Inspirace

Když nám někdo (očekávaně) zemře,
první věc, kterou udělejme je NIC.
Nikam neběžme a nevolejme zdravotní sestru.
Nebereme do ruky telefon.
Zhluboka se nadechněme
a vnímejme skutečnou velikost této chvíle.

(Pokračování textu…)

K dnešnímu svátku Narození Panny Marie

Clarissa Pinkola Estés v knize Probuďte silnou ženu mluví od srdce, bez příkras a otevřeně o Matce Marii …

❤️
„Bohorodička se zjevuje každému srdci bez ohledu na postavení, moc, zmatení či svatý potenciál vlastníka.
Ve skutečnosti se požehnaná Panna Maria zjevuje docela nápadně a mnohem častěji právě lidem, jako jsme my, tedy lidem, kteří nikdy nebudou svatými v onom úzkém slova smyslu, ale kteří jsou jejími milovanými dcerami a milovanými syny a budou navždy dlít uvnitř jejího velkého voňavého útěšného srdce. (Pokračování textu…)

Debbie Ford – Temná stránka hledačů světla

 

„Opravdu chcete vnitřní mír? Jestli ano, je váš.

Vzdejte se. Přestaňte bojovat. Přestaňte se bránit.

Přestaňte předstírat. Přestaňte popírat. Přestaňte lhát sami sobě.

Vzdejte se svých ochran, svých zdí, klece, která vás obklopuje.

(Pokračování textu…)

Vyvarujte se závislého chování ve vztazích

Proč bychom měli být závislí na druhém člověku? Romantické vztahy jsou tak intenzivní a vyhledávané zážitky, protože člověku nabízejí osvobození od hlubokého pocitu strachu a neúplnosti, který je součástí neosvícené lidské situace. Tato situace má svou tělesnou a duševní dimenzi.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

 

„A viděl jsem nové nebe a novou zemi,“ je psáno v bibli. Základem Nové Země je nové Nebe – probuzené Vědomí. Svět – vnější realita – je pouze jeho odrazem. Vznik nového Nebe a tím i nové Země však nejsou událostmi, jež se mají stát v budoucnosti, a tím nás osvobodit. Nic z toho, co se má stát v budoucnosti, vás neosvobodí. Tu moc má pouze přítomný okamžik. V okamžiku, kdy si to uvědomíte, se probudíte.
(Pokračování textu…)

Přijměte se

 

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, jsem hlas Země. Jsem pod vašimi chodidly a všechny vás vroucně a z hloubky svého srdce vítám. Jsem s vámi, jsem vám nablízku. Vnímejte mou přítomnost ve vzduchu, který dýcháte, ve vodě, kterou pijete, ve vašem vlastním těle, které vás v tomto životě doprovází od začátku do konce. Chci vás cítit, vstřebat vaši přítomnost, neboť mě  vaše vědomí obohacuje. Učím se od vás a i vy se můžete učit ode mě, pokud chcete. Jsme tu, abychom společně tvořili a pracovali.
(Pokračování textu…)