O terapii a modlitbě

Terapie vám pomůže zbavit se zbytečné zátěže. Pomůže vám vyhodit nepotřebné věci, jaké jste uvnitř dlouho potlačovali. Terapii potřebuje ten, kdo se rozpadl na kousky. Terapie je dokončena, když se všechny kousky spojí dohromady a stanete se jedním celkem. Ovšem žádná terapie z těch, jaké existují v dnešním světě, vás nedokáže dovést k celistvosti. Terapie je nanejvýš určité přeskupení – možná jste pak trochu lepší, ale pořád nejste celiství. Je to přesouvání starého nábytku po místnosti – pokoj sice vypadá trochu útulněji, ale v podstatě se moc nezmění.
Nemůžete být celiství, protože je-li člověk jedním celkem, stane se celý život modlitbou. Modlitba je vedlejší produkt celistvosti. Celistvost přináší božskost. Pokud terapie nevnese do vašeho srdce modlitbu, nemůžete být celiství. Modlitba je základní podmínkou.
Jung prý řekl, že jedna polovina pacientů nepotřebovala terapii, ale duchovno. A ještě prý řekl, že všichni jeho pacienti, kterým bylo přes dvaačtyřicet let, nepotřebovali terapii, ale modlitbu. Potřebovali najít určitý kontext v této naší nekonečné existenci.  Ego vyvolává pocit oddělenosti a modlitba ego odstraňuje, takže opět tvoříte jeden celek s Existencí. a splynout s Existencí znamená dosáhnout blaženosti. Kde je oddělenost, je i konflikt. Jste-li odděleni od existence, neustále s ní bojujete a neplynete s proudem. Snažíte se plavat proti proudu – což vyvolává frustraci, protože nemůžete uspět. Když plynete s proudem – tak, že se stanete řekou, jste její částí a neprojevujete vlastní vůli, ale úplně se jí poddáte – pak je to modlitba. A terapie je dokončena, jakmile se v srdci zrodí modlitba.

Ovšem musí to být opravdová modlitba. Neměla by být jen formální, kdy něco opakujete jako papoušek. Musí pramenit z vašeho bytí, musí mít kořeny ve vašem bytí. Modlitba musí vycházet ze srdce. Musí být upřímná. Jen pak a pouze pak se něco stane.  Terapie vás pročistí. A jakmile je srdce čisté, může se dostavit modlitba. A v tu chvíli se stane zázrak. Modlitba je největším zázrakem ze všech.

Osho


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *