K zamyšlení

„Nejběžnějším způsobem,

jakým se lidé vzdávají své síly,

je přesvědčení,

že žádnou nemají.“

Alice Walkerová

Květen – síla Světla

Milovaní, květen pro vás je velmi silným měsícem, kdy na Zemi dopadá obrovské množství fotonů a záření, které pracují s vašimi fyzickými těly.
Světlo přichází v určitých vlnách, pulzací, kde máte prostor na to se snadněji rekalibrovat, přijmout tyto silné energie, avšak nyní mohou na Zemi dopadat bez možnosti nádechu a výdechu, ale v neustálém záření, což působí především na vaše fyzické konání. (Pokračování textu…)

Aktuálně…

Vaše duše byla připravována na tuto významnou dobu po mnoho životů a existencí. Před tím, než se vaše duše inkarnovala / ztělesnila, již věděla, že Stará Země přestane existovat a zrodí se Nová Země. Toto je doba intenzivního zasvěcení duší, aby zjistily, zda skutečně mohou provést přechod na Novou Zemi.

K zamyšlení

Když jsme byli malí, v lůně matky, byla spojitost mezi námi a naší matkou zvanou pupeční šňůra. Byli jsme připojeni k naší matce. S naší matkou jsme byli takoví. Naše matka za nás dýchala, jedla za nás, bála se o nás, pila za nás. Takže všechno, co naše matka udělala, jsme udělali, protože jsme byli s naší matkou opravdu jedno. Když jsme se narodili, když jsme vyšli ven, přestřihli pupeční šňůru a pomalu jsme měli představu, že maminka je jiná než my. Ale ve skutečnosti jsme i nadále měli velmi úzké spojení s naší matkou.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Za mým úspěchem stojí moje matka. Byla tak opravdová, tolik mi věřila, že jsem věděl, že mám někoho, pro koho má smysl žít a že ji nesmím zklamat. Vzpomínka na matku pro mě bude vždy požehnáním.

Tomáš Alva Edison