Myšlenka na dnešní den

„Čím jasněji vidíme realitu světa, tím lépe jsme vybaveni k tomu, abychom se s ním vyrovnali. Čím méně jasný je náš pohled na svět, čím více je naše mysl zmatena nepravdami, iluzemi a nepochopením, tím menší bude naše schopnost určit správný postup a učinit správné rozhodnutí. Náš pohled na realitu je jako mapa, s jejíž pomocí se pak pohybujeme po terénu života. Je-li pravdivá a přesná, pak obvykle víme, kde právě jsme a když se rozhodneme , kam se chceme vydat, bývá nám víceméně jasné, jak se tam dostat. Je-li mapa nepravdivá a nepřesná, nejspíš se ztratíme. Je nutné mapu neustále aktualizovat a provádět změny, abychom se mohli každý den rozhodovat na základě pravdy … “

Z knihy Nevyšlapanou cestou, M. Scott Peck


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *