Tajemství, které se ukrývá za čísly 3, 6 a 9

Nikola Tesla prováděl nespočet záhadných experimentů. On sám byl úplným tajemstvím. Téměř všechny geniální mozky mají určitou posedlost. Nikola Tesla měl jednu velkou.

Často se procházel kolem domů třikrát předtím, než vstoupil do budovy. Talíře čistil s 18 ubrousky, bydlel v hotelových pokojích s číslem, které bylo dělitelné třemi.

Dělal výpočty o záležitostech v jeho bezprostředním okolí, aby se ujistil, že výsledek je dělitelný 3 a svůj výběr založil na výsledcích. Chtěl dělat vše v sériích po 3.

Někteří říkají, že měl obsedantně-kompulzivní poruchu, někteří říkají, že byl velmi pověrčivý. Nicméně, pravda je mnohem hlubší.

„Pokud jste poznali velkolepost čísel 3, 6 a 9, měli byste mít klíč k vesmíru.“ – Nikola Tesla

Jeho posedlost se netýkala jen čísel, ale především čísel 3, 6 a 9. Netrpěl extrémním stavem obsedantně-kompulzivní poruchy, avšak tato čísla si vybral z nějakého důvodu.

Tesla tvrdil, že tato čísla jsou nesmírně důležité. Nikdo ho neposlouchal. Dokonce počítal uzlové body kolem planety spojené s čísly 3, 6 a 9.

Ale proč tato čísla?

O co se snažil Nikola Tesla, aby pochopil tento svět?

Za prvé musíme pochopit, že jsme matematiku nevytvořili, ale objevili. Je to vesmírný jazyk a právo.

Bez ohledu na to, kde se ve vesmíru nacházíte, 1 + 2 se vždy bude rovnat 3. Vše ve vesmíru se řídí tímto zákonem.

Existují vzory, které se přirozeně vyskytují ve vesmíru. Vzory, které jsme našli v životě, galaxiích, hvězdných seskupeních, evoluci a v téměř všech přírodních systémech. Některé z těchto vzorů jsou Zlatý řez a Posvátná geometrie.

Jeden skutečně důležitý systém, který se jeví v přírodě je „Síla 2 binárního systému“, který začíná číslem 1 a pokračuje zdvojením čísel.

Buňky a embrya se vyvíjejí následujícím posvátným postupem: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256…

Někteří tyto postupy nazývají Božským plánem.

Matematika je vedle této analogii otiskem prstu Boha.

Ve vířivé matematice existuje postup, který se sám opakuje: 1, 2, 4, 8, 7, a 5, atd. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4…

Jak můžete vidět 3, 6 a 9 nejsou v tomto postupu.

Vědec Marko Rodin věří, že tato čísla představují vektor od 3. do 4. dimenzi, který nazývá „proudové pole“. Toto pole předpokládá vyšší dimenzionální energii, která ovlivňuje energetický obvod dalších šesti bodů.

Randy Powell, student Marka Rodina, říká, že jde o tajný klíč k volné energii, k něčemu, co všichni znají jako Teslův plán.

Vysvětlíme si to.

Začněme od 1, zdvojnásobíme ji na 2, 2 zdvojnásobíme na 4, 4 zdvojnásobíme na 8, 8 zdvojnásobíme na 16, což znamená 1 + 6, a to se rovná 7, 16 zdvojnásobíme na 32, což znamená 3 + 2 se rovná 5 (můžete zdvojnásobit číslo 7 a dostanete 14, čili 1 + 4 je 5), 32 zdvojnásobíme na 64, což znamená 6 + 4 se rovná 10, čili 1. Pokud budeme pokračovat dál, budeme se držet stejného postupu: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2.

Pokud začnete od čísla 1 v opačném směru, stále dostanete stejný postup jen v opačném směru: Polovina čísla 1 je 0,5 (0 + 5) se rovná 5. Polovina 5 je 2,5 (2 + 5) se rovná 7 atd.

Jak můžete vidět, neexistuje žádná zmínka o 3, 6 a 9! Jako by byly mimo tohoto postupu.

Nicméně, začíná to být zvláštní, pokud je začnete zdvojnásobovat: 3 zdvojnásobíme na 6, 6 zdvojnásobíme na 12 (neboli 1 + 2 je 3). V tomto postupu není žádná zmínka o 9. Jak by byla 9 zcela mimo obou postupů.

Ale, pokud začnete zdvojnásobovat 9, výsledkem vždy budou: 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576…

Toto se nazývá symbol osvícení!

Pokud navštívíme Velkou pyramidu v Gíze, nenajdeme tam jen 3 větší pyramidy, všechny vedle sebe, reprezentující pozice hvězd v souhvězdí Orióna, ale najdeme zde i skupinu 3 menších pyramid úplně pryč od 3 větších pyramid.

Můžeme najít mnoho důkazů o tom, že příroda používá trojnásobnou a šestinásobnou symetrii, včetně šestiúhelníkové dlažby ve tvaru běžného včelího plástu.

Tyto tvary nacházíme v přírodě a ve starověké sakrální architektuře.

Je možné, že existuje něco zvláštního na čísle 3? Je možné, že Tesla odhalil tuto hlubokou záhadu a použil tyto poznatky, aby posunul hranice vědy a techniky?

Velkolepost čísla 9

Existují dva protiklady, říkejme jim světlé a tmavé, pokud chcete. Jsou jako severní a jižní póly magnetu. Na jedné straně je 1, 2 a 4, na druhé straně 8, 7 a 5.

Stejně jako elektřina, vše ve vesmíru je proud mezi těmito dvěma polárními stranami, jako kmitající kyvadlo: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2… (a pokud si představíte pohyb, je to něco jako pohyb nekonečna).

Nicméně tyto dvě strany se řídí čísly 3 a 6, číslo 3 se řídí čísly 1 a 2, čísla 4 a 6 se řídí čísly 8, 7 a 5. Podíváte-li se blíže na tyto vzory, je to mnohem více neuvěřitelné: 1 a 2 se rovná 3, 2 a 4 se rovná 6, 4 a 8 se rovná 3, 8 a 7 se rovná 6, 7 a 5 se rovná 3, 5 a 1 se rovná 6, 1 a 2 se rovná 3…
Stejný postup ve vyšší měřítku je ve skutečnosti 3, 6, 3, 6, 3, 6…

Tyto dvě čísla 3 a 6 se spojují do čísla 9, které ukazuje něco velkolepé.

Podíváte-li se blíže na čísla 3 a 6, uvědomíte si, že 3 a 6 se rovnají 9, 6 a 3 se rovnají 9, všechna tato čísla spolu se rovnají 9.

Takže číslo 9 představuje jednotu obou stran. Číslo 9 je vesmír sám o sobě!

Vibrace, energie a frekvence!

3, 6 a 9!

„Chcete-li odhalit tajemství vesmíru, přemýšlejte v termínech energie, frekvence a vibrace.“ – Nikola Tesla

Je v tom hlubší filozofická pravda!

Jen si představte, co můžeme dosáhnout, pokud aplikujeme toto posvátné tajemství v každodenní vědě…

„Den vědy začíná studiem nefyzikálních jevů. Nastane mnohem větší pokrok v jedné dekádě jako ve všech předchozích stoletích své existence.“ – Nikola Tesla

Zdroj: organicandhealthy.org

www.mocvedomi.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *