Z Kurzu zázraků

Váš duch je celek. Bůh vám dal vše, co potřebujete. Udělal vše, co bylo třeba udělat. Jste věčné bytí, zbavené všech hříchů, které jste nikdy nespáchali. Nemůžete zemřít a nezemřete. Peklem, kterého se obáváte vás jen strašili. Cesta, o níž se domníváte, že jí musíte projít, už je za vámi. Překážky, které vnímáte, už jsou za vámi. Jste na cestě bez vzdálenosti k cíli, který se nikdy nezměnil. Ve světě vzdálenosti nemá cesta ke Kurzu zázraků konce. Ve světě Ducha, kde nikdy nezačala, nemůže skončit.

Na cestě k tady zažijete slunce a mraky, hory a údolí, průlomy k jasnosti a marast zmatku. Pochybnosti na cestě přijdou, odejdou a znovu přijdou… Ale nezastavujte se. Nenechte se zastavit jevy. Na vaši modlitbu určitě dostanete odpověď. Už jste na vaši modlitbu odpověď dostali. „Nemůžeš mne neslyšet, Otče. To, o co jsem Tě požádal, jsem už od Tebe dostal. “ Část vaší mysli je postavena na pravdě, přestože iluze trvá dál. Držte se této části a jevy, které jsou proti lásce, se vytratí. Pouze myšlenky, jež si myslíte s Bohem, jsou pravdivé.

„NIKDY TĚ NENECHÁM BEZ ÚTĚCHY“ – je to Ježíšův slib, že nezávisle na tom, kam ve světě půjdete, bez ohledu na váš pocit, váš Zdroj vás neopustil a vnitřní klid dostanete v okamžiku, kdy o něj požádáte. Nikdy nejste dále, než jednu myšlenku od vyléčení. Po vašem boku kráčí mocní společníci, a to v tomto světě i ve světě za ním. Nekráčíme sami.

Jakmile se zbavíte strachu, jste v míru se sebou samým, vidíte každého a všechno jako Boha a vše, co zakoušíte, je láska. Dokud jste v těle, není snadné to dosáhnout, protože už jen představa, že jste v těle, popírá pravdu, že jste duch. Někteří lidé dosáhli úplného osvobození, přestože byli dosud v těle, ale je to vzácné. Uděláte to přesně tehdy, až k tomu čas dozraje. Předtím osvícení postupuje ve stádiích. Několik vyzrálých duší se jednoho rána probudí a dosáhne navždy svobody. Větší část lidstva stoupá po schodišti k nebi buď rychle, nebo postupně po jednotlivých schodech.

Každý krok je odměnou sám o sobě a svět není špatným místem ke zkoumání, když ho sledujeme očima porozumění. Láska je způsob, jímž kráčím s vděčností. Denně ztrácíme několik iluzí, až se náš život stane spíše oslavou než dřinou. Když se rozhlédnete kolem sebe a vše, co vidíte je nebe, stáváte se Světlem, které jste hledali.

Kéž přijde brzy vznešené probuzení a trvá věčně. Kéž bychom se všichni poznali tak, jak nás Bůh stvořil. Kéž bychom všichni poznali život, jaký máme žít. Kéž bychom všichni milovali, čistě, hluboce a úplně. Kéž by lidstvo našlo svoji lidskost a kéž bychom všichni žili v Božím míru.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *