Probuzení a uvědomění – 1

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 3. listopadu 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kdo to poslouchá a možná i vím, proč jste tady. Vy, kdo jste mezi posluchači, zažíváte možná to, co nazýváme „probuzením“. Tento channeling bude první ze série čtyř tohoto měsíce, kde budeme hovořit o atributech probuzení, které mohou být trochu zvláštní a které neočekáváte, když se začínáte probouzet do větší pravdy, když otevíráte krabici s duchovnem. K tomu se dostaneme za chvíli.

Toto je naše téma a budeme ho rekapitulovat pokaždé, když o něm budeme tento měsíc mluvit. Lidstvo se – metaforicky řečeno – zdánlivě ocitlo v krabici vědomí. A to znamená, že pokud vědomí může být jakkoli vysoké, jak si jen dokážete představitexistuje tady krabice, která mu zřejmě brání, aby se posunulo výš.Tuto krabici jste vlastně sami spoluvytvářeli, drazí, ale je a vždy zůstane (jen) krabicí. Staré vědomí je s vámi po celé věky, desetiletí a zdá se, že se nic nezlepšuje. Ještě před pár lety bylo stejné jako před 20 lety a 20 let před tím a 20 let před tím. Jednou ze současných charakteristik vaší kultury, této společnosti, této planety je, že se tato krabice zlepšilaA to je posun, změna. Existuje pravidlo, o němž jsme se zmiňovali dříve, které nám dal Duch a to zní: Nezasahovat, nevměšovat se! Jinými slovy: Musíte si to sami hledat. Tak funguje svobodná vůle. Duch se neukáže a nesešle vám nějaký zázrak, abyste padli na kolena a začali věřit. Musíte po tom sami pátrat.

Představte si tedy tuto krabici vědomí jako zatemněnou místnost. V této zatemněné místnosti se lidstvo vždy nacházelo a žilo. Jeden druhého moc dobře nevidíte, protože je tam hodně šeroProto dochází k mnoha nedorozuměním ohledně toho, kdo je na druhé straně místnosti. Ve skutečnosti je tam tak šero, že se nacházíte v tom, čemu vaše kultura říká „kruhová obrana“, a žijete tak, jen abyste mohli vidět jeden druhého a pracovat spolu. Existuje mnoho obav z toho, co je kolem vás, protože je to ve tmě. To vše je metafora. Přesto to je to, co vytváří temné vědomí. Proto tu vládne nedůvěra, korupce, války – a je to tak po celé věky.

A pak se najednou – v této metafoře – pootevřou dveře. Dveře, které tam možná vždy byly, ale které jste nikdy neviděli, dokud se za dveřmi nerozsvítilo ohromně silné světlo. A jak se dveře lehce pootevřou, škvírou začne (do místnosti) pronikat světlo. Je tak jasné, tak jasné, že vidíte jen škvíru. Ale je to neuvěřitelné. Ta škvíra sama o sobě přitahuje velkou pozornost téměř všech. Co s tím uděláte? Jsou tu nové dveře. Mnozí řeknou: „Ty dveře znamenají zlo, jsou ďábelské. Bylo nám o tom řečeno. Očekávali jsme to. Držte se od nich za každou cenu dál.“ A jiní namítnou: „Ale je to světlo. Je to světlo! Podívejte se.“ Ostatní odpoví: „To je podvod. Je to trik! Podívejte se do bible, že dojde ke klamu.“ Někteří však řeknete: „Podívám se na to a pak se sám rozhodnu, co by to mohlo být, místo toho, co o tom říká historie, že by to mohlo být.“ A jak vykročíte k těm dveřím, metaforicky, uvidíte to nejúžasnější a největší světlo, jaké jste kdy viděli. A začnete si uvědomovat, že to je to, na co jste čekali.

Je to pozvání podívat se na něco jasnějšího a lepšího ve vědomí, než jste kdy poznali. Proto se to nedá změřit. Ale vyvolává to tak dobrý pocit, tak dobrý pocit. A čím blíž se k němu blížíte, tím víc se pro vás zjasňuje.

Existuje pro to mnoho a mnoho metafor, v kterých bychom mohli pokračovat donekonečna. Jakmile přijmete to světlo, začnete zářit. Procházíte tou temnou místností a záříte. A tím, že svítíte, vrháte více světla na mnoho dalších, kteří se poprvé vidí v jiném, novém světle. To je metafora. Říkáme tomu probuzení k větší pravdě. A o tom budou všechny tyto čtyři channelingy. Jaký to je pro vás právě teď pocit, když ve svém vědomí přecházíte z temnoty do světla – do probuzení k větší pravdě, než o jaké vám kdy říkali, že existuje? Proto je ten strach tak velký. Nikdo vám pravděpodobně nikdy neřekl, že takový Bůh existuje. Říkali vám jen o trestajícím Bohu, kterého se máte bát, ne o Bohu, jaký je svou podstatou v každé buňce vašeho těla a čeká, až natáhnete ruku a vstoupíte do světla.

O některých atributech budeme mluvit v tomto channelingu, o jiných promluvíme v dalších channelinzích. Budou neobvyklé, zvláštní, možná podivné. Pojďme si promluvit o tom, proč vůbec existují. Když se začnete probouzet do větší duchovní pravdy, řeknete pak: „Budu schopen lépe vidět své průvodce. Budu vnímat Boha víc naplňujícím způsobem. Budu stále víc vnímat, jak přicházejí duchovní věci. Budu se stávat vědomějším. A to pak bude vysoké vědomí. Zahájím svou cestu k mistrovství a toto mistrovství mě pak úplně změní díky tomu, jak budu vnímat a chápat duchovní věci.“ Drazí, to je pěkná fantazie. (Kryon se usmívá.) „Najednou se objeví andělé“.  Ne, takto to nefungujeFunguje to tak, že vy, vaše vědomí, vaše biologie, samotná vaše podstata se začíná měnit. Proč tomu tak je? Protože Bůh je v každé části vaší DNAv každé vaší buňcea tam se odehrává vaše probuzení. Začnete se měnit. A jak tento posun postupuje, rozvinete si vyšší vědomí, začnete si je uvědomovat, poznávat a používat. Až nakonec dokončíte tento posun a budete se s ním cítit v pohodě. Pak budete skutečně majáky Země. Stanete se těmi, kteří k sobě přitahují dobré věci a budou žít déle, jak jsme o tom už mluvili dřív. Ostatní za vámi budou chodit a budou chtít vědět: „Jak to děláš? Jakou máš pro to odpověď?“ Můžete jim pak sdělit, co víte. Ale právě teď jste v přechodové fázi. To je posun.

Číslo 1: Někteří z vás budete mít zvláštní pocit, že se posouváte a měníte, protože začínáte lépe chápat věci, které vás dříve rozčilovaly. Lidé s určitými zvyky, lidé kolem vás, kteří možná dělají určité věci, nebo situace, proti kterým jste protestovali a vznášeli námitky, které vás rozčilovaly, o kterých jste si říkali, že už ne. A když se na to poprvé podíváte, řeknete si: „Ach. Rozumím. Nelíbí se mi to, ale chápu, proč se to děje právě teď.“ Ve skutečnosti máte dokonce jiné nápady, jak se sebou pracovat, abyste byli v klidu s tím, co vás přivádí k šílenství. To je nové. Když jste se v minulosti kvůli něčemu opravdu rozčílili, byli jste naštvaní, hněvali jste se. Někdy se to změnilo v obavy nebo strach. Ale najednou to vidíte v jiném světle. Tohle se začíná dít mnohým z vás. Vyvíjí se v postoj, který nazveme „pokojná chápající tolerance vůči nepochopitelnému“. Pokojná tolerance s porozuměním pro nepochopitelné. (Kryon se směje) Jsem zvědav, jak to bude přeloženo.

Jsou věci, které by se – z vašeho pohledu, jak vidíte různé věci a jak se jimi zabýváte – stávat neměly, a které se ve vašem životě právě dějí. Jak si vysvětlujete, že situace, ve kterých jste se dříve cítili nepříjemně, zneklidněně nebo úzkostlivě, se nyní objevují v jiném, lepším světle pro vaše vědomí, vaši mysl? Tohle všechno, drazí, vám má sdělit, co se s vámi děje. Neboť to jsou znaky mistrovství. Někteří z vás řeknou: „No, to není přesně to, co se právě teď děje. Ve skutečnosti se mně dějí opačné věci.“ No, to je to, o čem budeme mluvit ve čtvrté lekci, protože to jsou další atributy. Zde je jeden, který jste nečekalicítíte se odpojeni od některých svých přátel, které jste dřív měli. Nemá to nic společného s tím, co se právě děje na této planetě. Nemá to nic společného s tím, co slyšíte ve zprávách, nebo s některými věcmi, které vás oddělují. Mluvím o pocitu vnitřního odcizení od přátel. Přátelé jsou ti, se kterými rádi pobýváte a trávíte čas a děláte věci společně. Ale teď se podíváte na ty aktivity a pomyslíte si: „Nejsem si jistý.“ Možná to začínáte analyzovat. A když se vás zeptáme: Proč, proč, proč se odvracíš od starých přátel, mohli byste odpovědět: „Protože si stěžují na tolik věcí.“ Můžete sice konstatovat: „No a co má být.“ Ale vy odpovíte: „Začínám to slyšet v jiném světle a ty stížnosti mi začínají připadat jako políčky do tváře. Je mi s nimi nepříjemně, a to je nové. Dříve jsem s tím byl v pohodě, ale teď už ne.“ Cítíte skutečné odcizení.

Pro některé z vás, ne pro všechny, může být to, co bude následovat dál, to nejpodivnější ze všeho. Jste připraveni? Začínáte mít pocit, že vaše rodina není ve skutečnosti vaše rodina. Že vaši pokrevní příbuzní, sestry, bratři, matka, otec, ve skutečnosti nejsou to, co máte na mysli pod pojmem rodina. Není to tak, že se od nich odtahujete, jen si uvědomujete: „Co když nejsou tím, kým jsem si myslel, že jsou?“ Teď to vypadá opravdu tajemně a podivně. A někteří z vás, kteří to prožíváte, se kvůli tomu cítíte provinile, aniž byste chápali, že jako Mistr začínáte vnímat rodinu úplně jiným způsobemSoučástí toho je také vnímání Matky Země, Gaii, v jiném světle, možná jako na zdroj skutečné rodiny.

To jsou některé ze zvláštností, které se začínají vyskytovat během probouzení. Je toho víc. Existují psychické problémyExistují fyzické problémy, také nejpodivnějšího druhu. Nejpozději ve čtvrtém channelingu vám upřesníme, proč se to všechno děje.

Požehnaní jsou ti, kteří právě teď jdou metaforicky ke světlu v těch dveřích a nebojí se. Protože objeví sami sebe, svou velkolepost ve své vlastní buněčné struktuře, uvědomí si, proč tu jsou, a budou se cítit nesmírně milováni.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE 

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *