K zamyšlení

„Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.“

~ Jan Ámos Komenský

Letnice

Svátek Sestoupení Ducha Svatého – 31.5.2020

„Duch Svatý je jedním z Boží Trojice neboli jedním z aspektů trojjedinosti Boží, trojjedinosti Boha společně s Otcem a Synem. Duch svatý symbolizuje právě tu živou boží přítomnost, která má schopnost skutečně nás vnitřně přetvářet, duchovně nás transformovat, probouzet naše uvědomění a vnitřně nás očišťovat. (Pokračování textu…)

Až bude moje duše bez těla

Až bude moje duše bez těla,
tak bych měl Pane prosbu malinkou.
Já netoužím mít křídla anděla,
chtěl bych být hezkou vzpomínkou.

Nejnovější Kruh v obilí

Samota – nezbytná část vaší cesty

 Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua, všechny vás ze srdce zdravím. Vnímejte světlo, které je tu přítomné, proudí z vašich srdcí. Přijímám dovnitř sebe vaše světlo a odrážím vám ho zpět, abyste věděli, cítili a vzpomněli si na to, kým jste: pracovníci světla, nositelé světla. Je vašim nejvyšším smyslem, vaší inspirací manifestovat zde na Zemi ze svého srdce a duše všechno své světlo. (Pokračování textu…)