K zamyšlení

Přicházím, abych vás zavolal domů. Vy, kdo máte místo pro má slova nebo můj hlas ve svém srdci, už toto místo znáte nebo na něj brzy dorazíte. Objevíte jeho úplnost, jeho radost a dokonalost. Přišel jsem, abych vás odvolal od utrpení, od strachu, od života v zármutku a dovedl vás do vašeho vlastního božského Bytí.
Nepřišel jsem, abych vám vyprávěl nějaké příběhy a jitřil jimi vaši představivost, ani abych vás zapsal na nějaký dlouhý kurz nebo vás vyzval k nějakému členství. Přicházím, abych vám ukázal neměnnou a trvale přítomnou Pravdu a připomněl vám, že už Tím jste, že nejste oddělení, že pocit oddělenosti od Boha, od Pravdy je pouhou představou, která
na sebe díky lidské víře v ní bere reálnou podobu.

To je cesta, jak se rodí utrpení. Uvědomte si, že z tohoto dlouhého snu je možné se probudit. Na této planetě neexistuje jediný člověk, jenž by byl ve svém srdci oddělený od Pravdy. Svět je tak rozmanitý a tak extrémní ve svých projevech; nachází se zde největší dobro i největší zlo a v této různorodé džungli existence musíte najít svou cestu domů. Vynořuje se mnoho hlasů, které nás volají. Vnímám to tak, že jsme tady pohromadě kvůli síle Boha, síle Lásky a síle Pravdy, jež působí na naše srdce. Nepřišel jsem, abych vás zavolal na půl cesty k domovu, ale abych vás zavolal až domů. Rád se dívám, jak se bytosti probouzejí z hypnózy podmiňování, ze strachu ze smrti i ze života tím, že rozpoznají svou pravou podstatu.
Buďte odvážní. Být svobodní není obtížné ani vzdálené. Vím, že si to lidé často představují, vnímají a popisují jako vzácné, vzdálené a obtížné, to všechno jsou ale mylné domněnky – pouhé zdání. Nevím,  proč se probuzení odehrává v jednom srdci tak úplně a v jiném dochází k určitému zpoždění nebo odkladu. Nedělám si s tím žádné velké starosti. Vím ale, že hlas, který vás volá, je skutečný a to, kam jste voláni, je reálné a pravdivé. Nebe se nachází ve vašem vlastním srdci. To je důvod, proč jsem tady.
Nevyžívám se v představivosti. Nepotřebuju nic z vaší minulosti. Tímto způsobem vás nepoznávám. Neznám vás prostřednictvím vaší minulosti. Znám vás prostřednictvím vašeho srdce – prostřednictvím vašeho vlastního božského Bytí. Pouze to se mnou skutečně koresponduje a to je moje pravé spojení s vámi – nikoli spojení vytvořené
prostřednictvím ideologie nebo filozofie, ale spojení s živoucí silou Boha. Právě na to reaguju a pouze toto znám. Mohu vám to pouze připomenout;  mohu jenom na tohle poukázat. To ostatní musí vyjít z vás v reakci na mé poukazování, aby došlo k završení této jógy pravého pochopení.Někdy přichází pocit únavy, letargie a odporu a já chci,
abyste si toho byli vědomi. Nebojujte s tím, ale udržujte svou pozornost na místě, na které poukazuju – v tichu Bytí.
Nejsem to já, kdo dělá satsang úspěšným v probouzení bytostí ze spánku, v němž si nejsou vědomy pravého Já, do zářivé radosti probuzení; jsme to my společně – vy přinášíte svůj vklad v podobě pravdivosti, své hluboké touhy a své žízně po poctivosti. Právě to způsobuje, že vše ožívá, jiskří novými možnostmi. Podle mého názoru není v lidské říši nic vyššího než odhalení vlastní božské podstaty. Jelikož všechno ostatní je pomíjivé, najděte to, co je trvalé, a celí se do Toho zamilujte. Nechoďte spát, dokud noc nevědomosti nezmizí navždy. Pamatujte, že světlo, mír a přítomnost Boží věčně plane ve vašem srdci.

Mooji 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *