K zamyšlení

Mysl naslouchající hlasů ega vždy po druhých lidech něco chce. Tím nás vede do nezdravých vztahů, založených na potřebě být milovaný a přijímaný, mít sex, být v blízkosti druhého, být chválený a oceňovaný. Potřebnost nevede ani k dobrému vztahu, ani k dobrému životu.
Někdy se mě lidé ptají, co se stane mezi dvěma lidmi, když se jeden partner probouzí k Já, zatímco druhý má stále stejné osobní potřeby. Každý případ je samozřejmě jiný, ale Já je v každé situaci dokonalé. Nenechá se ničím zmást ani zastrašit.
Nemusí praktikovat žádnou techniku – prostě je. Pokud je člověk otevřený, je skvělé žít ve vztahu s bytostí, která se probouzí. Nicméně skutečnost, že jeden z partnerů již nechce tolerovat to, co je nepravdivé, bývá pro většinu vztahů stresující. Člověk, který se probouzí k Já, začne být spontánnější a citlivější a tato citlivost podporuje jeho další růst. Někteří lidé nemají zájem o vývoj a zrání. Jenom něco chtějí, chtějí a chtějí. Pokud však žijí ve vztahu s člověkem, který se probouzí nebo už je probuzený, jsou nuceni růst, protože jinak jejich vztah přestane fungovat.
Musíme vystoupit ze své komfortní zóny. Mysl by chtěla dosáhnout úrovně, kde bude všechno už navždy dobré, ale život takový není. V životě nemůžeme zmáčknout klávesu ,,pauza“ nebo ,,uložit“. Něco se rozvíjí a roste a my přesně nevíme, jak to funguje. Proto si ponechme prostor k objevování. Je mnohem lepší, než ten, který známe – je to prostor, který nepodporuje žádnou závislost.
Žádný vztah nebude dokonalý ve smyslu dokonalé kompatibility. Dokonalý může být pouze tehdy, bude-li nerovnováha, pokud v něm existuje, rozpoznána jako nezbytná podmínka stimulující touhu růst. Musíme být ovšem natolik moudří, abychom to ocenili, jinak začneme se svými partnery soutěžit.
Jak se dá s nerovnováhou ve vztahu pracovat? Nemůžeme si jen přečíst něco v manuálu, začít to praktikovat a čekat, že to bude fungovat. Jakýkoli návod bude jen snahou vymezit něco, co se vymezit nedá. Každý vztah je jedinečný a prohýbá v souladu s tím, co je právě potřeba. Vztah je živá věc a mění se podle toho, jak se partneři posouvají a rostou jako pár – přesto však musí mít sílu být nezávislí a zdravým způsobem oddělení. Nemíním tím, že by v sobě měli pěstovat pocit odlišnosti, ale že by měly být samostatní.
K lepšímu vztahu vede upřímnost a otevřenost srdce. Díky nim se z nás stává lepší rodič, lepší zaměstnanec nebo zaměstnavatel, díky nim se zlepší všechno kolem nás. Mysl vám bude stav přirozené rovnováhy líčit jako plochý, nudný, příliš vážný nebo necitlivý. To je pravý opak skutečnosti. Ve své buddhovské přirozenosti jste ztělesněním zářivé, vibrující energie, jste dokonale flexibilní, otevření a živí. Žádnou s těchto vlastností se však nesnažíte rozvíjet, protože nefunguje na bázi potřeb. V probuzeném stavu si nemusíte nic odpírat. I probuzená bytost cítí hlad a chce ho uspokojit jídlem, ale k ničemu není hluboce připoutaná.
Když se mám s vámi setkat, nepotřebují si připravovat, co vám řeknu. A zrovna tak bez přípravy se rozvíjí i každý projev Já a života. Nechci vědět, co se stane. Proč bych to měl vědět? Je krásné, když je všechno čerstvé a svěží. Nechci o tom nic vědět. Nechci o tom mluvit. Jsem. Toto je život – ne nějaký technologický proces. Neposlouchejte toho, kdo vás poučuje, jak máte žít. To, co říká, není pravda, protože vy sami jste život. Pokud svou pozornost soustředíte na pozorování a Sebe-poznání, všechno ostatní automaticky zapadne na své místo. Zkuste to a uvidíte.

Aby se vztah mohl rozvíjet a růst, nestačí jen víc se snažit. Naopak, aby mohl opravdu rozkvést, musí v něm být svoboda, vnitřní síla, jasnost a moudrost. To, jaký váš vztah bude, nezáleží na tom, kolik do něj vložíte. Není to otázka investice. Nezáleží na tom, jak moc o něm mluvíte. Podobné snahy od sebe partnery spíš odtrhnou, protože to, co hledáme, je důvěrné spojení – a to je příliš krásné, než abychom k němu mohli dospět snahou.
Když se ve vztahu objeví žárlivost, potřeba, strach z odmítnutí nebo jiné negativní energie, je to vhodná příležitost k tomu, abychom se začali dotazovat na svou pravou pravou podstatu.
Mějte na paměti, že pokud jde o vztahy, příliš velké cíle či úmysly vyvolávají napětí. Jakmile se od nich či od jakékoli jiné potřeby osvobodíte, jste v přirozeném stavu a nepotřebujete, aby s vámi někdo souhlasil, přijímal vás nebo miloval. V této svobodě není žádná arogance. Dovedete si představit, že se nacházíte na takovém místě ve svém nitru, kde nepotřebujete být milování? Je to velmi tiché místo, kde je vaše láska otevřená, široká, krásná a silná.
Když lidé hledají vnitřní svobodu a uskuteční svůj pravdivý stav, mnozí se ptají, jak si ho mají udržet. Stejná tendence se projevuje i ve vztazích. Vnitřní hlas, který se ptá, jak si můžete udržet svůj pravdivý stav, se také ptá: jak si mohu udržet tento vztah? Stejně jako si nemůžete udržet stav Pravdy, ani vztah není něco, co byste si měli udržet. Spíš byste se z něj měli radovat a těšit se ze své svěžesti a síly. A pak zjistíte, že druzí s vámi chtějí být sami od sebe.

Mooji


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *