Myšlenka na dnešní den

„Žádné srdce nikdy netrpělo, když se vydalo hledat své sny.“
Pulo Coelho, Alchymista

Myšlenka na dnešní den

„Poznání přijde, obrazně řečeno, až přijde jeho čas a Jeho svatá vůle, ne naše. My se jen musíme učinit schopni je přijmout: být pro ně prázdní, t.j. musíme vyčistit, uprázdnit svou mysl, jako se nádoba na vodu musí vyprázdnit a vymýt od kalu a usazenin, než se do ní nabere nová čistá voda. A to je v moci naší vůle.“
~ Eduard Tomáš

K zamyšlení

„Dnešní svět nechápe potřebu muže či ženy být o samotě. Zdá se někdy až nemožné druhým tuto potřebu vysvětlit. Jakákoliv jiná výmluva je přijatelnější. Pokud si uděláme čas na obchodní jednání, návštěvu kadeřníka, večírek nebo nákup, nikdo nic nenamítá. Pokud však řekneme: ‚Nepřijdu, v tu dobu chci být sám/sama‘, pak jsme považováni za nezdvořilé, sobecké nebo přinejmenším divné. (Pokračování textu…)

Myšlena na dnešní den

„Čas je jenom proud, ve kterém chytám ryby, piji z něho, ale zatím co piji, vidím písčité dno a vidím, jak je mělké. Jeho sotva znatelný tok odplyne, ale věčnost zůstává.“

—  Henry David Thoreau

K zamyšlení

„Hřích je, když se neradujeme ze života.“

—  Osho