Meditovat znamená milovat

„Meditace je exploze Lásky“, říká Krišnamúrti. Láska je rozlišovacím znakem každé pravé meditace, samou její podstatou a meditovat znamená především zahalit se do pláště Lásky a nechat se jí prostoupit. Proto abychom použili výrok Terezie z Avily, není ani tak nutné vědět mnoho o meditaci, jako spíše hodně milovat. Žádná technika ničeho nedosáhne, pokud není cele podložena Láskou. Meditovat znamená milovat…

Bez lásky není seberealizace, není trvalého štěstí a „uzdravení“ člověka. Naopak: po letech praxe ve všech směrech dnes víme, že terapie, které jsou pouze psychologické umožňují přístup k různým stavům vědomí, otevírají neutěšenou propast, nebo dokonce vyvolávají různé poruchy a že jediným terapeutickým faktorem je Láska, protože jen ta proniká do hlubin člověka!

Láska je nejvyšší cestou k osvícení, k samádhi, ke vlomu Bytí. Mnoho světců bylo doslova stravováno Láskou jako ohněm. Kromě ní je nic nemohlo naplnit, protože Láska obsahuje všechno, je hlubinnou člověka, je to sám Bůh.

„Mou nejhlubší skutečností je láska a čím hlouběji se do ní nořím, tím více Jsem. Kořeny, základ mého bytí, jsou láska. (Ef 3,17; \Řím 5,5,).

Meditace není cestou dobývání, ale otevření se Lásce, neboť Bůh nechce jinou odpověď na svou Lásku než naši lásku, vzájemné obývání vědomí, průhlednost božského vědomí pro lidské a naopak. Nekonečné vzájemné pronikání Boha a člověka. Láska hledá Lásku a stačí si sama. Tento růst jedné v druhé není nikdy ukončen, je to neustálé přetvářející sjednocení. Když Láska proniká naší lidskou přirozeností, otevírá v ní nekonečné schopnosti milovat a věčně kráčet k podobnosti s Bohem. Právě v této láskyplné vzájemnosti spočívá svatost, propastné vědomí v kontaktu s Božstvím, v němž se lidská osoba probouzí a roste. Naše trápení se pak rozptýlí a naše tváře se začnou proměňovat; staneme se sami sebou, začneme plně žít.

Láska, která se v nás takto uskutečňuje, je plností božské Přítomnosti. Když nemáme lásku, nemáme nic.

Z knihy Zasvěcení do meditace s podtitulem To, co nás přesahuje, je v nás, Al phonse a Rachel Goettmannovi


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *