Kryonova výprava do Egypta “Sebepoznání 6 – Hórův chrám”

Channeling Kryona přijal Lee Carroll  v Edfu, 13. března 2022

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme v Hórově chrámu v Edfu. Je to velkolepý chrám, který přežil tisíce let, protože je dobře postaven, drazí. Chci, abyste si na chvíli představili, jak se to podařilo, a zeptám se vás: Myslíte si, že tomu někdo velel? Myslíte si, že se na to dělníci prostě vrhli, vytvarovali to a možná měli nějaký plán, ale musel tam být přece architekt. Musel tam být někdo, kdo ukazoval a říkal„Tohle půjde první, tohle půjde druhé“ a dohlížel na to krok za krokem po celá léta, která byla potřeba k vytvoření takové věci.

Kromě toho je zde elegance stavby. Není to žádná sériová výroba jako na běžícím pásu. Podlahy mají záměrně určitý sklon, určité úhly, vnímání, dveře, které se zmenšují a otevírají. Všechny tyto věci si vyžadovaly spoustu plánování, matematiky a dohledu, drazí.

Už jsem vám říkal, že je těžké najít plány nebo dokonce nástroje. Ty plány, drazí, jsou totiž posvátnéByly dány Bohem a byly pečlivě instruovány a dodržovány, chrám za chrámem pro stejný druh stavby, stejný druh vědomí stavby. Není nic neobvyklého, že jste plány nebo snad dokonce nástroje nenašli, stejně jako byste nenašli nástroje, kdybyste jeden z vašich mrakodrapů náhle pohřbili a po tisících letech vykopali. Nenašli byste tam ani nářadí, ba dokonce ani plány. Jsou na jiném místě, možná v jiné kanceláři, v jiné budově.

Zde se to zatím nepodařilo zjistit. Znáte jména architektů, avšak dokonce ani jejich hrobky nebyly objeveny. Takže tu chybí něco podobného, ale výsledky, drazí, můžete vidět přímo před sebou. Majestátnost plánování a řádu. Egypťané v tom byli dobří. Byl zde řád. Byla zde podobnost. Bylo zde dobré řízení a kontrola při budování. A to, co vidíte, vydrželo tisíc let, možná dalších tisíc, a ještě dalších tisíc navrch. To je výsledek mistrovství, architektury, plánování, matematiky.

Pokračujeme v příběhu Woa. Nyní se vrátil ke svému učiteli, svému Mistrovi, pro další informace o něčem, o čem nikdy nevěděl, že existuje, protože jeho učitel, jeho Mistr, věci předvádí a vypráví. Možná poprvé v životě slyšel o těchto věcech nebo mu byly tyto věci ukázány nebo mu byly řečeny ty věci o nástrojích, které má lidská bytost ve vyšších vibracích. Je to plné metafor a pokračuje to dál.

A učitel se Woa ptá: „Wo, jsi připraven na další informace?“

A Wo řekl: „Ano.“

Učitel tedy řekl: „Chci, aby sis představil továrnu v provozu. To je metafora, Wo. Je to továrna, která vyrábí nějaký produkt. A každý jednotlivý dělník v továrně a všechna oddělení, všechno, co se podílí na výrobě výrobku, je známé. Říkejme tomu výrobku ‚L‘. A každý v té továrně zná svou práci, nejen dělníci, kteří vyrábějí „L“, ale i účetní oddělení a obchodní oddělení a oddělení lidských zdrojů a všechny ty věci, které se podílejí na výrobě – to všechno korporace znají. A ti lidé svou práci vykonávají, protože vědí, co dělají, ale v továrně něco chybíNení zde mnoho pokynů.

Když se teď podíváš na továrnu, můžeš si říct: Zdá se, že funguje dobře a výrobky sjíždějí z montážní linky. Tady přijíždí další „L“. Tady přijde další „L“. Tady přijde další ‚„L“. Ale časem ta továrna bez někoho, kdo by ji vedl a kdo by říkal: „Opravte tohle a jděte sem a udělejte tamto,“ ustrne. Dochází k dysfunkci. Problémy jsou i mezi jednotlivými odděleními, protože spolu nemluví. Už to není jednoduché. Dalo by se dokonce říct: „V továrně panuje nesoulad.“

Wo, právě jsem popsal lidské tělo. Každá jeho část ví, co má dělat, a dělá to a výsledkem je „L“ – život (anglicky „Life“). Předtím jsme ti Wo říkali, co se stane s buněčnou strukturou, když nemá žádné vedeníVíce stárne. Nemá žádné povědomí o tom, že to ví, protože to nikdo neřídíNení tu zdánlivě žádný šéf – ale on tu je!

Co vám, Wo, bylo řečeno ve vaší kultuře nebo těm, kteří to poslouchají, všem Woům, Wo-manům, kteří to poslouchají? Co vám bylo řečeno ve vaší kultuře? A zní to takhle: „Tělo dělá své a vy se na něj díváte a doufáte, že funguje. A pokud nefunguje, pak existuje chemie, která mu pomůže.“ Dnes existují nejrůznější druhy chemie, říkáte jim léky. A ty zmanipulují chemii v těle, aby vydrželo déle nebo třeba vyléčilo nějakou nemocTo vám bylo řečeno. A to je to, co kultura dělá. Téměř výhradně. Ale Wo, poskytnu ti několik informací. Že to všechno můžete zahodit, kdyby tu byl šéfUž by žádná nemoc nebyla.

A právě odtud pochází ten výraz, který jsme mnohokrát říkali těm, kteří poslouchají, mnoha Woům, kteří sedí přede mnou: Buďte šéfem svých buněk a mějte vědomí energie, která jim pomáhá vědět, co mají dělat. Teď nevíte, co buňka dělá, opravdu nevíte. Museli byste studovat a studovat a studovat, abyste vůbec pochopili tu chemii. To je práce buněk, drazí. Dělají ji dobře, ale potřebují architekta. Potřebují někoho, kdo jim velí. A to může znít divně. Sedíte v chrámu, který byl postaven pro co? Pro meditace. Před tisíci lety to architekti stavěli kvůli zvuku, meditaci. Mohli byste dokonce říci k oslavě Stvořitele.

Dnes tu sedíte a děláte totéž, o tisíce let později – meditujete. Některé věci se nemění. Vaše tělo potřebuje meditaci, ne nutně takovouto. Říkejte tomu biologická meditace a buďte architektem, když tělu říkáte: „Milé buňky mého těla, poslouchejte. Miluji vás. Spolupracujte jako krásný stroj lásky se soucitem jedné k druhé. A já tu budu jako architekt se svým vědomím, se svým tělem, s vámi, abych vás nasměroval pro život. A tak to je.“

Zjistíte, že budete mít člověka, který neonemocní aktuálními nemocemi, nebude mít nutně vrzající kosti, nebude stárnout tolik, jak jsme již řekli. Ale víc než to, víc než léčení nemocí, víc než uzdravování – jeho tělo pak nebude tolik chátrat nebo chytat aktuální nemoci. Jde o zdraví, ne o léčení věcí, které jsou špatnéJde o to, tomu především předcházetTělo, které nedělá nic jiného, než že vám oplácí lásku tím, jak funguje. A vy ho milujete.

Pro medicínu je možná zvláštní představa, že byste milovali své tělo natolik, že byste meditovali v chrámu svých buněk a byli architektem svého vlastního života a toho, jak vaše buňky společně fungují v kráse, pro kterou byly stvořeny, a vy je máte všechny na starosti…

Wo to opět nikdy neslyšel. Vždycky si prostě vzal své prášky. To je pravda dne pro všechny, kteří chtějí postoupit na další úroveň toho, kvůli čemu tu jsou. Stará duše, jsi stvořena k tomu, abys žila dlouhoStará duše, potřebujeme tě. Tato Země tě právě teď potřebujePotřebuje tvůj soucit, tvé modlitby, energii tvého vědomí, architekta tvého vlastního lidství.

Já jsem Kryon, zamilovaný do vás všech.

A tak to je.

~ Kryon

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bára  K. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *