Kryonova výprava do Egypta: Jednodimenzionální historie

Channeling Kryona přijal Lee Carroll v Káhiře, 6. 3. 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní channeling bude kontroverzní. Věděl jsem, že byste si to přáli; a nazvu ho jednodimenzionální historie.

Chtěl bych vás teď na chvíli vzít zpátky v čase. Není to tak dávno, kdy se můj partner, ten muž na židli, nacházel na vzdáleném místě jménem Bolívie. Byl s podobnou skupinou jako je tahle, jen trochu menší, v architektonickém zázraku, na vršku, na místě s architekturou mimořádného významu zvaném Tiwanaku. A naslouchal průvodcům, jak vyprávěli o historii, o tom, co našli v architektuře a co tam bylo, co se jim podařilo odkrýt. Bylo to hodně podobné tomuto místu, jen neměli tolik času na zkoumání, nicméně bylo velmi staré. Tiwanaku je údajně – podle uhlíkové metody – až 3000 let staré.

A tak měli v rukou záhadu. Prokopali se do hlíny a objevili něco, co nedávalo absolutně žádný smysl. Artefakty, které tam neměly být, spolu s jinými artefakty, které tam také neměly co dělat, jen z jiné doby; a byli velmi zmateni, jelikož je tam viděli ve stejné vrstvě hlíny. V archeologii je nepsané pravidlo – čím hlouběji kopete, tím starší věci objevujete. A teď našli na jednom místě věci, které k sobě vůbec nepatřily – a to se stalo jedním z největších záhad Tiwanaku.

Můj partner se posadil k channelování; a ke zděšení průvodců vysvětlil proč. (Kryon se směje.) Protože to nebyla jejich historie, a nelíbilo se jim to. Tehdy jsem v tom channelingu řekl, a řeknu to dnes znovu: že historici nepřipisují zásluhu těm, kteří přišli před nimi a také byli historiky. A ti před nimi měli dostatek intelektu, aby postavili muzeum – a to muzeum právě objevili. Muzeum, které bylo možná 2000 let staré, a které mělo sbírku artefaktů od jejich předků, a pravděpodobně i od těch před nimi. Jednodimenzionální historie neuznává, že by starověké národy mohly být tak inteligentní jako vy; že by měly svá muzea a zajímaly se o své předky.

Je tady velká země, a mnoho věcí se tady skrývá, mnoho záhad; a přece panuje představa, že vy jste natolik kultivovaní, abyste se zajímali o svou historii, a oni nebyli. Vy nehledáte jejich muzea, tak jim přiznejte, že měli dostatečný intelekt, aby dělali podobné věci jako vy. Možná to změní způsob vašeho uvažování.

Na okamžik si představte, že Egypťané v jisté době začnou kopat v zemi a objeví něco, co je 800 let staré – to je spousta let; něco, co jejich předkové postavili, něco úžasného…A udělali totéž, co vy – odkryli to. Ale dál udělali něco asi velmi egyptského – možná to znovu použili, možná do toho vstoupili a vryli tam věci ze své doby, které neexistovaly v té době, kterou studovali (ze které pocházely tyto předměty). A vytvořili tak záhadu, jak se tyto věci mohly potkat. Historici dnes ve svých studiích vůbec neberou v úvahu, že staří Egypťané měli vrstvy staveb, které možná byly postaveny a odkryty a znovu objeveny o 800, 900 let později. V 3000leté historii středního, starého a nového Egypta se to stalo možná dvakrát nebo třikrát. Co když některé věci, které vidíte jako úžasné a teprve nedávno objevené v posledních sto letech, už byly odkryty dvakrát či třikrát někým jiným? Co když na ně byly připsány nápisy, nebo možná byly použité znovu za jiným účelem? Což by vysvětlovalo, proč jsou některé věci tam, kde by být neměly. To vůbec neberete v úvahu.

Dám vám teď hodně kontroverzních „co když“. Nikdy jsem neřekl a nikdy neprozradím tajemství civilizace; je vždy na vás je odkrýt – tak jak odkrýváte to, co máte v podvědomí, co se před vámi skrývá, a co možná vyjeví krásu Boha

Celý a jediný důvod proč jsem tady a předávám tyto zprávy, je pro váš duchovní růst.

