O samotě a o tom, že být sám a být v té samotě šťastný, je vlastně dar…

Být osamělý znamená, že člověk potřebuje druhé. Být sám znamená, že je naprosto zakořeněn v sobě, soustředěn v sobě. Vztah potřebují ti, kdo nedokáží být sami. Člověk, který je schopen být sám, který je dost silný, aby byl sám, je tak soustředěn na své nitro, že ostatní vůbec nepotřebuje. Dvě osamělé osoby budou mít vztah. Dvě osoby, které jsou samy, navazují kontakt, komunikují, rozmlouvají, avšak zůstávají samy. Jejich samota zůstává nedotčena, jejich samota zůstává čistá, neporušená.Jsou jako vrcholy, himalájské vrcholy, vysoko na nebi nad mraky. Žádné dva vrcholy se nikdy nesetkají, a přesto mezi nimi existuje spojení skrz vítr, déšť, řeky, slunce a hvězdy. Je zde spojení, rozmlouvají spolu. Šeptají jeden druhému, ale jejich samota zůstává neporušená, nikdy neudělají kompromis. Buďte jako osamocený vrchol vysoko na nebi. Proč byste měli toužit po tom, abyste k někomu patřili? Nejste věc! Věci někomu patří!
Být členem společnosti tohoto světa a systému znamená ztratit se a být zaměřený na světský svět. Buddha zůstává stát mimo. Všichni  buddhové stojí mimo. I když jsou v davu, jsou sami. I když navazují kontakt, zůstávají odděleni. Vždy je tam sotva patrná vzdálenost. Tato vzdálenost je svoboda, velká radost a váš vlastní prostor.

Cokoliv vám dá existence, musí to vaše duše potřebovat, jinak by vám to nebylo dáno.

Přemýšlejte více o samotě. Oslavujte samotu, oslavujte svůj prostor a ve vašem srdci se vynoří velká píseň. Bude to píseň uvědomění, bude to píseň meditace. Bude to píseň osamoceného ptáka – nezpívá někomu určitému, ale zpívá jen tak, protože jeho srdce je plné a chce zpívat, protože mrak je plný a chce pršet, protože květina je plná a okvětní lístky se otevřou a neadresně voní… Dovolte své samotě, aby se stala tancem. Přijměte sovu samotu jako dar od Boha a žijte podle toho. Budete překvapeni, jak vzácný dar to je a že jste jej ještě neocenili. Jaký drahocenný dar a leží zde ve vašem srdci nedotčený.

Tančete ve své samotě, zpívejte ve své samotě a žijte ve své samotě! Neříkám, abyste nemilovali. Ve skutečnosti pouze člověk, jenž je schopen být sám, je schopný milovat. Osamělí lidé nedokáží milovat. Jejich potřeba je natolik silná, že lpějí na druhém – jak mohou milovat? Osamělí lidé nedokáží milovat, mohou pouze využívat. Osamělí lidé předstírají lásku, hluboko uvnitř nich je černá díra. Nemají lásku, aby ji mohli dát, nemají nic, co by dali. Pouze člověk, který ví, jak být sám a radostný, je tak plný lásky, že ji může sdílet.

Osho


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *