Dva kroky ke spojení s duší

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua, váš bratr a spřízněná duše.

Byl jsem s vámi a miloval jsem vás. Mnozí z vás jste na Zemi byli několikrát, v jiných životech, kdy se vás dotkl oheň, který jsem přišel přinést. Byl to oheň, jehož jsem byl nositelem, ale rozhodně ne jediným. Jste součástí záře proudící do dějin lidstva. Nového světla, které chtělo sestoupit na Zemi, aby zde zapustilo kořeny, a já jsem byl jedním z jeho představitelů. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.“

—  Seneca

Biologie přesvědčení – Bezplatný úvodní online kurz s Brucem Liptonem

Dnes ráno začala první lekce bezplatného úvodního online kurzu s Brucem Liptonem. 
 V tomto bezplatném úvodním kurzu se dozvíte:
    • Proč nejnovější vědecký výzkum způsobil naprostý převrat v tom, co víme o genech.
    • Proč geny nejsou tím, co určuje váš život, ale jste to vy, kdo ovládá tvé geny, a tím pádem i tvé zdraví.
    • Jak se můžete znovu stát tvůrcem tvého zdraví!

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Každý okamžik v životě je nekonečně tvůrčí a vesmír je neomezeně bohatý. Jen vydejte dostatečně jasnou žádost, a všechno, po čem vaše srdce touží, se vám musí dostat.“

Shakti Gawainová

Aktuálně na nebi…

Máme tu pondělí 29.listopadu. Je ráno, jsme chvilku po konjunkci Slunce s Merkurem ve Střelci. Rozum se opět potkal a protnul se svým egem. Už vidíme. Chápeme. Dáváme si věci do souvislosti. Je to skoro jako zen, ale ještě v takové té primitivnější formě. Stále je v tom takové předvádění se, exhibicionismus…ale je v tom taky touha po poznání. Spojujeme se s Bohem, přijímáme jeho poselství ve srozumitelné formě. Stáváme se Proroky. Už nenásledujeme ty další, už chápeme, že to je jen hra. Projekce. Už nepotřebujeme žádné Mistrovství, už víme, že level je jen takový, jaký si sami stanovíme.

(Pokračování textu…)