K zamyšlení

Vztahy jsou vlastně tím nejtěžším a nejnáročnějším, co člověka v životě potkává. To proto, že se dotýkají jeho nejniternější zranitelnosti – jeho potřeby přijetí lásky. Dříve se za duchovní cestu a cestu osobního růstu považovala duchovní cvičení a meditace mimo dosah života. Dnes už začínají být pravdivě a logicky za podstatu duchovního bytostného růstu člověka považovány právě vztahy.

Čtvrtá aurická vrstva duše je vlastně ve skutečnosti mostem mezi fyzickým hmotným světem, kde je jen „já“ a duchovním rozměrem života, kde je i „ty.“ A tento most je tvořen právě našimi vztahy! Protože právě ve vztazích se učíme navázat vztah s „ty.“ Právě prostřednictvím vztahů se stáváme celkem, zakoušíme jednotu a splynutí. A současně oddělení. Dokážeme zůstat v každém okamžiku milující, čestní a upřímní? Protože to je smysl veškerého vývoje člověka a lidstva. Být toho schopen, je mnohem těžší ve vztahu s někým, kdo se dotýká naší zranitelnosti, než osamoceně meditovat na vrcholu hory.

Známe se celé věky, Andrea Homolová

 

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *