K zamyšlení

CHTĚJÍ VLASTNĚ VŮBEC LIDÉ SVÉ ŽIVOTY ZMĚNIT? A POKUD ANO, CO JSOU PRO NĚ VE SKUTEČNOSTI OCHOTNI UDĚLAT?
Během současné transformace, která na Zemi probíhá cca 25 let (v posledních letech stále intenzivněji), se ukazuje, že ve své podstatě jen malý počet lidí z celkového momentálního počtu lidí žijících na Zemi skutečně, upřímně, z duše, ze svého ♥ opravdu změnu svého života chce a ještě menší hrstka je lidí těch, kteří jsou ochotni krok po kroku svůj život skutečně měnit, tedy zásadní kroky pro změnu udělat…a změnit svůj život tak, jak souladné nejen pro něj samotného, ale pro všechny živé bytosti, včetně Matičky Země je.

(Pokračování textu…)

Být Sám

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Jeshua.

Byl jsem na Zemi nositelem Kristovské energie. Přišel jsem, abych na Zemi přinesl touhu po rozšířeném vědomí, a vy jste byli mezi těmi, kteří tento impuls přijali, abyste ho mohli šířit dál. Patříte ke skupině duší, které byly v mnoha životech průkopníky, předchůdci vědomí srdce. Ve své duši jste uchovávali světlo, které se chtělo vyjádřit a ztělesnit v těle a krvi a projevit se v hmotné realitě. Pociťte na chvíli, jak hluboce jste vnitřně spojeni se mnou a s tím, co jsem přišel na Zemi uskutečnit. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Závislost na partnerovi a vztahu prokazuje nezralost duše a projevuje se potřebou dávat větší důležitost životu partnera a jeho problémům před svým vlastním životem a svými vlastními problémy. Nejde o lásku, obětavost a soucit vůči partnerovi. Jde o důkaz, že člověk dosud neobjevil sám sebe, svou vlastní hodnotu, ani hodnotu svého vlastního života. Je to projev potlačovaného strachu, že vlastní život nemá smysl a cenu. Stejně jako člověk sám.“

Marianne Willimason

Mystický význam Velikonoc

 

Tento příspěvek sdílím opakovaně již několik let, neb si myslím, že pro ty, kteří zavítají na můj web poprvé, může být inspirací k tomu, aby nadcházející svátky jara prožili v jiném duchu, než byli doposud zvyklí… 

„…a zvěstujeme vám: že Bůh jest Světlo a tmy v něm nižádné není.“
(J 8,12)

Pro mnohé lidi jsou Velikonoce pouze svátkem jara, nicméně ony jsou významným obdobím především z hlediska duchovního vývoje. Kosmicky spadají svátky Velikonoc do období Jarní rovnodennosti, to znamená do období, kdy začíná světlo převládat nad tmou, což symbolizuje to probuzení nového života, které vidíme v přírodě, ale které v prvé řadě máme dosáhnout ve svém nitru.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Manipulace matrixu

Narodil ses do prostředí, které je naprogramováno stejně, jako když otevřeš dokument Word, který má v nabídce omezené množství voleb a funkcí.
Máš sice pocit, že můžeš svobodně tvořit, co se ti zamane, ale jsi limitován samotnou hranicí a účelem programu.
Sofistikovaný program Matrix tě od narození vede tak, abys podporoval jeho účel a fungoval v jeho předem stanovených možnostech. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

“Zdravá žena je hodně podobná vlku: je zdatná, má ohromnou životní sílu, je životodárná, je si vědoma svého území, je vynalézavá, věrná, toulá se. Avšak oddělení od divoké povahy má za následek, že ženská osobnost slábne a vytrácí se, stává se přeludem. Nejsme přeurčeny k tomu, abychom byly slabé, s křehkými vlasy, neschopné vyskočit, pronásledovat, rodit, tvořit nový život. Když život ženy stagnuje nebo je naplněn nudou, nastává čas, aby se objevila divoška – je čas, aby tvůrčí funkce duše vyplula ke své deltě. (Pokračování textu…)