Vaše božské volání je léčivý proces

Abychom odpověděli na božské Volání a duchaplně a bohatě přispěli Životu, musíme porozumět tomu, že toto naše Volání je léčivým procesem, a ne opraveným výsledkem.

Tady můžeme rozlišit mezi ženskými a mužskými energiemi a přístupy.

Ženský žije uvnitř cyklických, spirálovitých a často neviditelných procesů. Mužský žije v lineárních a navenek viditelných výsledcích a řešeních. (Pokračování textu…)

Všimněte si, že jste již probuzení

Představte si, že sedíte na židli a usilovně se snažíte posadit. Co byste měli udělat, abyste si uvědomili, že sezení je již zcela přítomné?

Jediným důvodem, proč právě teď v tento okamžik dokážete číst tyto řádky, je, že jste probuzeni. Již jste vzhůru, jak je to jen možné. Jste plně probuzeni. (Pokračování textu…)

Oddaná posvátná partnerství

Na cestě každého schopného muže se v jistém bodě objeví žena – vědomá žena, která vás vyzve k vesmírnému tanci. Bude oděna do záhad vesmírné pravdy a vyšších zákonů. Setkání s touto ženou strhne iluze ve všech oblastech vašeho života a vy budete vyzváni k rozhodnutí – buď se vrátit do bezpečného, pohodlného světa falešných jistot, nebo vložit svou dlaň do nabídnuté láskyplné dlaně ženy, která vám bude stát po boku při vstupu do vaší největší síly.

(Pokračování textu…)

Iluze“ oddělení není iluze: zhojení prvotní příčiny traumatu z odmítnutí

Milovaní, mnozí z Vás máte za sebou již velký kus cesty, mnoho jste v sobě prozřeli, proléčili, aktivovali jste v sobě novou tvůrčí sílu vyvěrající z pramene vnitřní Lásky. Nyní však procházíte fází transformace, která jde až k samotnému jádru příčin veškerých bolestí.

Ať už se ve vás sepnulo ,,trauma z odmítnutí“ proto, že jste nebyli vyslyšeni, prodělali jste hádku s kolegy, řešíte rozchod, nebo cokoli jiného – vězte, že v těchto dnech zažíváte silnější reakce než jindy právě proto, že postupujete vpřed – ne naopak.
(Pokračování textu…)

Vysněte si svůj svět…

„Vysněte si svůj svět a stane se vaší realitou.“

Alberto Villoldo

Své skutečné předurčení máme po celou dobu na dosah. Až poznáme a přijmeme své bezčasé Já, jež nepodléhá dualitě, budeme schopni si vytvořit nová těla i nová životní předurčení, jež budou sloužit (nám i) celému lidstvu. Jinými slovy, s naším uzdravením se uzdraví celý svět – proměníme-li se my, změní se i svět. Lidstvo pak už nebude podléhat zákonům karmy a začne se osvobozovat od všeho, co nás nutí vyhledávat zápas a konflikty. Až nakonec dospějeme do stavu Homo luminosus.
(Pokračování textu…)

Láska Země

Toto poselství bylo přijato ještě před corona krizí, nicméně jeho obsah je i v těchto dnech velmi důležitý.

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé, jsem hlasem Země, vítám vás.

Nesu vás a v lásce a odevzdání vámi proudím. Žiji uvnitř buněk vašeho těla. Vyjadřujete se skrze mě a také já nacházím vyjádření skrze vás. Těší mě být s vámi a prožívat prostřednictvím lidského vědomí život na Zemi. Ráda bych, abyste se odvážili odevzdat se mi, abyste se odvážili odevzdat se svému tělu, svým pocitům a proudu života, který je uvnitř vás. To je mé přání.
(Pokračování textu…)