nebo má“. (Pokračování textu…)