Trocha poesie…

JÁ MYSLIL JSEM
Já myslil jsem, že pouť má již je dokonána,
že cestu, jež mi tebou byla vykázána,
jsem prošel celou a že skončil jsem své dílo,
že vyčerpal jsem, co ze zásob mi zbylo,
že život vyžit je, že třeba odejíti,
neb šat je zaprášen a roucha rozedrána.

Než dnes se jakási hra nová objevila,
v niž věkovitá tvá se, Pane, vůle vlila:
na rtech mi umírají staré melodie,
však v hruď mi ruka tvá již nové zpěvy sije,
a kde se ukončuje stará moje cesta,
tam v nový kraj se již mi otevírá brána.

Rabíndranáth Thákur
(přeložil profesor Vincenc Lesný)

Zdroj:FB


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *