Nové atributy lásky

 Tento Kryonův živý channeling byl přijat a vysílán Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 2. února 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešním tématem je láska. Je to moje oblíbené téma. A je v tom víc, než si myslíte. Tento měsíc budu možná hovořit stejnými slovy o neuvěřitelné lásce Boha, jenž je skutečným Tvořivým zdrojem všech věcí. Možná byste měli vymazat všechno, co vám bylo řečeno, dokonce i co si myslíte o tom, jak moc vás Bůh miluje, protože to není úplná pravda. Pravda je taková, že Bůh vás miluje mnohem víc. Je těžké pochopit tento druh lásky, který k vám proudí.
Co když vám řeknu, že to, co nazýváte láskou, má z naší strany směrem k vám velmi odlišné jméno, nebo spíše odlišné vnímání? Co když vám řeknu, že ve vaší DNA jsou atributy lásky? Ve vaší DNA. Co když vám řeknu, že část samotné dvojité šroubovice vibruje určitým způsobem láskou? Je to trochu jinak, než jak vám říkali.

Pro lidi je láska emocí, velkou a úžasnou emocí, která přichází a odchází. A tím myslím, že ji přijímáte a dáváte, proudí do vás a vy jste také schopni ji vysílat. To je zajímavý koncept, protože ne všechny emoce jsou takové. Některé však ano. Co se týká lásky, můžete ji vysílat daleko za prostor, ve kterém se nacházíte, zatímco mnoho jiných emocí, které pociťujete, můžete jen vysílat do bubliny kolem vás, nic víc.

Co víte o lásce a soucitu, o nichž už mnoho let mluvíme z esoterického pohledu? Že žijí (jsou) v poli, že je lze přenášet na velké vzdálenosti po celém světě, že můžete někoho hluboce milovat a představovat si, že přijímá vaši láskuA skutečně přijímá. To všechno je esoterika ve své nejlepší podobě. Také vám říká, že to, co nazýváte láskou, je multidimenzionální a je to víc než jen nějaká emoce, drazí. Než tento channeling skončí, předám vám axiom, alespoň trochu se dotýkající lásky. Dříve, v jiné době, jsem vám často předával channelingy, které začaly vysvětlovat atributy toho, co máte. Láska je jedním z nich. Mluvili jsme také o věcech skrytých na pohled a ukázali vám některé atributy vaší duše. Ale nic z toho, o čem jsme dřív mluvili, není tak mocné jako láska.

Vraťme se nyní krátce k vaší DNA. Vaše DNA je obrovská. Nemáte ani tušení jak, dokud ji nezačnete studovat. Jde o miliardy částí. A je to mnohem víc než jen blueprint (předloha) pro vaše tělo. Vaše DNA v celé své ohromnosti nese atributy vašich minulých životů. Nejsou teď všechny obsaženy ve vašem mozku, jak si možná myslíte. Takže pokud vaše DNA nese atributy vašich minulých životů, co dalšího ještě může obsahovat? Obsahuje vaši rodovou liniiObsahuje záznam, který ukazuje, kolikrát jste byli na Zemi. Největší částí vaší DNA je multidimenzionální část. Vědci se diví, proč biologická část DNA, tedy geny, tvoří jen asi 3 % z miliard částí. Tento objev byl učiněn v roce 2012. Jako kdyby ten zbytek byl návodem (instruktážní knihou) pro váš život, jak poskládat tělo dohromady a uvést ho do chodu. Ach, je toho mnohem víc.

Jsou tam uloženy všechny informace a mezi těmito informacemi je uložen důležitý proces, který se spouští láskou. Rád bych, abyste tomu věnovali pozornost z dobrého důvodu. Není to nová premisa. Tohle je měsíc lásky (únor) a tak vám to chci předat způsobem, jemuž budete rozumět. V biologii existují některé věci, které mají kaskádový efekt. Když se něco stane, spustí to řetězec dalších reakcí, protože tělo je vyrovnané a chce zůstat v rovnováze. Často slýcháte, že takové kaskádové efekty jsou negativní a souvisí se špatným zdravím. Nyní vám povím o jednom z nejpozitivnějších kaskádových efektů, o jakém jste kdy slyšeli. A začíná přímo ve vaší DNA.

Dalo by se říci, že ve své DNA máte receptory pro lásku – jak pro její přijímání, tak pro její vysílání. Lidé jsou úžasní vysílači soucitu a lásky, drazí, protože máte velkolepou multidimenzionální anténu. Velkolepou. A jakmile se pro to rozhodnete a budete vědět, jak to funguje, jak přijímat a jak vysílat, něco se stane. Povím vám co. Když začnete přijímat lásku od Ducha, uvolníte se a pochopíte, že jste součástí veškerého stvoření. Uvolníte se díky té neuvěřitelné lásce, která do vás proudí. Odložíte stranou své sebeuvědomění (bez ohledu na to, co vám bylo řečeno) a láska do vás začne proudit skrz Nejvyšší zdroj, jaký kdy existoval. To vám pak umožní nechat ji proudit dál, to znamená předávat a vysílat ji dál. Když nastanou tyto dvě věci, přijímání a vysílání síly zvané láska, která není emocí, ale podstatou, esencí samotného Stvořitele, když začne skrz vás procházet, pak to spustí kaskádový efekt ve vaší DNA. Dovolte, abych vám sdělil, co to způsobí. Začne vás to léčit, uzdravovat. Všechno, o co žádáte, různé problémy, strachy, obavy, úzkosti, biologické potíže, to vše se začne uvolňovat a mizet. Co kdybych vám řekl, že tento kaskádový efekt znamená zdraví a rovnováhu? Pokud chcete právě teď na této planetě zdraví a rovnováhu, začněte lásku vysílat a přijímat. To pak nastane. Je to katalyzátor pro všechno, o co jste kdy žádali.

Je tu ještě něco. Je tu emoce, která je také dobrá. Je to emoce, kterou bych zařadil do druhé kategorie, protože způsobuje to samé, když ji skutečně cítíte, což je radost a smích. Radost a smích odzbrojují strach. Odzbrojují nenávist, strach, úzkost a všechny tyhle věci. Díky radosti a smíchu můžete ihned pocítit úlevu. Nyní, když toto desetkrát až patnáctkrát zesílíte, stanete se vysílačem láskyA celé vaše tělo se začne měnit. Bolest a utrpení se rozpustí, nemoci, které máte, začnou mizet a vy si uvědomíte, že žijete déle. Všechny tyto věci jsou biologické. Jsou přímo ve vaší DNA, v těch 90 % DNA, která je tak záhadná. Existují v ní procesy, které vy jako lidé možná nikdy neobjevíte, protože jsou esoterické a multidimenzionální, avšak jsou velmi skutečné. Zeptejte se někoho, kdo zažil probuzení, kdo se vymanil ze zoufalství, starostí a problémů, kdo přijal tuto nádhernou lásku a stal se pak soucitným člověkem. V tu chvíli se něco stane a celé tělo začne reagovat. Někteří říkají, že jimi doslova otřáslo uvědomění toho, o čem nevěděli. Tehdy začíná kaskádový efekt a začíná uzdravovat z čehokoli, co je špatné. Tohle je láska!

Slovo láska je tak často používáno stereotypně a často jako klišé ve větách jako „No, miluji toho člověka.“ „Všechno začíná láskou.“ „Není nic než láska. Všechny tyto výroky jsou pravdou, která odněkud přišla. Je ve vaší DNA. Pokud to všechno myslíte vážně, zejména v tomto měsíci lásky, tak tady to začíná. Láska je katalyzátorem všech věcí. Když někdo řekne: „Mám problém s touto nemocí,“ nebo „Přál bych si, abych se mohl zbavit strachu, úzkosti,“ nebo cokoli jiného, pak vám říkáme, že když se pustíte do této lásky, spustí se tím proces! Ale pak mnozí namítnou: „Ne, nemyslím si to. Musím udělat to a ono a musím projít tím nebo tím procesem“. Říkáme: „Ne, ukážeme vám, kde začíná kaskáda. Povíme vám, kde začíná zdroj léčení.“

Dnes jsme vám předali skutečnou pravdu. Někteří z vás pochopí, že je to skutečné a pravdivé. Je to vaše součást, váš proces. Překvapuje vás, že láska Boha, Stvořitele, jež (jak byste to mohli vyjádřit) je tou nejúžasnější věcí ve vesmíru, je zároveň součástí vašeho léčení a částí vaší kaskádové DNA pro zdraví? Byli byste tím šokováni? Nebo byste řekli: „Ach, teď už to chápu a dává to smysl. Drazí, mělo by dávat smysl, že jste součástí Tvořivého zdroje a součástí lásky, která je vaše, kdykoli chcete. Dveře jsou otevřené, vždy budou otevřené. Láska tu vždy je, vezměte si ji hned teď.

Já jsem Kryon, miluji vás všechny kvůli tomu, kdo jste, co děláte, co objevujete a co se teprve stane.

A tak to je.

Kryon

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDE


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *