O sebedisciplíně a charakteru

„Buďte sám zodpovědný za vysoký standard, který od vás všichni očekávají. Nikdy se nevymlouvejte. Nikdy se nelitujte. Buďte sám sobě tvrdým pánem a buďte shovívavý k druhým.“

Henry Ward Beecher, kněz žijící v 19. století

Rozvoj charakteru je velkou životní úlohou. Ralph Waldo Emerson napsal: „To, co děláte, mluví tak hlasitě, že neslyším ani slovo z toho, co říkáte.“

Člověk, kterým jste dnes, váš vnitřní charakter, je součtem všech vašich voleb a rozhodnutí, které jste doposud v životě učinili. Vždy, když jste si vybrali správně a dělali jste to nejlepší, co jste uměli, posilnili jste svůj charakter a stal se z vás lepší člověk. Platí to i opačně: Vždy, když jste selhali, vybrali jste si lehčí způsob anebo jste nečinili tak, jak jste věděli, že by bylo správné, oslabili jste svůj charakter i osobnost.

Stát se charakterním člověkem vyžaduje obrovskou sebedisciplínu. Chce to pořádně silnou vůli „dělat to správně“ v každé situaci. Sebedisciplína  i síla vůle jsou obě potřebné na to, abyste odolali pokušení dělat zkratky, vybírat si lehčí způsoby a dělat to, co je jen krátkodobě výhodné.

Celý život je test, který ukáže, co se ve vás skrývá tam hluboko uvnitř. Moudrost je možno rozvíjet studiem a rozjímáním v soukromí, charakter se ale dá rozvíjet jen při konání každodenních ústupků, když jste nuceni rozhodovat se mezi alternativami a pokušeními.

Jen když jste pod tlakem – když jste nuceni vybrat si jednu ze dvou cest, žít v souladu s určitou hodnotou nebo opačně, tehdy se ukáže váš skutečný charakter. Emerson také napsal: „Chraňte si svoji čestnost jako vzácnost; nic není nakonec vzácnější, jen čestnost vaší mysli.“

Stále určitým způsobem uskutečňujete volbu. každá vaše volba vyjadřuje, jaké jsou vaše skutečné hodnoty a priority. Vždy si volíte mezi tím, co je pro vás důležité a má vyšší hodnotu anebo tím, co je méně důležité a hodnotné.

Jedinou ochrannou bariérou proti pokušení, proti cestě nejmenšího odporu a faktoru pohodlnosti, je charakter. Jediný způsob, jak si rozvinout svůj charakter, je uplatňovat sílu svojí vůle vždy, když jste v pokušení dělat to, co je lehké a pohodlné, a ne to, co je správné a nevyhnutelné.

Brian Tracy, Žádné výmluvy


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *