Každý problém má své duchovní řešení.

„Problémy, které nastanou během dne se vyřeší,

když si lidé uvědomí svou Božskou podstatu.“

Hazrat Inayat Khan

Všechny problémy jsou jen iluze. Tyto iluze nejsou nic jiného než chyby v myšlení, a jako každá chyba mohou zmizet, jestliže budeme čelit pravdě.

Jestliže přeneseme vyšší duchovní frekvence do blízkosti nižších frekvencí, kde existují problémy, pak tyto problémy zmizí.

Toto jsou základní kroky, jak na to.

  1. Vzdejte se

Tento pokyn je nejdůležitější a často i nejobtížnější. Pro většinu z nás je těžké už jen to, abychom si přiznali, že potřebujeme pomoc. Abychom se však zcela vzdali, musíme být schopni připustit, že jsme slabí.

Když kapituluji, vypadají mé myšlenky následovně: „Nevím, jak řešit tuto situaci, a předávám ji stejné síle, které předávám své fyzické tělo každou noc, když jdu spát. Věřím, že tato síla provádí například trávení potravy, nechává proudit mou krev, dýchá za mne a tak dále. Ta síla je zde, je dostupná, a tak ji využiji a přivolám Boha, aby byl mým hlavním společníkem. Bez rozmýšlení přijmu slova z Bible: „Všechno, co mám, je Tvé. „Přeji si předat jakýkoliv problém této neviditelné síle, jež je mým zdrojem, a mám vždy na paměti, že jsem s tímto Zdrojem stále spojený.“

  1. Milujte

Aktivování duchovního řešení znamená, že  u vnitřních myšlenek a pocitů se konflikty a nesoulad změní na lásku. Zjistil jsem, že když se člověk vzdává a miluje, je prospěšné stále opakovat: „Požaduji teď nejvyšší dobro pro všechny, kterých se to týká.“

Pokouším se vidět hněv, nenávist a nesoulad jako výzvu k tomu, abych se vzdal a miloval; mohou být základem k tomu, abych převzal odpovědnost za své myšlenky a pocity, jsou vchodem do vnitřního světa, kde je světlo. Když toto znám, umožnuji Duchu, aby se projevil a pracoval pro mě.

Užívám metaforu kabelu, který mi visí z boku a jejž mohu zastrčit do jedné ze dvou zástrček. Když ho dám do zástrčky materiálního světa, získám iluzi nesouladu a v mém nitru se projeví následky – cítím se mrzutý, zraněný, rozrušený, zoufalý a trápím se kvůli tomu, jestli jsem schopen řešit nebo odstranit svůj problém. Když jsem takto připojený, snažím se získat nesprávné síly a tato snaha mi brání v tom, abych získal mystickou nebo duchovní sílu. Pokud dojde k posílení pouze v materiálním světě, skutky budou oddělené od duchovna.

Když si představím, že tento kabel je vytrhnutý ze zástrčky materiálního světa a zastrčený do duchovní zástrčky, okamžitě místo úzkosti zažívám klid a pocit podpory. Toto duchovní zapojení mi stále připomíná, že trápení a pocit úzkosti lze nahradit láskou. Mohu si tak připomenout, že duch je Bůh, který je synonymem pro lásku. Emanuel Swedenborg to výborně vyjádřil, když připomínal svým studentům: „Podstatou Boha je láska.“ Láska je podstata, která drží pohromadě všechny buňky v našem vesmíru a je také nesmírně účinná při řešení problémů. Jedině láska odstraní vše negativní!

  1. Buďte nekonečnem.

„Duch dává život, tělo nemá význam“, radí nám Bible. Všechny věci, jež vnímáme jako naše, jsou spojeny s tělem, ale v rámci nekonečna nemají žádný význam.

Když se odpojím od materiálního světa a připojím se do duchovního, okamžitě mě opouští strach, posuzování a další negativita a navíc vím, že musím přenést energii proudící duchovní zástrčkou do bezprostředních životních situací. Z tohoto nového zdroje energie, který zde vždy byl, dostávám nekonečnou lásku, poznávám tuto nekonečnou sílu a pozoruji, jak mne zaplavuje.

  1. Vyčistěte si mysl!

Můj duchovní přístup k řešení problémů zahrnuje i to, že jsem potichu a přemýšlím, jak přesně bych něco řešil. Naslouchám a naprosto věřím tomu, že budu k řešení doveden. Nazývejte tento přístup meditace nebo modlitba; právě kvůli ní se cítím silný, protože naplňuje mou duši a získává mi božskou pomoc.

S meditací je spojena ochota být otevřený k tomu, co ke mně nevyhnutelně přijde. Posílám zprávu svému egu, která říká: „Spíše hodlám věřit v sílu, jež hýbe galaxiemi a dává život dítěti, než ve svůj nesprávný odhad toho, jak bych chtěl, aby věci právě teď probíhaly.“

A tak tedy přenechávám své myšlenky Duchu a vzdávám se jednání, které překáží dokonalému projevu Bohu v mém nitru.

Vyčistit mysl znavená zbavit se viny a rozzlobených myšlenek na to, co se stalo v minulosti. Slovo vyčistit znamená opravdu vyčistit. Není zde prostor na to, aby záleželo na tom, co, kdy a jak bylo uděláno špatně. Necháme vše jednoduše odejít, protože to je součást našeho programu, a to, co chceme, je božským plánem, který funguje a odhodí náš vlastní plán, který se neosvědčuje. Když mysl zbavíme egoistických myšlenek, pozveme do svých srdcí smířlivost a necháme odejít nižší energie nenávisti, hanby, viny a pomsty, vytvoříme tím řadu duchovních řešení problémů.

  1. Buďte štědří a vděční

Neustále mějte na paměti, že na tento svět přicházíme s prázdnou a opouštíme ho stejným způsobem. Nalezení duchovního řešení každého problému vyžaduje udělat jedinou věc -zahodit problém a být zároveň vděčný za možnost, že to můžeme udělat.

Naše duchovní chování by mělo zahrnovat štědrost a vděčnost. Čím do světa vyšlete více myšlenek typu: Jak mohu pomoci, tím častěji uslyšíte zpět stejná slova.

  1. Buďte ve spojení

Pomyslně se na sebe dívejte jako na květinu v mystické zahradě, kde všichni ostatní, kteří se v této zahradě nacházejí, jsou s vámi spojeni neviditelnými vlákny. Cítíte, že zde máte pomoc na dosah ruky. Když se přestanete ztotožňovat se svým tělem, svou povahou a všemi svými činy, potom problémy přestanou ovlivňovat vaše tělo/mysl/duši a začnete se konečně vnímat jako milované bytosti, kterými jste !

Nejsme sami, nejsme to, co máme, co děláme, co si o sobě myslíme a co si o nás myslí ostatní. Jsme připojeni k Bohu a ke všem Božím stvořením, a proto má každý z nás k dispozici neomezené zdroje, které nám pomohou vyřešit jakýkoliv problém a dovedou nás do stavu pokoje.

Být připojený znamená, že v jakýkoli okamžik svého života můžete požádat, aby vás právě teď vedla láska, která vás obklopuje a spojuje se všemi ostatními. Potom opustíte svou negativní sebestřednou podobu a všechno, co uvidíte, budete považovat za svého milujícího pomocníka. A právě v těchto chvílích se objeví ta správná osoba nebo dojde k  té správné události, která vám pomůže.

Ve chvílích beznaděje si můžete připomínat pěknou, dobře fungující afirmaci z Kurzu zázraků, jež velice dobře funguje: „Spíše než toto volím mír“.

Můžete zkusit i tuto: „Nevidím, neslyším a neznám nic, co je ode mne odděleno.“

  1. Buďte veselí

Na vzhledu lidí, kteří dosáhli vysoké úrovně duchovního vědomí, je něco nápadného. Zdá se, že jsou stále šťastni. Veselost  je spolehlivým ukazatelem vašeho „duchovního osvícení“ v daném okamžiku. Čím větší veselost, štěstí a spokojenost cítíte, tím více jste si vědomi svého silného spojení s duchem.

Položte si klíčovou otázku: „Jak se většinu času cítím?“ Pokud vaší odpovědí je, že jste ustaraní, sklíčení, otrávení a zranění, potom jste od ducha odpojeni.

Tehdy je na čase, abyste se usebrali a odešli na nějaké tiché místo, kde můžete svůj kabel zastrčit do duchovní zástrčky, abyste zase brzo byli schopni brát život s lehkostí a mít z něj radost.

Wayne W. Dyer., z knihy Každý problém má své duchovní řešení

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *