Individuace: životní dopoledne nelze přeskočit

 

 

 

 „Jestliže se ti nepřihodí žádné vnější dobrodružství,

nepřihodí se ti ani žádné vnitřní.“

(C. G. Jung: Červená kniha)

 

V tomto článku bych rád navázal na diskuzi na Facebooku s Janem Bílým (zde) na téma, zda je „pohyb dovnitř“ dostačující reakcí na světovou ekologickou krizi – a dění ve světě vůbec. (3. 1. 2020)

(Pokračování textu…)

O lidstvu, roku 2021 a dalších letech

Poselství od Michaela
„Začíná další rok, tentokráte 2021 dle vašeho kalendáře. V předchozím roce začalo docházet ke slíbenému odhalování masek a začalo vycházet najevo, na jaké úrovni se nachází v současnosti lidstvo a jeho kolektivní vědomí.

(Pokračování textu…)

  Persephona – poselství Bohyně nových začátků

Můžete se nyní cítit unavení, vyčerpaní, ztracení, zahaleni temnotou, ale Persephona je tu, přichází, aby řekla vám všem
NEVZDÁVEJTE se…
Připomíná nám dualitu ženské síly, její ponor pod hladinu, sestup do podzemí, odkud plná odhodlání a své síly znovu povstává ..

(Pokračování textu…)

Přítomnost

Duchovní vývoj není o tom, že se musíme snažit cokoliv dělat. Je podmíněn pouze rozhodnutím poznat sám sebe. Není potřeba číst knihy o naukách, číst definice různých pojmů, či se snažit být někým, kým nejsem.
Představme si, že by lidstvo nemělo jazyk/řeč. Náhle by ztratilo schopnost lhát, manipulovat slovem, poučovat. Vyjevila by se pravá podstata všech lidí, byli by pak nuceni vnímat jeden druhého a hlavně sebe sama. Takto kdysi fungovala dávná společnost – vnímání pomocí telepatie. (Pokračování textu…)

Pomoc ostatním

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

těším se, že jsme tu dnes opět spolu, abychom oslavovali novou éru. Není to něco, co leží daleko v budoucnosti. Je to něco, co roste pod vašimi chodidly a vzkvétá tady a teď. Ve světě se rodí nové vědomí, nové vědění. Týká se to pučící energie srdce v mnoha lidech a vy jste průkopníky. Vy jste těmi, kteří nesou semínko uvnitř sebe a vkládají ho do Země.
(Pokračování textu…)

Cesta odpuštění

Člověk, který vás zradil a opustil, člověk, který vás okradl a zmizel, člověk, který vás bodl do zad, a pak se choval, jako by se nic nestalo – odpusťte jim.

Ne kvůli nim, ale kvůli sobě – skutečně, zcela, pro sebe. Ne proto, že si zaslouží vaše odpuštění; ne proto, že jsou to jen lidé.

Odpusťte jim.

Abyste mohli být volní. Abyste mohli být šťastní.

Abyste mohli dál žít svůj život. (Pokračování textu…)