Z Kurzu zázraků

Kde je válka? Válka je v mysli. Kde je vnitřní klid? Mír může být nalezen uvnitř, když si odpustíme myšlenky na válku. Nehledej cestu, kterou ti ukazují patrioti, vlády, kněží, a ti v bílých pláštích. Oni neví, kde je svoboda a zdraví. Všechny „problémy“ nebohou být vyřešeny tam, kde byly vymyšleny. Svět nezná odpověď, protože je cestou od Lásky ke strachu. Odpusť si myšlenky strachu a opusť svět uzdravením své mysli od všech konfliktů, které v ní nebyly stvořeny a nikdy v ní nenaleznou domov.

109. Lekce z Kurzu zázraků

Odpočívám v Bohu.
1. Dnes žádáme o odpočinek a klid neotřesený zdáními světa. Žádáme o mír a klid uprostřed zmatku zrozeného ze střetávajících se snů. Žádáme o bezpečí a štěstí, i když se zdá, že vidíme nebezpečí a smutek. Dnešní myšlenka odpoví na naše prosby tím, oč žádáme.

2. „Odpočívám v Bohu.“ Tato myšlenka ti přinese oddech a pokoj, mír a klid, bezpečí a štěstí, které hledáš. „Odpočívám v Bohu.“ Tato myšlenka má moc probudit pravdu, která v tobě dřímá a jejíž vize vidí za zdáním tutéž pravdu v každém a ve všem, co existuje. Zde je konec utrpení celého světa a každého, kdo kdy přišel a ještě přijde, aby tu na chvíli setrval. Zde je myšlenka, v níž je Syn Boží znovu zrozen, aby poznal sám sebe.

3. „Odpočívám v Bohu.“ Tato myšlenka tě zcela neotřeseného provede bouřemi a sváry, za utrpení a bolest, ztrátu a smrt a směrem k jistotě Boha. Neexistuje utrpení, které by neuzdravila. Neexistuje problém, který by nevyřešila. Před tebou, jenž odpočíváš v Bohu, se každé zdání změní v pravdu.

4. Dnešek je dnem míru. Odpočíváš v Bohu, a zatímco je svět trhán vichřicí nenávisti, tvůj odpočinek zůstává zcela nerušen. Tobě patří odpočinek pravdy. Zdání se ti nemohou vnucovat. Voláš všechny, aby se k tvému odpočinku připojili, a oni uslyší a přijdou, protože odpočíváš v Bohu. Neuslyší jiný hlas než tvůj, neboť ty jsi dal svůj hlas Bohu, a nyní v Něm odpočíváš a necháváš Ho promlouvat skrze sebe.

5. V Něm nemáš žádné starosti a obavy, těžkosti, úzkost, bolest, strach z budoucnosti a zklamání z minulosti. Odpočíváš tam, kde čas neexistuje, zatímco čas míjí, aniž by se tě dotýkal, neboť tvůj klid se nikdy nemůže žádným způsobem změnit. Dnes odpočíváš. Zavři oči a ponoř se do klidu. Tyto chvíle klidu a oddechu by tvou mysl měly ujistit, že všechny její zběsilé fantazie byly jen horečnaté sny, které odešly. Dovol své mysli být v klidu, a s poděkováním přijmi její uzdravení. Teď, když spočíváš v Bohu, sny plné strachu již nepřijdou. Věnuj dnes čas tomu, abys unikl snům a nalezl mír.

6. Každou hodinu, kdy dnes budeš odpočívat, se unavená mysl náhle zaraduje, pták s polámanými křídly se rozezpívá a dávno vyschlá bystřina začne znovu téct. Svět se znovu zrodí pokaždé, když spočineš a každou hodinu si vzpomeneš, že jsi přišel proto, abys přinesl Boží mír do světa, aby mohl odpočívat spolu s tebou.

7. S každými pěti minutami tvého dnešního odpočinku je svět blíže probuzení. Čas, kdy odpočinek bude to jediné, co existuje, se přibližuje všem unaveným a vyčerpaným myslím, které jsou nyní příliš vyčerpány, než aby mohly kráčet po své cestě samy. Uslyší, jak pták začne zpívat, uvidí, jak bystřina začne znovu téct, a s novou nadějí a navrácenou energií se opět lehkými kroky vydají po cestě, která se jim najednou bude zdát snadná.

8. Odpočíváš dnes v Božím míru a odtud voláš své bratry, aby dospěli k odpočinku spolu s tebou. Dnes budeš věrný tomu, čemu věříš, na nikoho nezapomeneš, všechny je přivedeš do nekonečného kruhu svého míru, svatého útočiště, kde odpočíváš. Otevři dveře chrámu a dovol všem z celého světa, z blízka i z daleka, svým vzdáleným bratrům i všem svým blízkým přátelům, aby přišli, a vyzvi je, aby sem vstoupili a odpočívali s tebou.

9. Odpočíváš dnes v Božím míru, klidný a beze strachu. Každý bratr si přichází odpočinout a nabídnout ti tento odpočinek. Odpočíváme tu společně, neboť tak je náš odpočinek úplný, a to, co dnes dáváme, jsme již přijali. Čas není strážcem toho, co dnes dáváme. Dáváme těm, co se ještě nenarodili, i těm, kteří zemřeli, každé Myšlence Boží, i Mysli, v níž byly tyto Myšlenky zrozeny a v níž odpočívají. Připomeneme jim jejich místo odpočinku pokaždé, když si řekneme: „Odpočívám v Bohu.“

Z Kurzu zázraků, přeložil Přemysl PK Nesbit


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *