Modlitba pro tento čas

„Nabídněme modlitby a požehnání všem lidem a všem národům Země.

Žehnejme jim, aby se tento čas, i když může být časem intenzivním, stal také časem vědomého probuzení a uzdravení pro všechny.

Z historických lekcí víme, že velké obtíže, katastrofy a náročné časy nás také mohou posílit a sjednotit tím, že se vytratí rozdíly, které nás zdánlivě dělí.
Neštěstí nás často vnitřně posiluje, abychom si hlouběji uvědomili ty nejvyšší životní hodnoty.

Obtížné časy nás povzbuzují ke spolupráci, abychom skutečně pečovali jeden o druhého.

Díky podobným událostem si více uvědomujeme svou společnou sílu, spolupracujeme-li jako jedna sjednocená lidská rodina.

Nechť jsme posíleni v jednotě, lásce a porozumění.

Nechť Pán požehná všem lidem a všem národům postiženým v této době.

Nechť vlády a všichni, kdo jim pomáhají, přistupují k úkolům s inspirací, v harmonii a v duchu spolupráce, abychom společně byli schopni napravit cokoliv, co je v rámci naší způsobilosti třeba.

Modlíme se, nechť tato nemoc brzy skončí.

Věříme, důvěřujeme, víme, že se tak stane.

Toto je modlitba za celý svět a vůdce všech jeho národů.

Modlíme se, nechť vznešenější, vyšší Pravda, která přebývá v nás všech, posílí vědomí naší pravé přirozenosti a pravého Bytí, abychom se tak stali laskavějšími, otevřenějšími, více milujícími, moudřejšími,

pokojnějšími a mocnějšími v Pravdě, kterou jsme.

Nechť žijeme plně v radosti své skutečné přirozenosti v souladu s vůlí nejvyššího všemohoucího Boha.“

Mooji


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *