Inspirace

„I když se nic nezměnilo, pokud se já změním,

všechno se změní!“

Marcel Proust

K zamyšlení

„Život se má žít tak naplno a tak intenzivně,

že z něj každou minutu můžete vymačkávat šťávu,

aniž byste tam nechali jedinou kapku.

Pouze takový život je autentický, úžasný;

pouze takový život smrtí nekončí,

ale v okamžiku smrti přichází

k bráně božskosti…“

Osho

Myšlenka na dnešní den

 When you go into deep meditation, you perceive that there is no difference between you and the Divine, that He is the only One, the only Reality. There is no other Reality but Him. 

„Když jste v hluboké meditaci, vnímáte, že mezi vámi a Božstvím není žádný rozdíl, že On je Jediný; je jedinou Skutečností. Neexistuje žádná jiná Skutečnost než On.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 

Aktuálně na nebi…

Pondělí 25.3. – Luna ve Střelci první část dne v trigonu s Chirónem a Sluncem v Beranu, retrográdní Merkur v Rybách v přesné konjunkci s Neptunem, Mars v Býku v kvadrátu s Černou lunou ve Vodnáři. Venuše v sextilu s Uranem.

V pondělí bude Luna putovat ohnivým Střelcem, a tak znásobí množství ohně a temperamentu v konstelaci, současně ale naváže trigon s Chirónem v Beranu, takže se nadále může tematizovat série chronických zranění nebo určitý pocit útrpnosti nebo bezmoci.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Mnoho lidí se snaží zachránit svět, ale nedokázali zachránit sami sebe.
Mnoho lidí bojuje za mír, ale nedokázali ukončit své vnitřní konflikty.
Mnoho lidí mluví o lásce, ale nikdy ji nepoznali a nedokázali žít v reálném světě, ve svých nejbližších vztazích.
Až budou ukončeny války v srdci každého z nás, až dokážeme žít v míru,
lásce a tvořivosti se svými partnery a nejbližšími, 
potom bude následovat ukončení bojů a válek na planetě.

Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu