O touze

Nevěděl jsem nic.
Nevěděl jsem jak hledat
Nevěděl kam jít
Koho se zeptat a kde získat jistotu?
Jakou cestu následovat?
Jaké příkazy poslechnout, abych mohl najít svého Milovaného?


Hledajíc jsem dospěl k mešitě,
ale vše co jsem našel byly naduté, prázdné diskuze o symbolech a obřadech

Mé srdce mi řeklo, jdi do semináře,
Snad tam se můžeš setkat se svým Pánem
Ale vše s čím jsem se setkal byli nafoukaní učenci a hlučné spory

Bylo mi doporučeno navštívit svatyni
Nenašel jsem tam nic vyjma uctívaných model a znějících gongů

Pak jsem se vydal na pouť po všech svatých místech
Snad bych Ho mohl hledat tam …
Prošel jsem mnoho míst a sklonil jsem se před mnoha božstvy,
Ale nepřineslo mi to klid.
A když už jsem shledal sebe sama bezmocným,

opustil jsem města a jejich svatyně, abych se ukryl v džungli.

V pustině jsem se soužil a proléval hořké slzy
Ptal jsem se sám sebe „jak dlouho musím vydržet tato muka odloučení?“
Ale nebylo kam jít, nenašel jsem žádné místo, které by mě ukrylo před mou bolestí.

Po několik dní jsem se potloukal horami a

prodíral lesem jako žebrák, poutník a fakír bez domova
Byl jsem opuštěný, hladový, žíznivý, v ubohém stavu.

Bez jediného sousta k utišení mého hladu,

bez jediné kapky k uhašení mé žízně.

Ulehl jsem na poli, spalující slunce mi pražilo nad hlavou
A má mysl se naplnila touhou spatřit Ho.
Ale vše bylo marné
Pán se mi nechtěl ukázat.
Proléval jsem krvavé slzy,

a ty se třpytily jako rubíny v písku.

Když jsem dosáhl stavu absolutního zoufalství,

doufajíc v smrt, která by mě vysvobodila z této bolesti,

On, můj Milovaný…
Přišel ke mě
Jako matka spěchající k nemocnému dítěti,
Přišel, sedl si vedle mě, položil si mou hlavu do klína
A Jeho ústa vydala tato slova:

„Nyní vidíš vše co chceš vidět
Odkryji ti všechna tajemství mého srdce.
Pamatuj, My milujícího nejprve zkoušíme
trápíme ho, dáváme mu pociťovat tíseň a nutíme ho prolévat slzy
Potom ho přeneseme k Nám.
Když jsou všechny jeho myšlenky Milovaný,
Necháme ho přijít blíž, zahrneme ho láskou a pevně ho obejmeme v náručí

Takto se stává úplným.

Když se Jeho slova dotkla mých uší
Vrátil jsem se do života, procitl jsem a byl osvobozen od veškeré bolesti.
Potom jsem vrhl jediný pohled na jeho oslnivou tvář
a tajemství celého stvoření leželo přede mnou odhalené
v jediný moment všechny dobré a špatné skutky života náhle pominuly

Z odloučení jsem vstoupil do Jednoty
A všechny klamy bytí zmizely jako přelud

Nyní kamkoli upřu zrak, nevidím nic než Jeho.

Muslim, Hinduista a Žid všichni se pro mě stali stejnými,

všichni se sloučili ve Slávě a Nádheře mého Milovaného Boha.

Nazir

Súfijská moudrost


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *