Inspirace

Hledejte život pod povrchem životních situací…

Naše současná životní situace je sice důsledkem toho, co se stalo v minulosti, ale přesto je to naše současná situace a my často nevíme, jak si s ní poradit, jak se z ní dostat.
Eckhart Tolle ve své proslulé knize Moc přítomného okamžiku, (kterou  je opravdu dobré mít ve své knihovně) radí, abychom na chvíli zapomněli na svou životní situaci a soustředili se na svůj život. Jaký je v tom rozdíl?
Naše životní situace existuje v čase.
Náš život je teď.
Naše životní situace je imaginární.
Náš život je reálný.
“ Hledejte onu „úzkou bránu“, která vede k životu´. Touto branou je přítomný okamžik. Soustřeďte se na přítomný okamžik. Vaše životní situace může být plná problémů – to je ostatně běžné -, ale snažte se zjistit, zda máte nějaký problém v tomto okamžiku. Nikoli zítra nebo za deset minut, ale teď.

Máte nějaký problém TEĎ?
Máte-li jen samé problémy, nemůžete se věnovat ničemu jinému, nemůžete najít řešení. Proto se snažte vytvořit si prostor k tomu, abyste našli svůj život pod povrchem své životní situace. Plně užívejte svých smyslů. Buďte tam, kde jste. Dívejte se kolem sebe. Jen se dívejte, nic neanalyzujte. Vnímejte světlo, barvy a tvary. Uvědomujte si mlčenlivou existenci všech věcí. Uvědomujte si prostor, který všemu umožňuje být. Naslouchejte zvukům; neposuzujte je. Naslouchejte tichu za nimi. Dotýkejte se různých předmětů – čehokoli – a vnímejte jejich bytí. Sledujte rytmus svého dechu, vnímejte proudění životní energie ve svém těle. Dovolte všemu být, všemu ve svém nitru i v okolním světě. Uznejte „jsoucnost“ všeho. Hluboce se ponořte do přítomného okamžiku!
Je nemožné mít problémy, když jste plně soustředěni na přítomný okamžik. Samozřejmě, že jsou situace, které je třeba vyřešit nebo přijmout – ano. Ale proč z nich dělat problém? Máte-li „problém“ znamená to, že přemýšlíte o situaci, kterou nechcete nebo nemůžete vyřešit a se kterou se nevědomě ztotožňujete. Zabýváte se svou životní situací natolik, že přestáváte vnímat Bytí. Nebo přemýšlíte o stovkách věcí, které budete muset udělat v budoucnosti, místo, abyste se soustředili na to, co můžete udělat hned teď. Když z něčeho děláte problém, působíte si bolest. Stačí učinit jednoduché rozhodnutí: ať se děje cokoliv, nebudu si působit bolest. Nebudu z ničeho dělat problém. Ačkoli je to velice jednoduché rozhodnutí, je zároveň velmi radikální. A nebudete je moci realizovat, dokud si neuvědomíte sílu přítomného okamžiku. Když se přestanete zabývat minulostí a budoucností, radost bytí naplní všechno, co děláte. Když se soustředíte na přítomný okamžik, pocítíte hluboký klid. Už nehledáte uspokojení a naplnění v budoucnosti. Nelpíte na výsledcích své činnosti. Ani úspěch, ani neúspěch nemůže změnit váš vnitřní stav. Našli jste život pod povrchem své životní situace. Jestliže přestanete působit bolest sami sobě, přestanete ji působit druhým. Přestanete znečišťovat svůj vnitřní prostor a s tím i naši krásnou Zemi a kolektivní duši lidstva“.

Eckart Tolle


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *