K zamyšlení

SOFIA – Nejvyšší aspekt Animy

Vyšla jsem z úst Nejvyššího

a jako mlha jsem zahalila zemi.

Na výsostech jsem přebývala,

můj trůn je na sloupů oblakovém.

Obvod nebes jsem sama obešla

a prošla i nejhlubší propasti.

(Pokračování textu…)

Merkur ve Vodnáři – 16.1. – 3.2. 2020


Ve čtvrtek večer v půl osmé přestupuje planeta spojená s komunikací, intelektem a myšlenkovým světem ze zemského Kozoroha do vzdušného Vodnáře, kde je mysl rozevlátá, otevřená, svobodomyslná a směřující k ještě neuskutečněným vizím a utopickým projektům. (Pokračování textu…)

Aktuálně na nebi…

Středa 15.1. – Luna v Panně v trigonu se Sluncem, Saturnem a Plutem v Kozorohu, v poledne a odpoledne v opozici s Černou lunou, cca v 16:45 přechází do Vah a večer se ocitá v opozici s Černou lunou i Chirónem. Stísněná a limitující konjunkce Slunce, Saturna a Pluta v Kozorohu nadále přetrvává.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.“
— Victor Hugo

Aktuálně na nebi…

Venuše v Rybách – 13.1. – 7.2. 2020. Všeobjímající láska.

Venuše dnes večer přešla do Ryb, tedy do znamení, v němž dává velkou soucitnost, vnímavost, empatii a touhu splynout s druhým. Venuše v Rybách je založená duchovně a je si vědoma toho, že láska je nadosobní, univerzální, nezištná a obětavá. Respektive tak si lásku často představuje. (Pokračování textu…)