16 věcí, které se změní, až opravdu potkáte toho svého

1. Nebudete se bát mluvit o svých vnitřních obavách

Co dřív bylo trapné a nepříjemné, se s tím pravým stane věcí snadnou a přirozenou. Teď víte, že nebudete odsuzováni ani za to, co bylo, ani za to, co možná ještě trvá. Bude pro vás snazší se otevřít a dovolit, aby vás druhá strana poznala takové, jací jste. (Pokračování textu…)

Nové “Sexy

Dosáhne-li žena určité úrovně vědomí, už si nemůže dovolit intimní vztah s mužem zkroceným jinou manipulativní ženou ať už je to jeho matka, manželka, milenka, dcera, sestra či jiná ženština. Sama by pomalu přicházela o svou sílu pramenící z vlastního spojení se svou kosmickou podstatou. Divoká, vnitřně svobodná žena bude v souladu s mužem stojícím ve své ryzí mužské síle – mužem volným, svobodným, divokým a přitom schopným oddat se posvátnému partnerství – mužem, který rozumí a naslouchá hlasu a inteligenci svého posvátného mužského srdce….to je nové “SEXY“.

Kotva

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Mí drazí přátelé,

já jsem Jeshua, váš starý přítel. Všechny vás zdravím a jsem vděčný a šťastný, že jsem mezi vámi. Vnímejte mou energii, mou přítomnost. Jsem stejný, jsem spřízněná duše. Chci vás obejmout jako kamarády, nestát nad vámi, ale dotknout se vás od srdce k srdci.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

… v takových chvílích cítím, že jestliže jsme se skutečně milovali, pak se milujeme i nyní, i v tuto chvíli. Milovat se nepřestaneme. Skutečná láska nikdy nekončí. Skutečná láska se v tichu a v odloučení prohlubuje. Jestliže však tomu tak nebylo, pak není čeho litovat. Protože člověk nemůže litovat, že ztratil něco, co nikdy neměl.“
Catherine Casal, Letters to Eternity

 

K zamyšlení

Vztahy jsou vlastně tím nejtěžším a nejnáročnějším, co člověka v životě potkává. To proto, že se dotýkají jeho nejniternější zranitelnosti – jeho potřeby přijetí lásky. Dříve se za duchovní cestu a cestu osobního růstu považovala duchovní cvičení a meditace mimo dosah života. Dnes už začínají být pravdivě a logicky za podstatu duchovního bytostného růstu člověka považovány právě vztahy.

(Pokračování textu…)

Jestli chceš vědomého muže…

Tak ty bys chtěla vědomého muže, co?

Je ti doufám jasný, že k tomu je potřeba, abys byla vědomou ženou?

Víš, co to znamená? Chápeš ty nároky, které jsou spojené?

Bude potřeba celé tvoje VŠECHNO. Bude potřeba, aby ses přihlásila ke všem svým průserům, prostě ke všem. I k těm nejhlubším, nejtemnějším, nejskrytějším kouskům.
(Pokračování textu…)