Myšlenka na dnešní den

„Žádné naše zoufalství nemůže změnit skutečnost věci ani zkalit radost z kosmického tance, který stále trvá.“

Thomas Merton

K zamyšlení

„V určité chvíli se iluze zhroutí a vytvoří se prostor pro začátek duchovní cesty. Namísto ven se člověk nyní obrací do vlastního nitra a začíná hledání odpovědí.“

David R. Hawkins, M. D. Ph. , z knihy Vševidoucí Já

Svatováclavský chorál

Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál. Kořeny této modlitby sahají až do 12. století, jejím původním jazykem je staročeština. V průběhu staletí se k prvotní verzi přidávaly další sloky, a tak vznikl text, jak ho známe a zpíváme dnes.

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Kriste eleison. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Mnoho lidí medituje o problémech světa.

Nedělejte to samé!

Pokud chcete světu přinést změny, buďte pozitivní.“

– Paramahamsa Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní odhodlaně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
— Jan Amos Komenský