Chci vám dát nějaká „co když“, založená na tom, co jste dnes viděli a co se stalo v této skvělé zemi. Omezujete intelekt starověkých národů, brzdíte je tím, jak vnímáte, kdo jste vy a kdo museli být oni. Co když se díváte na společnost, která byla skutečně vyspělá? Ale nenašli jste pro tyto věci důkazy; a myslíte si, že byste je byli našli, anebo byste je našli napsané na zdech – tam, kde je napsáno všechno ostatní.

Dovolte tedy, abych vám dal jedno velké „co když“. Odkud měli Egypťané plány pro své chrámy? A co by mělo být v těch chrámech? Zde jsou odpovědi, které byste dostali od průvodců: Egypťané dostali své plány od Boha, kde žije Bůh. A postavili své chrámy, aby v nich všech mohl Bůh žít. Všechny vypadaly stejně a všechny měly stejný účel – byl to boží plán, plán od Boha, božský.

Co naleznete v Egyptě, co přetrvalo věky? Odpověď: chrámy a hrobky. Chrámy a hrobky. A teď „co když“ – co když byli chytří? Co když skutečně měli matematiku založenou na čísle 12, jak můj partner popsal; což znamená, že by byli před vámi. Myslíte si snad jen na okamžik, že by jim za 3000 let unikly prvky dynamiky jednoduchého principu kladky? Nepřipisujete jim za to zásluhy. Zvedací mechanismus, který máte dnes, kdy tři nebo čtyři muži s jedním lanem dokážou zvednout tuny – to je systém kladky. Myslíte si, že oni, s matematikou založenou na 12 a s intelektem, který měli, a s matematikou, která z toho vyplývá, by přehlédli hydrauliku? Teď asi řeknete – Tak moment, musíte mít elektřinu… Ne, nemusíte! Potřebujete něco, co má viskozitu, co bude pumpovat a bude flexibilní. Slyšeli jste někdy o ropě? Myslíte, že nějakou měli? Co takhle vazkost bláta? Myslíte, že nějaké měli?

Existují záhady… Zeptejte se egyptologa, jestli někdy otevřeli sarkofág a našli na rakvi podivnou lepkavou hmotu. Jednou to najdete. To se občas stává, když hydraulika prosákne, když položíte víko. Chtěl bych, abyste o těchto věcech přemýšleli. Teď egyptologové namítnou: Ne, ne, ne, ne… nikdy jsme nenašli jediný obrázek, jediný nástroj… ty úplně chybí. Tak teď další důmyslná otázka jednodimenzionální historie – hledejte chybějící věci, a ty vám řeknou příběh – nejen co najdete, ale to, co nenajdete.

Kde jsou plány na pyramidy – s celým jejich důmyslným propracováním? Pyramidy byly hrobkami. Co když, drazí, se ty plány, které obdrželi od Boha, vyznačovaly posvátností, která se rozvinula do nástrojů, které vyrobili k jejich výstavbě? Posvátné tak, že je nikdy neukázali, protože nebyly určeny pro běžné lidi; byly pro architekty a byly uchovávány v tajnosti; byly samozřejmě používány na tolika místech, která byla prozkoumávána, ale obyčejní lidé je nemohli používat. A proto byly zlikvidovány, aby je nikdo nemohl mít – neboť byly posvátné. Nikde jste je neviděli vyobrazené, nikdy jste nic nenašli – a přece máte veškeré důkazy o tom, že je používali. (Smích.)

Jednodimenzionální historie – a ta zůstává záhadou. Je to vždy záhada. Co když měli takovéto věci, a nikdy vám je nechtěli ukázat? Ale uvidíte všechno, co postavili s těmi velice posvátnými nástroji, které dostali od Boha. Musíte příliš napínat svou představivost, abyste poznali, jak mnoho pro ně znamenal život po smrti? A jaký význam pro ně měly chrámy, které obýval Bůh? Možná nikdy neměli odhalit, jak to dělali. Ale co když to dělali stejně, jak to děláte dnes vy? Hydraulika, kladky, inteligence.

Drazí, je toho tady víc, než co je viditelné pouhým okem. A já chci uzavřít tento channeling tím, že bych chtěl zahájit sérii, až se setkáme příště; ta se odkryje v několika channelinzích, a bude se nazývat Sebepoznání a bude metaforou pro zemi, ve které jste.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva; a žádající vás, abyste začali myslet mimo krabici vlastního vnímání.

A tak to je.

Kryon

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *