K zamyšlení

„Naše Vyšší Já je dokonalé, vševědoucí a všemohoucí, je zlomkem samotného Boha, průzračnou, zářící kvintesencí.“

Omraam Mikhaël Aivanhov

Toto Vyšší Já – ta část Boha, jíž jsme – si nás začíná všímat a věnovat nám pozornost, po níž toužíme, teprve když ji zvětšíme z nepatrné jiskřičky a uvedeme tuto energii do svého života. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce,

zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.“

K zamyšlení

„Tvé zranění jsou tvým požehnáním.

Tma je tvou svíčkou.“

Rúmí

Odvaha nechat to být – Let it be

Když ti na něčem velmi záleží, je to tvé slabé místo.
Potom se staneš otrokem toho, k čemu vzhlížíš a po čem toužíš.
Vezmi si zpět svou sílu a to, na čem ti záleží, nechej být…alespoň na nějaký čas.
Prostě na čas dej věcem volný průchod, ať vše nabere svůj kurz bez tvého postrkování.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

ZÍTRA BUDE LÍP
Tak, jako nakupuješ v obchodech vše, co potřebuješ, tak stejně jsme „nakoupili“ v průběhu života mnoho postojů, zaručených rad a názorů od Systému, Společnosti, kterou reprezentují lidé kolem nás. Nakonec zjistíš, že téměř žádný „tvůj“ názor není tvůj, ale převzatý, naučený a odkoukaný od někoho jiného. Programování tak nebere konce, i ty jsi začal postupně rozšiřovat vše, co jsi převzal, dál. Nakonec nastoupí sebe – programování, které tě doprovází celou tvou fyzickou pouť.

(Pokračování textu…)