Kryonova výprava do Egypta Sebepoznání – 4. část – Ostrov Elefantina

Channeling Kryona přijal Lee Carroll v Aswanu, 11. března 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokračujeme v příběhu o Woovi v podobenství, které bude mít ještě mnoho pokračování pod názvem Sebepoznání. Tato skupina se samozřejmě stále nachází v Egyptě, tentokrát na Nilu na ostrově Elefantina.

Drazí – vy, kteří jste poslouchali předchozí části těchto zvláštních channelingů o sebepoznání, o objevování sebe sama, si začínáte uvědomovat, že to, co vás zde kousek po kousku, část po části učíme, je shrnutím, souhrnem téměř všeho, co jsem vám předal za posledních zhruba deset let. Když to přijímáte po částech, je mnohem snazší to pochopit, protože to opakujeme, shrnujeme a objasňujeme. A v tom pokračujeme i dnes.

Člověk jménem Wo učinil ve svém životě důležitý objev. Našel někoho, komu život, jaký žije on, nevadí. Jinými slovy, zdá se, že ho planeta s nízkým vědomím neovlivňuje. Je tomu právě naopak. V tomto přirovnání používáme metaforu písku. A řekli jsme vám, že písek představuje vědomí. A samotný písek je něco, čím se Wo musel celý život prodírat. Celá jeho rodina, jeho přátelé, prostě to tak fungovalo. Nikdo o tom nemluvil. Je to jako když žijete na místě, kde je korupce a vždycky byla a je stará tisíc let a pokračuje, je to jakýsi způsob života.

Je to velmi podobné, jen to v tomto podobenství představuje Woa a vědomí, vědomí Země. Je to nízké vědomí a my jsme vám již dříve řekli, že někteří ho nazývají lidskou přirozeností. To je zodpovědné za válku za válkou. Je zodpovědné za mnohé. A přesto, když viděl ty ostatní, další a další, písek jim nevadil. Ve skutečnosti se zdálo, že před nimi ustupujeTo je metaforaZnamená, že těm s jiným vědomím se žilo lépe, alespoň se to zdálo. A on se na ně pozorně podíval, aby zjistil, zda to není iluze, když viděl, že se více smějí. Viděl radost. Přemýšlel, zda mají stejného Boha jako on, a uvědomil si, že ano. Modlili se, měli své chvíle rozjímání stejně jako on, ale něco bylo jinak.

A tak se během těchto společných chvil, během výuky, setkal s jedním mužem. Mužem, který představoval ty, kteří, jak se zdálo, neměli temné vědomí, stejnou hloubku písku jako on, a ten muž mu začal vysvětlovat, co to je, co vidí, a jak toho může dosáhnoutWo byl stále ostražitý, protože v jeho konkrétní situaci a jeho kultuře se vždy našel někdo, kdo se mu snažil něco prodat, a on se nechtěl nechat napálit. Ten muž mu nikdy neřekl, aby se vrátil. Vlastně naposledy ten muž řekl: „Odejdi odsud a vrať se, jen když ti to řekne srdce.“  Woovi se to líbilo. Cítil z toho muže lásku i k Woovi, kterého ani neznal.

Wo se k němu vrátil, aby se ho vyptal na celou tu myšlenku pole, či možná vytvoření jiné reality. Muž mu dal dva příklady, ale Wo byl stále zmatený. Jak může někdo změnit náhodu? Muž mu řekl: „Je to jako silnice s výmoly a intuice tě kolem nich vede, takže náhodu neměníš, jen si svítíš na cestu a dokážeš se výmolům vyhnout.“ On chtěl však víc, a tak se vrátil, aby si s tím mužem promluvil.

Muž Woa s láskou přivítal a řekl: „Čekal jsem, že se vrátíš zpátky, Wo. Děkuji ti. Co bys rád věděl?“

Wo řekl: „Prosím, chci vědět víc o tom, čemu říkáš pole.“

A tak ten muž začal Woovi vyprávět velkou pravdu, kterou vám dnes převyprávím jinak. Můj partner učí a vy víte, že vědomí je nyní vnímáno jako energie. Ne všemi, drazíNa vysokých školách, ani na univerzitách se to ještě neučíale nakonec to prosákne i tam, až se učiní dost pokusů, ale je to tak. Je to hluboká energie.

A tak ten muž začal Woovi vysvětlovat věci o písku, o temnější energii, o energii, které se říká nižší. Celá myšlenka něčeho nižšího a vyššího je otázkou vnímání, drazí, a vy ji neustále používáte k vyjádření temnoty a světla.

Budeme tedy pokračovat. Nižší energie. Jak dlouho jste ji měli na Zemi a Wo chtěl vědět: „Jak dlouho jsme měli tuto nižší energii?

A ten muž řekl: „Od samého počátku, Wo. A bylo to jen díky něčemu, čemu se říká velký posun, že celá planeta byla zapojena do zvýšení energie, o kterém jste ani nevěděli. Ani jste o tom nevěděli. Dělo se to tak pomalu. A za posledních asi dvacet let se energie zvedla, velmi pomalu, ale byla výš, než kdy dřív. Ale i tak ale byla temná. I tak  nebylo zdaleka tak vysoká, jak by  mohla být.“

A Wo chtěl vědět: „Co to vlastně znamená?“ A tehdy byl poučen o síle vědomí.

