K zamyšlení

„Sbohem…,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ „Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. „A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“ „A pro ten čas, který jsem své růži věnoval…,“ opakoval malý princ aby si to zapamatoval. „Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži…“ „Jsem zodpovědný za svou růži…,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

Saint De Exupery

K zamyšlení

„Potlačování“ nikdy nevede ke svobodě, vede pouze k nerovnováze bez ohledu na to, co se v sobě snažíte potlačit – například, když chcete potlačit strach, stanete se více vystrašenými, když se pokusíte potlačit smutek, přitáhnete více smutku. Cesta k celistvosti je ve stavu umožnění obojího, světelných a temných částí ve vás, dokud se navzájem nevyrovnají a tím nepřijdou do celistvosti (zvané „jednotné vědomí“). Jednota je ve svém opravdovém významu uvědomění, že temnota a světlo jsou dvě polarity jedné a té samé energie a že jediná cesta ke zkušenosti stavu celistvosti je integrovat v sobě obě složky.

Autor: Sen
www.calmdownmind.com
Překlad: Taunia Atiriamin
slunecnabrana.eu
martinachristova.eu

Myšlenka na dnešní den

Svět nemůže být zachráněn bez vašeho úsměvu.

Kurz zázraků

Mantra OM NAMO NARAYANA

 

„Co se stane, když budete nepřetržitě zpívat či recitovat Boží jméno? Ztratíte svou identitu, své ego, svou pýchu a stanete se zcela Božskými.

OM NAMO NARAYANAYA je mantra pro dosažení Nejvyššího Božství, které vždy Bylo, Je a vždy Bude. Nebo jinak řečeno – Narayana je čistá Existence, ze které vše vzniklo.

Je známo, že není rozdílu mezi jménem Boha a Jím samým a kdykoliv někdo recituje jméno Boha, Je okamžitě přítomen. Tato mantra je nejsilnější  mantrou ve Stvoření a přivádí člověka k duchovní a také světské prosperitě, uvědomění si sebe sama a Božství v sobě. Skrze tuto Mantru můžeme dosáhnout všeho, včetně Osvícení. Mantra ÓM NAMÓ NARÁJANAJA  dává klid mysli, osvobozuje, probouzí univerzální lásku a dává milost Boží.”

„Čím více budete zpívat Boží jména, tím víc se na ně budete ladit, tím víc skrze vás začne Bůh zářit a tím víc bude jednat skrze vás.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Ženy

Když Bůh šestého dne tvořil ženu, pracoval přesčas dlouho do noci.

Přišel k němu anděl a ptal se ho: „Proč na ní trávíš tolik času?“

Bůh odpověděl: „Vidíš všechny ty detaily, které musím vyladit, abych ji vytvořil? Musí fungovat ve všech možných situacích, musí být schopná vzít do náručí několik dětí najednou a dát jim objetí, které dokáže vyléčit všechno od odřeného kolene po zlomené srdce. A tohle všechno bude dělat jen dvěma rukama, dovede se také sama vyléčit, když onemocní a dokáže pracovat 18 hodin denně.“