O Hvězdné bráně

Hvězdná brána je interdimenzionální vstup, svěřený Prageetovi Harrisovi*, jenž bránu vytvořil v roce 1989.

Je to vědomá geometrická forma obsahující několik vrstev posvátné geometrie, která vytváří silné, multidimenzionální energetické pole. Toto laskavé energetické pole funguje velmi jedinečným způsobem. Každý jednotlivec je v přítomnosti Hvězdné brány rozpoznán a je mu poskytnuta pomoc způsobem, který je v danou chvíli nejvhodnější.

To zahrnuje léčení a rovnováhu fyzického těla; jasnost pochopení a zásadní vhledy pro mentální tělo; hlubokou relaxaci a odstranění stresu z emocionálního těla. Lze odstranit osobní karmu, aktivovat léčitelské schopnosti a mohou se spustit i vzpomínky na minulé životy.

Mnozí lidé také hmatatelným způsobem vnímají své průvodce, často poprvé v životě – je mohou cítit, slyšet nebo vidět. Většina účastníků vnímá jako úžasné, že tyto změny mohou nastat už jen tím, že jsou přítomni v energetickém poli Hvězdné brány.

Nemusíte nic „dělat“. Všechny tyto změny přicházejí během vedených meditací díky zvýšení vibrační frekvence jednotlivce. Spící části multidimenzionálních vláken DNA jsou stimulovány k probuzení, což vede k většímu uvědomění a k růstu duchovní přítomnosti ve vás.

Často jsou přizvány různé bytosti vyšších dimenzí, aby byly přítomny v místnosti. Bytosti andělských říší, duchové přírody, hvězdné rodiny jako Plejáďané, Arkturiáni a Hathoři, Gaia, Vzestoupení Mistři, Božské ženství a Galaktičtí velitelé jsou někteří z těch, kteří se k nám mohou připojit.

Tyto bytosti lze vnímat opět velmi hmatatelným způsobem – ti s otevřenou vnitřní vizí je uvidí, ale ucítí je všichni. Jak se nás dotýká energie těchto návštěvníků, naše vibrace začne rezonovat s jejich a pak může dojít k neuvěřitelným probuzením.

Tito návštěvníci mají velmi specifický účel. Jak naše energetické pole začíná rezonovat s jejich, aspekty naší DNA, která obsahuje obrovské množství informací a vzpomínek, stejně jako dovednosti a schopnosti, jen v nečinném stavu – a ty jsou pak probuzeny. To vytváří možnost změn, které budou v souladu s vaším vyšším já a smyslem vašeho života, to vše bez většího úsilí.

Mnoho let zkušeností, stovky workshopů a tisíce účastníků prokázaly, že tyto změny mohou nastat jednoduše a snadno, spíše v důsledku záměru než úsilí. Fyzické uzdravení nemusí trvat dlouho, může se odehrát během několika chvil. Starý životní styl lze nahradit radostí a vyšším smyslem. Omezující vztahy lze oživit nebo s lehkostí opustit – v úctě a respektu k těm, kteří přispěli vašemu učení.

Hvězdná brána je navržena k tomu, aby podpořila lidi ve zrychlení jinak pomalého tempa pohybu ve třetí dimenzi, aby rychle postoupili do vyšších oktáv svého vlastního bytí.

Projekt hvězdné brány

Channeling od Alcazara*:

„Vaše fyzické hvězdné brány jsou kotvami pro vědomí uschované v posvátné geometrii této struktury. Tato vědomí vytvářejí mřížku hvězdných bran po celém vašem světě. Když je aktivní individuální hvězdná brána, pak přijímá energii z vyšších dimenzí a bytostí v nich, a zároveň vysílá tyto energie ven do zbytku mřížky hvězdných bran. Takže všechny tyto struktury vyzařují podobné energie simultánně. Když se skupina setká v přítomnosti Hvězdné brány, ta se pak aktivuje s jejich záměrem, není to úsilí. Je to jednoduše uvolněné ne-dělání.

Vždy se spojujeme s energií Země, Gaii, před tímto aktivačním procesem, aby byli všichni účastníci dobře uzemnění a více přítomní ve svých tělech. Jak se struktura stává aktivní, jemná a přesto silná energie je vyzařována do místnosti, aby zaplavila všechny přítomné takovým způsobem, který umožní jejím vlastním frekvencím, jejich vlastnímu energetickému poli, aby se pozvedlo a vyladilo na vyšší frekvence Hvězdné brány.

Pak je možné zvýšit vibrační úroveň éterické Hvězdné brány (vědomí této struktury). Když to nastane, éterická Hvězdná brána se pohybuje výše skrze dimenze. Energetická pole přítomných přirozeně pokračují, aby se harmonizovala s těmito zvyšujícími se energiemi. Ve 12. dimenzi dosáhnete vyšší senzitivity a do této dvanácté dimenze lze přizvat laskavé bytosti.

Smyslem Hvězdné brány je jak osobní, tak planetární transformace. Když pracuje s jednotlivci, ovlivňuje morfické pole lidstva. To je měřeno a vyrovnáváno s pomocí přítomnosti energie Gaii. Záměrem je podpořit jednotlivce, aby poznali sami sebe. K tomu dochází při vyzařování multidimenzionálních frekvencí, které se dotýkají spících aspektů vláken DNA v každém jednotlivci. To pak povzbuzuje znovuprobuzení částí DNA.

Smyslem opětovného rozpomenutí, sebepoznání, je žít v přítomnosti celkově zcela probuzené DNA. Toto je osvícení. DNA obsahuje klíč k tomu, kdo jste, kým jste byli, jak funguje vaše fyzická struktura – vaši roli a smysl ve vesmírném schématu, a vaši schopnost komunikovat přímo s Duchem nebo lépe řečeno projevit Ducha v sobě.“

*Alcazar je Prageetovým průvodcem a také průvodcem Hvězdné brány.
– V roce 1988 začal Prageet Harris channelovat svého průvodce, nefyzickou bytost, Alcazara, který má velmi rozsáhlé zkušenosti a veliké pochopení pro lidské podmínky, a tak prostým a jasným způsobem předává své vhledy do obtíží, kterým v životě čelíme. Je to veselý mistr lásky, vtipu, důvtipu a moudrosti a znovu nás propojuje s pravdou, kterou již ve svém srdci známe.
– V roce 1989 Alcazar v channelingu sdělil Prageetovi design Hvězdné brány a pomáhal mu při rozvinutí nových schopností a technik k urychlení lidského růstu. Mnoho let zkušeností prokázalo, že Hvězdná brána je velmi mocný nástroj, který pomáhá lidem v překonání jejich omezení a v uvědomění jejich nejvyššího potenciálu. V kombinaci s Prageetovým vhledem a citlivostí se tak z události v přítomnosti Hvězdné brány stává jedinečný, radostný a transformační prožitek.
– Od roku 2012 channeluje Alcazara i Julieanne Conard a k jeho energii přidává i specifickou energii Božského ženství.

Prageet Harris

Angličan Prageet Harris je mezinárodně známý channeler, který s duchovním růstem pomáhá lidem již déle než třicet let. Společně se svým průvodcem, Alcazarem, navrhl a sestrojil Hvězdnou bránu, která pomáhá skupinám a jednotlivcům v procesu pochopení a sebepoznání – v procesu probuzení. Celý svůj život zasvětil pochopení, jak lidé fungují, jak nás ovlivňují emoce a nevědomá mysl a jak snadno vystoupit z těchto omezujících vzorců, které cítíme, že nás omezují.

V roce 1988 začal Prageet channelovat svého průvodce, nefyzickou bytost, Alcazara, který má velmi rozsáhlé zkušenosti a veliké pochopení pro lidské podmínky, a tak prostým a jasným způsobem předává své vhledy do obtíží, kterým v životě čelíme. Je to veselý mistr lásky, vtipu, důvtipu a moudrosti a znovu nás propojuje s pravdou, kterou již ve svém srdci známe.

V roce 1989 Alcazar v channelingu sdělil Prageetovi design Hvězdné brány a pomáhal mu při rozvinutí nových schopností a technik k urychlení lidského růstu. Mnoho let zkušeností prokázalo, že Hvězdná brána je velmi mocný nástroj, který pomáhá lidem v překonání jejich omezení a v uvědomění jejich nejvyššího potenciálu. V kombinaci s Prageetovým vhledem a citlivostí se tak z události v přítomnosti Hvězdné brány stává jedinečný, radostný a transformační prožitek.

„Původně jsem začínal jako učitel v Londýně, když jsem objevil Osha, a to mi naprosto změnilo život. Přestěhoval jsem se do Indie a žil jsem pět let v Pooně, v Oshově ašrámu. Pak jsem strávil další dva roky v komunitách v Bruselu a v Kolíně nad Rýnem a poté jsem se přestěhoval do Oregonu v době, kdy se tam přestěhoval i Osho. Tři roky jsem žil v Rajneeshpuramu a ten se rozrostl z původně mrtvého ranče na vzkvétající město s rozsáhlými oblastmi organického a biodynamického pěstitelství. Vzkvétající město, kde žily tisíce lidí s láskou a meditacemi coby svým každodenním záměrem.

Být v Oshově přítomnosti pro mne představoval zážitek extáze, ticha a bezmeznosti. Osho říkal, že stačí, aby na Zemi bylo deset tisíc Buddhů – a pak se svět zcela transformuje.

Hvězdná brána pomáhá probudit některé tyto Buddhy, přináší uvědomění vyššího vědomí těm, kteří sedí v její přítomnosti.“ ~ Prageet  

Zdroj: https://stargate-experience.webnode.cz

https://www.thestargateexperienceacademy.com/


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *