K zamyšlení

Obvykle máme dojem, že před námi stojí obrovský problém a my ho musíme vyřešit. Instrukce zní: zastavte se. Udělejte něco neobvyklého. Udělejte cokoli, jen zas nesklouzněte do vyjetých kolejí, nevracejte se ke svým ohraným trikům. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Způsobí-li vám někdo druhý utrpení,

dochází k tomu proto, že on sám hluboce

trpí a jeho trýzeň se rozlévá kolem.“

Thich Nhat Hanh

Aktuálně na nebi…

Období Vodnáře začíná v tomto roce přesně 19.1 ve 21.41 a přináší nám značné urychlení mnohých, doposud dlouhodobě se táhnoucích či přímo se vlekoucích procesů a situací…
Vodnář lije ze svých dvou džbánů živou a mrtvou vodu. Ve skutečnosti však jde o kosmickou energii, která nejprve odstraňuje vše mrtvé, přežité, zastaralé, aby se mohlo naplno projevit to nové, zdravé, životaschopné…
A to je také zásadním tématem celého roku 2021!

(Pokračování textu…)

Poznej, kým v hloubi sama sebe jsi

„Je možné, ptala jsem se sama sebe, že mě z nějakého hlubokého a posvátného vnitřního místa cosi volá? Chce se po mně, abych se vydala na cestu duchovního života – na cestu od falešného já k pravému? Chce se po mně, abych odložila staré masky a vzorce a odkryla hlubší, opravdovější Já – to, kým je mi Bohem dáno být? Mám zničit svůj dosavadní vesmír a pátrat po dosud pouze tušené bytosti, která vyzařuje odkudsi zevnitř?“

Sue Monk Kiddová, Když srdce čeká

A já se teď ptám vás… (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Je jen jeden způsob, jak vědět, jakým směrem jít. Musíte následovat svůj strach. Ukáže vám cestu. Útěk z toho, co vás děsí, je způsob, jak ztratit cestu: při tom jste dál od toho, co hledáte. Pokud se bojíte čelit té osobě nebo té situaci, je třeba rozpustit uzel. Ten uzel, který je-li poznán a kterému čelíte, vám dá klíče ke svobodě. Odteď, když cítíte strach, nepříjemnost, podráždění a obavy, neutíkejte pryč. Vnímejte, co cítíte. A směle jděte dovnitř a objevte poklad ukrytý ve vás.
Nejcennější poklady střeží ten nejstrašnější drak. Abyste dosáhli pokladů, musíte jít k drakovi… a políbit ho.
Bert Hellinger