Hádky a útěky

Zlost je jednou z fyziologických
reakcí těla na nebezpečí
Provází a podporuje možnost
bránit se útokem
Prastará, „nemyslící“ část mozku
(mozkový kmen) zaregistruje nebezpečí
a vše v těle se fyzicky a chemicky
připraví na boj
Emoční centra mozku pak tento stav
interpretují jako hněv
(Pokračování textu…)

Nejste osamoceni

…z archívu, ale stojí za to si připomenout

Poselství lásky

Milovaní, jemně se dotýkám vašeho srdce a zahřívám je svojí přítomností a Láskou, která je může otevřít zázraku našeho spojení a tak vás podporovat a pozvnášet; Láskou, jejímž cílem je naplnit vás jistotou, že Jsem zde.

Já jsem hlasem veškeré vaší vznešenosti a blaha a Já Jsem nekonečnou Láskou, která vyživuje dokonalé vyjádření života, jímž jste, teď a tady.
(Pokračování textu…)

Změní vše, čeho se dotkne

Jaká je síla ženy, která se otevřela posvátnosti a Božské pravdě sebe samé? Co se stane, když má odvahu přinést své vnitřní světlo ven? Co se stane, když zjemní své ostré hrany, posadí své bosé nohy na duši země, otevře své posvátné cesty Pradávným Předkům a prohlásí: “Ano, jsem připravena být vidět?“

Mění vše, čeho se dotkne.

Puls Života byl stanoven, když se inkarnovala v ženské formě, nesouce jedinečné tvořivé a léčivé síly, začínající tepat rychleji, hlouběji a v rytmu sladěném s vesmírným, věčným tlukotem srdce.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Duše může růst pouze tehdy, když jste svobodní, a láska svobodu poskytuje. Když dáte svobodu, jste svobodní – to je odpoutání. Jestliže vnutíte otroctví druhému člověku, v tutéž dobu uvězníte sebe. Jestliže spoutáte druhého, druhý spoutá vás, jestliže omezíte druhého, druhý omezí vás, jestliže se snažíte vlastnit druhého, druhý bude vlastnit vás. Takto dvojice po celý svůj život stále bojují o dominantní postavení. Muž má svůj vlastní způsob, žena má svůj vlastní způsob, oba bojují. Je to nepřetržité trápení a bojování. Muž se domnívá, že nějakým způsobem ovládá ženu, a žena se domnívá, že nějakým způsobem ovládá muže. Ovládání není láska.
Nikdy nejednejte s jakýmkoli člověkem jako s prostředkem. S každým jednejte jako se sebou – pak nebudete na nikom lpět a nebudete k nikomu připoutaní. Milujte, ale ať vaše láska dává svobodu. Když dáváte svobodu druhému, jste svobodní. Vaše duše roste pouze tehdy, když jste svobodní. Potom se budete cítit velmi šťastní.
Osho

 

Příběh z nemocnice

Vezli mě na křesle chodbami okresní nemocnice.
Kam? – ptala se jedna sestra druhé. – Snad ne na jednolůžák, spíš na tu pětku, ne?
Zneklidněla jsem. Proč mám být na pokoji s pěti lůžky, když mohu být na samostatném? Sestry na mě pohlédly s tak neskrývaným soucitem, že mě to udivilo. Až později jsem zjistila, že na samostatný pokoj dávali umírající, aby ostatní ušetřili pohledu na ně.
(Pokračování textu…)

Integrace mateřského zranění

Mateřské zranění je sada omezujících přesvědčení, které jsme získaly od své matky, které nás podvědomě zraňují, omezují naše sebevyjádření a poškozují vztah k ženství. Mateřské zranění zahrnuje zranění, ke kterému se matky nehlásí.

Když jsme byly malé holky, matka mohla chtít, abychom byly nějaké. A tak jsme potlačili své emoce a autentické potřeby. Mohla nás podvědomě učit, že je bezpečnější neříct nahlas svůj názor a v kontaktu s muži ze sebe dělat něco menšího, než jsme. Myslela to dobře, učila nás tímto způsobem zajistit si lásku a být v bezpečí a tak nás ochraňovala.
(Pokračování textu…)