K povznesení na duchu

Mahavatar Babaji Gayatri mantra

Vztahy v rodině – rodiče a děti

Inspirace

Milí, nenechte si ujít inspirativní a povznášející dokumentární film Time of The Sixth Sun (Čas šestého Slunce) a 8dílnou sérii pojednávající o změnách celosvětového vědomí a roustoucím hnutí lidí hledajících nové cesty bytí na této planetě. Naši předkové chápali naši symbiózu s přírodou a elementy a předvídali kolaps světa, který není udržitelný. Film vznikal 12 let v Severní Americe, Mexiku, Peru, Jižní Africe, Indii, Tibetu a ve Velké Británii.
Film spojuje pradávnou moudrost domorodých Stařešinů a vhledy těch, kteří už kráčí cestou nového vědomí. Všichni společně pečují o vizi nového života na Zemi.

Film i série je od 6.11. možné shlédnout celosvětově ONLINE Z-DARMA.
Film je přeložen a otitulkován i do češtiny. Bezplatný přístup je nabízen na omezenou dobu, pouze do 15.11.
Zaregistrovat se k přístupu můžete ZDE https://timeofthesixthsunlaunch.com/start

Zdroj: FB

Zdravý vztah sama k sobě

Lidé ve světě 3