A ten muž mu řekl: „Wo, žiješ v energii, která se rozvinula sama díky vědomí lidstvaA aby se skutečně pozvedla, musí se odehrát některé věci. A jedna z nich se už uskutečnila. A ta jedna z nich, která se odehrála, se jmenovala precese rovnodennosti, což umožnilo lidstvu, aby pomalu samo od sebe zvýšilo svou vibraci.

Ale v tomto procesu,“ řekl muž Woovi, „je něco dalšího, co chceme, abyste věděli. Tato energie zvaná vědomí hýbe věcmi. Tato energie zvaná vědomí ve skutečnosti pracuje s něčím, čemu se říká pole. Toto jsme vám už řekli, ale toto pole tu není jako něco, co je nutně pokročilé nebo osvícené nebo špatné nebo zlé nebo dobré. Prostě jen je a reaguje a je to něco, co můžete cítit, pokud se tak rozhodnete.“

A pak Woovi řekl něco, co Wo nevěděl, co si neuvědomoval. Řekl: „Ti, kdo mají nižší vědomí, také vytvářejí energii svým vědomím.“ A začal Woovi vyprávět: „Wo, znáš někoho, kdo má smůlu? Pravý opak toho, o čem mluvíme.“

A Wo řekl: „Vlastně ano, mám sestru. Je přesvědčená, že celá planeta je proti ní. Je jakousi planetární obětí.

Ten muž se zeptal: „A co ti říká?“

Wo odvětil: „Neustále vypráví o všech těch hrozných věcech, které se jí dějí, a že nemá šanci a že se to bude opakovat. A ona je oběť.“

A ten muž se zeptal Woa: „Co se jí děje?“

Wo se zhluboka nadechl a řekl: To, co se jí děje, je přesně to, co říká. (Kryon se směje.) Woovi začínalo docházet, co mu ten muž chtěl říct. Že tak mocné může být vědomí v obou směrech.

A pak Woovi řekl něco, na co Wo nikdy nezapomene – metaforu: „Wo, nízké vědomí je jako narodit se ve tmě. Lidstvo tápe ve tmě s vědomím, které si samo vybralo. A ve tmě narážíte na všechny ostatní. Šlapete do všech děr. A ve tmě jste se báli. Ve tmě nevíte, jaké máte zdroje ani jaké mají ostatní, ale ve tmě vzniká válka. Protože ve tmě do sebe narážíte, ani se nevidíte. Jeden druhého neznáte. A tak to s lidstvem bylo a je. Ale je tu ještě víc, Wo. Poslechni si to.“

A to, co řekl, na Woa zapůsobilo. „Existují lidé, kteří jsou zvyklí na temnotu – staré duše, které si zvolily temnotu a fungují v ní lépe než ty, já nebo kdokoli jinýJsou to specialisté, a to jsou ti, kteří si na tebe počkají a podrazí ti nohy, když to nejméně čekáš.“

„Ano, myslím, že jsem jich pár potkal,“ řekl Wo. „To je síla vědomí, Wo. Může skutečně rozvíjet temnější vědomí, pokud si to lidé přejí. Je to svobodná volba lidstva.“

A pak řekl Woovi toto. „Nastává posun a temné vědomí začíná být z planety vytlačováno.“ Řekl Woovi něco, co jsem řekl i já vám. „Někdy se zdá, že uděláte dva kroky vpřed a jeden zpět.“ A pak pokračoval: „Ale jde to dopředu. Vědomí se stává lehčím, prosvětlenějším, ale je třeba se mu naučit. Dalo se v něm dokonale pokročit díky něčemu, co jsem říkal minule: soucitu, laskavosti, meditaci a cítění větší lásky ke Stvořiteli, který je víc, než vám, kdy bylo řečeno.

A to jsou věci, které vás přivádějí ke světlu. A s tímto světlem, přestanete o věci zakopávat. Vidíte je přicházet. Když máte toto světlo, dějí se další zajímavé věci. Začnete rozvíjet posvátnou intuici. Říkám jí posvátná intuice, protože je to něco, co pochází ze světlaIntuice plynutí; intuice čtení pole, nepadání do výmolů, schopnost nepodrážet si nohy. Je to intuice, která je posvátná tím, že vychází ze srdce. Velmi se to liší od čehokoli, co jste zažili předtím.“

Wo začínal chápat. „Myslíš tím to, že co si myslím, to vytváří mou cestu.“

Muž se usmál a řekl: „Wo, nyní jsi připraven na další krok. Takový je příběh vědomíJe to energieMůže vytvářet světlo nebo temnotu a tato planeta začíná pomalu vytvářet světlejší vědomí.“ A řekl: „Uvidíte to všude kolem sebe.“ A pak Woovi znovu řekl: „Odejdi z tohoto místa. Nebuď zmatený. Zvaž má slova, a pokud jsou v souladu s tvým srdcem, s tvou duší, vrať se a já budu pokračovat v učení. A objevíš o sobě víc, než sis kdy myslel, že je možné, protože energie vědomí je v této době novým nástrojem, o němž sis nikdy nemyslel, že ho máš.

Woovi se tato část líbila. A opět odešel, ale tentokrát, když se vrátil domů, začal poslouchat, co říkají jeho příbuzní a lidé kolem něj. A uvědomil si, že si všichni stěžují a zdá se, že ty stížnosti někam odcházejí jako energie a vracejí se zpět a přitahují k nim právě to, na co si stěžují.

A právě tehdy se Wo rozhodl: Už si nebudu stěžovat, protože vidím, co se děje s mojí energií.“ Wo začal objevovat sebe sama. „Já se vrátím.“

A tak to je.

Kryon

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva  M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *