Heal Summit – Odborný kongres na téma léčení

Přátelé,

v průběhu času jsem zde sdílela různé informace týkající se nejen spirituálního vývoje, ale i poznatků  v oblasti zdraví a léčení od předních světových lékařů Deepak Chopra, vědců (Bruce Lipton) a duchovních učitelů a autorů (Bregg Braden, Marianne Williamson, Anita Moorjani) aj.

S potěšením jsem zjistila, že se v blízké době nabízí možnost zúčastnit se on line světového kongresu o zdraví a spiritualitě – Heal Summit, kde budeme mít vyjímečnou příležitost seznámit se s objevy, myšlenkami a zkušenostmi 19 předních vědců a duchovních učitelů a poznat i osudy konkrétních lidí, kteří  se (někdy až zázračně) uzdravili.

Heal Summit začne 10.3.2020 a má formát rozhovorů s 19 osobnostmi:Deepak Chopra, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Gregg Braden, Anita Moorjani, Michael Bernard Beckwith, Dr Darren Weissman, Bernie Siegel, M.D. aj.

– rozhovory budou k dispozici v 2 formátech: nadabované do češtiny + anglická verze s českými titulky

Heal Summit potrvá 7 dní

představí se 19 řečníků

získáte přístup k 18+ hodin materiálů

+ 2-3 hodiny rozhovorů denně k zhlédnutí zdarma!

Jsem přesvědčená, že to bude velmi inspirující a obohacující záležitost!

REGISTROVAT se můžete na webových stránkách healsummitcesko.com

(Pokračování textu…)

Popeleční středa a Velikonoce

Mluvíme-li dnes o Velikonocích, většina z nás si tyto svátky spojí s jejich křesťanským obsahem.
V nejstarších dobách však bylo vnímání dnešních Velikonoc spojeno s přírodními jevy a cykly. Vítání jara se tak bývalo spjato se vznikem a uctíváním kultu slunce, vítáním světla a tepla, které přicházelo po dlouhém chladném zimním období. Předávané zkušenosti předků pak pomáhaly alespoň zčásti předvídat chování všemocné matky živitelky přírody. Právě v tomto období kolem Jarní rovnodennosti totiž začíná nový vegetační cyklus přírody.

Myšlenka na dnešní den

„Důvěřujte pravdě, i když ji možná nebudete schopni pochopit, i když třeba čekáte, že její sladkost bude hořká, a i když se jí možná nejprve vyhýbáte. Věřte pravdě… důvěřujte ji a žijte ji.“

Gautama Buddha

Mezi radostí a bolestí

Jediný stav, v němž člověk může trvale spočívat, je prostor, jenž není ani tím, ani oním.

V tomto prostoru je ticho a poklid. Ze začátku to samozřejmě vypadá, že je nijaký, protože v něm není radost ani bolest. Ale veškerá radost a bolest jsou jen stavy vzrušení. Stav vzrušení, jenž je vám příjemný, nazýváte radost. Stav vzrušení, který je vám nepříjemný, nazýváte bolest. Občas se stane, že se vám určitý stav vzrušení začne líbit a změní se v radost, nebo se vám líbí jiný stav vzrušení, ale postupně se změní v bolest. Tentýž prožitek se může změnit v radost, či v bolest; záleží to pouze na vašem postoji. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

 

„I po mnoha letech psychoanalýzy, po výuce psychologie, práci terapeuta, po mnoha letech užívání drog, pobytu v Indii, kdy jsem se stal jogínem, měl gurua, po osmnácti či devatenácti letech meditace – pokud je mi známo, nezbavil jsem se ani jedné neurózy. Ani jedné. Změnilo se jen to, že zatímco předtím tyto neurózy byly obrovskými příšerami, které mne ovládaly a kontrolovaly, teď jsou jako malí otravové, které pozvu na čaj. Řeknu: „Ó, sexuální zvrácenost! Neviděl jsem tě týdny!“ Jsou teď více méně mým stylem. Když se vaše neurózy stanou vaším stylem, vše je na dobré cestě. Každý má osobnost složenou z neurotických vzorců. Vzdal jsem se přemýšlení, že musím projít okem jehly a stát se psychologicky zdravým. Nikdy nebudu v pořádku! Ve skutečnosti to není zajímavé a důležité. To je část změny, ke které dochází s duchovní praxí. Čím jsou věci méně důležité, tím snadněji je změníme. Dříve byl kontext pro mě velmi úzký – má osobnost byla velmi skutečná a já se s ní velmi úzce ztotožňoval – bylo těžké cokoliv změnit. Když se kontext začal rozšiřovat, investoval jsem do své osobnosti méně energie a změna byla jednodušší.“
~ Ram Dass v překladu Taraka Matla