K zamyšlení

„Vždy jsem pracoval s přesvědčením, že neexistují neřešitelné problémy. A zkušenost mi dává za pravdu v tom, že jsem často viděl jedince, kteří jednoduše vyrostli z problému, na němž druzí zcela ztroskotali. Toto „přerůstání“ se na základě dalších zkušeností ukázalo být zvyšováním úrovně vědomí. Do zorného pole vstoupil nějaký vyšší a širší zájem, a tímto rozšířením obzoru neřešitelný problém ztratil svou naléhavost. Nijak se logicky sám o sobě nevyřešil, nýbrž vybledl oproti novému a silnějšímu životnímu zaměření. Nevytěsnil se do nevědomí, ale pouze se objevil v jiném světle, a tím se i proměnil. Co by na nižší úrovni vyvolalo nejzuřivější konflikt a bouři panických afektů, jeví se nyní, nahlíženo z vyšší úrovně osobnosti, jako bouřka v údolí, pozorovaná z vrcholu vysoké hory. Tím se realita bouře nezmenšuje, avšak člověk již není v ní, nýbrž nad ní.“
~ C. G. Jung, ‚Tajemství Zlatého květu‘ v překladu Taraka Matla


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *